Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiska erfarenheter av validering av invandrare Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiska erfarenheter av validering av invandrare Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838,"— Presentationens avskrift:

1 Praktiska erfarenheter av validering av invandrare Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

2 Tammisaari/Ekenäs närvårdare, datanom, merkonom, artesan Axxell Utbildning Ab Karjaa/Karis vuxenutbilding och integrationsutbildning Espoo/Esbo yrkesutbildning (trädgård, fritids pedagog, merkonom och integrations utbildning) Brusaby djurskötare- utbildning, skogsarbetare log konstruktion Turku/Åbo sjöfart Parainen/Pargas skönhet, turism, restaurant, teknik Helsinki/Helsingfors media-, bild- och litteraturbrancher samt integrationsutbildning Kuggom hantverkarbranchen Lappfjärd musik, ljud Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi Vantaa/Vanda integrationsutbildning

3 Axxell Utbildning i siffror • 11 olika enheter • 10 orter • 27 grundexamen • 1200 ungdomsstuderanden • 200 läroavtal • ca 3300 vuxenstuderanden • ca 450 heltidsanställda Axxell MKK • 750 studerande /dag på integrationsutbildningen • 40 studerande /dag på merkonomutbildningen för invandrare • 70 heltids anställda, av vilka 25% har invandrarbakgrund Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

4 Utbildningar på Axxell MKK • Integrationsutbildning (arbetskraftspolitik) • Yrkesinriktad merkonomutbildning • Finska för medlemmar i Servicefacket PAM • Finska för invandrare bosatta i Helsingfors (9 päiväryhmää + 2 iltakurssia) • Rekry- utbildning för trädgårdsarbetare, (gemensam upphandling på ELY) • Utbildning för de mångkulturella arbetsplatserna • Frivilliga finska och svenska utbildningar på kvällstid Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

5 Projekten på Axxell MKK • Testipiste (ESR) • Vilu (ESR) • Osama 2 (Omnia, OPH) • Toimitaan (Oph) • Monet tiedot, uudet taidot (TAKK, Oph) • Selkokieli-projekti (Selkokeskus) • Arviointimateriaali Suomi-kouluille (Oph) • Aduqua (Grundtvig) Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

6 Validering av invandrare 1. Integrations utbildning 2. Yrkesinriktad grundexamen, Merkonom utbildning  Yrkesexamen 3. Arbetsmarknadsutbildning  Trädgårdsutbildning för invandrare  Lagerarbetarutbildning för invandrare 4. Osama testet - validering av invandrare utan språkkunskap Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

7 Integrationsutbildning Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

8 Möjligheterna efter integrations utbildning inom huvudstadsregionen Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

9 Validering på integrationsutbildning  Praktiska frågor, bristande språkkunskap (A2.2)  Den hårda och mjuka kompetensen  T ex en ingenjör från Ryssland. Hurdant företag arbetade du i? Stort eller litet? Var du en installatör, planläggare eller arbetsledare? Vilka dataprogram kan du jobba med? Vad vill du göra i Finland: reparera (reparatör), montera (kompilator) eller vill du arbeta på ett fabrik (produktionsarbetare)  En byggnadsarbetare? Vad har du sysslat med? Innetak, utomhusarbete, golv, köks installering?  Om studeranden inte har yrkeserfarenhet kan man fråga efter hobbier. T ex om man är duktig på att göra handverk är man ofta fingerfärdig (montera elektronik, göra blombukett)  Tillsammansa med läraren letar man reda på de rätta finska termer som beskriver bäst vad den enskilde kan göra på riktigt  Betygen och arbetsgivarintygen har inte så stor betydelse i detta skede, eftersom arbetsgivaren är intresserad närmast av yrkeskompetensen  Den mjuka kompetensen iakttar man i klassrummet och det slutliga bedömandet får man på en arbetsplats efter arbetspraktik Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

10 Bara en yrkeskunnig ska bedöma yrkeskunskap  Det är ytterst viktigt att invandraren hittar en praktikplats så nära hans/hennes egen arbetskunskap som möjligt  Om man är lämplig på arbetsuppgifter beror inte på språkkunskaper (t ex kundservice)  En vägledare på arbetsplats ger en skriftlig bedömning av invandrares kompetens.  En utbildare från integrationsutbildning har en stor betydelse i framkallandet av detta bedömning för alla arbetsgivare är inte vana att ge feedback.  Att delta i identifieringen av invandrares kompetens kräver brett kunnande av olika yrken.  Det fattas än så länge fortbildning (och krav på det) att identifiera invandrares kompetens Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

11 Merkonomutbildning för invandrare Hur skiljer sig en invandrare i klassen från en finländsk studerande?  brist på självbedömning  ansvarstagandet över sitt eget lärande  att läraren inte tvingar, betyder inte att någonting inte behöver göras  bristande förståelse över den finska grundexamens struktur och att allt baserar sig på arbetslivet. Alltså det finns inga färdiga svar.  identifiering av studerandes informella kompetens tar tid Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

12 Yrkesinriktade arbetskraftsutbildningar för invandrare  Kartläggning på 2 veckor / den första valideringen  motivationen, den fysiska och psykiska färdigheten, rätt yrkesval?  språkunskapskrav (A2.1 - A2.2) ofta låg - ger utmaningar  Den praktiska valideringen sker på en arbetsplats  En expert på var branch ska göra den slutliga valideringen av studerandes yrkes kompetens  Ett kompetensintyg (www.isok.fi )www.isok.fi Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

13 Valideringen utan ett enda ord (OPH) • Ammatillisen osaamisen tunnistamisen sähköinen testi - Osama 1 ja 2 (Axxell ja Omnia) • Brancher: restaurang-, bygg-, metall-, trädgård, merkonom, köksarbetare Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

14 Bakgrund på Osama  Inrikesministeriets plan att främja rekryterandet av de ryska medborgare som deltar i det finska testet för att senare få uppehållstillstånd i Finland (2008)  Hur kan man vara säker på en människas yrkeskunskap när man bara har en kort tid på sig att intervjua? Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

15 Osama projekt (OPH) • Att testa invandrares yrkes kunskap utan ett enda ord • Kunde användas av arbetshörmedlingen, vägledande lärare, företag osv Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

16 Är man en metallarbetare om man kan svetsa en grill? Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

17 Vad gör en metallarbetare till en kvalificerad metallarbetare?  Det är svårt även för en yrkeslärare att beskriva de minimala kraven på att träda inn på branchen?  Det ska en utomstående vägledare till att plocka fram de väsentligheterna som det finns i alla yrken  Dom "dumma frågorna" är dom bästa när man letar efter alla självklarheter på olika yrken  Måste man kunna välja de rätta verktygen, tyda ritningar, huvudräkning?  http://prometheus.axxell.fi/videos/osama/ http://prometheus.axxell.fi/videos/osama/ Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi

18 Månkulturalism är här får att stanna  Studeranden har olika pedagogiska bakgrunder och synen på lärandet är annorlunda  Tidigare betyg - och resultatcentrerad pedagogik kan leda till att man eftersträvar oväsentligheter i yrkesstudier  Även de kulturella frågorna samt seder och bruk måste läras ut på yrkesskolan (att fullfölja tidsschema, fuska)  Behov av fortsatt hanledning är stor  Mångkulturalism i skolverket har fört med sig ett stort behov av fortbildning.  Hela lärarkåren måste vara med att utveckla nya sätt att handskas med nya utmaningar och färska attityder som utländska elever för med sig.  Även lärarkåren behöver stärkning av lärarkolleger med utländsk bakgrund  T ex Utbildning för de mångkulturella arbetsplatserna, aurora.vasama@axxell.fiaurora.vasama@axxell.fi Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi


Ladda ner ppt "Praktiska erfarenheter av validering av invandrare Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838,"

Liknande presentationer


Google-annonser