Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elgen Christina Skarpe Professor of Applied Ecology Hedmark University College.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elgen Christina Skarpe Professor of Applied Ecology Hedmark University College."— Presentationens avskrift:

1 Elgen Christina Skarpe Professor of Applied Ecology Hedmark University College

2 Från mycket låga tettheter omkring 1900, har elgen i dag en tetthet på ca 130 000 djur, och har passerat en toppnotering på ca 150 000 (høststam, føre jakten). Elgen er det viktigaste jaktdjuret, med omkring 36 000 skjutna i Norge 2009, motsvarande 5.500 ton av kjøtt.

3 Man tog ut stora mängder skog, og føryngrade sammanhängande arealer. Arealer som i dag minskar Rationellt skogsbruk Elg

4 Samtidigt blev elgjakten i de Skandinaviska länderna i det närmaste helig.

5 Integrert skøtsel av skog og elg? • Detta har lett till litt samarbeite om forvaltning av skog og av elg. • Vi vill minska tetthet av elg der nødvendigt. • Vi vill øke fôrproduksjonen der muligt

6 Tettheten av oskadde stammar teller For skogsbruket er tettheten av oskadda stammar viktig Tettheten av beita/skadde stammer er ovesentlig for skogsbruket, men en viktig fôrresurs for elgen

7 Vi har tre områden ungefär 50 - 60 km 2

8 Fôr og skogsbruk • I A-området skall all første tynning gøres som topphogst (B-området er kontroll). • I A-området skall all avverkning följas av intensiv markberedning (B-området er kontroll). • All furuhogst og sein tynning gøres tillrettelagt på vinteren (B-området er kontroll).

9 Førsta tynning = topphogst.

10 Återbetet utnyttjas också vid täta föryngringar Tetthet oskadd fur (N/ha) Tetthet totalt furu (N/ha)

11 Gamla furor prefereras framför unga

12 • Etter commerciell felling er kanske 5-25 % tillgjengligt. Varierar med snødjup. • Etter en sluthogst med 500 – 700 furu per ha, 1000 - 2000 kg. • En elg äter 5 kg (tørrvekt) per vinterdag, alltså 200 – 400 dagar • Äter bara 5-20 %, alltså kanske en elgmånad på en ha.

13 Foder skapat År Det tar många år att skapa ett foderrikt landskap

14 Markberedning TopkappingHogstklasse 2Hogstklasse 3Hogstklasse 4 Sampling on stand scale

15 Fortillgang i landskapsskala

16 Tack for uppmerksamheten!


Ladda ner ppt "Elgen Christina Skarpe Professor of Applied Ecology Hedmark University College."

Liknande presentationer


Google-annonser