Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frykheden Utveckling 1 Ledarskap. Frykheden Utveckling 2 Innehåll •Ledarskap •Situationsanpassat ledarskap •Att påverka och hantera politik •Motivation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frykheden Utveckling 1 Ledarskap. Frykheden Utveckling 2 Innehåll •Ledarskap •Situationsanpassat ledarskap •Att påverka och hantera politik •Motivation."— Presentationens avskrift:

1 Frykheden Utveckling 1 Ledarskap

2 Frykheden Utveckling 2 Innehåll •Ledarskap •Situationsanpassat ledarskap •Att påverka och hantera politik •Motivation •Delegera på ett strukturerat sätt •Förhandling och konfliktlösning

3 Frykheden Utveckling 3 Människor i projektet Människor Process Produkt • Ledarskap • Förhandling • Konfliktlösning • Motivation • Delegering • Hantera politik • Projekt/testmodell • Ändringshantering • Mätetal • Rapporter • Verktyg • Scope • Mål • Leveranser • Kvalitet

4 Frykheden Utveckling 4 Symboliskt ledarskap

5 Frykheden Utveckling 5 Symboliskt ledarskap •Symboliskt ledarskap innebär att man föregår med gott exempel •”Walk the Talk” – Man agerar enligt sina uttalanden •Vad man gör är centralt •Hur man gör är centralt •“Barn” gör oftast som man själv gör och inte vad säger att de skall göra •Gillar du inte en medarbetares beteende, se dig själv i spegeln •Lita på dem, hur många procent? •Om ni vill att folk skall vara ansvarsfulla, behandla dem som ansvarsfulla individer •No involvement = No commitment •Överansvariga projektledare skapar underansvariga projektmedarbetare •Respekt, rättvisa och ärlighet – hur då? •Svenskt ledarskap är känt för demokrati och samarbete •Ledarskapsstil har stor påverkan på teamets utveckling och prestation

6 Frykheden Utveckling 6 Situationsanpassat ledarskap

7 Frykheden Utveckling 7 S3 S1S4 S2 Low Supportive and Low Directive Behavior High Directive and Low Supportive Behavior High Directive and High Supportive Behavior High Supportive and Low Directive Behavior DEVELOPMENT LEVEL OF FOLLOWER(S) DEVELOPED DEVELOPING HIGH LOW MODERATE D4 D1 D2 D3 THE FOUR LEADERSHIP STYLES DIRECTIVE BEHAVIOR (High) (Low) SUPPORTIVE BEHAVIORSUPPORTIVE BEHAVIOR

8 Frykheden Utveckling 8 Subordinate’s Development Level •Competence: Task: Knowledge and Skills •Commitment: Motivation and Confidence

9 Frykheden Utveckling 9 Levels of Development •D1 - Low Competence, High Commitment “Enthusiastic Beginner” •D2 - Some Competence, Low Commitment “Disillusioned Learner” •D3 - Moderate to High Competence, Variable Commitment “Reluctant Contributor” •D4 - High Competence, High Commitment “Peak Performer” •Liggande S-kurvan

10 Frykheden Utveckling 10 S3 S1S4 S2 Low Supportive and Low Directive Behavior High Directive and Low Supportive Behavior High Directive and High Supportive Behavior High Supportive and Low Directive Behavior THE FOUR LEADERSHIP STYLES DIRECTIVE BEHAVIOR (High) (Low) SUPPORTIVE BEHAVIORSUPPORTIVE BEHAVIOR DEVELOPMENT LEVEL OF FOLLOWER(S) DEVELOPED DEVELOPING HIGH LOW MODERATE D4 D1 D2 D3

11 Frykheden Utveckling 11 Directing •High Directive, Low Supportive •Leader Defines Roles of Followers •Problem Solving and Decision Making Initiated by the Leader •One-way Communication

12 Frykheden Utveckling 12 DEVELOPMENT LEVEL OF FOLLOWER(S) S3 S1S4 S2 Low Supportive and Low Directive Behavior High Directive and Low Supportive Behavior High Directive and High Supportive Behavior High Supportive and Low Directive Behavior THE FOUR LEADERSHIP STYLES DIRECTIVE BEHAVIOR (High) (Low) SUPPORTIVE BEHAVIORSUPPORTIVE BEHAVIOR DEVELOPED DEVELOPING HIGH LOW MODERATE D4 D1 D2 D3

13 Frykheden Utveckling 13 Coaching •High Directive, High Supportive •Leader Now Attempts to Hear Followers Suggestions, Ideas, and Opinions •Two-way Communication •Control Over Decision Making Remains With the Leader

14 Frykheden Utveckling 14 S3 S1S4 S2 Low Supportive and Low Directive Behavior High Directive and Low Supportive Behavior High Directive and High Supportive Behavior High Supportive and Low Directive Behavior THE FOUR LEADERSHIP STYLES DIRECTIVE BEHAVIOR (High) (Low) SUPPORTIVE BEHAVIORSUPPORTIVE BEHAVIOR DEVELOPMENT LEVEL OF FOLLOWER(S) DEVELOPED DEVELOPING HIGH LOW MODERATE D4 D1 D2 D3

15 Frykheden Utveckling 15 Supporting •High Supportive, Low Directive •Focus of Control Shifts to Follower •Leader Actively Listens •Follower Has Ability and Knowledge to Do the Task

16 Frykheden Utveckling 16 S3 S1S4 S2 Low Supportive and Low Directive Behavior High Directive and Low Supportive Behavior High Directive and High Supportive Behavior High Supportive and Low Directive Behavior DEVELOPMENT LEVEL OF FOLLOWER(S) DEVELOPED DEVELOPING HIGH LOW MODERATE D4 D1 D2 D3 THE FOUR LEADERSHIP STYLES DIRECTIVE BEHAVIOR (High) (Low) SUPPORTIVE BEHAVIORSUPPORTIVE BEHAVIOR

17 Frykheden Utveckling 17 Delegating •Low Supportive, Low Directive •Leader Discusses Problems With Followers •Seeks Joint Agreement on Problem Definitions •Decision Making Is Handled by the Subordinate •They “Run Their Own Show”

18 Frykheden Utveckling 18 Att påverka och hantera politik

19 Frykheden Utveckling 19 ”We are all political, even if we don’t involve ourselves in politics” •Politik är en process när människor försöker komma fram till ett beslut - är inget dåligt/bra i sig självt - människor försöker komma fram till beslut utifrån sina egna perspektiv •Politik har ett dåligt rykte pga hur folk agerar politiskt •Att agera politiskt innebär inte att man måste ljuga eller manipulera

20 Frykheden Utveckling 20 Olika politiska stilar (Political Savvy, Joel R. Deluca) Negativ inställning Neutral inställning Positiv inställning Tar initiativMachiavellian Manipulatör, Who is number one, Win-Lose, Jag skall vinna! Ansvarig Vill vara involverade, från sin ståndpunkt Ledare Använder politik på ett positivt sätt, söker Win-Win FörutsägerFörsvarare Rädd, sparar mail mm för att inte klandras Spekulerare Politik är ett spel, vem kommer vinna? Rådgivare Hjälper och stöder ledare Passivt påverkasCyniker Jag är bara realist. Politik är Win-Lose Fatalist Behärskad ”Håll dig borta från politik” Åskådare Politik är såpa

21 Frykheden Utveckling 21 Effektivt politiskt beteende •Var en ledare, rådgivare eller ansvarig (föregående sida) •Ta en positivt aktiv roll i förändringar i din organisation •Behåll din integritet - Var öppen med dina intentioner, motiv och intressen - Manipulera och ljug inte - Del med dig av information på ett lämpligt sätt •Bilda allianser och koalitioner - Var öppen runt gemensamma intentioner, motiv och intressen •Sök Win-Win lösningar. Långsiktighet. •Lugn är en effektiv taktik •Skvallra inte! Uttala dig inte nedsättande! •Skapa inte fiender! Nästa gång kanske du behöver dem som vänner! •Skilj på sak och person. Ta inte saker personligt! •Var beredd på att ta jobbiga samtal •Ge inte upp! Uthållighet lönar sig! - ”No1 Success factor”

22 Frykheden Utveckling 22 Motivation

23 Frykheden Utveckling 23 Motivation •Hur motiverar jag mina medarbetare •Skillnad mellan motivation och inspiration •Definition på ledarskap: Att skapa förutsättningar för att mina medarbetare skall lyckas så bra som möjligt i sitt arbete •Symboliskt ledarskap •Delade mål och vision (skapa inre drivkraft gör ledarskapet lättare) •Involvement=Commitment  Motivation •Demokrati •MBWA  Ge uppskattning, se dina medarbetare (Ni själva har behov av detta också) •Dela med er av framgången – Låt ljuset falla på era projektmedarbetare •Herzbergs motivations undersökning •Respekt, rättvisa och ärlighet •Motivationsagenda – diskutera den – vad gör dig motiverad? •Bestraffningar  ögontjänare

24 Frykheden Utveckling 24 Vilka faktorer påverkade dig när du var som mest motiverad? Källa: Herzberg PrestationErkännandeUtvecklingAnsvarInnehåll

25 Frykheden Utveckling 25 Vilka faktorer påverkade dig när du var som mest omotiverad? Källa: Herzberg ByråkratiÖvervakningArbetsförhållandenLön

26 Frykheden Utveckling 26 Slutsatser •Vad som motiverar oss är inte samma faktorer som gör oss omotiverade •Skapa förutsättningar för - Prestation (ta bort hinder, rätt uppgift till rätt person) - Erkännande (ge feedback) - Utveckling (ge uppgifter som passar personens utveckling, diskutera detta) - Ansvar (delegera på ett strukturerat sätt) - Innehåll (ge uppgifter som passar personens kompetens och erfarenhet, diskutera detta) •Undanröj faktorer som gör medarbetare omotiverade - Byråkrati (Se till att anpassa modeller och processer till projektets storlek) - Övervakning (Delegera på ett strukturerat sätt, tala om vad, inte hur) - Arbetsförhållanden (Sörj för en både fysisk och psykosocialt god miljö) - Lön (Påverka så att folk har en marknadsmässig lön)

27 Frykheden Utveckling 27 Det upp- och nedvända U:et – varje ledares utmaning Stress Prestation Källa: Willi Railo 100 % LågLagomHög 60 % Varning!

28 Frykheden Utveckling 28 Delegera

29 Frykheden Utveckling 29 Att delegera på ett strukturerat sätt •Varför är ledare dåliga på detta? - Rädda att släppa kontrollen - Vill inte dela på uppmärksamheten - Bristande tillit - Brist på kunskap och erfarenhet - Rädda att mista inflytande •Delegera är grunden för att utveckla medarbetare  motivation •Matcha uppgifter med medarbetare enligt upp- och nedvända U:et Steg 1: Planera (Innehåll, mål, ansvar, begränsningar, leveranser, uppföljning och mätbarhet) Steg 2: Förhandling (förhandla om ovan parametrar) Steg 3: Uppföljning (Ta hänsyn till situationsbaserat ledarskap) •Var noga med att få acceptans i förhandlingen (kanske skriftligt) •Informera om delegeringen •Se upp med vidaredelegering


Ladda ner ppt "Frykheden Utveckling 1 Ledarskap. Frykheden Utveckling 2 Innehåll •Ledarskap •Situationsanpassat ledarskap •Att påverka och hantera politik •Motivation."

Liknande presentationer


Google-annonser