Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elgen Christina Skarpe Professor of Applied Ecology

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elgen Christina Skarpe Professor of Applied Ecology"— Presentationens avskrift:

1 Elgen Christina Skarpe Professor of Applied Ecology
Hedmark University College

2 Från mycket låga tettheter omkring 1900, har elgen i dag en tetthet på ca djur, och har passerat en toppnotering på ca (høststam, føre jakten). Elgen er det viktigaste jaktdjuret, med omkring skjutna i Norge 2009, motsvarande ton av kjøtt.

3 Man tog ut stora mängder skog, og føryngrade sammanhängande arealer
Man tog ut stora mängder skog, og føryngrade sammanhängande arealer. Arealer som i dag minskar Elg Rationellt skogsbruk

4 Samtidigt blev elgjakten i de Skandinaviska länderna i det närmaste helig.

5 Integrert skøtsel av skog og elg?
Detta har lett till litt samarbeite om forvaltning av skog og av elg. Vi vill minska tetthet av elg der nødvendigt. Vi vill øke fôrproduksjonen der muligt

6 Tettheten av oskadde stammar teller For skogsbruket er tettheten av oskadda stammar viktig Tettheten av beita/skadde stammer er ovesentlig for skogsbruket, men en viktig fôrresurs for elgen

7 Vi har tre områden ungefär 50 - 60 km2

8 Fôr og skogsbruk I A-området skall all første tynning gøres som topphogst (B-området er kontroll). I A-området skall all avverkning följas av intensiv markberedning (B-området er kontroll). All furuhogst og sein tynning gøres tillrettelagt på vinteren (B-området er kontroll).

9 Førsta tynning = topphogst.

10 Återbetet utnyttjas också vid täta föryngringar
Tetthet oskadd fur (N/ha) Tetthet totalt furu (N/ha)

11 Gamla furor prefereras framför unga

12 Etter commerciell felling er kanske 5-25 % tillgjengligt
Etter commerciell felling er kanske % tillgjengligt. Varierar med snødjup. Etter en sluthogst med 500 – 700 furu per ha, kg. En elg äter 5 kg (tørrvekt) per vinterdag, alltså 200 – 400 dagar Äter bara 5-20 %, alltså kanske en elgmånad på en ha.

13 Det tar många år att skapa ett foderrikt landskap
Foder skapat År

14 Sampling on stand scale
Markberedning Topkapping Hogstklasse 2 Hogstklasse 3 Hogstklasse 4 Sampling on stand scale

15 Fortillgang i landskapsskala

16 Tack for uppmerksamheten!


Ladda ner ppt "Elgen Christina Skarpe Professor of Applied Ecology"

Liknande presentationer


Google-annonser