Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte Fånga professionellas erfarenheter vid försök att implementera hälsofrämjande åtgärder med inspiration av empowerment vid frakturprevention. Få ökad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte Fånga professionellas erfarenheter vid försök att implementera hälsofrämjande åtgärder med inspiration av empowerment vid frakturprevention. Få ökad."— Presentationens avskrift:

1 Syfte Fånga professionellas erfarenheter vid försök att implementera hälsofrämjande åtgärder med inspiration av empowerment vid frakturprevention. Få ökad förståelse för organisatoriska drivkrafter liksom barriärer vid frakturprevention

2 Empowerment Bygger på humanistiska värden där människan i grunden anses ha en vilja att påverka sitt sammanhang (Zimmerman & Warshaucsky 1998) En process som syftar till att personer skall vinna kontroll över sina liv och resurser (Rappaport 1981) Relaterar till begreppen aktivt deltagande, kritisk medvetenhet och kontroll Används ur patientperspektiv där personer skall få kontroll över sin hälsa (Wallerstein 1992)

3 Hur gick vi tillväga? Workshop (Laverack & La Bonte 2001)
Fokusgruppsintervjuer över tid 2 djupintervjuer (10 månader) Fortlöpande analys parallellt med processen enligt (Grounded Theory Strauss & Corbin 1998, Charmaz 2006)

4 Deltagare och access Multidisciplinära team - 19 kärnpersoner
Läkare indirekt involverade Tre divisioner Förankrat hos cheferna

5 Implementera - en förändringsprocess
Inte beredd Beredd Osäker/tveksam ”Readnesss to change” Rollnick, Rees Pill 1995

6 Kärnresultat: Att forma en lärande kultur
Fokusera på patient-fördjupad interaktion Stimulera intra-sektoriell samverkan Personlig utveckling genom interaktion med patienter och genom samverkan Kollektiv utveckling genom relationer inom/mellan multidisciplinära team

7 Att forma en lärande kultur
Relevanta mål: Starkare vårdkedja med förebyggande/hälsofrämjande insatser (patientnära – evidensbaserade mål) Problemidentifikation ur praxis ”Trial and error” - mentalitet Erfarenhetsutbyte - Nya team konstellationer Medvetenhet och respekt för varandras yrkesroller Tillit till uppdraget och till varandra Fördjupad reflektion, kollektivt / individuellt Feedback från patienter, chefer, processen, externt Kollektiv stolthet

8 Forma en lärande kultur
Patientfördjupad interaktion Forma en lärande kultur Intra-sektoriell samverkan Skapa kreativa /stöttande, möten Synliggöra förebyggande länkar i vårdkedjan Bryta traditionella professionella mönster Bygga upp kollektiv känsla för prevention Förbättringar som främjar frakturprevention

9 Lärande kultur som drivkraft
” Jag känner mig så mycket nöjdare när jag nu känner att jag är där i ett konstruktivt möte, då kan jag få en riktig kick” Att lyckas omsätta ny förståelse till handling ger en ”kick” - bekräftelse och tillfredställelse

10 Bryta professionella mönster
Fördjupad patientinteraktion med nytt fokus – inte självklart Kräver träning Rädslor av otillräcklighet Identifierade verktyg: Tid för reflektion Samtalsmallar Nya bedömningsinstrument Regelbundna nätverksträffar Motiverande samtal (studiecirklar)

11 Bryta professionella mönster:
”Efter flera år är det lätt att fall in i en viss rutin. Om du inte är uppmärksam fortsätter man som vanligt. Det är därför det är så svårt att börja med det här nya sättet att tänka på.” ” Ibland tänker jag att det är hotfullt för patienten men det är nog min egen rädsla, annars skulle jag ju inte känna den känslan….Det blir ett hinder som jag måste övervinna och förstå men det är svårt utan rätt verktyg.”

12 Skapa stöttande möten Öka delaktighet
Utforska drivkrafter, motiv, vilja – ovilja Mål: tydliga, uppnåbara och meningsfulla Forma gemensamt ”kontrakt” Systematisera uppföljningar

13 Skapa stöttande möten:
”Jag tror det är mycket viktigt att patienten får en känsla av …makt. Vad jag menar är att dom känner att dom själva kan påverka sin situation och jag försöker få dom att förstå att de kan det, dom kan själva bestämma vilken väg dom vill ta.”

14 Forma en lärande kultur
Patient-fördjupad interaktion Forma en lärande kultur Inter-sektoriell samverkan Skapa kreativa /stöttande, möten Synliggöra förebyggande länkar i vårdkedjan Bryta traditionella professionella mönster Bygga upp kollektiv känsla för prevention Förbättringar som främjar frakturprevention

15 Synliggöra möjliga förebyggande länkar
Kontrollrtg Ortoped kirurg Fraktur Akuten D.Läkare Osteoporos skola Avgipsning SG/AT Öppen mottagning BMD Mätning SG Åter Öppen mottagning VB Uppföljning SG i PV Kontinuitet Team Team en ansvarig /patient Kontroll på flöde till skolan Telefon Uppföljning: PVkontroll av förebyggande åtg osteoporosskola Stöttning HB Förebyggande dialog Ökat fokus HB Motivationsprocess Uppföljning Samma instrument: Fysisk profil Träningsprogram Akuten Statistik IDB Ssk Mäter samtal SG Fysisk Profil träningsprogram Kontrollrtg & Patientinfo Remiss DL (-2.0 tscore)

16 Synliggöra förebyggande länkar
”Vi behöver börja med att tydligare integrera ett hälsofrämjande synsätt och jämföra det salutogena med det sjuka!” salutogent = hälsobringande

17 Bygga upp en kollektiv känsla för prevention
Problemidentifikation Praktiska gemensamma mål Nya sociala strukturer Nya kommunikationsvägar Regelbundna träffar Fortlöpande kvalitetsutveckling Tillit mellan professioner och team - ”lätt att lyfta luren” Kollektiv stolthet över det man åstadkommer

18 Bygga upp en kollektiv känsla för prevention:
”Nu kan jag se det här som en hel process; vad vi nu gör på Ortopedkliniken (med nya rutiner) ger ett bra slutresultat med färre frakturer i framtiden” ” Vad jag tycker är mycket viktigt är att vi nu träffat de personer som först pratar med patienterna då de fått sin fraktur. Vi måste göra det här tillsammans, det är därför det är så viktigt att vi träffas regelbundet”.


Ladda ner ppt "Syfte Fånga professionellas erfarenheter vid försök att implementera hälsofrämjande åtgärder med inspiration av empowerment vid frakturprevention. Få ökad."

Liknande presentationer


Google-annonser