Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torben Grut, PMP® Ordf. SIS TK 510 Head Of Delegation Swe ISO/PC 236

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torben Grut, PMP® Ordf. SIS TK 510 Head Of Delegation Swe ISO/PC 236"— Presentationens avskrift:

1 Torben Grut, PMP® Ordf. SIS TK 510 Head Of Delegation Swe ISO/PC 236
Reviewer PMBOK 4 ”Quality” PMI SC Styrelse PMI® Standards och ISO arbete om utveckling av projektstandards inom PMI och ISO, omvärldsanalys och tankar om nytta…

2 Dagens Agenda: Var börjar jag? Vad är en standard?
Hitta PMI:s standards på internet Den svenska regeringens nya hållning Nyttor med standards PMI:s Standards SIS/ISO arbetet går in i slutskedet (Publ. Feb 2011) Frågor

3 Vad är en standard? En samförståndslösning till ett återkommande problem Dokument sålt av SIS Oftast inte tvingande eller nödvändigt, men en rekommendation En konkurrensfördel eftersom den sparar tid

4

5 Sveriges hållning till utveckling av standarder håller på att radikalt förändras
”Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld” - utdrag ur Regeringens skrivelse 2007/08:140: ”…Om de tyska resultaten om inverkan på BNP med en procent i Tyskland, Schweiz och Österrike stämmer och överförs till svenska förhållanden skulle vinsten vara 25 miljarder kronor per år. The American Institute for Contemporary German Studies i USA har kommit fram till att USA förlorar 20 – 40 miljarder dollar per år i exportintäkter p.g.a. att man inte använder globala standarder i samma utsträckning som Tyskland…”

6 Nyttan med standards: Affärer

7 Fördelar med användande av standards
Produktvariationen ökar Underlättar upphandling globalt Globaliserar produktionsprocesser Lättare att börja använda nya produkter Globaliserar R&D processer Ger outsourcingmöjligheter Exportmöjligheterna ökar Kvalitén ökar Hastigheten ökar på framtagandet av nya produkter och tjänster Kostnaderna sjunker för utveckling av nya tjänster Omsättningen ökar Värdet av projekthantering ökar – Value added

8 Nyttan med standards: Globala aspekter
PMIs standarder uppdateras oftare än andra jämförbara standards – vart 4:e år Möjliggör affärsutveckling av projekt och projektprogram – där PMIs standards används läggs tid på rätt saker och projektmognaden ökar

9 PMI Standards Världens mest etablerade och erkända standards-bibliotek inom fem områden rörande projekthantering. Projekt Program Människor Organisationer Yrken

10 Projekt 1 A Guide to the Project Management Body of Knowledge 3rd ed  2 Construction Extension to the PMBOK® Guide Third Edition   3 Government Extension to the PMBOK® Guide Third Edition     4 Practice Standard for Earned Value Management  5 Practice Standard for Project Configuration Management  6 Practice Standard for Scheduling  7 Practice Standard for Work Breakdown Structures — Second Edition  2. Program 8 The Standard for Program Management   3. Människor 9 Project Manager Competency Development Framework - Second Edition     4. Organisationer 10 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)    11 The Standard for Portfolio Management   5. Yrken Just nu pågår inget arbete som du kan deltaga i, se länken Current

11 Hur utvecklas standarder?
PMI® global standards Genomgår tre genomläsnings- och godkännandesteg: Varje standard utvecklas av en grupp frivilliga som arbetar med projekthantering. Besök nuvarande arbeten på: list of current standards projects  för information om frivilliginsats. Standards Program Working Sessions , arbetspass med andra professionellt verksamma experter, gör att dessa frivillga kan få feedback på sitt arbete. Före publicering görs standarderna tillgängliga för alla som vill komma med synpunkter på innehåll. Denna process kallas exposure draft  process. Standardutvecklingsprogrammet får också råd och ledning av Standards Program Member Advisory Group. Om du har ideer om utveckling av standarder använd Project Proposal Form  För mer information om PMI Global Standards Program, kontakta Standards Department.

12 Project Management Body of Knowledge

13 Organizational project management maturity model OPM3

14

15 Hur utvecklas standarder?
PMI standarder står ut från andra texter därför att de genomgår 3 steg på vägen mot publicering: 1. Varje standard skapas eller uppdateras av en global grupp frivilliga som arbetar med projektledning besök list of current standards projects  för information om anmälan av frivilliginsats 2. Standards Program Working Sessions  innebär att frivilliggrupperna får respons av professionella utövare på området 3. Före varje publicering blir varje draft tillgänglig för kommentarer via en process kallad: exposure draft  process. PMIs Standards Program får också guidning av Standards Program Member Advisory Group.

16 Nyttan för organisationer
Standarder för projekthantering är helt avgörande för organisationers förmåga att utvecklas, skapa nöjda kunder och uppnå effektivitet och lönsamhet i projektverksamheten Allt fler organisationer implementerar en gemensam projektmetod/modell Standarder påverkar projektresultat Ökar sannolikhet till framgång, dvs. uppfyllda projektmål Förbättrar kommunikationen mellan projektets intressenter Minskar den övergripande risken Certfieringar möjliggör karriärvägar och belöningssystem för projektledare/programledare och andra projektspecialister Attraherar mer kvalificerade medarbetare

17 PMI:s Certifieringsprogram
Program = 1 PgMP hanterar flera projekt Projekt = 1 PMP och flera CAPM Portfölj = Organizational Project Management (OPM3)

18 Global tillämpning och acceptans
PMI ISO 9001 certifierad organisation PMP ISO certifierad: Omfattande krav för att utveckla och administrera certifieringsprogram för att certifiera individer.

19 Frågor? Se PMI på internet www.pmi.org
Svenska PMI Swedish Chapter Standardutveckling i Sverige Standardutveckling i världen TACK FÖR ER TID OCH ERT INTRESSE!


Ladda ner ppt "Torben Grut, PMP® Ordf. SIS TK 510 Head Of Delegation Swe ISO/PC 236"

Liknande presentationer


Google-annonser