Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leverantörsdagen Gävle 14 april

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leverantörsdagen Gävle 14 april"— Presentationens avskrift:

1 Leverantörsdagen Gävle 14 april

2 Keith Bergström Enhetschef Bana Per-Johan Åström Enhetschef Väg

3 Jämtlands län Projekt: E14 Lugnvik-Krokom Mitträckesentreprenad Byggstart: 2011 Projekt: E14 GC Åre-Björnänge Förstudie Start: 2011 Projekt: Väg 609 CPL Vallaleden Arbetsplan Start: 2011 Projekt: Kälarne Spårväxelbyte Byggstart: 2012 Projekt: Väg 321 Svenstavik-Månsåsen Förstudie Start: 2011 Projekt: Vemdalen, Funäsdalen och Lofsdalen Förstudier och arbetsplaner Start: 2011 Projekt: Bensjöbacken Upprustning sidospår Byggstart: 2012

4 Västernorrland Projekt: E4 Örnsköldsvik Förstudie Start: 2011
Projekt: Långsele-Anundsjö Spårbyte Byggstart: 2012 Projekt: Väg 90/Ringvägen Kramfors CPL-entreprenad Start: 2011 Projekt: Ådalsbanan, Sundsvall-Härnösand Järnvägsutredning Start: 2011 Projekt: E4 Älandsbro Arbetsplan/bygghandling Start: 2011 Projekt: Väg 507 Ringdalen-Alby GC-entreprenad Start: 2011 Projekt: E4 Sundsvall 20 km ny E4, 5 TPL, 33 broar Byggstart: 2011 Projekt: Ånge Bangård Byggstart: 2011 Projekt: Mittbanan EU Parkera o ResMittbanan Byggstart: Projekt: Tunadalsspåret Sundsvall-Ortviken Start: 2011

5 Gävleborgs län Projekt: E4 Kongberget-Gnarp etapp 4 Arbetsplan Start: 2011 Projekt: Väg 50 Söderhamn-Bollnäs Förstudie Start: 2011 Projekt: Väg 773 Björsarv-Naggen Bärighetsprojektering Start: 2011 Projekt: Ostkustbanan, Gävle-Sundsvall Mötesstationer Byggstart: 2010 Projekt: Hedenlänken Bollnäs Väg & broentreprenad Start: 2011 Projekt: Kilafors-Holmsveden Kapacitetsåtgärder Byggstart: 2011 Projekt: Söderhamn-Kilafors Upprustning Byggstart: Projekt: Väg 83 Arbrå-Bollnäs Förstudie Start: 2011 Projekt: Ockelbo Station Växelbyte Byggstart: 2011 Projekt: Väg 56/80 Valbo Handelsområde Bygghandling Start: 2011 Projekt: Ockelbo-Storvik AT, ktl-byte, hjälpkraft Byggstart: 2012 Projekt: Broar över Testeboån Byggstart: 2012 Projekt: Gävle Hamn Elektrifiering, nytt spår Byggstart: 2012 Projekt: Skutskär-Furuvik Dubbelspår Byggstart: Projekt: Kungsgården Järnvägsbro Byggstart: 2012 Projekt: Storvik-Borlänge Spårbyte Byggstart: 2012

6 Dalarnas län Projekt: Väg 1024/1025 Vasaloppsvägen Arbetsplan Start: 2011 Projekt: Väg 50/70/71 Norra Backa, Borlänge Väg- & broentreprenad Start: 2011 Projekt: Väg 70 Borlänge-Djurås Arbetsplan Start: 2011 Projekt: Falu Resecenter Byggstart: 2013 Projekt: Borlänge Resecentrum Byggstart: 2011 Projekt: Bro över Västerdalsälven, Holsåker Broentreprenad Start: 2011 Projekt: Hedemora resecenter Byggstart: 2011 Projekt: Väg 68 Åsbokorset Arbetsplan Start: 2011 Projekt: Morshyttan-Storvik Spårbyte Byggstart: 2012 Projekt: Ludvika Ombyggnad plattform Byggstart: 2011

7 Magnus Lundberg Projektchef E4 Sundsvall

8 En ny väg. 1000 nya möjligheter.
LEVERANTÖRSDAG 2009 E4 Sundsvall En ny väg nya möjligheter.

9 E4 Sundsvall Sträckans längd: 20 km Antal broar: 33
Antal trafikplatser: 5 Kostnad: 4,5 miljarder* Bro över Sundsvallsfjärden: 2109 meter Fri höjd: ca 33 meter * Kostnad prisnivå oktober 2010

10 Entreprenadupphandlingar
EN NY VÄG NYA MÖJLIGHETER Entreprenadupphandlingar E4 bro över Sundsvallfjärden. Byggs av JV Sundsvallsbron PBM Kontraktssumma: E4 delen Myre – Skönsmon. Byggs av PEAB Kontraktssumma: E4 Skönsmon. Byggs av Svevia. Kontraktssumma: E4 Skönsberg. Tilldelningsbeslut preliminärt 15 april

11 Bro över Sundsvallsfjärden
EN NY VÄG NYA MÖJLIGHETER Bro över Sundsvallsfjärden Bro över Sundsvallsfjärden inklusive broar över trafikplatserna Skönsberg och Skönsmon. Totalentreprenad. Selektiv upphandling med prekvalificering. Byggtid hösten 2011 – okt 2014.

12 Total längd: 2109 meter Fri höjd: ca 33 meter

13 Bro över Sundsvallsfjärden
EN NY VÄG NYA MÖJLIGHETER Bro över Sundsvallsfjärden Antal brostöd: 12 Brospannens längd: Från 88 till 170 meter Bredd: 21, meter Vattendjup: meter Djup till fast berg: ca 30 meter

14 EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER
Myre - Skönsmon Delen lämpar sig för totalentreprenad med funktionskrav inkluderat ett relativt långt drift- och underhållsåtagande. Entreprenadformen innebär att beställaren kan sätta effektmål för vägen med bonus och viten för entreprenören. Beställare och entreprenör får en direkt återkoppling till hur väl konstruktion och utformning uppfyller funktionskrav och mål för produkten. Entreprenören kan med sin konstruktion påverka vägens byggande med industriellt tänkande samt vägens egenskaper beträffande livslängd, underhåll och trafiksäkerhet mm. Kontraktsförutsättningarna kommer att ge incitament för lång livslängd och hög trafiksäkerhet. En trafiksäkerhetsbonus är tänkt att utbetalas om antal DSS understiger det statistiskt teoretiska antalet för sträckan.

15 EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER
Myre - Skönsmon Ny E4 delen Myre – Skönsmon. Totalentreprenad med funktionskrav samt drift- och underhållsåtagande 20 år. 17 kilometer ny E4, 3 trafikplatser, 25 broar Byggtid mars 2011 – aug 2015. Delen Myre - Skönsmon går i huvudsak utanför detaljplanelagt område, i skogsmiljö vilket möjliggör stora frihetsgrader i utformning och konstruktion (inom ramen för väglagen och fastställd arbetsplan). Bedömd entreprenadkostnad (exklusive drift- och underhållsåtagande): MSEK Öppen upphandling, Förfrågan ut maj 2010, anbud 1 februari 2011 Byggtid mars 2011 tom september 2015 Förfrågningsunderlaget och kontraktsvillkoren bedöms i stora delar kunna följa samma upplägg som rv50 Motala

16 Skönsmon Utförandeentreprenad
EN NY VÄG NYA MÖJLIGHETER Skönsmon Utförandeentreprenad Markarbeten, omläggning/nybyggnad av lokalvägar inkl viadukter, stödmur mot Ostkustbanan m.m. Tre parallella entreprenader möts, krav på samordning

17 Skönsberg Utförandeentreprenad
EN NY VÄG NYA MÖJLIGHETER Skönsberg Utförandeentreprenad En km motorväg inkl flera broar, omfattande markarbeten, omläggning/nybyggnad av lokalvägar m.m Byggs i befintlig trafikmiljö med > ådt

18 Entreprenörskontakt:
EN NY VÄG NYA MÖJLIGHETER Entreprenörskontakt: JV Sundsvallsbron PBM: Jan Mynborg, Pihl & Son , Myre – Skönsmon: Sven-Erik Granli, PEAB , Skönsmon: Bengt Strand, Svevia ,

19 Projektkontakt: Projektchef: Magnus Lundberg 0611-440 46
Upphandling: Karin Väst Information: Ulf Carlsson Projektkontor: trafikverket.se/e4sundsvall

20 Birgitta Johnson Distriktschef Mitt

21 BESK Beställarens Effektiva Samverkan med Konsulterna
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt BESK Beställarens Effektiva Samverkan med Konsulterna Leverantörsdagar Bakgrund, nuläge och arbete framöver

22 Övergripande målsättning
Problembeskrivning Kvalitetsbrister i levererade projekteringshandlingar samt negativ trend Kommunikationsbrister mellan beställare (B) och konsulter (K) Bristande kreativitet och nytänkande Strategi Samverka, skapa förtroende Identifiera problemområdena Inse att både B och K har en förbättringspotential Arbetssätt men även, inte minst, förhållningssätt Implementera över hela landet Övergripande målsättning Minimera totalkostnaden i projekten  Mer väg och järnväg för pengarna

23 Handlingsplan inom Distrikt Mitt 2011
Etablerat nätverk för vägprojektering finns sedan 2010 Etablering av nätverk för järnvägsprojektering pågår, första träff Fasindelad aktivitetslista införs successivt för nya projekteringsuppdrag under 2011 Uppföljning av mål och mätetal Löpande nätverksträffar med fokus på arbetssätt och erfarenheter utifrån ”Fasindelad aktivitetslista”

24 Nationell Fasindelad aktivitetslista
(accepterad handlingsplan för samtliga nätverk) Denna gäller nu!! Fas Innebär Projektstart Trafikverkets planeringsperiod för att skapa de bästa förutsättningarna för uppdraget. I denna fas väljs affärsformen för uppdraget, förfrågningsunderlaget upprättas och upphandling genomförs. Startperiod Börjar när konsulten har antagits. Under denna fas pågår ingen projektering. Uppdraget planeras gemensamt och delmål för styrning och genomförande av uppdraget tas fram i samverkan. Ett gemensamt platsbesök bör även genomföras. Skissfas Utgör en kreativ fas där konsulten granskar och värderar alternativa lösningar, genomför kompletterande utredningar och kompletterande riskanalys. Fokus ligger på totalkostnad varför kompetenser med produktions- och DoU-kunskap involveras tidigt i projektet. Fasen avslutas med dokumenterade beslut och vägval. Genom-förandefas Innefattar projekteringen utifrån skissfasens ramar. Denna fas omfattar flest resurser och det är nu man ”skördar frukterna” av den inledande startperioden, då effektiva arbetssätt lades fast. Leveransfas Innefattar slutleverans av projekteringen. Konsulten bör i samband med leverans även redovisa sin projektering och egenkontroll muntligen för beställaren. Fasen bör avslutas med ett erfarenhetsåterföringsmöte. Nästa skede Efter aktuellt uppdrag är slutfört gör konsulten en överlämning till den konsult eller entreprenör som tar vid. Att detta ingår i konsultens uppdrag ska framgå av förfrågningsunderlaget.

25 Uppföljning, mål och mätetal
Arbetet framöver Uppföljning, mål och mätetal Förslag på uppföljningsparametrar: Hur väl vi följer den beslutade ”Fasindelade aktivitetslistan” Konsulternas ”betyg” syn på TRV:s upphandlingar (ger feedback) Totalkostnadens utveckling (kostnader fram tills anläggningen är byggd) Projekteringskostnad (m.h.t. till ev förändringar under startperiod och skissfas) Tidplanens efterlevnad Fel/avvikelser i handlingen Kostnader i byggskede pga. fel i handlingen Samverkansklimat (enligt BQR/light) Kreativitet – goda idéer Övrigt: kreativitet, riskhantering, möteseffektivitet, smidigt utförande etc.

26 BESK – deltagande konsulter hittills
Syd: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Kreera Atkins InfraC Väst: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Reinertsen Norconsult ÅF Roads Cowi Atkins Öst/Sthlm: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Grontmij VAP Gävle: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Dalco Eltek ÅF Infra Reijlers Sundsvall: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Arctan Nord: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Dock är alla välkomna!!

27 Våga tänka vidare

28 Frågestund!

29 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Leverantörsdagen Gävle 14 april"

Liknande presentationer


Google-annonser