Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom igång med Disgen 6 - blå Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kurs.dis.se Kom igång med Disgen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom igång med Disgen 6 - blå Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kurs.dis.se Kom igång med Disgen."— Presentationens avskrift:

1 Kom igång med Disgen 6 - blå Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.sebengt@kj2.se Kurs.dis.se Kom igång med Disgen 1 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

2 Modul 6 – Gör en antavla med bilder  Gör en antavla med bilder  PDF-skrivaren öppnar nya möjligheter  Gör en säkerhetskopiering  Bli medlem i DIS  Gå vidare  Utvärdering Kom igång med Disgen2 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

3 Läs mer om …  Grafisk antavla med foton Grafisk antavla med foton  Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering Kom igång med Disgen 3 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

4 Dags för kontroll  Det är lätt hänt att fel slinker in. Därför måste du kontrollera!  En del uppgifter kände du inte till när du skrev in dem, kan du finna dem nu?  Är namnen rätt stavade?  Är datum korrekta?  Är orter angivna som Disgenorter?  Har alla uppgifter en god källa? Kom igång med Disgen 4 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

5 Kontrollera Disgens uppgifter automatiskt  På Verktygsmenyn finns flera automatiska kontroller.  Konvertera till Disgenorter  Kontrollera notiser  Kontrollera Disgens filer Kom igång med Disgen 5 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

6 Så ser min Disgen ut nu Kom igång med Disgen 6 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

7 Bygg en antavla  Gör ett av dina barnbarn till centrumperson  Klicka på antavle- ikonen  Välj 3 gernerationer  Klicka OK  Disgen skapar en antavla Kom igång med Disgen 7 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

8 Min son Anders antavla Kom igång med Disgen 8 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

9 Skriv ut en antavla med foton  Klicka på skrivarikonen  Välj Antavla - Grafisk  Klicka på Fortsätt Kom igång med Disgen 9 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

10 Granska utskriften!  Klicka på Granska  En bild på antavlan visas  Är den ok?  Klicka på Avbryt  Klicka på Inställningar Kom igång med Disgen 10 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

11 Det blev inte som tänkt?  Vänd papprets orientering  Foto saknas  Välj Avbryt  Ändra Skrivar- inställningar till liggande  Ändra Inställningar  Ta med fler rader  Inkludera foto Kom igång med Disgen 11 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

12 Alternativ för utskrift  Skrivare utskrift på inkopplad skrivare.  Textfil ren text skrivs till en fil.  RTF-fil kan bearbetas vidare i Word, innehåller porträtt men ej grafiska element  PDF-fil kan läsas med Adobe reader. Kräver att pdf-skrivare är installerad.  Om ett val är grått har du inte den skrivaren. Kom igång med Disgen 12 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

13 Skrivarinställning  Välj din skrivare  Välj format som skrivaren klarar.  Välj orientering: Liggande format  Klicka OK Kom igång med Disgen 13 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

14 Skaffa en pdf-skrivare  Har du ingen pdf- skrivare kan du gratis skaffa en.  Pdf-skrivaren är ett program som skapar en pdf-fil av det du skriver ut.  Sök på Google efter pdf skrivare  Jag använder Cute pdf. http://www.cutepdf.com http://www.cutepdf.com  Den ger ingen vattenstämpel som irriterar  När du installerat programmet finns det bland övriga skrivare och du kan välja den som skrivare vid utskrift. Kom igång med Disgen 14 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

15 Fliken: Skrivarinställningar  Antavlan blir bäst med liggande pappersformat  Klicka OK  Granska på nytt!  Bra?  Klicka Skriv ut Kom igång med Disgen 15 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

16 Textbreddens storlek  Vill du skriva ut till liggande A4 blir sidans bredd 30 cm.  Väljer du 3 generationer blir det 8 anor i äldsta raden.  Varje ana får då ha en textbredd som är högst 30/8 cm.  Välj tex 30 mm. Kom igång med Disgen 16 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

17 Inställningar för antavla - innehåll  Ange Antal rader till 4  Rad 1 - Bocka för porträtt. OBS Inga andra alternativ får vara markerade  Rad 2 - Bocka för Förnamn  Rad 3 - Bocka för Efternamn  Rad 4 - Bocka för Levnadsår  Gå vidare tillfliken Utseende Kom igång med Disgen 17 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

18 Inställningar för antavla - utseende  Ange textbreddens storlek tex 30 mm  Ange indraget = avståndet mellan generationerna  Avstånd mellan boxarna 2 mm  Porträtthöjd 25 mm  Låt tavlan växa nerifrån och upp  Välj utsmyckning Kom igång med Disgen 18 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

19 Inställningar för antavla – utseende 2  Hur indraget påverkar utseendet framgår av den lilla bilden.  För att få plats bör du välja indraget så att barnen precis kommer under föräldrarna.  Tyvärr fungerar inte minibilden helt tillförlitligt utan du måste pröva dig fram. Kom igång med Disgen 19 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

20 Inställningar för antavla - färger På fliken Färger väljer du bakgrundsfärgen som kan vara olika för kvinnor och män. Kom igång med Disgen 20 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

21 Inställningar för antavla – Sidans utformning Här anger du antavlans  Marginaler  Sidhuvud  Sidfot  Stilar Kom igång med Disgen 21 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

22 Granska före utskrift! Kom igång med Disgen 22 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18  Välj inte Skriv ut ! Det kan bli många sidor till papperskorgen.  Välj Granska ! Antagligen blir du inte nöjd med resultatet första gången.  Välj Inställningar  Välj Skrivarinställningar  Granska på nytt!  Troligtvis behöver du upprepa dessa steg flera gånger innan du blir nöjd.  När du är helt nöjd välj Skriv ut

23 Ett steg framåt  Välj zoom 1 gång  Antavlan får inte riktigt plats på pappret  Pröva att minska indraget 1 mm  Pröva att minska porträttbilden 1 mm  Granska igen Kom igång med Disgen 23 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

24 Äntligen – Antavlan ser OK ut  Antavlan ser ut som du vill ha den.  Klicka på Skriv ut för att få den på papper.  Spara inställningarna till senare tillfällen.  Skriv ut antavlan till en pdf-fil. Kom igång med Disgen 24 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

25 Förhandsgranskning Kom igång med Disgen 25 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

26 Spara goda inställningar  När du ändrat inställningar kan du spara dem under nytt namn.  Senare kan du återanvända dessa inställningar Kom igång med Disgen 26 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

27 Använd en pdf-skrivare och skriv ut på stora papper  Utskrift av sidindelade antavlor med Disgen Utskrift av sidindelade antavlor med Disgen  Använd en pdf- skrivare och skriv ut på stora papper Kom igång med Disgen 27 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

28 pdf-skrivaren är ett program  Vid utskrift anges en fil och utskriften sker till denna.  Filen kan läsas med Adobe Reader.  Sök på Google efter pdf- skrivare  CutePdf kan hämtas på cutepdf.com.  Med pdf-skrivare kan man välja större format. Skriv ut på ett USB-minne och låt en skrivbyrå skriva ut på papper. Kom igång med Disgen 28 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

29 PDF-skrivaren CutePdf  I skrivarinställning väljer man tex CutePDF  Under storlek finns flera stora format att välja tex A0 eller ännu större. Kom igång med Disgen 29 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

30 Photoshop Elements läser en pdf- fil  Läser in pdf och spara sedan som jpg.  Tavlan blir en bild som kan läggas in i en släktbok i tex Word.  Bilden kan förstoras och förminskas. Kom igång med Disgen 30 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

31 Öka antalet generationer  Lägg till en generation  Dubbelt så brett papper dvs A2  Samma inställningar kan användas  På A0 papper kan 5 generationer anor få plats  Skriv ut en pdf-fil och lämna den till skrivbyrå Kom igång med Disgen31 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

32 Utvärdera cirkeln!  För att utveckla studiecirkeln behöver jag din hjälp.  Fyll i utvärderingen.utvärderingen  Se vad andra tyckt. Kom igång med Disgen 32 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

33 Beställ ett diplom  Visa att du fullgjort studiecirkeln.  Sänd din antavla till bengt@kj2.se. bengt@kj2.se  I retur får du ett diplom. Kom igång med Disgen 33 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

34 Glöm inte att ta backup!!!  Din släktforskning är en unik skatt väl värd att bevara.  Ditt hem kan råka ut för brand eller stöld.  Förvara din backup på ett säkert ställe.  Ta backup regelbundet.  Se hur du ska göra.du ska göra  Gör det nu!!! Kom igång med Disgen 34 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

35 Modulen är slut  Ta en paus!  Reflektera!  Vad nytt har du lärt dig?  Vad vill du fråga Bengt om?  Gör det!  Repetera!  Berätta för cirkeldeltagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter! Kom igång med Disgen35 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

36 Bli medlem i DIS  Har du funnit att Disgen är ett användbart program för dig?  Gå med i DIS och skaffa den fulla versionen.  Installera den och importera den backup du gjort från Disgendemo.  Sedan kan du registrera tusentals släktingar.  Som medlem har du tillgång till support från ett 60- tal faddrar.  Du kan söka i Disbyt  Lära dig mer om Disgen genom Diskulogen som kommer med 4 nummer per år. Kom igång med Disgen36 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

37 Gör ett Disbytutdrag!  Med ett Disbyt-utdrag utökar du dina rättigheter.  Välj Verktyg/gör ett Disbytutdrag  Ange ditt medlemsnummer  Ange personer som ska ingå  Ange var utdraget ska sparas.  Ta reda på ditt Disbytombud Disbytombud  E-posta ombudet  Öppna mappen där utdraget sparats  Lägg utdraget som bilaga  Sänd utdraget Kom igång med Disgen37 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

38 Gå vidare - Gör en släktbok  Gör en modern släktbok för CD eller webben  Gör en traditionell släktbok med Disgen och Word  Från manus till färdig bok. Kom igång med Disgen38 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

39 Gör en släktbok till barnbarnen  Bengt Kjöllerström visar hur man gör en modern släktbok Släktforskardagarna 2011. modern släktbok  Så gör du en släktbok på CD (uppdaterad januari 2012). tips av Ove BillingSå gör du en släktbok på CD (uppdaterad januari 2012)  En handledning av Bengt Kjöllerströmhandledning  Bengts artikel om modern släktbok i Diskulogen Diskulogen  Min släktbok finns här.släktbok Tre filmer av Bengt:  En film om den moderna släktboken.film  Två filmer del 1 och del 2 som visar de olika stegen i Disgen.del 1del 2  Bengts egen moderna släktbok.egen Kom igång med Disgen 39 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18

40 Min antavla på nätet Kom igång med Disgen 40 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18 www.kj2.se/anor

41 Kursen är slut  Hoppas att du är nöjd och lärt dig det du önskade.  Berätta för cirkeldel- tagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter!  Fler frågor – kontakta Bengt!  Du får gärna gå om kursen, det är gratis.  Du kan gå vidare till nästa cirkel och göra en släktbok. http://Kurs.dis.se http://Kurs.dis.se Tack för att du deltagit! Kom igång med Disgen41 © Bengt Kjöllerström 2014-08-18


Ladda ner ppt "Kom igång med Disgen 6 - blå Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kurs.dis.se Kom igång med Disgen."

Liknande presentationer


Google-annonser