Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekorderlig renovering av Gröna gatan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekorderlig renovering av Gröna gatan"— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig renovering av Gröna gatan
Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad,

2 Agenda Om Uppsalahem Förnyelse på Uppsalahem Bakgrund- om Gröna gatan
Resultat Fortsättning

3 Om Uppsalahem Miljöcertifierade sedan 2011 Betydande miljöaspekter
- Energi - Produktanvändning - Avfall Skåneinitiativet Uthållig kommun Ägardirektiv 500 lägenheter/år Ny energiteknik Energianvändning i fastigheterna Ta med årsredovisningen

4 Varför förnyar Uppsalahem
Tekniska behov Energieffektivisering Dagens och framtida hyresgästers krav på sin bostad Ekonomi Tillgänglighet

5 Hur går en förnyelse hos Uppsalahem till?
Analys 6 mån Program & Projektering samt Godkännadeprocessen 18 mån Upphandling 3 mån Produktion Förvaltning Ledningsgruppen har tagit beslut om den övergripande förnyelseplanen. Ledningsgruppen har tillsatt en övergripande styrgrupp för alla förnyelseprojekt. Denna styrgrupp består av fastighetschefer, ekonomichef , IT-chef samt byggchef. Erfarenhetsåterföring genom utvärdering Beslutspunkt 1 Analys- rapport antas av styrgrupp Beslutspunkt 2 Investerings- beslut av Styrelsen Beslutspunkt 3 Styrelsen beslutar att projektet kan avslutas Förvaltningen ansvarar för att ta fram en områdesplan med omfattande nulägesbeskrivning samt tankar om områdets framtid. I analysskedet tar en arbetsgrupp fram: Bedömt åtgärdspaket & energibesparing Uppskattad ekonomi Ungefärlig tidplan Kommunikationsplan Etc…. Materialet som tagits fram i analysskedet presenteras för styrgruppen. Styrgruppen tar beslut om projektet ska gå vidare till programskede. Beslutspunkt 1 är utgångspunkten för att följande ska ske: Projektgrupp bestående av projektledare och ombyggnadsvärd/ar tar över projektet Påbörja hyresförhandling Stopp av HLU Uthyrning på korttidsavtal Första informationen till hyresgästerna Programskedet kan påbörjas När anbuden inkommit och utvärderats tar styrelsen ett investerings- beslut och projektet kan gå in i produktionsfasen. Ansvaret för kund övergår till förvaltningen vid inflytt i ombyggd lägenhet. Hela fastigheten lämnas över till förvaltningen när entreprenaden slutförts. Under garantitiden svarar Fastighetsutveckling för hanteringen av eventuella fel som kan betecknas som garantifel Metodik framtagen , förfinats och justerats efter detta. 3. Hyresgästernas godkännande av ombyggnaden, för att en hyresvärd ska få bygga om i fastigheten så krävs det att hyresgästerna godkänner åtgärderna (JB 12 kap) •För gemensamma utrymmen behöver en majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna. •För den enskilda lägenheten krävs ett enskilt godkännande av den berörda hyresgästen. Om någon säger nej till åtgärderna i lägenheten säger lagstiftningen att hyresvärden har rätt att, två månader efter att hyresgästen informerats om åtgärden, ansöka hos Hyresnämnden om att få göra åtgärden. Uppsalahem 2012

6 Förnyelseplanering Totalt sett planeras för renovering av ca
3 800 lägenheter under 2010–2020. Projekt Antal lägenheter Byggtid Kvarngärdet Haubitsen Gunsta Gröna gatan

7 Bakgrund, Gröna gatan Länge känt som Europas längsta sammanhängande huskropp Antal lägenheter: (545 som är aktuella för renovering) Lägenhetsstorlekar: 1-4 rum och kök, många små lägenheter Antal våningar: 3, plus källare Tillgänglighet: Trapphus Värmesystem: Fjärrvärme Ventilationssystem: F Byggnadsår: Övrigt: Fritidsområden, fritidsgård och kvartersgård finns inom området. Uppsalas eget ”Norra Djurgårdsstaden”, Östra Sala backe ligger i anslutning till Gröna gatan.

8 Gröna gatan

9 Johannesbäcksgatan 48A-B
Projektstart 2009 14 lgh och 2st lokaler (efter ombyggnation18 lgh) Identifiering av insatser/åtgärder som behövs för att nå 50 %. Mål, -60 kWh/m², år (-50 % energi) Analysarbetet: Energiberäkningar av byggnadernas befintliga skick, kalibrering till inom 10 % Lönsamhetskalkyler som utgår från BeBo:s kalkylförutsättningar Boendeenkät för att följa upp inomhusklimat Uppföljning av teknik och ekonomi: Planering av mätningar och uppföljning i inledningsskedet Ekonomisk transparens av åtgärdskostnader. Uppsalahem 2012

10 Genomförda åtgärder Värmeisolering:
Vindsbjälklag, utfackningsväggar i vardagsrum isolerades på insidan, invändig tilläggsisolering i radiatornischer, invändig tilläggsisolering av ytterväggar i f.d. lokaler Lufttätning: Skafferiventiler har isolerats och murats igen, nya tätningslister i fönster. Fönster & dörrar: Bef. karm har kompletterades med isolerglasruta, nya fönster i badrum och i nya lägenheter. Nya balkongdörrar och nya lägenhetsdörrar. Uppsalahem 2012

11 Forts. genomförda åtgärder
Ventilation: FTX-installation med roterande värmeväxlare, nya fläktrum i källarplan Värmesystem: Samtliga radiatorer byttes och 2-rörsystem installerades. Förberedelse för individuell komfortmätning av värme VA-system: Stambyte, snålspolande armaturer och badrummen byggdes ut Övriga åtgärder: I trapphus och källare monterades nya LED- armaturer med närvarostyrning Individuell mätning av kall- och varmvatten Ny elcentral i källare samt ny matning och nya elinstallationer Nya vitvaror Fokus på energibesparande åtgärder: även samtligaytskikt i lgh, vitvaror och köksinredning. Uppsalahem 2012

12 Resultat Halverad värmeförbrukning
-28 % energi till varmvattenberedning (-6,1 kWh/m², år) - 40 kWh/m², år uppmätt besparing totalt (35 %) Större ökning av fastighetsel än förväntat Osäker indata för el gav stor osäkerhet i faktiskt resultat Åtgärdspaketet blev inte lönsamt med BeBo´s kalkylförutsättningar, dock krävs inga stora ändringar för att den ska bli lönsam

13 Erfarenheter och förändringar
Osäker och troligen för låg elförbrukning i indata (2,9 KWh/m², år) Entreprenadkostnader har inte särredovisats i tillräcklig stor utsträckning Merkostnaderna energiåtgärder blev inte klarlagda fullt ut Valda livslängder i kalkyl påverkar utvärderingen Fuktrisker med invändig isolering, bevakning krävs pga misstag i utförande Renoveringsgips i fortsatta etapper istället för att riva bort tapeter Byte av hela balkongpartiet istället för bara balkongdörr Byte av fönster istället för att renovera dem

14 10 erfarenheter och tips Jobba med direktflyttar och evakuera de boende Hitta nya ytor för bättre ekonomi Lägg mycket kraft på förarbete och uppföljning Det är absolut ingen omöjlighet att nå 50 % besparing! Exjobb pågår! Håll utkik efter resultat. Börja med förnyelsen där det är som mest attraktivt Mätning! Säkerställ nyckeltal för energianvändning innan påbörjad renovering Minimera fuktrisken Renovera eller välja nytt; utvärdera och ändra om det behövs Säkerställ att ”rätt” kostnad för energibesparing redovisas

15 Pågående och fortsatt arbete
Översyn av analysmodell, optimalt energimål Ny uppdaterad modell för lönsamhetsbedömningar, prioriteringar och urval Strategi för ny- och förnybar teknik Vattensparstrategi SVEBY Miljöklassad byggnad och Sunda hus Norden störst solcellsfasad på bostadhus (1200 integrerade solcellspaneler) Eventuellt nytt BeBo projekt i ytterområde

16 Anna Freiholtz Tf Miljö- och energichef Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "Rekorderlig renovering av Gröna gatan"

Liknande presentationer


Google-annonser