Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Department of Materials Science and Engineering Plaster och Miljö Miljöteknik M1, 021206 Antal Boldizar, Institutionen för materialteknik Ett orienterande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Department of Materials Science and Engineering Plaster och Miljö Miljöteknik M1, 021206 Antal Boldizar, Institutionen för materialteknik Ett orienterande."— Presentationens avskrift:

1 Department of Materials Science and Engineering Plaster och Miljö Miljöteknik M1, 021206 Antal Boldizar, Institutionen för materialteknik Ett orienterande miljöperspektiv Alternativ till återvinning av plastprodukter Aktuell teknik

2 Department of Materials Science and Engineering Livscykelperspektiv på produkter Råvaruutvinning Tillverkning av material Tillverkning av produkter Användning av produkter Återanvändning och återvinning Deponering

3 Department of Materials Science and Engineering Råvaror till polymera material Polymera framställs till ca 90 % av råolja och naturgas Undantag är främst naturgummi, regenererad cellulosa och stärkelse Råolja Asfalt, smörjolja, 9 % vaxer och andra kemisk-tekniska produkter 4 % Syntetiska polymerer Förbränning Världsproduktionen råolja ca 3.500 miljoner ton år 2000 I Sverige konsumeras ca 0,5 % av världsproduktionen olja 87 %

4 Department of Materials Science and Engineering Världsproduktionen av polymera material Världsproduktionen år 2000 uppskattas till ca 160 miljoner ton ökar med ca 5 % per år, fördubbling under 12 - 15 år Världsproduktionen av stål var ca 750 miljoner ton, relativt liten förändring under senare år

5 Department of Materials Science and Engineering Termoplaster 80 % Härdplaster 10 % Gummi 10 % De fyra största termoplasterna (PE, PP, PS och PVC) står för ca 70 % av produktionen PE är volymmässigt störs, ca 1/3 av totala produktionen Volymen syntetiska gummin något större än naturgummin Världsproduktionen av polymera material

6 Department of Materials Science and Engineering Konsumtionen i västra Europa 1998 MaterialMiljoner ton% LDPE6,5 HDPE4,5 PP5,0 PVC5,1 PS2,8 ABS0,6 PA0,5 POM0,1 PET1,3 PC0,3 PMMA0,3 Övrigt0,8 UF/MF0,4 PF0,2 EP0,1 UP0,4 PUR1,4 Bulkplaster 24,072 Konstruktionsplaster4,012 Termoplaster totalt28,084 Härdplaster2,47 Gummin (uppskattat) 39 Total konsumtion33,4100

7 Department of Materials Science and Engineering Plast = Polymer + Tillsatser Halten tillsatser från 0,1 till ca 70 %, vanligen mindre än 2 % Förekommande tillsatser Stabilisatorer, smörjmedel, färgämnen, brandskyddsmedel, antistatmedel, mjukgörare, fyllmedel, armeringsmedel, jäsmedel och många fler Miljöbelastande effekter av tillsatser? Exempel på begränsningar och förbud Blybaserade stabilisatorer och mjukgörare i PVC Högaromatiska oljor i gummi Bromerade brandskyddstillsatser

8 Department of Materials Science and Engineering Användning av polymera material Låg densitet och goda mekaniska egenskaper Fri design Rationella och energisnåla tillverkningsprocesser Användning av polymera material i Västeuropa 1998 Område% Förpackningar 41 Byggprodukter 19 Elapplikationer 8 Fordon 7 Jordbruk 3 Övrigt 22 Summa100

9 Department of Materials Science and Engineering Formsprutning Muggar av PS, väggtjocklek 0,5 mm, 6-kavitets verktyg och cykeltid 3,7 s. Blomkruka av PP, väggtjocklek 0,42 mm, singelkavitet och cykeltid 2,76 s. (PlastForum nordica nr 1 2001)

10 Department of Materials Science and Engineering (PlastForum nordica nr 4 2001)

11 Department of Materials Science and Engineering (PlastForum nordica nr 4 2001)

12 Department of Materials Science and Engineering Vad kan vi göra med använda produkter? EU:s avfallstrappa Minimera generering av avfall Återanvändning, flaskor och backar Återvinning av material, fibrer av PET-flaskor Energiåtervinning, brännbar fraktion av kommunalt avfall Deponering, aska efter energiåtervinning Särskilda alternativ för produkter av polymera material Återvinning av råvaror, kemikalier genom nedbrytning av plast Biologisk nedbrytning, kompostering av plastpåsar och blöjor Kretsloppsanpassning Att utnyttja alternativen för hantering av restprodukter i så stor utsträckning som möjligt

13 Department of Materials Science and Engineering Återanvändning av plastprodukter Stor och positiv miljöeffekt, besparingar av råvaror och energi Förutsättningar Återanvänd produkt acceptabel Beständighet, särskilt mot solljus, temperatur och kemikalier 10 – 30 år möjligt men krävande Exempel Transportbackar, förvaringslådor, lastpallar och flaskor

14 Department of Materials Science and Engineering Återvinning av polymera material Process Källsortering Insamling och grovsortering Fraktionering, finsortering, tvättning och torkning Justering av kvalitet med nya tillsatser (stabilisering och blandbarhet) Förnyad bearbetning I princip enkelt för termoplaster, svårare för gummin och härdplaster Problem? Pris, egenskaper, återstående teknisk livslängd och processteknik

15 Department of Materials Science and Engineering (PlastForum nordica nr 10 2002)

16 Department of Materials Science and Engineering (PlastForum nordica nr 10 2002)

17 Department of Materials Science and Engineering Simulerad återvinning av en LDPE. Varje cykel består av en extrudering och en accelererad åldring motsvarande 3 år i rumstemperatur (Plaster - Materialval och Materialdata, utgåva 5, C Klason och J Kubát)

18 Department of Materials Science and Engineering Egenskaper hos återvunna plaster och deras användbarhet beror huvudsakligen på Halten föroreningar och främmande plaster Åldringsstatus Särskilda tillsatser Tre klasser av öppna kretslopp av återinsamlade plaster Sorterat produktionsspill, lite föroreningar, välsorterat och har inte åldrats Sorterade uttjänta produkter, har vissa halter föroreningar och har åldrats Blandade uttjänta plastprodukter, innehåller betydande mängder föroreningar och har åldrats Återvinningsfraktioner

19 Department of Materials Science and Engineering Plankor tillverkade av träfibrer och återvunnen polyeten (PlastForum nordica Komposit, nr 8 aug 2001)

20 Department of Materials Science and Engineering Återvinning till basråvara Sönderdelning av polymerer till basråvara genom pyrolys eller hydrolys Icke demonterbara produkter bestående av flera material Förorenade produkter Storskaliga anläggningar är mycket dyra vad gäller kapitalinvesteringar och kräver stora volymflöden för fullt utnyttjande Exempel Hydrolys av fotografisk film typ röntgenfilm (PET), främst återvinning av silver Pyrolys av gummi aktivt kol och råvaror till förbränning

21 Department of Materials Science and Engineering Återvinning av energi Högt energiinnehåll Förbränningsvärde hos plaster mellan 45 till 20 MJ/kg (kol/olja till träved) PE, PP och PS har 45 - 40 MJ/kg Energiinnehållet i blandat kommunalt avfall har ökat till drygt 10 MJ/kg Energitillskott till samhället i form av elkraft och hetvatten för uppvärmning Reducering av volym Volymen till deponering minskar med mer än 90 % Höga kapitalkostnader Emissioner och andra restprodukter behöver begränsas med bästa tillgängliga teknik

22 Department of Materials Science and Engineering (PlastForum nordica Nr 7 2001)

23 Department of Materials Science and Engineering Bionedbrytbara plaster Nedbrytbara i biologiskt aktiva miljöer Baserade på stärkelse, mjölksyra och polyester Beständiga i torr miljö Vid viss fukthalt kan mikroorganismer konsumera polymeren Exempel Lös fyllning till paket, komposterbara påsar, jordbruksfilm, hygienartiklar Implantat

24 Department of Materials Science and Engineering Deponering av polymera material Slutförvaring av avfall och därvid begränsa ekologiska effekter, hänsyn till hygien, geologi, hydrologi och rörelser i jordlager, höga krav på långsiktig säkerhet (lakvatten, grundvatten och emissioner) 5 - 10 % av det kommunala avfallet utgörs av plaster, framför allt av plastförpackningar Problem? Plast i deponier betraktas som inert, erfarenheter saknas EU:s miljölagstiftning 2002 Brännbart avfall skall avskiljas, deponeringsförbud

25 Department of Materials Science and Engineering Exempel på standardiserad märkning av plastprodukter (Plaster - Materialval och Materialdata, utgåva 5, C Klason och J Kubát)


Ladda ner ppt "Department of Materials Science and Engineering Plaster och Miljö Miljöteknik M1, 021206 Antal Boldizar, Institutionen för materialteknik Ett orienterande."

Liknande presentationer


Google-annonser