Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiska erfarenheter av validering av invandrare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiska erfarenheter av validering av invandrare"— Presentationens avskrift:

1 Praktiska erfarenheter av validering av invandrare
Axxell MKK, Virva Muotka, ,

2 Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi
Axxell Utbildning Ab Lappfjärd musik, ljud Turku/Åbo sjöfart Kuggom hantverkarbranchen Parainen/Pargas skönhet, turism, restaurant, teknik Brusaby djurskötare- utbildning, skogsarbetare log konstruktion Helsinki/Helsingfors media-, bild- och litteraturbrancher samt integrationsutbildning Tammisaari/Ekenäs närvårdare, datanom, merkonom, artesan Karjaa/Karis vuxenutbilding och integrationsutbildning Vantaa/Vanda integrationsutbildning Espoo/Esbo yrkesutbildning (trädgård, fritids pedagog, merkonom och integrations utbildning) Axxell MKK, Virva Muotka, ,

3 Axxell Utbildning i siffror
11 olika enheter 10 orter 27 grundexamen 1200 ungdomsstuderanden 200 läroavtal ca 3300 vuxenstuderanden ca 450 heltidsanställda Axxell MKK 750 studerande /dag på integrationsutbildningen 40 studerande /dag på merkonomutbildningen för invandrare 70 heltids anställda, av vilka 25% har invandrarbakgrund Axxell MKK, Virva Muotka, ,

4 Utbildningar på Axxell MKK
Integrationsutbildning (arbetskraftspolitik) Yrkesinriktad merkonomutbildning Finska för medlemmar i Servicefacket PAM Finska för invandrare bosatta i Helsingfors (9 päiväryhmää + 2 iltakurssia) Rekry- utbildning för trädgårdsarbetare, (gemensam upphandling på ELY) Utbildning för de mångkulturella arbetsplatserna Frivilliga finska och svenska utbildningar på kvällstid Axxell MKK, Virva Muotka, ,

5 Projekten på Axxell MKK
Testipiste (ESR) Vilu (ESR) Osama 2 (Omnia, OPH) Toimitaan (Oph) Monet tiedot, uudet taidot (TAKK, Oph) Selkokieli-projekti (Selkokeskus) Arviointimateriaali Suomi-kouluille (Oph) Aduqua (Grundtvig) Axxell MKK, Virva Muotka, ,

6 Validering av invandrare
1. Integrations utbildning 2. Yrkesinriktad grundexamen, Merkonom utbildning Yrkesexamen 3. Arbetsmarknadsutbildning Trädgårdsutbildning för invandrare Lagerarbetarutbildning för invandrare 4. Osama testet - validering av invandrare utan språkkunskap Axxell MKK, Virva Muotka, ,

7 Integrationsutbildning
Axxell MKK, Virva Muotka, ,

8 Möjligheterna efter integrations utbildning inom huvudstadsregionen
Axxell MKK, Virva Muotka, ,

9 Validering på integrationsutbildning
Praktiska frågor, bristande språkkunskap (A2.2) Den hårda och mjuka kompetensen T ex en ingenjör från Ryssland. Hurdant företag arbetade du i? Stort eller litet? Var du en installatör, planläggare eller arbetsledare? Vilka dataprogram kan du jobba med? Vad vill du göra i Finland: reparera (reparatör), montera (kompilator) eller vill du arbeta på ett fabrik (produktionsarbetare) En byggnadsarbetare? Vad har du sysslat med? Innetak, utomhusarbete, golv, köks installering? Om studeranden inte har yrkeserfarenhet kan man fråga efter hobbier. T ex om man är duktig på att göra handverk är man ofta fingerfärdig (montera elektronik, göra blombukett) Tillsammansa med läraren letar man reda på de rätta finska termer som beskriver bäst vad den enskilde kan göra på riktigt Betygen och arbetsgivarintygen har inte så stor betydelse i detta skede, eftersom arbetsgivaren är intresserad närmast av yrkeskompetensen Den mjuka kompetensen iakttar man i klassrummet och det slutliga bedömandet får man på en arbetsplats efter arbetspraktik Axxell MKK, Virva Muotka, ,

10 Bara en yrkeskunnig ska bedöma yrkeskunskap
Det är ytterst viktigt att invandraren hittar en praktikplats så nära hans/hennes egen arbetskunskap som möjligt Om man är lämplig på arbetsuppgifter beror inte på språkkunskaper (t ex kundservice) En vägledare på arbetsplats ger en skriftlig bedömning av invandrares kompetens. En utbildare från integrationsutbildning har en stor betydelse i framkallandet av detta bedömning för alla arbetsgivare är inte vana att ge feedback. Att delta i identifieringen av invandrares kompetens kräver brett kunnande av olika yrken. Det fattas än så länge fortbildning (och krav på det) att identifiera invandrares kompetens Axxell MKK, Virva Muotka, ,

11 Merkonomutbildning för invandrare
Hur skiljer sig en invandrare i klassen från en finländsk studerande? brist på självbedömning ansvarstagandet över sitt eget lärande att läraren inte tvingar, betyder inte att någonting inte behöver göras bristande förståelse över den finska grundexamens struktur och att allt baserar sig på arbetslivet. Alltså det finns inga färdiga svar. identifiering av studerandes informella kompetens tar tid Axxell MKK, Virva Muotka, ,

12 Yrkesinriktade arbetskraftsutbildningar för invandrare
Kartläggning på 2 veckor / den första valideringen motivationen, den fysiska och psykiska färdigheten, rätt yrkesval? språkunskapskrav (A2.1 - A2.2) ofta låg - ger utmaningar Den praktiska valideringen sker på en arbetsplats En expert på var branch ska göra den slutliga valideringen av studerandes yrkes kompetens Ett kompetensintyg (www.isok.fi ) Axxell MKK, Virva Muotka, ,

13 Valideringen utan ett enda ord (OPH)
Ammatillisen osaamisen tunnistamisen sähköinen testi - Osama 1 ja 2 (Axxell ja Omnia) Brancher: restaurang-, bygg-, metall-, trädgård, merkonom, köksarbetare Axxell MKK, Virva Muotka, ,

14 Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi
Bakgrund på Osama Inrikesministeriets plan att främja rekryterandet av de ryska medborgare som deltar i det finska testet för att senare få uppehållstillstånd i Finland (2008) Hur kan man vara säker på en människas yrkeskunskap när man bara har en kort tid på sig att intervjua? Axxell MKK, Virva Muotka, ,

15 Axxell MKK, Virva Muotka, 044- 739 7838, virva.muotka@axxell.fi
Osama projekt (OPH) Att testa invandrares yrkes kunskap utan ett enda ord Kunde användas av arbetshörmedlingen, vägledande lärare, företag osv Axxell MKK, Virva Muotka, ,

16 Är man en metallarbetare om man kan svetsa en grill?
Axxell MKK, Virva Muotka, ,

17 Vad gör en metallarbetare till en kvalificerad metallarbetare?
Det är svårt även för en yrkeslärare att beskriva de minimala kraven på att träda inn på branchen? Det ska en utomstående vägledare till att plocka fram de väsentligheterna som det finns i alla yrken Dom "dumma frågorna" är dom bästa när man letar efter alla självklarheter på olika yrken Måste man kunna välja de rätta verktygen, tyda ritningar, huvudräkning? Axxell MKK, Virva Muotka, ,

18 Månkulturalism är här får att stanna
Studeranden har olika pedagogiska bakgrunder och synen på lärandet är annorlunda Tidigare betyg - och resultatcentrerad pedagogik kan leda till att man eftersträvar oväsentligheter i yrkesstudier Även de kulturella frågorna samt seder och bruk måste läras ut på yrkesskolan (att fullfölja tidsschema, fuska) Behov av fortsatt hanledning är stor Mångkulturalism i skolverket har fört med sig ett stort behov av fortbildning. Hela lärarkåren måste vara med att utveckla nya sätt att handskas med nya utmaningar och färska attityder som utländska elever för med sig. Även lärarkåren behöver stärkning av lärarkolleger med utländsk bakgrund T ex Utbildning för de mångkulturella arbetsplatserna, Axxell MKK, Virva Muotka, ,


Ladda ner ppt "Praktiska erfarenheter av validering av invandrare"

Liknande presentationer


Google-annonser