Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skrotums sjukdomar Firas Aljabery.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skrotums sjukdomar Firas Aljabery."— Presentationens avskrift:

1 Skrotums sjukdomar Firas Aljabery

2 Svenska testikelcancerregistret-SWENOTECA
Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män mellan år, hälften är av typen seminom och hälften nonseminom. Prognosen är god med en överlevnad på mer än 95 procent i Sverige.

3 2007: 287 fall 2011: 330 fall Figur 1. Antal fall per år i Sverige under perioden 2007–2011. Källa regionala cancercentra.

4 Incidens 1980: 4.6 /100000 2000 :7.0 /100000 2011: 7.1/ Figur 2. Åldersstandardiserad incidens av seminom och nonseminom per år 2007–2011 Incidens

5 Medianålder Nonseminom 30 år Seminom 37 år
Alla 34 år Figur 3. Antal fall per år och åldersklass. Genomsnittligt antal per år under varje femårsklass anges

6 Prognosgruppsfördelningen har ändrats, både i Sverige (65%, 19%, 16%) och jämfört med historiska data 1997 (56%, 26%, 16%). Figur 10. Fördelning av prognosgrupper vid spridd sjukdom för perioden

7 Figur 29. Totalöverlevnad per tumörtyp under perioden 2007-2011.
Totalöverlevnaden 5 år efter diagnos > 97 % Figur 29. Totalöverlevnad per tumörtyp under perioden

8 Testicular cancer Inga besvär
Söker för att de känt testikeln blivit större, hårdare och kanske oregelbunden. Dov molande värk Epididymit ! (Testiscanceråldern)

9 Scrotal Masses Testicular Epididymal Peritesticular Tumors (solid)
Inflammatory (rubor, dolor, calor…) Peritesticular Hernia Hydrocele (cystic, transilluminates) Vascular in nature

10 Utredning före exploration/ablatio
Röntgen Ultraljud av båda testiklarna CT thorax-buk snabbt om misstanke på utbredd metastasering. Ev. lungröntgen pre- eller perioperativt.

11 Lab. Tumörmarkörer och hormonprover;
Klinisk kemi/Kemiska rutinanalyser: P-LD Klinisk kemi/Hormoner och tumörmarkörer: S-AFP, S-hCG +betakedja, S-Lutropin (LH), S-Folitropin (FSH), S-Testosteron, S-SHBG. HIV Hepatit B/C HTLV (Humant T-lymfotropt virus) syfilis.

12 KK  Spermiogram, Frysförvaring av sädesvätska

13 Seminoma Most common type Yong men Curable
Arises from sperm producing cells Several histologic types. Lymphocytes No markers

14 Seminoma Little fried egg looking cells. Lymphocytes
No production of Bet-HCG or Alpha-fetoprotein

15 Embryonal Carcinoma Aggressive tumor 20-30 years
Areas of hemorrhage and necrosis Two histologically distinct cell types. Markers +/- Lance Armstrong

16 Embryonal Ca Two tissue types Metastasizes widely Markers +/- Stroma
Glands Metastasizes widely Markers +/-

17 Choriocarcinoma Placental elements
Synciotrophoblasts Make Beta-HCG Typically part of a ‘mixed lineage’ tumor. Highly aggressive This element spreads early.

18 Teratoma

19 Teratoma Aggressively malignant Three germ lines Makers +/- Ectoderm
Endoderm Mesoderm Makers +/-

20 Leydig Cell Tumor One of several so-called ‘specialized stromal tumors. Non-germ line Benign generally Hormonally active Androgens Estrogens Gynecomastia Sometimes even corticosteroids

21 Hydrocele Fluid filled scrotal cyst. Benign Often with inguinal hernia
Transilluminates Fluid will recollect if aspirated. Can be large

22

23 Spermatocele

24 Tack


Ladda ner ppt "Skrotums sjukdomar Firas Aljabery."

Liknande presentationer


Google-annonser