Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERFA 2008 Agenda Hyra, erfarna användare Lite nyheter och lite gammalt som vi tror kan behöva påminnas om igen ERFA 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERFA 2008 Agenda Hyra, erfarna användare Lite nyheter och lite gammalt som vi tror kan behöva påminnas om igen ERFA 2008."— Presentationens avskrift:

1

2 ERFA 2008

3 Agenda Hyra, erfarna användare Lite nyheter och lite gammalt som vi tror kan behöva påminnas om igen ERFA 2008

4 Kontrollista avisering II Används för att hitta kontrakt som behöver eventuellt behöver korrigeras ERFA 2008

5 Statistikrapport hyreskontrakt Sammanställning och sortering av kontrakt - klienthanterat

6 ERFA 2008 Aviseringssammandraget Återsökningsmöjligheter samt statistikmöjligheter

7 ERFA 2008 Förvaltarlista dynamisk xls Flexibel rapport för kontraktsrapportering Definition av vilka kolumner som ska vara med i rapporten Rapporten går direkt till Excel

8 ERFA 2008 Indexhantering Automatisk uppdatering av bastal

9 Indexuppräkning av enskild debitering Indexhantering ERFA 2008

10 Översikten – en enkel rapportgenerator Gör tex sql-filter för att endast visa lokalkontrakt Lägg till momskod i översikten Kopiera översiktens värden till Excel för vidare bearbetning /överblick Exempel: Vilka lokalkontrakt är momspliktiga enligt systemet?

11 ERFA 2008 Standarddokument •Visas på alla kontrakt (dock tillägg) •Kan hämta värden från kontraktet •Kan hämta värden från urvalsbild •Exempel som används av våra kunder idag är: •Avflyttningsbekräftelse •Borgensförbindelse •Ordningsregler

12 Lägenhetsregistret ERFA 2008 •3L Pro har fullt stöd för lägenhetsregistret. Arbetsgång •Lägenheter exporteras till excel. •Excelfilen kompletteras med info •Återläsning sker till 3L Pro •Rapportering sker till lantmäteriverket •Information till de boende efter beslut om nummersättning från Lantmäteriet

13 ERFA 2008 Säsongsvarierad hyra Exempel studenthyra Gällande kontrakt/avtal, Hyresgästsammanställning, Budgetrapport tar hänsyn till säsongsvariationer i hyran

14 ERFA 2008 Urval på yta i beräkna nya hyror

15 ERFA 2008 Uppräknade uppsägningsdatum visas i kontraktsbilden

16 ERFA 2008 Default förlängningstider och uppsägningstider kan anges på kontraktsslaget

17 ERFA 2008 Kreditering på belopp (enstaka avirad)

18 Uppräkning av kontraktsdebiteringar med halva procent (både villkor för uppräkning samt minimijustering) ERFA 2008

19 Övriga nyheter i korthet ERFA 2008 •Möjlighet att backa/ångra inläsning av betalfil •Refnr-serien återställs vid backa avisering om det inte finns senare avier •Funktion för God man/förvaltare •Möjlighet till blandad moms på ett kontrakt •Möjlighet till separering av förskotts- och efterskottshyra i balansräkningen •Kontroll av krock mellan ref.nr serier (debet/kredit)


Ladda ner ppt "ERFA 2008 Agenda Hyra, erfarna användare Lite nyheter och lite gammalt som vi tror kan behöva påminnas om igen ERFA 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser