Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STYRPROGRAM POTATISLAGER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STYRPROGRAM POTATISLAGER"— Presentationens avskrift:

1 STYRPROGRAM POTATISLAGER
Insamling av data Uteluft: Torr temperatur °C Relativfuktighet % Alt. Våttemperatur °C Daggpunkt °C Beräkna: Vatteninnehåll g/m³ Entalpi kJ/m³ Tilluft i kanal: Torr temperature °C Relativfuktighet % Kallaste potatis: Simulerad I sandflaska Temperatur °C

2 Varmaste potatis: Givare 30 cm under översta potatis Om endast 1 givare I låda nära truckgång Temperatur °C Lufttemperatur mot innertak: Om plant undertak 5 cm under tak över truckgång Vid “ryggås” ute vid takfoten 5 cm fri I luften Temperatur °C Återluft/Avluft: Givare I nivå med återluftspjäll och avluftsöppning (“kalluftsströskel”) Temperatur °C Relativ fuktighet % Alt. Våttemperatur °C Daggpunkt °C Beräkna: Vatteninnehåll g/m³ Entalpi kJ/m³ Trend, kondens: Konduktivitet I översta 30 cm av översta lagret Köldbärare: Tanktemperatur °C Vätskeflöde I batterikretsen Ingående brine batteri °C Utgående brine batteri °C

3 Insamling av statusindikatorer
Realtid Ventilationsfläktar ON/AUTO/OFF Manuell avskärmning av klimattorn ÖPPEN/STÄNGD Gasningsfläktar ON/OFF Manuell avskärmning BORT/DIT Väggvärme ON/AUTO/OFF Takvärme ON/AUTO/OFF Blandningsspjäll % (100 = helt öppet friskluftsspjäll och helt stängt återluftspjäll) Chiller ON/BEREDSKAPSLÄGE/OFF Primärpump (i tankkretsen) ON/OFF Sekundärpump (i batterikretsen) ON/OFF Trevägsventil I batterikretsen % (100 = helt öppen, köldbärare direkt tank – batteri)

4 Operatörens verktyg Val av Lagerprogram:
Inlagring upptorkning med kompr.-kyla Inlagring upptorkning med hjälpkyla Inlagring upptorkning enbart friskluft Nedkylning med helkyla Nedkylning med hjälpkyla Viloperiod helkyla Viloperiod hälpkyla Viloperiod enbart friskluftsvent Vårprogram utan hjälpkyla Tak och väggvärme ligger Ovan-/utanför lager- programmen Parametrar och gränsvärden Progr 1 (inlagring med kompr.-kyla) Ventilation AUTO Luftflöde (standard ½-fart) Friskluftstillförsel Befuktare installeras normalt inte vid helkylt lager Tilluftstemperatur MAN/AUTO Manuellt inställt börvärde tilluft Auto börvärde relativt kallaste/varmaste potatis Köldbärarflöde batterikretsen (ökat flöde = torrare luft)

5 Parametrar och gränsvärden Progr 2 (inlagring med hjälpkyla)
Ventilation ON/AUTO/OFF Befuktare ON/OFF Manuellt inst börvärde °C Auto börvärde tilluft (=“varmaste potatis” ÷0 - 3 °C” Friskluftsventilation ON så länge uteluft har kylvärde Övergång till kompressorkyla så snart kylvärde saknas I uteluft Max avv. tilluftstemp uppåt relativt “varmaste potatis” +°C Max avv. Tilluftstemp nedåt ÷°C (= Spjällen börjar reglera) Parametrar och gränsvärden Progr 3 (inlagring utan hjälpkyla) Ventilation ON/AUTO/OFF Manuellt inst börvärde °C Auto börvärde tilluft (=“varmaste potatis” ÷0 - 3 °C” Ventilation AUTO begränsat ON så länge uteluft innehåller mindre vatten än avluft Max avv. tilluftstemp uppåt relativt “varmaste potatis” +°C =OFF Max avv. Tilluftstemp nedåt ÷°C (= Spjällen börjar reglera)

6 Parametrar och gränsvärden Progr 4 (nedkylning med helkyla)
Ventilation ON/AUTO/OFF Luftflöde manuellt normalt ½-fart Manuellt inst börvärde (eventuell sårläkning antal dager) startvärde °C Auto sänkning (linjärt) av börvärde: Sluttemperatur, dag för avslutad nedkylning Max sänkning /dygn (≤0.5 °C per dygn) Vid otillräcklig kylkap minska luftflödet för att bibehålla börvärde I tilluft Kolla kondenstrend Parametrar och gränsvärden Progr 5 (nedkylning med hjälpkyla) Ventilation ON/AUTO/OFF Växla direkt mellan friskluft blandning och kompressor Luftflöde manuellt normalt ½-fart Manuellt inst börvärde (eventuell sårläkning antal dager) startvärde °C Auto sänkning (linjärt) av börvärde: Sluttemperatur, dag för avslutad nedkylning Max sänkning /dygn (≤0.5 °C per dygn) Vid otillräcklig kylkap minska luftflödet för att bibehålla börvärde I tilluft Kolla kondenstrend

7 Parametrar och gränsvärden Progr 6 (viloperiod med helkyla)
Ventilation ON/AUTO/OFF Manuellt inst börvärde tilluft °C Tillåten diff “Varmaste – kallaste pot” Luftflöde manuellt normalt ½-fart Luftflöde AUTO för att hålla diff “kallaste potatis” – “varmaste potatis Kolla kondenstrend Om kondens kolla orsak, justera parametrar Parametrar och gränsvärden Progr 7 (viloperiod med hjälpkyla) Chiller ON/BEREDSKAPSLÄGE/OFF Ventilation ON/AUTO/OFF Tidsfördröjning övergång till hjälpkyla Manuellt inst börvärde tilluft °C Tillåten diff “Varmaste – kallaste pot” Luftflöde manuellt normalt ½-fart Luftflöde AUTO för att hålla diff “kallaste potatis” – “varmaste potatis Kolla kondenstrend Om kondens kolla orsak, justera parametrar

8 Parametrar och gränsvärden Progr 8 (viloperiod med friskluftsventilation)
Ventilation ON/AUTO/OFF Befuktare ON Vent ON när uteluften har kylvärde relativt “kallaste potatis” Om befukt OFF/saknas Vent ON när Torr utetemp ≤ ”kallaste potatis” Manuellt inst börvärde tilluft °C Tillåten diff “Varmaste – kallaste pot” Luftflöde manuellt normalt ½-fart Luftflöde AUTO för att hålla diff “kallaste potatis” – “varmaste potatis Kolla kondenstrend Om kondens kolla orsak, justera parametrar Parametrar och gränsvärden Progr 9 (försommar med friskluftsventilation) Ventilation ON/AUTO/OFF Befuktare ON när uteluftenn har kylvärde relativt kallaste poatis Befuktare OFF när tilluft ≥ “kallaste pot” Vent ON när uteluften har kylvärde relativt “varmaste potatis” Manuellt inst börvärde tilluft °C Max temp under kallaste potatis innan spjällen börjar reglera °C Luftflöde manuellt normalt ½-fart men kan eventuellt ökas Kolla kondenstrend Om kondens kolla orsak, justera parametrar om nödvändigt


Ladda ner ppt "STYRPROGRAM POTATISLAGER"

Liknande presentationer


Google-annonser