Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bullying in School: Facts and Intervention by Dan Olweus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bullying in School: Facts and Intervention by Dan Olweus."— Presentationens avskrift:

1 Bullying in School: Facts and Intervention by Dan Olweus

2 GRUNNLÄGGENDE DEFINITION AV MOBBNING En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger og under en viss tid, blir utsatt för negativa handlinger från en eller flera andra personer Negativ handling:Beteende som har till syfte att tillfoga en annan person skada eller obehag (aggressiv handling) Kan utföras genom: fysisk kontakt ord på annet sätt (t ex grimaser, gester, utfrysning, spridning av rykten) Förutsättning: En viss obalans i styrkeforhållandet: den som blir utsatt har svårt att forsvara sig

3 GENERELL DEFINITION AV MOBBNING UPPREPAT NEGATIVT ELLER 'ONDSINNAT' BETEENDE FRÅN ELLER FLERA PERSONER SOM RIKTAR SIG MOT EN PERSON SOM HAR SVÅRT ATT FÖRSVARA SIG (SOM KÄNNER SIG MER ELLER MINDRE HJÄLPLÖS) TRE HUVUDKRITERIER NEGATIVT, 'ONDSINNAT' BETEENDE (MED EN FÖRMODAD AVSIKT ATT TILLFOGA SKADA ELLER OBEHAG) UPPREPNING UNDER EN VISS TID OBALANS I FAKTISK ELLER UPPLEVD (PERCIPIERAD) STYRKA ELLER MAKT MOBBNINGEN SKER VANLIGTVIS UTAN (UPPPENBAR) PROVOKATION FRÅN DEN SOM BLIT UTSATT (PROAKTIV AGGRESSION)

4 Mobbning Våld Mobbning med fysiska medel Aggression

5 OM ATT BLI MOBBAD (UTDRAG FRÅN ELEVFORMULÄRET) Vi ska nu fortsätta med frågor om mobbning. Först ska vi ge ett slags definition eller förklaring av ordet mobbning så att du vet vad det är du ska svara på. VI SÄGER ATT EN ELEV BLIR MOBBAD NÄR EN ANNAN ELEV ELLER FLERA ANDRA ELEVER *SÄGER ELAKA OCH OBEHAGLIGA SAKER TILL HONOM ELLER HENNE, ANVÄNDER ÖKNAMN ELLER HÅNAR OCH GÖR SIG LÖJLIG ÖVER HONOM/HENNE *MED VILJA INTE LÅTER HONOM/HENNE FÅ VARA MED, UTESTÄNGER HONOM/HENNE FRÅN KAMRATERNA ELLER HELT STRUNTAR I HONOM/HENNE (LÅTSAS SOM OM HAN/HON INTE FINNS) *SLÅR, SPARKAR, KNUFFAR ELLER STÄNGER IN HONOM/HENNE *SPRIDER LÖGNER ELLER FALSKA RYKTEN OM HONOM/HENNE, SKICKAR OBEHAGLIGA LAPPAR OCH FÖRSÖKER FÅ ANDRA ATT TYCKA ILLA OM HONOM/HENNE *OCH LIKNANDE OBEHAGLIGA SAKER. VID MOBBNING HÄNDER DE HÄR SAKERNA UPPREPADE GÅNGER, OCH DEN SOM BLIR UTSATT HAR INTE SÅ LÄTT ATT FÖRSVARA SIG. OM EN ELEV BLIR RETAD UPPREPADE GÅNGER PÅ ETT OBEHAGLIGT OCH SÅRANDE SÄTT, SÅ ÄR DET OCKSÅ MOBBNING. MEN DET ÄR INTE MOBBNING, NÄR NÅGON BLIR RETAD PÅ ETT SNÄLLT OCH VÄNLIGT SÄTT. DET ÄR HELLER INTE MOBBNING NÄR TVÅ UNGEFÄR LIKA STARKA (JÄMBÖRDIGA) ELEVER SLÅSS ELLER GRÄLAR (COPYRIGHT: Dan Olweus)

6 Från elevernas frågeformulär om mobbning: Hur ofta har du blivit mobbad i skolan de sista månaderna ? jag har inte blivit mobbad i skolan de sista månaderna det har bara hänt någon enstaka gång 2 eller 3 gånger i månaden ungefär 1 gång i veckan flera gånger i veckan

7 PERCENTAGE VICTIMIZED STUDENTS (N=10 800) Grades 4 - 7 (Boys + Girls) = 15,2%Grades 8-10 (Boys + Girls) = 8,0% OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

8 PERCENTAGE BULLYING STUDENTS (N= 10 800) Grades 4-7 (Boys + Girls)= 5,8%Grades 8-10 (Boys + Girls)= 7,4% OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

9 Figure 3: Prevalence of Victims Only, Bully-Victims and Bullies Only: Percentage of all Girls and Boys in Grades 5 through 9 (N=4896). Girls Boys Grade Percentage

10 Forms of Bullying that Girl Victims and Boy Victims Have Been Exposed To (Cutoff point between ”once or twice”and ”2 or 3 times a month”). From the New Bergen Project against Bullying (1997-99). Percentage

11 THE BULLYING CIRCLE : Students’ modes of reaction/roles in an acute bullying situation Take an active part but do not start the bullying Start the bullying and take an active part Support the bullying but do not take an active part Like the bullying but do not display open support Watch what happens; ”is none of my business”; don’t take a stand Dislike the bullying and help or try to help Dislike the bullying and think they ought to help (but don’t do it) The one who is exposed, the victim The bully/ bullies Follower Henchman Supporter, passive bully/bullies Passive supporter, possible bully Disengaged onlooker Possible defender Defender of the victim B C D E A Y G F OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

12 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK PASSIVE OR SUBMISSIVE VICTIMS USUALLY HAVE SOME OF THE FOLLOWING CHARACTERISTICS:  are cautious, sensitive, quiet, withdrawn and shy  are anxious, insecure, unhappy and have low self-esteem  are depressed and engage in suicidal ideation much more often than their peers  often do not have a single good friend and relate better to adults than to peers  if they are boys, they are often physically weaker than their peers OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

13 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK BULLIES USUALLY HAVE SOME OF THE FOLLOWING CHARACTERISTICS:  strong needs to dominate and subdue other students and to get their own way  are impulsive and easily angered  show little empathy toward students who are victimised  are often defiant and aggressive toward adults, including parents and teachers  are often involved in other antisocial or rule-breaking activities such as vandalism, delinquency, and drug use  if they are boys, they are often physically stronger than boys in general and their victims in particular In contrast to what is commonly belied, they do not have special problems with their self-esteem. OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

14 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK EFFECTS OF THE OLWEUS BULLYING PREVENTION (BP) PROGRAM The first evaluation of the effects of the Olweus BP Program was based on data from approximately 2500 students in 42 primary and junior high schools (grade s 5-8) in Bergen, Norway, followed over a period of 2 years (1983-85). marked reductions - by some 50 percent – in bully/victim problems for the period studied, measured after 8 and 20 months of intervention clear reductions in antisocial behaviour such as vandalism, theft, drunkenness, and truancy marked improvement in various aspects of the social climate of the classrooms OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

15 ÖVERSIKT ÖVER KÄRNPROGRAM ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR MEDVETENHET OCH ENGAGEMANG ÅTGÄRDER PÅ SKOLNIVÅ UNDERSÖKNING MED FRÅGEFORMULÄR STUDIEDAG OM MOBBNING BATTRE RASTVAKTSYSTEM PEDAGOGISKA SAMTALSGRUPPER BILDANDE AV SAMORDNINGSGRUPP

16 (KÄRNPROGRAM – FORTSÄTTNING) ÅTGÄRDER PÅ KLASSNIVÅ KLASSREGLER MOT MOBBNING REGELBUNDNA KLASSRÅD/KLASSMÖTEN KLASSFÖRÄLDRAMÖTE ÅTGÄRDER PÅ INDIVIDNIVÅ ALLVARLIGA SAMTAL MED MOBBARE OCH MOBBOFFER SAMTAL MED FÖRÄLDRARNA TILL INBLANDADE ELEVER INDIVIDUELLA ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR INBLANDADE ELEVER

17 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK CHARACTERIZATION OF INTERVENTION PROGRAM: Based on a limited set of principles. Important to create a social environment characterised by: warmth and positive involvement from adults firm limits on unacceptable behavior consistent application of non-punitive, non-physical sanctions on rule violations adults act as authorities and positive role models Measures based on these principles applied at school, class, and individual levels, and ideally, at home. "RESTRUCTURING OF THE EXISTING SOCIAL ENVIRONMENT" OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

18 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK PERCENTAGE BULLIED STUDENTS IN GRADES 4-7 Data from 3 cohorts of schools which began implementing the Olweus BP Program in 2001-2003 (number of students = 21 000). Percentage bullied students reduced by 34% in one year from 14,2% to 9,4% girls –reduction by 35% from 13,3% to 8,6% boys –reduction by 32% from 15% to 10,2% Left bars = before intervention Right bars = after 8 months with the Olweus BP Program

19 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK PERCENTAGE BULLYING STUDENTS IN GRADES 4-7 Data from 3 cohorts of schools which began implementing the Olweus BP Program in 2001-2003 (number of students = 21 000). Percentage bullying students reduced by 44% in one year –from 5,5% to 3,1% –girls reduction by 48% –from 3,3% to 1,7% –boys reduction by 42% –from 7,6% to 4,4% Left bars = before intervention Right bars = after 8 months with the Olweus BP Program OLWEUS - GROUP AGAINST BULLYING OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

20 Percentage bullied students 2001–2003. Elementary grades (4-7).

21 Percentage bullying students 2001-2003. Elementary grades (4-7).

22 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK TEACHER LEVEL FACTORS PERCEIVED LEVEL OF BULLYING PERCEIVED STAFF IMPORTANCE SELF VICTIMIZED AS A CHILD AFFECTIVE INVOLMENT READ PROGRAM INFORMATION CLASSROOM INTERVENTION MEASURES R²=.534.25.19.36.17.47

23 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK SCHOOL LEVEL FACTORS OPENNESS IN COMMUNICATION TEACHER-TEACHER COLLABORATION SCHOOL ATTENTION TO BULLYING PROBLEMS (AGGREGATED) CLASSROOM INTERVENTION MEASURES R²=.481.49.41 (-29)

24 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK THE BLUEPRINT EVALUATIONS In the late 1990’s, a US expert committee evaluated the effectiveness of more than 500 presumably violence or problem-behaviour preventing programs according to certain minimum-level criteria: the program had produced positive effects on relevant target groups (students in this case) in a relatively rigorous scientific evaluation the effects had lasted for at least one year the program had produced positive results in at least one site beyond the original one OLWEUS - GROUP AGAINST BULLYING OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

25 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK TRAINING OF INSTRUCTORS OLWEUS - GROUP AGAINST BULLYING OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

26 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK to provide more detailed and comprehensive knowledge of the intervention program and its various components to provide participants with the possibility of testing ideas and practical solutions to various problem situations in a secure environment to stimulate fast implementation of the various components the program to share experiences and viewpoints with others in similar situations and to learn from others' positive and negative experiences to create and maintain motivation and commitment to stimulate cooperation and coordination of program components and activities MAJOR GOALS OF STAFF DISCUSSION GROUPS OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

27 KLASS/SKOLREGLER MOT MOBBNING 1.VI SKA INTE MOBBA ANDRA 2.VI SKA FÖRSÖKA HJÄLPA ELEVER SOM BLIR MOBBADE 3.VI SKA OCKSÅ VARA TILLSAMMANS MED ELEVER SOM LÄTT BLIR ENSAMMA 4. OM VI VET ATT NÅGON BLIR MOBBAD, SKA VI BERÄTTA DET FÖR KLASSFÖRESTÅNDAREN (ELLER EN ANNAN LÄRARE) OCH HEMMA. – DENNA REGEL BETYDER OCKSÅ: OM JAG BLIR MOBBAD, SKA JAG BERÄTTA DET FÖR KLASSFÖRESTÅNDAREN (ELLER EN ANNAN LÄRARE) OCH HEMMA.

28 KLASSRÅD/KLASSMÖTEN PRAKTISKA ARRANGEMANG GENOMGÅNG AV VECKAN BERÖM EVENTUELLA NEGATIVA KONSEKVENSER (SANKTIONER) VID ÖVERTRÄDELSE AV KLASSREGLERNA ALLMÄNT OM SANKTIONER NÅGRA TÄNKBARA SANKTIONER: * allvarligt enskilt samtal med eleven * att be mobboffret om ursäkt * ersättning för skadade kläder eller andra tillhörigheter * att låta eleven sitta utanför rektorsexpeditionen under ett visst antal raster * att låta eleven hålla sig i närheten av en vakthavande lärare under ett visst antal raster * att sända eleven till allvarligt samtal med rektor eller studierektor * att beröva eleven ett eller annat privilegium * att ta upp saken med hemmet (ev barnavårsnämnd, polis)

29 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 V i olent Behav i or Time 1Time 3 Participation in Power Sports and Violent Behavior Non-Participation Partcip. T1 Particip. T2 Particip. T1T3

30 Participation in Power Sports and Antisocial Behavior 0,4 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 Time 1 Time 3 Ant i soc i al Behav i or Non-Participation Partcip. T1 Particip. T2 Particip. T1T3

31 Instruksjoner: Slett eksempelikoner, og erstatt dem med fungerende dokumentikoner på følgende måte: Lag dokument i Word Gå tilbake til PowerPoint Velg Objekt på Sett inn-menyen Velg Opprett fra fil Finn filnavnet i boksen Fil Kontroller at Vis som ikon er merket av for Velg OK Velg ikon Velg Handlingsinnstillinger på Lysbildefremvisning-menyen Velg Objekthandling og deretter Rediger Velg OK FACTORS OF KEY IMPORTANCE AWARENESS INVOLVEMENT KNOWLEDGE OF RESEARCH-BASED COUNTERMEASURES POSITIVE RESULTS COMPETENCE ENHANCING ACTIVITIES EFFECTIVE IM- PLEMENTATION OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING

32 AGE COHORT DESIGN OLWEUS GROUP AGAINST BULLYING TIME 2 (1 YEAR LATER) TIME 1 Y TIME 3 (2 YEARS LATER) T 1 – T 2 T 1 – T 3 T 1 – T 2 INTERVENTION PROGRAM TIME X Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 4


Ladda ner ppt "Bullying in School: Facts and Intervention by Dan Olweus."

Liknande presentationer


Google-annonser