Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY"— Presentationens avskrift:

1 CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY
-ERFARENHETER FRÅN KLINISK PRAKTIK Odense 22 november, 2003 Bodil Carle Smedley

2 Kortikal representation musculus abductor pollucis brevis
icke afficierad sida före träning afficierad sida före träning efter 2 v immobilisering efter 2 v CIMT BCS 2003

3 * Aktiv problemlösning * Ökande svårighetsgrad
För att utveckla den kortikala representationen krävs motoriska inlärningsprocesser som består av: * Aktiv problemlösning * Ökande svårighetsgrad Nudo RJ ”Functional and structural plasticity in motor cortex: implications for stroke recovery” Phys Med Rehabil Clin N Am 14 (2003) BCS 2003

4 Inaktivitet är vägen till upplösning.
USE IT - OR LOSE IT… Aktivitet är nyckeln till stabila synapser och representationsområden i motoriska kortex. Inaktivitet är vägen till upplösning. Akaabourne M, Culican SM, Turney SG, Lichtman JW Rapid and reversible effects of activity on acetylcholine receptor density at the neuromuscular joint in vivo. Science, Oct 15, 1999 BCS 2003

5 CI-terapi skapar en bestående ökning av användningen av den svaga armen via två faktorer:
* Ökad användning av den svaga armen motverkar och övervinner ”inlärd icke-användning” (learned nonuse) * Den konsekventa användningen av den svaga armen framkallar utökning och omorganisation av det kortikala område som kontrollerar rörelsen BCS 2003

6 * REPETITIVA ÖVNINGAR MED HÖG SVÅRIGHETSGRAD
* GOD MOTIVATION * HÖG INTENSITET * REPETITIVA ÖVNINGAR MED HÖG SVÅRIGHETSGRAD * TRÄNING SOM FÖRHINDRAR KOMPENSATORISKT BETEENDE BCS 2003

7 BETEENDEKOMPONENTER 1. Kontraktet 2. Dagboken 3. Närståendestöd
4. ”shaping” compliance BCS 2003

8 Kvartiler Första kvartilen
20o dorsalflexion i handleden och 10o extension i fingrarna Andra kvartilen 10o dorsalflexion i handleden och 10o extension i dig I, II och III Tredje kvartilen plocka upp en disktrasa och släppa den BCS 2003

9 SMÄRTA ? CENTRAL POST STROKE PAIN?
* CPSP har inte samma mekanismer som nociceptiv smärta och svarar inte på samma behandling (Bowsher 1994) *Förlusten av sensorisk information skapar en överdriven känslighet för stimuli (Staehelin Jensen 2001) *Smärtsyndrom kan utlösas av brist på rörelse (Butler S 2002) *Kortikal plasticitet relaterad till kronisk smärta kan modifieras genom beteendeförändringar som ger feedback till de områden i hjärnan som påverkats av somatosensoriska smärtminnen ” (Hertha Flor, 2003)

10 Efter 1 v träning (3 tim/dag i 5 dagar) + 1 v
RESULTAT Efter 1 v träning (3 tim/dag i 5 dagar) + 1 v Före träning Efter träning Styrka knästräckare 32 kg 45 kg Ett-bensstående hö 12 sek >30 sek 10 m gångsträcka 8 sek/17 steg 6 sek/13 steg 6 min gångsträcka 378 m 514 m

11 Förbättring efter 4 v hemträning 45 min x 2/dag, 5 dgr/v
Mata antennsladd 18 min → 4.20 min Ärtplockning 2 min → 17 sek Namnteckningar 1 min → 32 sek Indianpärlor 36 sek → 17 sek Slå tel.nr 1 min → 23 sek Knäppa skjorta 2.30 min → 1 min

12 CI-TERAPI CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Bodil Carle Smedley
Leg sjukgymnast Bodil Carle Smedley

13 CI-TERAPI PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter leder träningen med assistans av undersköterskor och sg-stud Övervakad träning på AT- och SG-avdelningen 3+3 timmar varje vardag under 2 veckor Aktivitetshindrande vante på den friska handen Kontrakt - använda den svaga handen 90% av den vakna tiden Jag lovar härmed att ha vanten på 90% av min vakna tid! På heder och samvete...

14 CI-TERAPI PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD
Träningsschema för varje dag Minst 10 minuters träning i varje övning eller aktivitet Hög intensitet och svårighetsgrad Lunch och kafferast med vanten på Vila efter lunch och korta pauser vid behov

15 CI-TERAPI PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD
* Inklusionskriterier: - motiverad att deltaga - viss funktionell motorik - förstår instruktioner och har insikt om förmågan - läkarbedömning * 2 personer per träningsomgång 3-4 ggr/ år

16 Vad har då mitt kliniska arbete med CI-terapi lärt mig?
- att vara realistisk. - att stark motivation hos patienten är en fantastisk drivkraft och kan få mig att bli orealistisk… - att ställa höga krav. - att patienten och närstående ska vara väl informerade om träningens natur - att patientens vardagstillvaro ska vara av det aktiva slaget annars går färdigheterna tillbaka på 3 månader. - att god rörelsekontroll inte är detsamma som hög grad av användning i vardagens aktiviteter

17 Andra intressanta länkar till CIMT kan du finna på www.cimtera.has.it
Litteraturreferenser finns på PubMed. Sök på ”constraint- induced therapy” (55 träffar okt. 2003). Andra intressanta länkar till CIMT kan du finna på BCS 2003

18 og mange tak for opmærksamheden! Bodil Carle Smedley
Glædelig Jul ! og mange tak for opmærksamheden! Bodil Carle Smedley


Ladda ner ppt "CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY"

Liknande presentationer


Google-annonser