Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Terminologi Rätt ord (le mot juste)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Terminologi Rätt ord (le mot juste)"— Presentationens avskrift:

1 Terminologi Rätt ord (le mot juste)
Det är nödvändigt att kunna terminologin för att förstå ämnet Förståelse om hur termen används innebär förståelse om begreppet Det finns mängder av mer eller mindre obegripliga ord inom IT. Målet är att ni efter kursen ska ha en god känsla för vad termerna ni möter i tidningar, radio och tv betyder. Vidare ska ni kunna uttrycka vad en dator är och hur datorer fungerar genom att använda korrekt terminologi. De termer ni inte förstår (i boken, på föreläsningar, i tv etc.) bör ni ta reda på.

2 Definition Vad är en dator...? Computer: ”de maskiner
som kan bearbeta data för att skapa önskat resultat. Det spelar ingen roll hur stora eller små de är, datorer utför vanligtvis sitt arbete i tre väldefinierade steg: acceptera indata bearbeta indata enligt fördefinierade regler (program) skapa utdata” [Microsoft]

3 Hårdvara / Mjukvara Hårdvara: de hårda delarna av en dator (de delar du kan ta på): skärm, tangentbord, mus, datorlåda. Datorlådan innehåller centralenhet, internminne, hårddisk och ofta även cd-romspelare/dvd-spelare (diskettenhet). Mjukvara = program: En uppsättning instruktioner för att datorn ska utföra en uppgift. Program kan delas upp i systemprogram och tillämpningsprogram.

4 Program Programmen innehåller information om vilka instruktioner som skall utföras av processorn Processorn styr hårdvaran i datorn. Processorn styrs av mjukvaran (program). Systemprogram (inkl. Operativsystemet, OS) OS tar hand om allt som sker bakom scenen och ser till att allt fungerar friktionsfritt OS bestämmer vad som visas på skärmen och hur du som användare interagerar med programmen. Tillämpningsprogram (applikationsprogram , applikationer eller helt enkelt program). Verktyg, t ex Ms Word, ritprogram spel etc. Fil – en samling data. Program kallas ibland exekverbara filer – de innehåller instuktioner som kan utföras av processorn

5 Filhantering (grund) Filer representeras med ett namn och en ikon (Windows och Mac) Ändelsen indikerar vilken typ av fil det är: Blabla.doc, blabla.mp3, blabla.gif eller blabla.exe Visa filändelsen: Gå in i Den här datorn/Verktyg/Mappalternativ/Visning och avmarkera ”dölj filnamnstillägg för kända filtyper” Sök-funktion Filer organiseras i samlingar/grupper genom att använda mappar/foldrar/kataloger. OS gör det möjligt att skapa mappar/kataloger och döpa/döpa om dem. När du öppnar en mapp (i utforskaren t ex) ser du vilka filer den innehåller. Ofta är mappar/kataloger hierarkiskt organiserade: kataloger kan innehålla underkataloger osv. C kallas rot-katalogen. Sökfunktionen kan hjälpa en användare att hitta filer som sparats ngn annanstans än var användaren mindes... Sökning möjlig på filsort, datum, innehåll, titel etc. Välj Avancerat på sökmöjligheter. Olika filtyper är associerade med olika program.

6 Olika sorters datorer Persondator (PC)
Workstation (mer kraftfull än PC) Bärbar dator (Laptop/Notebook) Handdator/fickdator (PDA) Smarta mobiltelefoner etc. Inbyggda system (embedded systems) Spel Persondatorer syftar på att det är en-användardatorer. Mainframes kallas mkt kraftfulla datorer somanvänds av banker och försäkringsbolag t ex. Superdatorer.... Dyrast och snabbast. FÖr forskning och bearbetning av gigantaska datamängder (globala väderprognoser etc.) Japanska NEC har en superdator de kallar ”the Earth Simulator”, den tar upp fyra tennisbanor och är 5 ggr snabbare än ASCI White (IBM, klarar 12 biljoner (10^12) beräkningar/sek.) , alltså 60 biljonerberäkningar/sek. Laptop eller Notebook? Ursprungligen användes Notebook om lättare och enklare bärbara datorer medan en Laptop var mer kraftfull (och tyngre). Nu har begreppen glidit ihop. Handdator: Palm, PocketPC (kör Windows OS). Handdatorerna och smarta mobiltelefoner håller på att växa samman. Spel och underhållning blir allt mer viktiga tillämpningar. Kalender, kamera, telefon, mp3-spelare, gps... Exempel på inbyggda system är de datorer som ingår i symaskiner, tvättmaskiner, bilar, kameror, tv-mottagare, mätinstrument, industrimaskiner och även sk smartcards. Ett smartcard är ett plastkort ung. Lika stort som ett kreditkort med ett inbyggt mikrochip som kan laddas med data. Används som telefonkort, liftkort etc.. Data kan fyllas på vid behov. Spel: PS2, GameCube, Xbox; PSP

7 Persondatorer Det finns olika typer av persondatorer: IBM PC (eller IBM kompatibla, oftast med Windows OS) samt Mac (Apple Computers, Mac OS). Vanligen PC eller Mac. Alla persondatorer är byggda runt en liten processor. IBM-kompatibel kallas en persondator för om den har processor från Intel (eller en Intel-kompatibel processor som Cyrix eller AMD) och klarar att köra operativsystem från Microsoft. IBMs insats i sammanhanget är att företaget lanserade kombinationen i sin Personal Computer 1981 (PC). Apple: Ett av världens största datorföretag som grundades på 70-talet av Steve Jobs m.fl. De har bland annat utvecklat datorn Macintosh och mediaspelaren Quicktime.

8 En dators 4 nödvändiga funktioner
Inmatning Bearbetning Lagring Utmatning lagring utmatning inmatning bearbetning

9 Inmatning Inenheterna tar emot data eller kommandon i en form som datorn kan bearbeta. Ineneheterna skickar data och kommandon vidare till centralenheten. Tangentbord Mus Mikrofon Scanner

10 Bearbetning Bearbetning av data sker i systemenheten (i datorlådan eller ”datorn”). När datorn bearbetar data till information använder den processorn (CPU’n). Internminnet/arbetsminne (RAM) lagrar data och information tillfälligt. Processor Den centrala enheten i datorn, datorns "hjärna" om man så vill. Den samordnar alla komponenter i datorn, liksom dess tillbehör, och ser till att saker blir gjorda. Den är ett matematiskt snille och utför miljoner enkla operationer varje sekund. Processorn är liten och genererar mycket värme, därför måste den kylas.

11 Lagring Permanent lagring sker i hårddisken (i centralenheten, inuti datorlådan) Exempel på andra lagringmedia: CD-ROM Diskett DVD USB-minne Extern hårddisk Här lagras program och data för senare användning. När ett program ska användas laddas det in, dvs det kopieras in i internminnet.

12 Utmatning Utmatning av bearbetad data sker vanligtvis till skärmen (monitor). Andra utdataenheter är skrivare och högtalare. Utdata kan ha olika form: text, siffror, bilder och ljud.

13 Använda tangentbordet (keyboard)
Bokstaven eller siffran du trycker ned på tangentbordet visas på skärmen vid markören (strecket). Funktionstangenterna (F1-F12) har olika innehåll för olika program. Backspace (pil bakåt) suddar ut tecknet till vänster om markören. Enter ger ny rad på skärmen. Fungerar också som OK eller bekräfta i många fall. Pilar (upp, ned, höger, vänster) flyttar markören Control och Alt används tillsammans med andra tangenter. Funktionen hos tangenterna (”S” t e x) ändras om Ctrl eller Alt trycks ned samtidigt. Ctrl+S betyder ofta Spara. Utöver olika tangent-kombinationer används ofta funktionstangenterna (både på Mac och PC) för att utföra kortkommandon. Funktionstangenterna har beteckningen F1, F2 osv och finns högst upp på tangentbordet. De har olika funktioner i olika program och kan precis som vanliga tangenter kombineras med modifieringstangenter för att skapa fler kommandon, t ex skift + F10, som visar snabbmenyn för ett markerat objekt eller ett aktivt dokument (Windows) cmd + F2, som öppnar fönster för förhandsgranskning före utskrift i Word (Mac).

14 Använda en mus Klicka Markera Dra Dubbelklicka Högerklicka Klicka:
om pekaren pekar på en knapp på skärmen så innebär ett klick med musen (vänster knapp) att knappen trycks in. Om pekaren pekar på en bild av ett verktyg eller objekt på skärmen så väljer du verktyget genom att klicka med musen Om pekaren pekaren ngnstans i ett textdokument så ändras pekaren från en pil till ett blinkande streck. Platsen du klickade på markeras med ett horisontellt streck (där hamnar nästa tecken). Klickar du så flyttar du på det horisontella strecket. Dra: I en text: Om du håller musen nertryckt (vä knapp) och flyttar musen markeras all text mellan start (där markören var när du klickade) och stopp (där markören var när du släppte knappen). Du kan flytta ett objekt (en fil) från en folder till en annan i utforskaren eller på skrivbordet. Dubbelklicka: Om du klickar 2 ggr i snabb följd medan markören pekar på ett objekt på skärmen, öppnas objektet eller programmet startas. Högerklicka: Medan markören pekar på ett objekt på skärmen. EN meny av alternativa saker du kan göra med objektet (öppna, editera, skicka med epost...).

15 Hårdvara Skärmar Dator(låda) = chassi CRT katodbildrör
Pixel (Picture element) Sv.: bildpunkt (1280 x t ex) CRT katodbildrör LCD liquid crystal disp Active Matrix (TFT) Passive Matrix 15”,17”,19”, 21” Dator(låda) = chassi Här finns bl a: Moderkort Processor RAM-minne (snabbt men flyktigt) 1 byte = 8 bitar 1 bit innehåller 1 eller 0 1024 bytes = 1 Kb 1024 Kb = Mb 1024 Mb = 1 Gb CRT cathode ray tube, samma typ av bildrör som i tv-apparater. Stora skärmar. Billiga. Drar mkt energi, avger mer elektromagnetisk strålning än LCD LCD (platta skärmar och bärbara datorer). Två sortet Passive eller Active matrix (kallas också TFT=thin film transistor) medger snabbare uppdatering av bilden. En transistor per pixel. TFT dominerar marknaden. Moderkort=Den datordel som binder samman datorns delar. Allting kopplas på något sätt ihop med denna del. Sitter i datorlådan, chassit.

16 Mjukvara (program) Algoritm
precis metod för att lösa ett problem ett antal instruktioner utförs i bestämd ordning (kan inkludera upprepning och vägval) recept är vanliga liknelser vispa tills… (iteration) smeten är porös (logisk test, om sant bryts iterationen) Många algoritmer kan implementeras som program Program körs eller exekveras en algoritm en begränsad uppsättning (mängd) väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd (starttillstånd) med säkerhet leder till motsvarande igenkännbara sluttillstånd. Den kan också beskrivas som en systematisk procedur för hur man genom ett begränsat antal steg utför en beräkning eller löser ett problem. Många algoritmer kan implementeras som datorprogram. (wikipedia) Algoritmer har steg som upprepas (itereras). Vissa steg innebär val enligt regler som specificeras i algoritmen. Dessa val kan till exempel göras utifrån jämförelser av olika storheter och logiska operationer på sanningsvärden. Ett av valen innebär att algoritmen avgör om den har uppnått det efterfrågade resultatet (sluttillståndet).

17 Lite aktivitet... Gå ihop 4-5 personer
Diskutera en lämplig algoritm för att göra en omelett Dåliga ägg...? Upprepning Vägval Tid: c:a 5 min. Redovisning: Några grupper läser upp

18 Skaffa program Program kan vara gratis: freeware (dock skyddat av copyright) Open source: källkoden (programkoden innan den kompilerats) delas ut (spec under OS Linux) Shareware: testa gratis 2veckor Licenser: en/-fleranvändarlicenser Kopiering Fildelningsprogram Vart fjärde dataprogram som används i Sverige är en piratkopia eller ett original som används utan licens (Expressen 2003)

19 Design av program Inte bara form - funktion också
GUI = grafiskt gränssnitt (här mellan människa och datorskärm) Undvik kognitiv belastning Utnyttja standardisering Metaforer: skrivbord mappar papperskorg… passé? Post-desktop Visualisera Ge feedback Låt användaren styra I boken står det att datorn alltid ger dig feed-back när den arbetar… not quite. Misstag har inte sönder datorn - men du kan få den infekterad med virus. Utgå aldrig ffrån att du är en dålig användare som borde förstå programmet bättre. I ett program som är väldesignat förstår användaren vad han/hon skall göra och varför saker händer. En analogi överför ofta något främmande eller svårt till ett annat, bekant eller hanterligt, system.

20 Formatera bokstäver Du kan ändra typsnitt i en text Serif /Sans Serif
Times New Roman Verdana Garamond Comic Sans MS Courier Serif /Sans Serif Du kan även markera ord/bokstäver genom att fetmarkera eller kursivera eller stryka under Eller ändra storlek (1 punkt=1/72 inch) Ofta används 12 punkter i vanliga texter En font är ett typsnitt av en viss storlek, t ex Ariel 10 punkter. Typsnitt av Seriff-typ, som i Times-familjen, har små linjer i slutet på bokstäverna. De utan sådana streck kallas Sans Serif, t ex Verdana, Comic etc. Courier ”härmar” text skriven på skrivmaskin – alltid samma avstånd mellan bokstäverna.

21 BASICS: Editera text Mata in, editera och formatera text WYSIWYG
what you see is what you get Word, Notepad, Wordpad, Ultra Edit, Emacs Termer (och funktioner): clipboard, cut and paste, copy, find-and-replace Medan du skriver texten visas den på skärmen (på dokumentet) och lagras i RAM-minnet. De flesta ordbehandlingsprogram visar upp bokstäverna och orden på skärmen på samma sätt som de kommer se ut när du skriver ut sidan. Andra editorer är t ex Notepad och Wordpad, Ultra Edit. För programmering används ofta Emacs eller t ex Ultra Edit.

22 Formatera bokstäver Du kan ändra typsnitt i en text Serif /Sans Serif
Times New Roman Verdana Garamond Comic Sans MS Courier Serif /Sans Serif Du kan även markera ord/bokstäver genom att fetmarkera eller kursivera eller stryka under Eller ändra storlek (1 punkt=1/72 inch) Ofta används 12 punkter i vanliga texter En font är ett typsnitt av en viss storlek, t ex Ariel 10 punkter. Typsnitt av Seriff-typ, som i Times-familjen, har små linjer i slutet på bokstäverna. De utan sådana streck kallas Sans Serif, t ex Verdana, Comic etc. Courier ”härmar” text skriven på skrivmaskin – alltid samma avstånd mellan bokstäverna.

23 BASICS Filhantering En fil representeras av ett namn + en ikon
Filer organiseras i samlingar (katalog, folder) Hierarkisk struktur Personligt tips: Undvik My Documents etc. Gör en egen filstruktur nära C Tex: C:/DSV/KURSER/ITP/INLUPPAR C:/DSV/KURSER/ITP/SEMINARIER C:/DSV/KURSER/ITP/övrigt C byter ni ut mot er hemkatalog förstås

24 BASICS Filkomprimering
Att ”zippa” och ”zippa upp” en fil Gör filen mindre (lagras, skickas) Programvara för att kompimera/ packa upp filer: WinZIP, PKZIP, Stuffit, m fl. Markera filen/-erna eller katalogen, högerklicka och välj ”add to zip”

25 BASICS Backup Gör en back-up av ditt arbete, dvs spara undan en kopia
Spara ofta om du arbetar i Word börja arbetet med att välja filnamn och lagringsplats ”Spara som”.. Sen sparar du då och då (Ctrl+S) Hårddisk, USB, CD, diskett, maila sig själv, maila FC-konferens...

26 Diskussion Är det ok att använda fildelningsprogram för att ladda ned uphovsrättsskyddade musikfiler eller filmer? Är det rätt av musikindustrin att ta så mkt betalt för låtar? Programvara, är det rimligt att studenter ska betala 1000-tals kronor för program?

27 Avslutning Registrera er
Anmäl er till en passande seminariegrupp i DAISY Sätt igång med Uppgift 1 Deltag på laboration 1 om du behöver lite hjälp Kontakta mig eller ngn annan av lärarna i kursen om du får problem Meddela mig om du av ngn anledning hoppar av!


Ladda ner ppt "Terminologi Rätt ord (le mot juste)"

Liknande presentationer


Google-annonser