Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VBM? Value-based medicine V ä rdebaserad medicin V æ rdibaseret medicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VBM? Value-based medicine V ä rdebaserad medicin V æ rdibaseret medicin."— Presentationens avskrift:

1 VBM? Value-based medicine V ä rdebaserad medicin V æ rdibaseret medicin

2 Workshop med Charlotte Hedberg GP Lecturer CeFam KI Jan-Helge Larsen GP Late Ass Prof Cph Univ Anders Beich GP Cph Univ

3 V ä rdebaserad medicin V æ rdibaseret medicin Vad ä r VBM? VBM s f ö rh å llande till EBM/Cochrane guidelines VBM s f ö rh å llande till uppdraget Prevention inom allm ä nmedicin? Kan VBM tillf ö ra n å got f ö r att formulera framtidens allm ä nmedicin?

4 V ä rdebaserad medicin (VBM) V æ rdibaseret medicin Medicinska beslut ä r mer ä n fakta I det medicinska beslutet med patienten ing å r b å de fakta och v ä rden (v æ rdier) V ä rden (v æ rdier) uppm ä rksammas f ö rst n ä r de finns motstridiga v ä rden - intressekonfliker eller n ä r v ä rden hotas

5 Evidensbaserad medicin EBM ett viktigt hj ä lpmedel i allm ä nmedicin Allt ä r inte EBM eller ens m ö jligt att evidensbasera. Vad h ä nder p å v ä gen fr å n EBMstudier till patient ?( f ö rbi politiker och best ä llare )

6 P Å spaning (jagt) efter v ä rden inom Allm ä nmedicin Exempel 1. Interventionsstudie bland danska allmänläkare (2002). Anders Beich Exempel 2. Riskbruksverkstaden - en erfarenhetsinventering om hinder och möjligheter att samtala om alkohol - 1000 svenska allmänläkare 1996-2009

7 EBM Praktik

8 Exempel;Guidelines utifrån EBM ger problem i mötet med klinisk praxis -vilka värden tydliggörs här? Screening and brief intervention for excessive alcohol use: a qualitative interview study of the experiences of general practitioners Anders Beich;Dorte Gannik;Kirsti Malterud BMJ 2002:325:870

9 Praktik Metod

10 Riskbruksverkstaden en erfarenhetsinventering av svenska allm ä nl ä kares samtal om alkohol i m ö tet med patienten Från 1996………………..och nu 2009 Ca 1000 allm ä nl ä kare Ca 300 St l ä kare

11 Riskbruk Missbruk Friskbruk Riskbruk - den ”vanlige” patienten

12 Riskbruksverkstaden M å ls ä ttning Att bli bra p å att se, f ö rh å lla sig till samtala och behandla patienten med riskbruk av alkohol

13 Professionella o Personliga hinder Att bli bra på att se, förhålla sig till, samtala och behandla patienten med riskbruk av alkohol

14 Hinder Tabu - k ä nsligt ä mne Brist p å mandat - Autonomi /patientens eget val/ Diagnostisk os ä kerhet /oklarhet / = st ö rd patient-l ä karrelation Frågor om kvantifiering av alkoholkonsumption utan patient-centrering

15 Symptoms & Signs vid Riskbruk

16 Vad vet patienten om detta - ? Hypertoni ” Gladhormoner ” depressionsbehandling Å ngest Oro Hum ö rsv ä ngningar Hollyday heart syndrome Gastrit S ö mnst ö rningar Tr ö tthet V ä rk osv

17 F ö rhandla - testa 1/2-vera Symptomen f ö rsvinner? Blodtrycket sjunker? Labv ä rden normaliseras? B ä ttre effekt av mediciner? A-D ex

18 Brief intervention Patientcentrering 1.Relation - kontakt 2.Patientens föreställningar, farhågor, förväntningar 3.Sammanfatta - jag vill försöka hjälpa dig ! 3.Tala om alkohol som livsstil inte som alkoholmissbruk eller beroende 4.Introducera “individuell känslighet”för alkohol i relation till pats symptom, labvärden etc 5.Hypotes: föreslå en halvering under 3 veckor 6.Utvärdering - feedback L äkemedelsboken 2008

19 Utvärdering 1 år efter utbildningstillfälle (3 tim) 100 l ä kare Sthlm Sk å ne 90 % l ä ttare att samtala om alkohol 90% t ä nker oftare p å samband patientens symptom alkohol 60% f å r kvitto p å att patienten tagit till sig symptom lab-v ä rden f ö r ä ndrats Hedberg C Vickhoff R Lynoe N 2009

20 Vad har hänt?(i Sverige) från SBU till Socialstyrelse till landsting och FHI Dokumentation av alkoholkonsumtion Journaler kan ej ö ppnas Bonussystem

21 V ä rden som hotas Patient-l ä kar relationen Patientens autonomi L ä karens autonomi

22 Grundl ä ggande v ä rden Patientens ö nskningar och behov blir tillgodosedda Verktyg: patient-centrering

23 Valuebased medicine Focuses on values in medical decisions: •Facts •Life quality •Cost-benefit •Patient ’ s preferences •Make values overt •Patient-centered medicine - shared decisions •Williams R, Fulford KW Clin Child Psychol Psychiatry, 2007, 12(2): 223-42.

24 Value-based medicine VBM is reminding clinicians of the sustaining values that underpin the whole health endeavour. These values include an acceptance of the value of individual human life, and of the importance to both individuals and communities of human security and flourishing. (JM Little, MJA 2002, 177 (6): 319-21.)

25 Patientcentrering och autonomi Patienten ges b ä sta underlag f ö r att ta beslut om h ä lsa och sjukdom Sekund ä rprevention = individbaserad, situationsorienterad, symptomrelaterad intervention

26 Mina egna problem ( ö vning)

27 Mer om m ö jliga v ä rden i allm ä nmedicinen ? Samtala tv å och tv å

28 Vision f ö r framtidens allm ä nmedicin Ett filter av VBM innan guidelines och v å rdprogram accepteras av professionen

29 Sammanfattning

30 Varf ö r Vad Hur tala om alkohol inom allm ä nmedicin ? •Den vanliga Patientens problem •Ä r ibland alkoholrelaterade •Ge patienten b ä sta underlag f ö r egna beslut om sin h ä lsa och sjukdom •Patientcentrering inom ramen f ö r den vanliga konsultationen •Individanpassad situationsbetingad sekund ä rprevention

31 Vem talar ? Beroendev å rden Epidemiologin Allm ä nl ä karen-distriktsk ö terskan H ä lsokonsulten? Organspecialisten?

32 Varf ö r talar man ? Kanske det st ö rsta h ä lsoproblemet Men varför talar man så lite om det ?

33 vad-var-hur ? … spr å k Beroendev å rdens spr å k -missbruk o beroende Epidemiologins spr å k - samband mellan alkoholmängd och alkoholskador och risker Allm ä nmedicinens spr å k- alkoholrelaterade hälsoproblem H ä lso ” konsulten ” spr å k- livsstil o alkohol?

34 Samtalet om alkohol Varf ö r talar man om alkohol inom medicinen? Vem ? Var? Vad talar man om? Hur?

35 Evidensbaserad medicin Ö kar eller minskar kritisk reflektion med fastst ä lld EBM? Ö kar eller minskar etisk medvetenhet med EBM?

36 Evidensbaserade epidemiologiska samband transformeras till en annan kontext Och som inte ä r tillr ä ckligt v ä rdebaserad skapar fler problem ä n den l ö ser

37 En metod som utforskar och s ö ker f ö rst å else f ö r patientens f ö rv ä ntningar, f ö rest ä llningar och farh å gor, samt tillsammans med patienten finner en gemensam f ö rst å else f ö r problemet och ö msedigt ö verenskommer om behandling och h ä lsofr ä mjande -samt st ä rker relation mellan patient och l ä kare ä ven p å l å ng sikt. Stewart M 2001 BMJ Om Patientcentrering


Ladda ner ppt "VBM? Value-based medicine V ä rdebaserad medicin V æ rdibaseret medicin."

Liknande presentationer


Google-annonser