Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRESENTATION AV KOMPENSATIONSPLAN. KOMPENSATIONSPLAN EMEA Nu Skin ® är THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. Via vårt samarbete med dig fortsätter vi att utmärka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRESENTATION AV KOMPENSATIONSPLAN. KOMPENSATIONSPLAN EMEA Nu Skin ® är THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. Via vårt samarbete med dig fortsätter vi att utmärka."— Presentationens avskrift:

1 PRESENTATION AV KOMPENSATIONSPLAN

2 KOMPENSATIONSPLAN EMEA Nu Skin ® är THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. Via vårt samarbete med dig fortsätter vi att utmärka oss som de främsta ledarna inom global provision. Vår vision är glasklar – Att bli världsledande inom direktförsäljning genom att generera högre inkomster åt våra distributörer än något annat företag. Det här är endast en översikt. Fullständiga detaljer återfinns via vår hemsida (www.nuskin.com). Klicka på fliken “Vår möjlighet”.www.nuskin.com

3 KOMMA IGÅNG VIKTIGA BEGREPP steg 1 PSV och CSV: vad är vad? Personal Sales Volume (PSV), personlig försäljningsvolym, är det månatliga värdet av de produkter och tjänster du och dina detaljkunder köper från företaget. Group Sales Volume (GSV), gruppförsäljningsvolym, består av din cirkelgrupps totala PSV inklusive din egen PSV, under en given månad. Commissionable Sales Value (CSV), provisionsbaserat försäljningsvärde, det värdet som används för att räkna ut provisionerna varje månad. CSV är detsamma som inköpspriset på en produkt eller tjänst, minus eventuella skatter, snabbstartsutbetalningar (FSP) og rabatter (ADR, webbrabatter, etc.).

4 KOMMA IGÅNG VIKTIGA BEGREPP steg 1 Varje produkt tilldelas en PSV och en CSV. Du bibehåller kvalifikationskraven för executives med hjälp av PSV och GSV. Du betalas utifrån din CSV genom att använda principen för Wealth Maximiser i kompensationsplanen.

5 KOMMA IGÅNG BÖRJA BYGGA NÄTVERK AV KOMSUMENTER OCH DISTRIBUTÖRER Obs! Provision och säljbonus betalas bara ut till aktiva distributörer. Se ordlistan i Kompensationsplanen för förklaring av aktivitetskrav, inklusive detaljförsäljning.. step 1 * Det enda inköp som krävs för att bli distributör är en engångavgift för registrering. Bonus betalas aldrig ut för rekrytering. Enda sättet att tjäna provision är via produktförsäljning..** Du bestämmer själv utpriserna till dina kunder INKOMSTPOTENTIAL Som distributör* kan du betala på 3 sätt Vinst på försäljning till detaljkunder En provision på upp till 30% vinst på försäljning till detaljkunder** DETALJKUNDDUDETALJKUND DISTRIBUTÖR FÖRDELSKUND NIVÅ 1 (L1)

6 SNABBSTARTSUTBETALNINGAR MAXIMERA DINE VINSTER* Fast-Start Product Packages* är utvecklade för att få igång nya distributörer : De innehåller ett urval Nu Skin Enterprises storsäljare till ett bra pris De innebär även extra inkomstmöjligheter. : * Innehåll, pris, PSV och Snabbstartsutbetalning kan variera mellan länderna. Kontakta ditt lokalkontor för detaljer. Inköp och vidareförsäljning av Fast-start Product Packages är frivilligt. steg 1 Som distributör kan du tjäna: Exempel: Upp till 30 % vinst på försäljning till detaljkunder L1 Bonus på 5 % på CSV från personliga sponsrade distributörer och Fördelskunder Snabbstartsutbetalningar (från sälg av Fast-Start Product Packages €250 pris på produktpaket 200 PSV 150 CSV €50 snabbstartsutbetalning

7 UTVECKLA LEDARSKAPET KVALIFICERINGSPROCESSEN FÖR EXECUTIVES Bygg din säljorganisation och bli en executive och se dina inkomster öka.** *GSV eller gruppförsäljningsvolym består av total PSV i din grupp, inkl. din egen PSV en given månad. **För en summering av inkomster/bonus för distributörer på alla nivåer, se vår hemsida (www.nuskin.com) eller kontakta din lokala account manager.www.nuskin.com steg 2 DUDETALJKUND DISTRIBUTÖR FÖRDELSKUND DISTRIBUTÖR FÖRDELSKUNDDISTRIBUTÖR 3-MÅNADERS EXECUTIVEKVALIFICERING INKOMSTPOTENTIAL MÅNAD 1 (LOI) Under executivekvalificering kan du tjäna: Vinst på försäljning till detaljkunder L1 Bonus på 5 % på CSV från personliga sponsrade distributörer och Fördelskunder Snabbstartsutbetalningar (från sälj av Snabbstarts-produktpaket 100 PSV + 1,000 GSV* MÅNAD 2 (Q1) 100 PSV +1,500 GSV MÅNAD 3 (Q2) 100 PSV + 2,000 GSV

8 INKOMSTER FÖR EXECUTIVES ÖKA DIN BONUSPOTENTIAL. steg 2 EXECUTIVEBONUSINKOMSTPOTENTIAL Din GSVDu tjänar Som executive kan du tjäna: Samma som under executivekvalificering PLUS Månatlig executivebonus (EB) på din totala cirkelgrupps CSV Chansen att delta i EMEA Executive Duplication Bonus 2,000-2,999 GSV9% 3,000-4,999 GSV10% 5,000-9,999 GSV11% 10,000-14,999 GSV12% 15,000-24,999 GSV13% 25,000-49,999 GSV14% 50,000+ GSV15% Obs! Bibehållandekraven för executives är minst 100 PSV och 2 000 GSV

9 Följande tabell visar vem i din downline som räknas in i dina GSV-krav då du genomgår kvalificeringen för ytterligare bonus. Volymer/poäng som genereras av Fördelskunder i din cirkelgrupp räknas alltid in i din GSV. INKOMSTER FÖR EXECUTIVES VEM RÄKNAR VEM? steg 2 DIN TITEL DOWLINE TITEL Distributör LOI (månad 1) Q1 (månad 2) Q2 (månad 3) Executive Tillfällig Executive Distributör ****** LOI (månad 1) ****** Q1 (månad 2) ** Q2 (månad 3) ** Executive Tillfällig Executive

10 NU SKINS REVOLUTIONERANDE WEALTH MAXIMISER FÖRSÄKRAR DIG OM MAXIMAL UTBETALNING Öka din inkomstpotential då Nu Skin ® betalar mesta möjliga provision. Volume Maximiser: Få Extra Executive bonus PLUS a Double G1 Bonus. Depth Maximiser: Tjäna upp till 5% provision på CSV på varje Breakaway Executive i din organisation upp till sex generationer ned. steg 3 WEALTH MAXIMISER MAXIMERA DIN BONUSPOTENTIAL DEPTH MAXIMISER: Breakaway executive bonus VOLUME MAXIMISER: EXTRA EXECUTIVE + DUBBEL G1 BONUS BONUS ELLER EXTRA EXECUTIVEBONUS (EEB) DIN MINSTA GSV BONUS % 3,0005% + DUBBEL G1-BONUS (DBLG1) DIN MINSTA GSV BONUS % 3,00010% TITELGOLDLAPISRUBYEMERALDDIAMOND BLUE DIAMOND Antal G1 Breakaway executives 12,34,56,78,9,10,1112 15% 2 3 4 5 6 WEALTH MAXIMIZER DEPTH MAXIMISER VOLUME MAXIMISER INKOMSTPOTENTIAL Med Wealth Maximiser: Provisioner från steg 1 och 2, PLUS Den modell som ger dig mest pengar från uträknaren Wealth Maximiser

11 NU SKINS REVOLUTIONERANDE WEALTH MAXIMISER BETALAR AUTOMATISKT UT STÖRSTA DELEN TILL DIG VOLUME MAXIMISER EEB på 5% €112.5 DBLG1 på 10% €900 G2-G6 på 0% €0 TOTALT €1,012.50 DEPTH MAXIMISER G1 på 5% €450 G2 på 5% €225 TOTALT € 675 ELLER steg 3 RUBY EXECUTIVE (DIG ) 100 PSV, 3,000 GSV, 2,250 CSV EXECUTIVE 3,000 GSV, 2,250 CSV GOLD 3,000 GSV, 2,250 CSV G 1 EXECUTIVE 3,000 GSV, 2,250 CSV GOLD 3,000 GSV, 2,250 CSV EXECUTIVE 3,000 GSV, 2,250 CSV EXECUTIVE 3,000 GSV, 2,250 CSV G 2 WEALTH MAXIMISER €1,012.50 € 675

12 BIBEHÅLLANDEKRAV FÖR EXECUTIVES *Tillåts 1 gång/executiveskap, dock ska distributör vänta 12 mån innan nästa gång. **Återinträdda executives kan inte utnyttja möjligheten som Tillfällig executive. MÅNATLIG BIBEHÅLLANDEKRAV FÖR EXECUTIVES: För provision och executivebonus: minst 100 PSV och 2,000 GSV Bibehållandekrav:Vad händer?Titel:Utbetalning: Uppfyller inte kraven för maj Frimånad (endast tillåten en gång per 12 månader) Executive L1-bonus (om executive har 100 PSV, Snabbstartsutbetalningar vinst från detaljförsäljning men inte exec. bonus.) Uppfyller inte heller kraven för juli Tillfällig executivestatus upp till 3 månader (endast en gång per executiveskap*) Tillfällig executive (räknas som Breakaway executive för upline) L1-bonus (se ovan) Uppfyller kraven för september Befordran i septemberExecutiveBetalas som executive Uppfyller inte kraven för oktober Flyttas ned i oktoberDegraderad executive L1-bonus (om distributör har 100 PSV, Snabbstartsutbetalning och vinst från detaljförsäljning.) Distributören genomgår kvalificeringsprocessen på nytt Återinträde** Executive (om detta sker inom 6 månader, återfås ursprungliga Breakaway executives) Betalas som executive

13 En executive (eller någon med högre titel) med 3000 GSV, kan kvalificera till att tjäna andelar av den totala provisionsberättigade omsättningen för EMEA-regionen via Executive Duplication Bonus ** ATT DELTA * Executive Duplication Bonus är ett tillfälligt incitament och inte en del av Kompensationsplanen. Den kan ändras eller upphöra närsomhelst, dock med 30 dagars varsel. **För att bli berättigad ska distributörer uppfylla kriterierna för bonus och försäljning såsom företaget beskriver det och uppfylla övriga aktivitetskrav enligt Kompensationsplanen EXECUTIVE DUPLICATION BONUS* FÅ DIN ANDEL AV EMEA:S FRAMGÅNG Kriterier för EMEA Executive Duplication Bonus Avklarad executive-kvalificaring månad 2 (Q2)1 andel Månad 1 som ny executive med 3000 GSV1 andel Månad 2 som ny executive med 3000 GSV2 andelar Månad 3 som ny executive med 3000 GSV3 andelar OBS: En kvalificerande executive skall vare bosatt på ett av EMEAs markeder for att raknas som en andel for upline.

14 THANK YOU


Ladda ner ppt "PRESENTATION AV KOMPENSATIONSPLAN. KOMPENSATIONSPLAN EMEA Nu Skin ® är THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. Via vårt samarbete med dig fortsätter vi att utmärka."

Liknande presentationer


Google-annonser