Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blekinge Tekniska Högskola April 2006

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blekinge Tekniska Högskola April 2006"— Presentationens avskrift:

1 Blekinge Tekniska Högskola April 2006

2 VisIT Visionärt IT-stöd inom äldreomsorg och hemsjukvård – en trygghet för vårdtagarna.
Presentera mej Presentera pilotprojektet Utvärderingen Fortsättningen, framtiden i Kortedala

3 Kortedala Ligger i nordöstra Göteborg
Byggt på 50-talet, var då ett mycket modernt bostadsområde

4 Fakta om Kortedala: antal invånare drygt 27 000
16,5% dvs c:a 4500 är äldre än 65 år c:a 730 har någon form av omsorgsinsatser i hemmet Antalet äldre motsvarar riksgenomsnittet, tidiager har vi haft en äldre befolkning 730 – hemtjänst, matdistribution och/eller trygghetslarm.

5 Bakgrund Äldreomsorgsplanen 2002-2010 för Göteborg
SDN-beslut i Kortedala om kvarboende- principen ”Glapp” i vårdkedjan Okontrollerad kostnadsutveckling Systematiskt, offensivt kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet

6 Projektets mål: möjliggöra kvarboende i det egna hemmet
öka tryggheten och säkerheten för de äldre (och anhöriga) effektivisera vård- och omsorgskedjan förbättra arbetsmiljön och höja ”statusen” i yrket för personalen säkerställa utförardokumentationen mer vård och omsorg för mindre pengar Projektet skulle visa om besparingar kan erhållas med modern IT-teknik i äldreomsorgen bland annat genom att: ·   De äldre kan bo kvar längre hemma och att behovet av särskilt äldreboende skjuts upp ·   Effektiviteten i vårdteamen ökar genom bland annat bättre planering, enklare tillgång till aktuell information om vårdtagarna, enklare dokumentation samt enklare och effektivare kommunikation inom vårdteamen, ·   Identifiera och eliminera de ”tidstjuvar” som vårdteamen upplever ·   Integrera händelser/aktiviteter i hemmet med vårdteamens IT-stöd ·   Uppfylla de formella kraven på dokumentation i äldreomsorgen på ett korrekt och effektivt sätt

7 Projektets fyra delar 2003-2004
VIHO – Verksamhetsnära IT-stöd i hemtjänst och omsorgsarbete Test av IT-baserat verksamhetsstöd Teknik i hemmet (13 lägenheter) GPS-larm för hemsjukvårdens kvällspersonal De två sista projekten drivs vidare just nu. VIHO – fortsättning inom Kompetensstegen Verksamhetsstöd - ITV Samverkan mellan kommunal verksamhet, forskning och näringsliv

8 VIHO Verksamhetsnära IT-stöd inom hemtjänst och omsorg
Vision om DET GODA ARBETET 2008 Vilka IT-stöd behövs för att utföra det goda arbetet? Forskare från Uppsala universitet och undersköterskor i samverkan Finansierat av Vinnova, samarbete med Kommunal, Komanco

9 IT- Stöd Resultat Samlad hemvård Gemensamma vårdplaner
Självstyrande grupper Utökat ekonomiansvar Utökad professionalism Ett bra och hållbart arbete Informationssamband IT- Stöd

10 Processer Utredning och beslut, SoL och HSL Vårdplanering
Dokumentation, beslut om insatser Arbetsplan Individuell vårdplan Rehabplan Vårdplanering Aktivitetsplanering Daglig planering. Åtgärdsplanering, Bokningar, listor etc. Uppföljning Schemaläggning Personalscheman, bemanningsplan Ekonomistyrning Budget Uppföljning . Omvårdnads- anteckningar, signeringslistor etc Dokumentation

11 Verksamhetsstöd Gemensamt processbaserat IT-stöd för biståndsbedömare, hemtjänst, hemsjukvård, hemrehab och byråsekreterare Testat parallellt med ordinarie dokumentation i 2-4 månader Mobilt system Testat i ett hemtjänstteam och på ett mindre äldreboende. Handdatorer i hemtjänsten – GPRS. Vissa problem med den trådlösa kommunikationen på grund av att mobiltelefontrafiken prioriteras i näten.

12 Teknik i hemmet Trygghetsskapande teknikstöd i äldres bostäder

13 Belysningsstyrning Via fjärrkontroll i handen
Via fjärrkontroll/väckarklocka på nattduksbordet Via rörelsesensor Syfte – fallprevention, säkerhet Leverantör: Bo Hemma Teknik AB

14 Inaktivitetslarm Ett automatiskt larm går till Kortedalas Åtgärdspatrull om personen inte rört sig inom en viss tid. Valfritt tidsintervall. Syfte – minska oron för attbli liggande utan att kunna larm och utan att någon upptäcker ens belägenhet långa tider. Larmet går via RF-teknik till den vanliga trygghetstelefonen, och som ett vanligt larm till Kortedalas interna Åtgärdspatrull. De ringer upp på högtalartelefon och åker ut till vårdtagaren om det behövs.

15 Elektroniskt lås Monteras på befintlig låskolv
Lätt att låsa/låsa upp med nyckelbricka eller låsvred Säker nyckelhantering, på sikt enklare nyckeladministration Bra för vårdtagaren – lätt att hantera för personer med rörelsehinder och synsvårigheter Bra för hemtjänsten – minskar nyckeladministrationen Leverantör: Aptus

16 Anhöriggränssnitt

17 Baspaket för hemvård: trygghetslarm.
belysningsstyrning via fjärrkontroll. rörelseaktiverat ledljus. inaktivitetslarm via SMS och mail. elektroniskt dörrlås inkl. nyckelhantering. anhöriggränssnitt via internet. scenariostyrning.

18 Teknik i hemmet, övrigt Andra möjligheter (dörrlarm, spisvakt, brandlarm, visuell porttelefon mm) Händelseregistrering kan skickas till - hemtjänst - anhöriga Kostnad: Sammanlagt ca kr per bostad om allt är installerat. Debiteras som leasing med månadsdebitering, genomsnittlig kostnad i nuläget ca 900 kr/månad.

19 Hur implementerar man? Steg 1:
Förstudie som visar förutsättningarna, behov, nytta samt kostnader Steg 2: Beslut om projektering och införande Steg 3: Projektering och införande

20 Implementation I organisationen: Hos vårdtagaren:
Beslut om regler för teknikbistånd. Kriterier för olika stödpaket Utbildning av alla berörda inom hemtjänst Samarbete med biståndsbedömare Hos vårdtagaren: Planeringsbesök Installationsbesök Uppföljningsbesök

21 Vårt erbjudande Anpassade baspaket i behovsnivåer
Projektledning och implementation Installation och uppföljning hos vårdtagare Service 24 timmar Teknikutveckling och drift Samma erbjudande till kommuner och privata organisationer!

22 Vision för kvalitetsutveckling av
äldre- & hemsjukvård IT Välfärds-system Biståndsbedömning Beslutsstöd LSS, SOL, HSL Självstyrande vårdteam Aktivitetsplanering Dokumentation Vårdplanering Övergripande personal- & verksamhetsplanering Uppföljning & utvärdering GPRS LAN Särskilt boende Medicinsk övervakning på distans Ansökan Teknik i hemmet Vårdtagare Individuell vårdplan Involverade: Vårdtagare + anhöriga SDN + SDF Regionens hälso-och sjukvård Bostadsföretag Anhörig GPS-navigering

23 Utvärdering VIHO-projektets rapporter PENG-modellen (Prioritering Efter NyttoGrunder) Kvalitativ intervjustudie med vårdtagare Vårdtagarenkät Utvärdering av kvarboende – magisteruppsats på Förvaltningshögskolan.

24 Nyttostapel Röd nytta (svårvärderad nytta)
Gul nytta (indirekt resultatpåverkan) Grön nytta (direkt resultatpåverkan) Största nyttoeffekterna – Bättre utnyttjande av resurser – minska tidstjuvar, ökad samverkan, mindre dubbelarbete ffa för administration ca 785 tkr Reducerat behov av äldreboende 200 tkr Minskad nyckeladministration 200 tkr

25 Förutsättningar för ett modernt arbete i hemvården
Utveckling av arbetssätt och processer Kompetens IT-stöd Hårdvara Integrerade datasystem, kommunikationsmöjligheter Teknikstöd i äldres bostäder Hur mäter vi effekten av det vi gör – hur mäter vi kvarboende? Magisteruppsats – ingen forskning hittills bevisar att vi kan förlänga kvarboendet.

26 ITV Kompetensstegen Vad händer framöver?
Spridning av Teknik i hemmet, utveckla teknikstödet ITV Kompetensstegen Utveckla moderna arbetsformer i hemvården utifrån VIHO IT-kompetens datapedagoger Utveckla mobilt IT-stöd för hemvården

27 Produkt och tjänster BHT erbjuder marknaden BHT:s målmarknad
Produkter som lokal lägenhetsdator, sensorer, dörrlås Tjänster som installation, underhåll, service, utbildning Jour samt drift av central funktionsdator Projektledning BHT:s målmarknad Förvaltningar och institutioner som bedriver hemtjänst, hemsjukvård och motsvarande Privata företag som erbjuder motsvarande tjänster Privata enskilda företag

28 Bo Hemma Teknik AB Ulf Yngwe 0703-791878 ulf.yngwe@alfakl.se
Lars Josefsson


Ladda ner ppt "Blekinge Tekniska Högskola April 2006"

Liknande presentationer


Google-annonser