Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Millaisia kirjoittamisen taitoja akateemiset opinnot vaativat? Kimmo Svinhufvud ja Åsa Mickwitz 19.4.2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Millaisia kirjoittamisen taitoja akateemiset opinnot vaativat? Kimmo Svinhufvud ja Åsa Mickwitz 19.4.2011."— Presentationens avskrift:

1 Millaisia kirjoittamisen taitoja akateemiset opinnot vaativat? Kimmo Svinhufvud ja Åsa Mickwitz 19.4.2011

2 Kirjoittamisen opetus Ainekirjoitus 1900 > Luova kirjoittaminen 1970 > Prosessikirjoittaminen 1980 > Genrepedagogiikka 2000 > Entä 2010 > ? 2

3 Kirjoittamiskäsitykset 1) Kirjoittaminen on taitoa 2) Kirjoittaminen on luovuutta 3) Kirjoittaminen on prosessi 4) Kirjoittaminen on tekstilajin tuottamista 5) Kirjoittaminen on sosiaalista toimintaa 6) Kirjoittaminen on sosiopoliittista toimintaa 3

4 Millaisia kirjoittamisen valmiuksia opiskelijalla pitäisi olla yliopisto-opintojen alussa?

5 5 • Ymmärrys kirjoittamisen taidon tärkeydestä • Ymmärrys siitä, että kirjoittamista voi opiskella • Kyky hahmottaa uusia tekstilajeja • Kyky monipuolistaa omaa kirjoittamisen prosessia • Ymmärrys siitä, että kielenhuollon kysymykset ovat yksi tärkeä osa kirjoittamista

6 Skrivande som ett problem för studerandena

7 7 Vanliga svårigheter • Att hantera källor på främmande språk (främst engelska) • Att formulera sig korrekt på sitt modersmål • Att hantera källtexter generellt, skapa egen text, syntes • Förhålla sig kritiskt till källorna • Att avgöra stilnivå

8 8 • Stora skillnader när det gäller textnormer mellan olika vetenskapliga områden • Studenterna lär sig ofta bara en specifik textgenre

9 Influens från engelska i en svensk text I en undersökning som gjordes av Visser et al. (2008), undersöktes effekten av två olika uppstallningsförhållanden på välfärden av två år gamla unghästar som uppstallades för första gången. Hästarna uppstallades antingen ensamma eller i par. Søndergaard och Halekoh (2003) undersökte hur den sociala omgivningen inverkar på unga hästars reaktion i sitt förhållande till människor. 9

10 Vilken typ av skrivstöd önskar sig studenterna?

11 • Mera skrivande • Mera feedback på de egna texterna • Personlig handledning • Kurser som fokuserar på skrivprocessen 11

12 Vad tänker studerandena om sitt eget skrivande? ”Själv tycker jag att kreativitet och en gnutta humor bör välkomnas i vetenskapliga texter. Av erfarenhet vet jag att detta inte på något sätt är välkommet. Är kreativitet och humor då ovetenskapligt?” Studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet 12

13 Vad tänker studerandena om sitt eget skrivande? ”Ibland undrar jag ifall jag verkligen vet vad jag skriver om eller om jag bara skriver för att läraren skall ge mig godkänt i en tent.” Studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet 13


Ladda ner ppt "Millaisia kirjoittamisen taitoja akateemiset opinnot vaativat? Kimmo Svinhufvud ja Åsa Mickwitz 19.4.2011."

Liknande presentationer


Google-annonser