Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekorderlig renovering av Gröna gatan Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad, 120425.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekorderlig renovering av Gröna gatan Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad, 120425."— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig renovering av Gröna gatan Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad, 120425

2 Agenda 1.Om Uppsalahem 2.Förnyelse på Uppsalahem 3.Bakgrund- om Gröna gatan 4.Resultat 5.Fortsättning

3 Om Uppsalahem ●Miljöcertifierade sedan 2011 ●Betydande miljöaspekter - Energi - Produktanvändning - Avfall ●Skåneinitiativet ●Uthållig kommun ●Ägardirektiv −500 lägenheter/år −Ny energiteknik Energianvändning i fastigheterna

4 Varför förnyar Uppsalahem •Tekniska behov •Energieffektivisering •Dagens och framtida hyresgästers krav på sin bostad •Ekonomi •Tillgänglighet

5 Hur går en förnyelse hos Uppsalahem till? Uppsalahem 2012 Analys 6 mån Program & Projektering samt Godkännadeprocessen 18 mån Upphandling 3 mån ProduktionFörvaltning Beslutspunkt 1 Analys- rapport antas av styrgrupp Beslutspunkt 2 Investerings- beslut av Styrelsen Materialet som tagits fram i analysskedet presenteras för styrgruppen. Styrgruppen tar beslut om projektet ska gå vidare till programskede. Beslutspunkt 1 är utgångspunkten för att följande ska ske: • Projektgrupp bestående av projektledare och ombyggnadsvärd/ar tar över projektet • Påbörja hyresförhandling • Stopp av HLU • Uthyrning på korttidsavtal • Första informationen till hyresgästerna • Programskedet kan påbörjas I analysskedet tar en arbetsgrupp fram: • Bedömt åtgärdspaket & energibesparing • Uppskattad ekonomi • Ungefärlig tidplan • Kommunikationsplan • Etc…. När anbuden inkommit och utvärderats tar styrelsen ett investerings- beslut och projektet kan gå in i produktionsfasen. Ledningsgruppen har tagit beslut om den övergripande förnyelseplanen. Ledningsgruppen har tillsatt en övergripande styrgrupp för alla förnyelseprojekt. Denna styrgrupp består av fastighetschefer, ekonomichef, IT-chef samt byggchef. Beslutspunkt 3 Styrelsen beslutar att projektet kan avslutas •Ansvaret för kund övergår till förvaltningen vid inflytt i ombyggd lägenhet. • Hela fastigheten lämnas över till förvaltningen när entreprenaden slutförts. • Under garantitiden svarar Fastighetsutveckling för hanteringen av eventuella fel som kan betecknas som garantifel Förvaltningen ansvarar för att ta fram en områdesplan med omfattande nulägesbeskrivning samt tankar om områdets framtid.

6 Förnyelseplanering Totalt sett planeras för renovering av ca 3 800 lägenheter under 2010–2020. ProjektAntal lägenheterByggtid Kvarngärdet4902008-2015 Haubitsen1262010-201 Gunsta152011-2012 Gröna gatan 5452009-2014

7 Bakgrund, Gröna gatan Länge känt som Europas längsta sammanhängande huskropp ●Antal lägenheter: 918 (545 som är aktuella för renovering) ●Lägenhetsstorlekar: 1-4 rum och kök, många små lägenheter ●Antal våningar: 3, plus källare ●Tillgänglighet: Trapphus ●Värmesystem:Fjärrvärme ●Ventilationssystem:F ●Byggnadsår: 1952-55 ●Övrigt: Fritidsområden, fritidsgård och kvartersgård finns inom området.

8 Gröna gatan

9 Uppsalahem 2012 Johannesbäcksgatan 48A-B ●Projektstart 2009 ●14 lgh och 2st lokaler (efter ombyggnation18 lgh) ●Identifiering av insatser/åtgärder som behövs för att nå 50 %. ●Mål, -60 kWh/m², år (-50 % energi) Analysarbetet: ●Energiberäkningar av byggnadernas befintliga skick, kalibrering till inom 10 % ●Lönsamhetskalkyler som utgår från BeBo:s kalkylförutsättningar ●Boendeenkät för att följa upp inomhusklimat Uppföljning av teknik och ekonomi: ●Planering av mätningar och uppföljning i inledningsskedet ●Ekonomisk transparens av åtgärdskostnader.

10 Uppsalahem 2012 Genomförda åtgärder Värmeisolering: ●Vindsbjälklag, utfackningsväggar i vardagsrum isolerades på insidan, invändig tilläggsisolering i radiatornischer, invändig tilläggsisolering av ytterväggar i f.d. lokaler Lufttätning: ●Skafferiventiler har isolerats och murats igen, nya tätningslister i fönster. Fönster & dörrar: ●Bef. karm har kompletterades med isolerglasruta, nya fönster i badrum och i nya lägenheter. Nya balkongdörrar och nya lägenhetsdörrar.

11 Uppsalahem 2012 Forts. genomförda åtgärder Ventilation: ●FTX-installation med roterande värmeväxlare, nya fläktrum i källarplan Värmesystem: ●Samtliga radiatorer byttes och 2-rörsystem installerades. Förberedelse för individuell komfortmätning av värme VA-system: ●Stambyte, snålspolande armaturer och badrummen byggdes ut Övriga åtgärder: ●I trapphus och källare monterades nya LED- armaturer med närvarostyrning ●Individuell mätning av kall- och varmvatten ●Ny elcentral i källare samt ny matning och nya elinstallationer ●Nya vitvaror

12 Resultat ●Halverad värmeförbrukning ●-28 % energi till varmvattenberedning (-6,1 kWh/m², år) ●- 40 kWh/m², år uppmätt besparing totalt (35 %) ●Större ökning av fastighetsel än förväntat ●Osäker indata för el gav stor osäkerhet i faktiskt resultat ●Åtgärdspaketet blev inte lönsamt med BeBo´s kalkylförutsättningar, dock krävs inga stora ändringar för att den ska bli lönsam

13 Erfarenheter och förändringar ●Osäker och troligen för låg elförbrukning i indata (2,9 KWh/m², år) ●Entreprenadkostnader har inte särredovisats i tillräcklig stor utsträckning ●Merkostnaderna energiåtgärder blev inte klarlagda fullt ut ●Valda livslängder i kalkyl påverkar utvärderingen ●Fuktrisker med invändig isolering, bevakning krävs pga misstag i utförande ●Renoveringsgips i fortsatta etapper istället för att riva bort tapeter ●Byte av hela balkongpartiet istället för bara balkongdörr ●Byte av fönster istället för att renovera dem

14 10 erfarenheter och tips 6.Jobba med direktflyttar och evakuera de boende 7.Hitta nya ytor för bättre ekonomi 8.Lägg mycket kraft på förarbete och uppföljning 9.Det är absolut ingen omöjlighet att nå 50 % besparing! 10.Exjobb pågår! Håll utkik efter resultat. 1.Börja med förnyelsen där det är som mest attraktivt 2.Mätning! Säkerställ nyckeltal för energianvändning innan påbörjad renovering 3. Minimera fuktrisken 4.Renovera eller välja nytt; utvärdera och ändra om det behövs 5.Säkerställ att ”rätt” kostnad för energibesparing redovisas

15 Pågående och fortsatt arbete ●Översyn av analysmodell, optimalt energimål ●Ny uppdaterad modell för lönsamhetsbedömningar, prioriteringar och urval ●Strategi för ny- och förnybar teknik ●Vattensparstrategi ●SVEBY ●Miljöklassad byggnad och Sunda hus ●Norden störst solcellsfasad på bostadhus (1200 integrerade solcellspaneler) ●Eventuellt nytt BeBo projekt i ytterområde

16 Tack för idag! Anna Freiholtz Tf Miljö- och energichef Telefon: 018-727 34 89 E-post: anna.freiholtz@uppsalahem.se


Ladda ner ppt "Rekorderlig renovering av Gröna gatan Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad, 120425."

Liknande presentationer


Google-annonser