Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skrotums sjukdomar Firas Aljabery.  Svenska testikelcancerregistret-SWENOTECA  Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skrotums sjukdomar Firas Aljabery.  Svenska testikelcancerregistret-SWENOTECA  Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män mellan."— Presentationens avskrift:

1 Skrotums sjukdomar Firas Aljabery

2  Svenska testikelcancerregistret-SWENOTECA  Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män mellan 25-40 år, hälften är av typen seminom och hälften nonseminom. Prognosen är god med en överlevnad på mer än 95 procent i Sverige.

3 2007: 287 fall 2011: 330 fall Figur 1. Antal fall per år i Sverige under perioden 2007–2011. Källa regionala cancercentra.

4 Incidens  1980: 4.6 /100000  2000 :7.0 /100000  2011: 7.1/ 100000 Figur 2. Åldersstandardiserad incidens av seminom och nonseminom per år 2007–2011 Incidens

5  Medianålder Nonseminom 30 år Seminom 37 år  Alla 34 år Figur 3. Antal fall per år och åldersklass. Genomsnittligt antal per år under varje femårsklass anges

6 Prognosgruppsfördelninge n har ändrats, både i Sverige 1995-2003 (65%, 19%, 16%) och jämfört med historiska data 1997 (56%, 26%, 16%). Figur 10. Fördelning av prognosgrupper vid spridd sjukdom för perioden 2007-2011.

7 Totalöverlevnaden 5 år efter diagnos > 97 % Figur 29. Totalöverlevnad per tumörtyp under perioden 2007- 2011.

8  Inga besvär  Söker för att de känt testikeln blivit större, hårdare och kanske oregelbunden.  Dov molande värk  Epididymit ! (Testiscanceråldern) Testicular cancer

9  Testicular  Tumors (solid)  Epididymal  Inflammatory (rubor, dolor, calor…)  Peritesticular  Hernia  Hydrocele (cystic, transilluminates)  Vascular in nature Scrotal Masses

10 Utredning före exploration/ablatio  Röntgen  Ultraljud av båda testiklarna  CT thorax-buk snabbt om misstanke på utbredd metastasering. Ev. lungröntgen pre- eller perioperativt.

11  Lab.  Tumörmarkörer och hormonprover;  Klinisk kemi/Kemiska rutinanalyser: P-LD  Klinisk kemi/Hormoner och tumörmarkörer: S-AFP, S-hCG +betakedja, S-Lutropin (LH), S-Folitropin (FSH), S-Testosteron, S-SHBG.  HIV  Hepatit B/C  HTLV (Humant T-lymfotropt virus)  syfilis.

12  KK  Spermiogram, Frysförvaring av sädesvätska

13 Seminoma  Most common type  Yong men  Curable  Arises from sperm producing cells  Several histologic types.  Lymphocytes  No markers

14 Seminoma  Little fried egg looking cells.  Lymphocytes  No production of Bet-HCG or Alpha-fetoprotein

15 Embryonal Carcinoma Aggressive tumor 20-30 years Areas of hemorrhage and necrosis Two histologically distinct cell types. Markers +/- Lance Armstrong

16 Embryonal Ca  Two tissue types  Stroma  Glands  Metastasizes widely  Markers +/-

17 Choriocarcinoma  Placental elements  Synciotrophoblasts  Make Beta-HCG  Typically part of a ‘mixed lineage’ tumor.  Highly aggressive  This element spreads early.

18 Teratoma

19  Aggressively malignant  Three germ lines  Ectoderm  Endoderm  Mesoderm  Makers +/-

20  One of several so-called ‘specialized stromal tumors.  Non-germ line  Benign generally  Hormonally active  Androgens  Estrogens  Gynecomastia  Sometimes even corticosteroids Leydig Cell Tumor

21 Hydrocele  Fluid filled scrotal cyst.  Benign  Often with inguinal hernia  Transilluminates  Fluid will recollect if aspirated.  Can be large

22

23 Spermatocele

24 Tack


Ladda ner ppt "Skrotums sjukdomar Firas Aljabery.  Svenska testikelcancerregistret-SWENOTECA  Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser