Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Scrum och hur det använts på Pyrosequencing AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Scrum och hur det använts på Pyrosequencing AB"— Presentationens avskrift:

1 Scrum och hur det använts på Pyrosequencing AB
28 oktober 2003 Nils Hulth +46 (0) Hej och välkomna till den nya FoU ledningsgruppen, Jag vill gärna kalla er alla till et första planeringsmöte för vår nya ledninggrupp. Jag vet att ni alla sitter trångt till, men vi måste komma i gång. Kravet "business as usual" som Hans ställer på oss är inte lätt att klara, men vi får göra så bra som vi kan. Målen för mötet är enkla: 1. Introduktion: JSS 2. Runde runt bordet, alla man spenderar ett lite antal minuter för att presentera sig själv och beretta om sin bakgrund. Mål: bli litte bettre känd med varann. 3. Planering av den vidare integrationsprocessen. Vi skall besluta om en vidare process som skall hantera och besluta om bland annat: - Beslutsprocessen - Beslutsfora - Projektstyrning - Strategiprocess - Rapportering - Ressursförvaltning - Kvalitetsstyrning - Budget - Roller Preliminärt vill jag att vi också bokar: a) den kl 12: kl 17:00 för vår första off-site ledningsguppsmöte b) den kl 09: kl 13:00 för ett första off-site FoU-möte (alla kallad) Agendor för dom här möten får vi komma tillbaka till. Jag vet att Pino är i USA och PG på älgjakt, men det er så svårt att få till ett slikt möte att vi kör endå. Jag håppas at vi kan ta mötesrummet på plan 5 på Pyro, men det får vi se när jag kan få bokat det. Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

2 Bakgrund Vem jag är Nils Hulth, gruppchef för mjukvaruutveckling på Pyrosequencing AB Datavetare med kunskap om biologi och mönsterigenkänning Arbetsgruppen Gruppen har senaste halvåret varit drygt tio personer Arbetar med produktutveckling, ej mot externa kunder Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

3 Agenda Vad Scrum är Kort om vår organisation Hur vi använt Scrum
Erfarenheter Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

4 Agenda Vad Scrum är Kort om vår organisation Hur vi använt Scrum
Product backlog Planeringen Etappen Demonstrationen Självstyre Kort om vår organisation Hur vi använt Scrum Erfarenheter Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

5 Product backlog Product backlog (här kallad produktloggen) är en lista med alla önskemål som finns på produkten Listan är prioriterad och (mycket) grovt tidsuppskattad i dagar per önskemål Produktloggen är ett levande dokument som kan växa eller krympa under projektets gång Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

6 Planeringen Varje etapp inleds med en planering
Först beslutas vilka saker från produktloggen som gruppen åtar sig att göra under etappen Därefter detaljerar gruppen de valda uppgifterna och tidsuppskatar dessa i detalj (max 16 timmar per uppgift) Planeringen tar en halv till en dag Resultaten är en etapplogg Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

7 Etapploggen efter planeringen
Återstående tid 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 Vem Beskrivning Vecka 44 Vecka 45 Radera gammalt data Ändra triggrar i databasen 10 Nya anrop i businesslagret 3 Nytt menyval i GUI 1 Felhantering 4 Varna vid full disk Koll innan skrivoperation 2 Skapa rapport för SMS och mail Skicka SMS Skicka mail Logga Summa 28 Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

8 Etappen Etappen pågår ca 1 månad
Varje morgon träffas gruppen för att kort svara på tre frågor: Vad gjorde du igår? Vad ska du göra idag? Finns det något som hindrar dig? Dessutom uppdaterar gruppen etapploggen Uppgifterna får inte ändras under etappen Gruppen är helt autonom under etappen Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

9 Etapploggen vid etappens slut
Återstående tid 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 Vem Beskrivning Vecka 44 Vecka 45 Radera gammalt data MJ Ändra triggrar i databasen 10 7 2 LD Nya anrop i businesslagret 3 1 Nytt menyval i GUI Felhantering 4 8 Varna vid full disk Koll innan skrivoperation Skapa rapport för SMS och mail Skicka SMS 6 Skicka mail Logga Summa 28 27 23 17 14 Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

10 Etappgraf Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

11 Demonstrationen Varje etapp avslutas med en demonstration för alla intressenter Demonstrationen visar programmet som det är utan extra lull-lull och PowerPoint Tjänar flera syften Piska och morot för gruppen Alla får veta hur långt projektet har kommit, vilket motverkar obehagliga överaskningar mot slutet Tillfälle att påverka produktloggen med feedback Ca 1 timme, max 2 timmars förberedelser Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

12 Självstyre Under etappen ska gruppen vara helt självstyrande och ges befogenhet att själva välja sina lösningar och arbetssätt Viktigt att gruppen känner ansvar för sitt åtagande Projektledarens (Scrum master) roll är bl a att undanröja hinder för gruppens arbete Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

13 Agenda Vad Scrum är Kort om vår organisation Hur vi använt Scrum
Erfarenheter Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

14 Kort om vår organisation
Pyrosequencing AB tillverkar instrument för DNA-analys Ca 100 personer F&U ungefär 20 personer Projekt beställs av en sponsor på marknadsavdelningen (ställeföreträdande kund) Mjukvarugruppen mix av datavetare och bioteknikingenjörer Resten av företaget okunnigt om mjukvara Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

15 Agenda Vad Scrum är Kort om vår organisation Hur vi använt Scrum
Erfarenheter Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

16 Hur vi använt Scrum Vi har använt Scrum, men kompletterat med bugfixetapper mot slutet då systemen testas av biokemiavdelningen Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

17 Agenda Vad Scrum är Kort om vår organisation Hur vi använt Scrum
Erfarenheter Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

18 Erfarenheter 1 Utmärkt sätt för andra att se hur det går
Enkelt sätt att hantera förändringar Kommunikation med beställare enklare Demonstrationer mycket populärt och ett strålande sätt att få feedback Enkelt att införa Begripligt från dag 1 Inarbetat efter 1-2 månader Evangeliserat mycket Väl mottaget bland utvecklare Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

19 Erfarenheter 2 Ökad delaktighet från beställaren som aktivt kan vara med och prioritera Supportpersonal får tillfälle att tycka till i god tid innan produkten är färdig (varje demo) Etappmålen är klara och tydliga vilket har förenklat arbetet för alla inblandade Svårt få till ostördhet för gruppen Balansen mellan lång- och kortsiktig planering knepig Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

20 mycket ordning i en kaotisk värld
Avslutning Scrum skapar lagom mycket ordning i en kaotisk värld Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen

21 Diskussion Hur hanterar man (omedvetna) krav på detaljerade specar och leveransdatum? Hur hanterar man buggar? Hur får man in komplicerad testning som tar lång tid? Scrum på Pyrosequencing Dataföreningen


Ladda ner ppt "Scrum och hur det använts på Pyrosequencing AB"

Liknande presentationer


Google-annonser