Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY - ERFARENHETER FRÅN KLINISK PRAKTIK Odense 22 november, 2003 Bodil Carle Smedley

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY - ERFARENHETER FRÅN KLINISK PRAKTIK Odense 22 november, 2003 Bodil Carle Smedley"— Presentationens avskrift:

1 CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY - ERFARENHETER FRÅN KLINISK PRAKTIK Odense 22 november, 2003 Bodil Carle Smedley bodil.smedley@skane.se

2 Kortikal representation musculus abductor pollucis brevis icke afficierad sida före träning afficierad sida före träning efter 2 v immobilisering efter 2 v CIMT BCS 2003

3 För att utveckla den kortikala representationen krävs motoriska inlärningsprocesser som består av: * Aktiv problemlösning * Ökande svårighetsgrad BCS 2003 Nudo RJ ”Functional and structural plasticity in motor cortex: implications for stroke recovery” Phys Med Rehabil Clin N Am 14 (2003)

4 USE IT - OR LOSE IT… Aktivitet är nyckeln till stabila synapser och representationsområden i motoriska kortex. Inaktivitet är vägen till upplösning. Akaabourne M, Culican SM, Turney SG, Lichtman JW Rapid and reversible effects of activity on acetylcholine receptor density at the neuromuscular joint in vivo. Science, Oct 15, 1999 BCS 2003

5 CI-terapi skapar en bestående ökning av användningen av den svaga armen via två faktorer: * Ökad användning av den svaga armen motverkar och övervinner ”inlärd icke- användning” (learned nonuse) (learned nonuse) * Den konsekventa användningen av den svaga armen framkallar utökning och omorganisation av det kortikala område som kontrollerar rörelsen BCS 2003

6 * GOD MOTIVATION * HÖG INTENSITET * REPETITIVA ÖVNINGAR MED HÖG SVÅRIGHETSGRAD * TRÄNING SOM FÖRHINDRAR KOMPENSATORISKT BETEENDE BCS 2003

7 BETEENDEKOMPONENTER •1. Kontraktet •2. Dagboken •3. Närståendestöd •4. ”shaping” compliance BCS 2003

8 Kvartiler •Första kvartilen 20 o dorsalflexion i handleden och 10 o extension i fingrarna •Andra kvartilen 10 o dorsalflexion i handleden och 10 o extension i dig I, II och III •Tredje kvartilen plocka upp en disktrasa och släppa den plocka upp en disktrasa och släppa den BCS 2003

9 SMÄRTA ? CENTRAL POST STROKE PAIN? * CPSP har inte samma mekanismer som nociceptiv smärta och svarar inte på samma behandling (Bowsher 1994) *Förlusten av sensorisk information skapar en överdriven känslighet för stimuli (Staehelin Jensen 2001) *Smärtsyndrom kan utlösas av brist på rörelse (Butler S 2002) *Kortikal plasticitet relaterad till kronisk smärta kan modifieras genom beteendeförändringar som ger feedback till de områden i hjärnan som påverkats av somatosensoriska smärtminnen ” (Hertha Flor, 2003) *Kortikal plasticitet relaterad till kronisk smärta kan modifieras genom beteendeförändringar som ger feedback till de områden i hjärnan som påverkats av somatosensoriska smärtminnen ” (Hertha Flor, 2003)

10 Före träningEfter träning Styrka knästräckare32 kg45 kg Ett-bensstående hö12 sek>30 sek 10 m gångsträcka8 sek/17 steg6 sek/13 steg 6 min gångsträcka378 m514 m RESULTAT Efter 1 v träning (3 tim/dag i 5 dagar) + 1 v

11 Förbättring efter 4 v hemträning 45 min x 2/dag, 5 dgr/v •Mata antennsladd •18 min → 4.20 min •Ärtplockning •2 min → 17 sek •Namnteckningar •1 min → 32 sek •Indianpärlor •36 sek → 17 sek •Slå tel.nr •1 min → 23 sek •Knäppa skjorta •2.30 min → 1 min

12 CI-TERAPI CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Leg sjukgymnast Bodil Carle Smedley

13 CI-TERAPI PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Sjukgymnaster och arbetsterapeuter leder träningen med assistans av undersköterskor och sg-stud Övervakad träning på AT- och SG-avdelningen 3+3 timmar varje vardag under 2 veckor Aktivitetshindrande vante på den friska handen Kontrakt - använda den svaga handen 90% av den vakna tiden Jag lovar härmed att ha vanten på 90% av min vakna tid! På heder och samvete...

14 CI-TERAPI PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Träningsschema för varje dag Minst 10 minuters träning i varje övning eller aktivitet Hög intensitet och svårighetsgrad Lunch och kafferast med vanten på Vila efter lunch och korta pauser vid behov

15 CI-TERAPI PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD * Inklusionskriterier: - motiverad att deltaga - viss funktionell motorik - förstår instruktioner och har insikt om förmågan - läkarbedömning * 2 personer per träningsomgång 3-4 ggr/ år

16 Vad har då mitt kliniska arbete med CI-terapi lärt mig? - att vara realistisk. - att vara realistisk. - att stark motivation hos patienten är en fantastisk drivkraft och kan få mig att bli orealistisk… - att stark motivation hos patienten är en fantastisk drivkraft och kan få mig att bli orealistisk… - att ställa höga krav. - att ställa höga krav. - att patienten och närstående ska vara väl informerade om träningens natur - att patienten och närstående ska vara väl informerade om träningens natur - att patientens vardagstillvaro ska vara av det aktiva slaget annars går färdigheterna tillbaka på 3 månader. - att patientens vardagstillvaro ska vara av det aktiva slaget annars går färdigheterna tillbaka på 3 månader. - att god rörelsekontroll inte är detsamma som hög grad av användning i vardagens aktiviteter - att god rörelsekontroll inte är detsamma som hög grad av användning i vardagens aktiviteter

17 Litteraturreferenser finns på PubMed. Sök på ”constraint- induced therapy” (55 träffar okt. 2003). Andra intressanta länkar till CIMT kan du finna på www.cimtera.has.it BCS 2003

18 Glædelig Jul ! - og mange tak for opmærksamheden! Bodil Carle Smedley


Ladda ner ppt "CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY - ERFARENHETER FRÅN KLINISK PRAKTIK Odense 22 november, 2003 Bodil Carle Smedley"

Liknande presentationer


Google-annonser