Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdssjukdomar i låginkomstländer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdssjukdomar i låginkomstländer"— Presentationens avskrift:

1 Välfärdssjukdomar i låginkomstländer
eller … vad kan vi lära av varandra? Joep Perk, professor hälsovetenskap, läkare Linnéuniversitetet, Kalmar

2 Mpongwe District Hospital

3

4 Explaining the fall in CHD deaths
Swedish experiences Risk Factors worse +11% Diabetes +8 Obesity +3 Risk Factors better - 66% Cholesterol (diet) -39 Smoking -20 Population BP fall -9 Physical activity -3 Treatments - 36% AMI -6 Secondary prevention -12 Heart failure -7 Angina ASA, CABG & PTCA -3 Hypertension -4 Primary prevention (statins) -2 Unexplained - 9% 13,180 fewer deaths 2002 1986 2002 (Björk, Rosengren, Bennett, Lappas,Capewell Europ Heart J 2009; 30: ) 4 4 4

5 Life expectancy in years for countries
Prevention of cardiovascular disease Life expectancy in years for countries in WHO European Region Span 16 years WHO 2010

6 Explaining the rise in CHD deaths
Beijing experiences (50% increase ) Westernized diet Risk Factors worse 1820 extra deaths Cholesterol (+1.03 mmol/l) +77% Diabetes +19% BMI +4% Smoking +1% Treatments 370 fewer deaths 1984 1999 (Critchley, Capewell et al. Circulation 2004; 110:1236) 6 6 6

7 Förväntad livslängd vs sjukvårdskostnader
7 7

8 Förväntad livslängd vs sjukvårdskostnader
FN: ”25 by 25” 8 8

9

10

11

12

13 Tidslinje ateroskleros
Skumcell Fatty streak Intermediär lesion Aterom Fibröst plaque Komplicerad lesion/ruptur Endoteldysfunktion Det första årtiondet Från det tredje årtiondet Från det fjärde årtiondet Glatt muskulatur och kollagen Trombos, hematom Tillväxt huvudsakligen genom ökad lipidansamling Anpassad från Stary HC et al. Circulation. 1995;92:

14 Från teori till rekommendationer

15 Carl von Linné, år 1733: ”Hwad är kiärare än lifwet, liufware än hälsan” ”Kunglig macht och konst äro intet mot hälsan” ”Skaparen har intet fehl, han har gifwit meniskian en kropp, som lefwa kan längre än något annat diur i werlden” ”Är alltså till att undra dett meniskian henne så litet skiöter, då hon ännu frisk är” Tobaksrök, snus, tuggtobak äro alla giftiga. Du skall med jämna mellanrum taga dig lätt kroppsrörelse intill en tredjedel av dagen. Både den som äter för mycket och för litet förstör småningom sin kropp. Den mest naturliga födan hämtas från vegetabilier. Ett lugnt sinne förlänger livet, ett sorgset förkortar det märkbart

16 Socialstyrelsen Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 90 procent av all diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer. Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor: tobaksbruk riskbruk av alkohol otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor.

17 Folkhälsoinsitutet Ett friskare Sverige
    Forskning visar att fyra områden är särskilt viktiga för äldre för att må bra och ha hälsan långt upp i åldrarna: bra mat rörelse att känna mening i livet … och därtill gemenskap och nära relationer.

18 2012-års europeiska riktlinjer för kardiovaskulär prevention i klinisk verksamhet

19 0 3 5 140 5 3 0 det europeiska numret för hjärthälsa
Ingen tobak km promenad / dag, eller 30 min. annan måttlig fysisk ansträngning Portioner frukt och grönsaker per dag Blodtrycket < 140 mm Hg Blodets kolesterolhalt < 5mmol/l LDL kolesterol < 3 mmol/l Undvik övervikt och stress

20 Varför är man frisk ?

21 Varför blev han 108 år? Bengt Helldal, 1900 – 2008, med lic KI 1928, stadsläkare i Falkenberg, gift, 2 barn, medlem i Svenska läkarsällskapet i 80 år, bärare av Kungliga Nordstjärneorden Sveriges äldste man, dog 25 mars 2008

22 Så gjorde han: Fysisk aktiv: golf, promenader Goda matvanor
Rökfri Fysisk aktiv: golf, promenader Goda matvanor Lyckligt gift Släkten gammal Normalbyggd, slank/mager Trivdes med yrket God ekonomi Intresse i kultur, resor, böcker, politik Blodtryck, kolesterol ??

23 Mpongwe District Hospital, OPD

24 Mpongwe District Hospital, läget 2013 6 veckor
På male ward: HIV varannan patient Sekundära infektioner: TB och malaria Cryptococ meningit Ett fall av stroke, ett fåtal hypertoniker Hjärtsvikt på bas av klaffel, kardiomyopati Några diabetiker (brist på teststickor) Inga hjärtinfarkter (jmf Lesotho 73-76)

25 Mpongwe District Hospital, läget 2013 6 veckor
På male ward: HIV varannan patient Sekundära infektioner: TB och malaria Cryptococ meningit Ett fall av stroke, ett fåtal hypertoniker Hjärtsvikt på bas av klaffel, kardiomyopati Några diabetiker (brist på teststickor) Inga hjärtinfarkter Men ute i byn: Ytterst få rökare Få överviktiga Gott om fysisk aktivitet på åkern Basnäring: nshima 1-2 ggr/dag Frukt och grönsaker Torkad småfisk Ägg, kyckling Kött mera sällan Stress…??

26 Vad tycker de äldre?

27 Mr Mulenga, 90 år KOL skov och lättare hjärtsvikt

28 Mr Mulenga, 90 år Vad har du gjort för att kunna bibehålla en så god hälsa under alla dessa år? ”Be obedient”, respektera varandra Lyssna på goda råd frän äldre personer Ät endast det som finns på fältet Ät inte för mycket kött Sluta inte med fysiskt arbete

29 Mrs Kwenda, 66 år Frisk, hjälper till i baptistförsamlingen

30 Mrs Kwenda, 66 år Och vilka råd ger du för en god hälsa under många år? Personlig hygien: ta ofta ett bad Visa ett gudfruktigt beteende Ät hälsosam mat: nshima med kryddig sås, bönor, kyckling eller fisk Arbeta hårt Ingen alkohol, undvik prostitution Lyssna på de äldre!

31 Mr Muzizi, 85 år Pleuropneumoni

32 Mr Muzizi, 85 år Som far till 13 barn, vad är dina råd till barnen för att uppnå en hög ålder med bibehållen hälsa? Låt bibeln vara byggrunden för ditt liv, låt Gud ta rodret Avstå från alkohol och tobak Ät vanlig mat: nshima, grönsaker, ägg men sällan kött Arbeta hårt Bli inte nedstämd Lyssna på de äldre och glöm inte att göra din far glad och belåten!

33 Och vad tycker personalen på sjukhuset?

34 Nurse Chanda, 25 år

35 Nurse Chanda, 25 år Om du vore hälsovårdsminister vilka skulle dina viktigaste beslut för folkhälsan vara? Vår egen mat är tillräckligt bra, inga ”refined foods” Arbeta för rent vatten för alla Ännu flera insatser mot HIV Lagstifta mot tobak, alkohol och droger Utöka kampen mot malaria Skapa möjlighet till fysisk aktivitet för yngre Använd och respektera erfarenheter från de äldre

36 Mr Mwaba, 43 år, laborant

37 Mr Mwaba, 43 år, laborant Samma fråga: om du vore minister vilka skulle dina viktigaste beslut för folkhälsan vara? Personlig hygien: lär att hålla dig ren redan från tidig barndom Samhällshygien: bidra till att hålla din omgivning ren Var stolt över din egen mat, skryt inte med dyr mat från Pick & Pay! Skapa möjligheter till rekreation, lek och motion Motverka missbruk av alkohol, tobak och droger Återinför ”insaka”: möten med äldre, story telling, lärdomar

38 Mr Lungu, 28 år, läkare

39 Mr Lungu, 28 år, läkare Vad är dina prioriteter för folkhälsan i Mpongwe? Sätt missbruksproblematiken i fokus Intensifiera HIV-profylaxen Acceptera inte en bristande utbildning Mat: balanserad diet baserad på lokala produkter Fysisk aktivitet: fler gym i storstäder Familjens betydelse, föräldrarnas ansvar Använd kunskapen bland de äldre Lär befolkningen att söka vård i tid!

40 Namibia, Keetmanshoop april 2013

41 Vad kan vi lära av varandra?
För Zambia: ”The rise and fall of CVD”: importera inte våra misstag Motverka ohälsosamma levnadsvanor, fr a i större städer Tag lärdom från svenska folkhälsokampanjer mot tobak och alkohol Välfärdssjukdomar kan förebyggas: utbilda sjukvårdspersonal och skolor Följ upp utvecklingen med färsk statistik

42 Vad kan vi lära av varandra?
För Zambia: ”The rise and fall of CVD”: importera inte våra misstag Motverka ohälsosamma levnadsvanor, fr a i större städer Tag lärdom från svenska folkhälsokampanjer mot tobak och alkohol Välfärdssjukdomar kan förebyggas: utbilda sjukvårdspersonal och skolor Följa upp utvecklingen med färsk statistik För Sverige: Det går att begränsa förekomsten av CVD i ett samhälle Personlig hygien och personligt ansvar för hälsan Krångla inte till maten…, ännu mera cykel! En etisk värdegrund behövs Se de äldre som en viktig tillgång, var inte historielös!

43

44 TACK !


Ladda ner ppt "Välfärdssjukdomar i låginkomstländer"

Liknande presentationer


Google-annonser