Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12014-07-02 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-07-02 Keith Bergström Enhetschef Bana Per-Johan Åström Enhetschef Väg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12014-07-02 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-07-02 Keith Bergström Enhetschef Bana Per-Johan Åström Enhetschef Väg."— Presentationens avskrift:

1 12014-07-02 Leverantörsdagen Gävle 14 april

2 22014-07-02 Keith Bergström Enhetschef Bana Per-Johan Åström Enhetschef Väg

3 32014-07-02 Jämtlands län Projekt: Kälarne Spårväxelbyte Byggstart: 2012 Projekt: Bensjöbacken Upprustning sidospår Byggstart: 2012 Projekt: E14 GC Åre-Björnänge Förstudie Start: 2011 Projekt: Väg 321 Svenstavik-Månsåsen Förstudie Start: 2011 Projekt: E14 Lugnvik-Krokom Mitträckesentreprenad Byggstart: 2011 Projekt: Vemdalen, Funäsdalen och Lofsdalen Förstudier och arbetsplaner Start: 2011 Projekt: Väg 609 CPL Vallaleden Arbetsplan Start: 2011

4 42014-07-02 Projekt: E4 Älandsbro Arbetsplan/bygghandling Start: 2011 Västernorrland Projekt: Långsele-Anundsjö Spårbyte Byggstart: 2012 Projekt: Mittbanan EU Parkera o ResMittbanan Byggstart: 2011-2012 Projekt: Ådalsbanan, Sundsvall-Härnösand Järnvägsutredning Start: 2011 Projekt: Ånge Bangård Byggstart: 2011 Projekt: Tunadalsspåret Sundsvall-Ortviken Start: 2011 Projekt: Väg 507 Ringdalen-Alby GC-entreprenad Start: 2011 Projekt: E4 Örnsköldsvik Förstudie Start: 2011 Projekt: E4 Sundsvall 20 km ny E4, 5 TPL, 33 broar Byggstart: 2011 Projekt: Väg 90/Ringvägen Kramfors CPL-entreprenad Start: 2011

5 52014-07-02 Gävleborgs län Projekt: Skutskär-Furuvik Dubbelspår Byggstart: 2011-2012 Projekt: Ostkustbanan, Gävle-Sundsvall Mötesstationer Byggstart: 2010 Projekt: Söderhamn-Kilafors Upprustning Byggstart: 2011-2012 Projekt: Broar över Testeboån Byggstart: 2012 Projekt: Storvik-Borlänge Spårbyte Byggstart: 2012 Projekt: Kilafors-Holmsveden Kapacitetsåtgärder Byggstart: 2011 Projekt: Gävle Hamn Elektrifiering, nytt spår Byggstart: 2012 Projekt: E4 Kongberget-Gnarp etapp 4 Arbetsplan Start: 2011 Projekt: Hedenlänken Bollnäs Väg & broentreprenad Start: 2011 Projekt: Väg 773 Björsarv-Naggen Bärighetsprojektering Start: 2011 Projekt: Väg 83 Arbrå-Bollnäs Förstudie Start: 2011 Projekt: Kungsgården Järnvägsbro Byggstart: 2012 Projekt: Väg 50 Söderhamn-Bollnäs Förstudie Start: 2011 Projekt: Väg 56/80 Valbo Handelsområde Bygghandling Start: 2011 Projekt: Ockelbo-Storvik AT, ktl-byte, hjälpkraft Byggstart: 2012 Projekt: Ockelbo Station Växelbyte Byggstart: 2011

6 62014-07-02 Dalarnas län Projekt: Morshyttan-Storvik Spårbyte Byggstart: 2012 Projekt: Borlänge Resecentrum Byggstart: 2011 Projekt: Ludvika Ombyggnad plattform Byggstart: 2011 Projekt: Hedemora resecenter Byggstart: 2011 Projekt: Falu Resecenter Byggstart: 2013 Projekt: Väg 50/70/71 Norra Backa, Borlänge Väg- & broentreprenad Start: 2011 Projekt: Bro över Västerdalsälven, Holsåker Broentreprenad Start: 2011 Projekt: Väg 1024/1025 Vasaloppsvägen Arbetsplan Start: 2011 Projekt: Väg 70 Borlänge-Djurås Arbetsplan Start: 2011 Projekt: Väg 68 Åsbokorset Arbetsplan Start: 2011

7 72014-07-02 Magnus Lundberg Projektchef E4 Sundsvall

8 LEVERANTÖRSDAG 2009 E4 Sundsvall En ny väg. 1000 nya möjligheter. EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER

9 E4 Sundsvall •Sträckans längd: 20 km •Antal broar: 33 •Antal trafikplatser:5 •Kostnad: 4,5 miljarder* •Bro över Sundsvallsfjärden:2109 meter •Fri höjd: ca 33 meter

10 Entreprenadupphandlingar •E4 bro över Sundsvallfjärden. Byggs av JV Sundsvallsbron PBM Kontraktssumma: 1 545 000 000 •E4 delen Myre – Skönsmon. Byggs av PEAB Kontraktssumma: 1 096 000 000 •E4 Skönsmon. Byggs av Svevia. Kontraktssumma: 31 000 000 •E4 Skönsberg. Tilldelningsbeslut preliminärt 15 april EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER

11 Bro över Sundsvallsfjärden Bro över Sundsvallsfjärden inklusive broar över trafikplatserna Skönsberg och Skönsmon. Totalentreprenad. Selektiv upphandling med prekvalificering. Byggtid hösten 2011 – okt 2014. EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER

12 Total längd: 2109 meter Fri höjd: ca 33 meter

13 Bro över Sundsvallsfjärden Antal brostöd: 12 Brospannens längd: Från 88 till 170 meter Bredd: 21,5 - 35 meter Vattendjup: 10 - 15 meter Djup till fast berg: ca 30 meter EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER

14 Myre - Skönsmon

15 Ny E4 delen Myre – Skönsmon. Totalentreprenad med funktionskrav samt drift- och underhållsåtagande 20 år. 17 kilometer ny E4, 3 trafikplatser, 25 broar Byggtid mars 2011 – aug 2015. EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER

16 Skönsmon •Utförandeentreprenad •Markarbeten, omläggning/nybyggnad av lokalvägar inkl viadukter, stödmur mot Ostkustbanan m.m. •Tre parallella entreprenader möts, krav på samordning EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER

17 Skönsberg •Utförandeentreprenad •En km motorväg inkl flera broar, omfattande markarbeten, omläggning/nybyggnad av lokalvägar m.m •Byggs i befintlig trafikmiljö med > 30 000 ådt EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER

18 Entreprenörskontakt: JV Sundsvallsbron PBM: Jan Mynborg, Pihl & Son +45 45 27 72 00, jam@pihl-as.dkjam@pihl-as.dk Myre – Skönsmon:Sven-Erik Granli, PEAB 060-16 80 12, sven-erik.granli@peab.sesven-erik.granli@peab.se Skönsmon:Bengt Strand, Svevia 070-519 52 53, bengt.strand@svevia.sebengt.strand@svevia.se EN NY VÄG. 1000 NYA MÖJLIGHETER

19 Projektkontakt: Projektchef:Magnus Lundberg 0611-440 46 Upphandling:Karin Väst 0611-440 87 Information:Ulf Carlsson 0611-440 97 Projektkontor:e4sundsvall@trafikverket.se 060-13 90 50 trafikverket.se/e4sundsvall

20 Birgitta Johnson Distriktschef Mitt

21 Leverantörsdagar Bakgrund, nuläge och arbete framöver Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt BESK Beställarens Effektiva Samverkan med Konsulterna

22 Problembeskrivning –Kvalitetsbrister i levererade projekteringshandlingar samt negativ trend –Kommunikationsbrister mellan beställare (B) och konsulter (K) –Bristande kreativitet och nytänkande Strategi –Samverka, skapa förtroende –Identifiera problemområdena –Inse att både B och K har en förbättringspotential –Arbetssätt men även, inte minst, förhållningssätt –Implementera över hela landet Övergripande målsättning –Minimera totalkostnaden i projekten  Mer väg och järnväg för pengarna

23 Handlingsplan inom Distrikt Mitt 2011 1.Etablerat nätverk för vägprojektering finns sedan 2010 2.Etablering av nätverk för järnvägsprojektering pågår, första träff 2011-04-11 3.Fasindelad aktivitetslista införs successivt för nya projekteringsuppdrag under 2011 4.Uppföljning av mål och mätetal 5.Löpande nätverksträffar med fokus på arbetssätt och erfarenheter utifrån ”Fasindelad aktivitetslista”

24 Nationell Fasindelad aktivitetslista (accepterad handlingsplan för samtliga nätverk) Denna gäller nu!! FasInnebär Projektstart Trafikverkets planeringsperiod för att skapa de bästa förutsättningarna för uppdraget. I denna fas väljs affärsformen för uppdraget, förfrågningsunderlaget upprättas och upphandling genomförs. Startperiod Börjar när konsulten har antagits. Under denna fas pågår ingen projektering. Uppdraget planeras gemensamt och delmål för styrning och genomförande av uppdraget tas fram i samverkan. Ett gemensamt platsbesök bör även genomföras. Skissfas Utgör en kreativ fas där konsulten granskar och värderar alternativa lösningar, genomför kompletterande utredningar och kompletterande riskanalys. Fokus ligger på totalkostnad varför kompetenser med produktions- och DoU-kunskap involveras tidigt i projektet. Fasen avslutas med dokumenterade beslut och vägval. Genom- förandefas Innefattar projekteringen utifrån skissfasens ramar. Denna fas omfattar flest resurser och det är nu man ”skördar frukterna” av den inledande startperioden, då effektiva arbetssätt lades fast. Leveransfas Innefattar slutleverans av projekteringen. Konsulten bör i samband med leverans även redovisa sin projektering och egenkontroll muntligen för beställaren. Fasen bör avslutas med ett erfarenhetsåterföringsmöte. Nästa skede Efter aktuellt uppdrag är slutfört gör konsulten en överlämning till den konsult eller entreprenör som tar vid. Att detta ingår i konsultens uppdrag ska framgå av förfrågningsunderlaget.

25 Uppföljning, mål och mätetal Arbetet framöver Förslag på uppföljningsparametrar: Projekteringskostnad (m.h.t. till ev förändringar under startperiod och skissfas) Tidplanens efterlevnad Fel/avvikelser i handlingen Totalkostnadens utveckling (kostnader fram tills anläggningen är byggd) Konsulternas ”betyg” syn på TRV:s upphandlingar (ger feedback) Kostnader i byggskede pga. fel i handlingen Samverkansklimat (enligt BQR/light) Övrigt: kreativitet, riskhantering, möteseffektivitet, smidigt utförande etc. Hur väl vi följer den beslutade ”Fasindelade aktivitetslistan” Kreativitet – goda idéer

26 BESK – deltagande konsulter hittills Syd: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Kreera Atkins InfraC Väst: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Reinertsen Norconsult ÅF Roads Cowi Atkins Öst/Sthlm: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Grontmij VAP Gävle: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Dalco Eltek ÅF Infra Reijlers Sundsvall: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Arctan Nord: Sweco WSP Tyrens Vectura Ramböll Dock är alla välkomna!!

27 Våga tänka vidare

28 282014-07-02 Frågestund!

29 292014-07-02 Tack för idag!


Ladda ner ppt "12014-07-02 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-07-02 Keith Bergström Enhetschef Bana Per-Johan Åström Enhetschef Väg."

Liknande presentationer


Google-annonser