Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Bo Hemma Teknik AB Blekinge Tekniska Högskola April 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Bo Hemma Teknik AB Blekinge Tekniska Högskola April 2006."— Presentationens avskrift:

1 1 Bo Hemma Teknik AB Blekinge Tekniska Högskola April 2006

2 2 Bo Hemma Teknik AB VisIT Visionärt IT-stöd inom äldreomsorg och hemsjukvård – en trygghet för vårdtagarna.

3 3 Bo Hemma Teknik AB Kortedala

4 4 Fakta om Kortedala: • antal invånare drygt 27 000 • 16,5% dvs c:a 4500 är äldre än 65 år • c:a 730 har någon form av omsorgsinsatser i hemmet

5 5 Bo Hemma Teknik AB Bakgrund • Äldreomsorgsplanen 2002-2010 för Göteborg • SDN-beslut i Kortedala om kvarboende- principen • ”Glapp” i vårdkedjan • Okontrollerad kostnadsutveckling • Systematiskt, offensivt kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet

6 6 Bo Hemma Teknik AB Projektets mål: • möjliggöra kvarboende i det egna hemmet • öka tryggheten och säkerheten för de äldre (och anhöriga) • effektivisera vård- och omsorgskedjan • förbättra arbetsmiljön och höja ”statusen” i yrket för personalen • säkerställa utförardokumentationen • mer vård och omsorg för mindre pengar

7 7 Bo Hemma Teknik AB Projektets fyra delar 2003-2004 • VIHO – Verksamhetsnära IT-stöd i hemtjänst och omsorgsarbete • Test av IT-baserat verksamhetsstöd • Teknik i hemmet (13 lägenheter) • GPS-larm för hemsjukvårdens kvällspersonal Samverkan mellan kommunal verksamhet, forskning och näringsliv

8 8 Bo Hemma Teknik AB VIHO Verksamhetsnära IT-stöd inom hemtjänst och omsorg Vision om DET GODA ARBETET 2008 Vilka IT-stöd behövs för att utföra det goda arbetet? Forskare från Uppsala universitet och undersköterskor i samverkan Finansierat av Vinnova, samarbete med Kommunal, Komanco

9 9 Bo Hemma Teknik AB Resultat IT- Stöd • Samlad hemvård • Gemensamma vårdplaner • Självstyrande grupper • Utökat ekonomiansvar • Utökad professionalism • Ett bra och hållbart arbete • Informationssamband

10 10 Bo Hemma Teknik AB Uppföljning Arbetsplan Individuell vårdplan Rehabplan Daglig planering. Åtgärdsplanering, Bokningar, listor etc.. Utredning och beslut, SoL och HSL Vårdplanering Aktivitetsplanering Processer Schemaläggning Ekonomistyrning Dokumentation Personalscheman, bemanningsplan Budget Uppföljning Omvårdnads- anteckningar, signeringslistor etc Dokumentation, beslut om insatser

11 11 Bo Hemma Teknik AB Verksamhetsstöd • Gemensamt processbaserat IT-stöd för biståndsbedömare, hemtjänst, hemsjukvård, hemrehab och byråsekreterare • Testat parallellt med ordinarie dokumentation i 2-4 månader • Mobilt system

12 12 Bo Hemma Teknik AB Teknik i hemmet Trygghetsskapande teknikstöd i äldres bostäder

13 13 Bo Hemma Teknik AB Belysningsstyrning • Via fjärrkontroll i handen • Via fjärrkontroll/väckarklocka på nattduksbordet • Via rörelsesensor Leverantör: Bo Hemma Teknik AB

14 14 Bo Hemma Teknik AB Inaktivitetslarm • Ett automatiskt larm går till Kortedalas Åtgärdspatrull om personen inte rört sig inom en viss tid. Valfritt tidsintervall.

15 15 Bo Hemma Teknik AB Elektroniskt lås • Monteras på befintlig låskolv • Lätt att låsa/låsa upp med nyckelbricka eller låsvred • Säker nyckelhantering, på sikt enklare nyckeladministration Leverantör: Aptus

16 16 Bo Hemma Teknik AB Anhöriggränssnitt

17 17 Baspaket för hemvård: • trygghetslarm. • belysningsstyrning via fjärrkontroll. • rörelseaktiverat ledljus. • inaktivitetslarm via SMS och mail. • elektroniskt dörrlås inkl. nyckelhantering. • anhöriggränssnitt via internet. • scenariostyrning.

18 18 Bo Hemma Teknik AB Teknik i hemmet, övrigt • Andra möjligheter (dörrlarm, spisvakt, brandlarm, visuell porttelefon mm) • Händelseregistrering kan skickas till - hemtjänst - anhöriga

19 19 Bo Hemma Teknik AB Hur implementerar man? Steg 1: • Förstudie som visar förutsättningarna, behov, nytta samt kostnader Steg 2: • Beslut om projektering och införande Steg 3: • och införande • Projektering och införande

20 20 Bo Hemma Teknik AB Implementation • I organisationen: • Beslut om regler för teknikbistånd. • Kriterier för olika stödpaket • Utbildning av alla berörda inom hemtjänst • Samarbete med biståndsbedömare • Hos vårdtagaren: • Planeringsbesök • Installationsbesök • Uppföljningsbesök

21 21 Bo Hemma Teknik AB Vårt erbjudande • Anpassade baspaket i behovsnivåer • Projektledning och implementation • Installation och uppföljning hos vårdtagare • Service 24 timmar • Teknikutveckling och drift • Samma erbjudande till kommuner och privata organisationer!

22 22 Bo Hemma Teknik AB Vision för kvalitetsutveckling av äldre- & hemsjukvård GPS- navigering IT Välfärds- system Biståndsbedömning Beslutsstöd LSS, SOL, HSL Självstyrande vårdteam Aktivitetsplanering Dokumentation Vårdplanering Övergripande personal- & verksamhetsplanering Uppföljning & utvärdering GPRS LAN Särskilt boende LAN Medicinsk övervakning på distans Ansökan Teknik i hemmethemmet Vårdtagare LANLAN Individuell vårdplan Involverade: Vårdtagare + anhöriga SDN + SDF Regionens hälso-och sjukvård Bostadsföretag LAN Anhörig LAN GPRS

23 23 Bo Hemma Teknik AB Utvärdering • VIHO-projektets rapporter www.it.uu.se/research/project/viho/start/ • PENG-modellen (Prioritering Efter NyttoGrunder) • Kvalitativ intervjustudie med vårdtagare • Vårdtagarenkät

24 24 Bo Hemma Teknik AB Nyttostapel • • Röd nytta (svårvärderad nytta) • • Gul nytta (indirekt resultatpåverkan) • • Grön nytta (direkt resultatpåverkan)

25 25 Bo Hemma Teknik AB Förutsättningar för ett modernt arbete i hemvården • Utveckling av arbetssätt och processer • Kompetens • IT-stöd  Hårdvara  Integrerade datasystem, kommunikationsmöjligheter  Teknikstöd i äldres bostäder

26 26 Bo Hemma Teknik AB Vad händer framöver? Spridning av Teknik i hemmet, utveckla teknikstödet ITV Utveckla moderna arbetsformer i hemvården utifrån VIHO IT-kompetens datapedagoger Utveckla mobilt IT-stöd för hemvården Kompetensstegen

27 27 Bo Hemma Teknik AB Produkt och tjänster • BHT erbjuder marknaden • Produkter som lokal lägenhetsdator, sensorer, dörrlås • Tjänster som installation, underhåll, service, utbildning • Jour samt drift av central funktionsdator • Projektledning • BHT:s målmarknad • Förvaltningar och institutioner som bedriver hemtjänst, hemsjukvård och motsvarande • Privata företag som erbjuder motsvarande tjänster • Privata enskilda företag

28 28 Bo Hemma Teknik AB • Ulf Yngwe • 0703-791878 • ulf.yngwe@alfakl.se • Lars Josefsson • 0709-770041 • lars.josefsson@sch.se


Ladda ner ppt "1 Bo Hemma Teknik AB Blekinge Tekniska Högskola April 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser