Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kina januari 2007 Deltagare:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kina januari 2007 Deltagare:"— Presentationens avskrift:

1 Kina januari 2007 Deltagare: Britt-Marie Börjesson Lennart Ohlsson Bitte Rosén Nilsson Bo Tengnäs Gunilla Kabell Erik Dich Kjell-Åke Källén Lena Eriksson Malin Ekwall Sten Liljedahl Marie Carlsson Karina Fürst hahaha

2 Reseplan 15 jan: Arrival Beijing Airport  Welcome by Li Min  Visit Tiananmen Square and Forbidden City  Visit Pearl Market  Visit Donghuamen Night Food Market   16 jan: Arrival Chendu International Airport Departure Chengdu Local Airport Arrival Panzhihua Airport : Meeting with Municipal Heads of Panzhihua- Group photo : Welcome banquet by Panzhihua Municipal Government (Sanjiang Restaurant) 17 jan: : Visit "Golden Panzhihua" exhibition : Visit No. 3 Middle School and Panzhihua Kindergarten : Meetings (Distinguished Hall of the Meeting and Conference Center): 1. General introduction by Hylte. 2. General introduction of the city and the development planning of Panzhihua by Panzhihua Development & Reform Committee. 3. Introduction of the city's general development planning on tourism and something about tourism projects by Panzhihua Tourism Administration. 4. Introduction about the city's education and the educational planning by Panzhihua Education Bureau. 18 jan: 08.30: Leave for visit Geshala Ecological Tourism Area. Visit Gesala Primary School 14.00: Visit the natural ecology & geological wonder and national customs and dinner 20.00: Attend ethnic folkdance 19 jan: : To European Camp : Climb Buddhist Cliff 20 jan: : Leave for Yishala to visit: 1. The famous cultural village with Chinese history 2. Yishala Primary School 14.00: Vist Lemon Farm Holiday Center and Yusen Wine Farm Holiday : Dinner at Yusen Wine Farm Holiday

3 Reseplan 21 jan: : Summary Meeting : Meeting, educational questions 18.30: Farewell banquet by Panzhihua Municipal Government 22 jan: 08.00: Leave for Lugu Lake : Boattrip on Lugu Lake in traditional rowboats. During the trip visit on an island with a Tibetan Tempel : Dance performance 23 jan: : Leave for Lijiang (bustrip over the Himalay Mountain foothills) : Dance and theater preformance in Lijiang Culturel Center showing the habits of the minority groups in Sichuan and Yunnan provinces 24 jan: : Visit the old city with the Mu Temple : Bus and cablecar to Dragon Spruce Meadow and visit a waterfall with yaks : Shopping in the old city : Flight to Chengdu 25 jan: : Visit Giant Panda Research Center : Visit Wenshu Buddhist Monastery : Visit Wuhou Temple and Jin Li Street : Meeting and discussion at Sangua Teahouse : Dinner (Hot Pot) at Huangcheng Laoma with Sichuan Opera show performance : Visit Chunxi Street 26 jan: 07.50: Depart for Chengdu International Airport : Flight to Shanghai 13.55: Flight to Copenhagen 18.30: Arrival Copenhagen (7 hours time difference) 20.30: Train to Halmstad 23.00: Car from Halmstad

4 Resan Resan Våren 2006 fick Hylte en förfrågan från Kina om intresset för erfarenhetsutbyte gällande utvecklingen av besöksnäringen på ett långsiktigt hållbart sätt. Ansökan från Hylte om statligt stöd (SALA-IDA) för erfarenhetsutbyte angående turism och för ledning och samordning av detta beviljades. Den januari 2007 åkte tolv personer till Kina (varav fyra turistföretagare med företag i Hylte och en turiststuderande med rötter i Hylte). För att säkerställa att gruppen kunde ge allsidiga synpunkter inkluderade gruppen deltagare med olika ålder, kön, reserfarenhet och med bred kunskap om Skandinavien. Fokus var turism och skolfrågor men även diskussioner som tangerade många andra områden. Panzhihua kommun bjöd på ett program som innefattade besök på olika platser som redan håller på att utvecklas för turism och andra platser som man planerar att göra mer lättillgängliga. Hyltebor fick möjlighet att ge kommentarer till vad som är lämpliga aktiviteter för européer och vad man bör tänka på när olika platser öppnas upp för turism. Vidare besökte gruppen tre populära mål för kinesiska turister i provinserna Sichuan och Yunnan: Lugu Lake, Lijiang och Chengdu. I Panzhihua gjordes också besök på skolor/förskolor och framtida samarbete diskuterades. Resans resultat Gruppen fick omfattande förslag på samarbete inom skolans område med hem för analys och diskussion på hemmaplan. Hylte delegationen kunde även framföra idéer från Örnaskolan om hur lärare och elever kan arbeta med gemensamma teman på de båda orterna. Omfattande och detaljerad feedback gavs till Panzhihua kommun och turistföretagare om hur europeiska besökare upplever det som erbjuds och vad man bör tänka på att förbättra. Hylteföretagen har fått en inblick i kinesiska turisters önskemål och även viss inblick i hur den stora inhemska turismen fungerar. Dessutom har de fått idéer till affärsmöjligheter som kan gå att utveckla. Kommunledningarna i båda kommunerna har fått ny bemanning och de nya företrädarna fick inblick i varandras orter och beträffande de tidigare kontakterna mellan kommunerna.  Deltagarna på resan fick konkreta inblickar i den kinesiska vardagen. Resan gav rika möjligheter att umgås med kineser både officiellt och på tu man hand och dessutom besöktes både storstad och landsbygd. Planer för ett svarsbesök som är planerat till maj månad konkretiserades. Det besöket kommer att fokusera på upplägg för kinesiska besökare som vill se Hylte och andra delar av Nordeuropa. Kommande aktiviteter En grupp kineser med anknytning till turistutveckling i Panzhihua och på provinsnivå kommer till Hylte i slutet av maj. Ambitionen är att också koppla besöket i Hylte till de andra områdena som deltar i BESST-projektet (Fyresdal i Norge och Peak District i England). I det fortsatta skolsamarbetet är siktet inställt på att säkra statlig finansiering för fortsatt utbyte och samarbete under 2007/08. När det gäller ledning och samordning gäller det att säkra statlig finansiering för att underlätta fortsatta kontakter och för att utveckla samarbete på fler områden där det finns ömsesidigt intresse av att lära av varandra.

5 Kina

6 Sichuan

7 Panzhihua

8 Panzhihua

9 Möte med Panzhihuas ledare

10 ”Golden Panzhihua” utställning

11 No. 3 Middle School

12 Panzhihua Kindergarten

13 Panzhihua Kindergarten

14 Meetings

15 Gesala Primary School

16 Geshala Ecological Tourism Area

17 Geshala Ecological Tourism Area

18 Etnisk folkdans

19 European Camp & Buddhist Cliff

20 European Camp

21 Buddhist Cliff

22 Cultural village Yishala

23 Yishala Primary School

24 Lemon Farm Holiday Center

25 Yusen Wine Farm

26 Summering

27 Lugu Lake

28 Båttur på Lugu Lake

29 Tibetan Tempel

30 På väg till Lijiang

31 Lijiang Culturel Center

32 Lijiang Old City

33 Mu Temple

34 Dragon Spruce Meadow

35 Dragon Spruce Meadow

36 Vattenfall med yak-oxar

37 Butiker i The Old City

38 Giant Panda Research Center

39 Wenshu Buddhist Monastery

40 Jin Li Street

41 Nästan hemma

42 Slut


Ladda ner ppt "Kina januari 2007 Deltagare:"

Liknande presentationer


Google-annonser