Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gunnarskogs Bygdelag Rådslag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gunnarskogs Bygdelag Rådslag"— Presentationens avskrift:

1 Gunnarskogs Bygdelag Rådslag
Mars 2009

2 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

3 Vad tycker ni? Är Gunnarskog en viktig del av Arvika?
Det händer mycket i Gunnarskog, många besöker oss och talar väl om Gunnarskog! Vi är 2058 som bor här, näst största kommundelen i Arvika Gunnarskogsborna är stolta över sin bygd och trivs där Vi betalar ca 80 MSEK i skatt, 8,0 % av totala skatteintäkterna I Arvika Kö till de få bostäder som finns att hyra, många intressenter för hus till salu Vad tycker ni? Rådslag Gunnarskog Mars 2009

4 Varför Rådslag Gunnarskog?
Framtiden kan bli mindre positiv om vi inte ständigt jobbar med att skapa ett bättre Gunnarskog Vi vill skapa samma eller bättre förutsättningar som i tätorten Vi har stora förbättringsmöjligheter redan idag; bostäder, vägar, kommunikationer, servicetillgång, mer samarbete mellan företag mm Vi måste bli fler, öka inflyttning, öka andelen barn och ”återvändare” för att trygga skola mm Rådslag Gunnarskog är första steget av ett ständigt förbättringsarbete, så många som möjligt hjälps åt tillsammans att skapa möjligheter! Vi som bor i Gunnarskog ska påverka mer Rådslag Gunnarskog Mars 2009

5 Ett levande Gunnarskog?
Det kan vi påverka själva! Vi behöver allas hjälp/engagemang för att göra detta bra! Rådslag Gunnarskog Mars 2009

6 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

7 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

8 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

9 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

10 Förklaring av fortsatt arbete under dagen
Föredragning av Gunnarskogs bygdelag: Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? Indelning i grupper, utgruppering i klassrum Stöd från en person i Bygdelagets styrelse diskussion av materialet/föredragningen svara på ett antal frågor: Är det rätt fokuserat område? Håller resonemanget och tillhörande bilder? Är det rätt mätetal? Ligger målnivån rätt? Rådslag Gunnarskog Mars 2009

11 Vi har en bra grund med det vi har idag
Vad kan vi göra för att Gunnarskog ska bli ännu bättre i framtiden? Rådslag Gunnarskog Mars 2009

12 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

13 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras?
Rådslag Gunnarskog Mars 2009

14 Nuläge, positivt Skola; Järvenskolan 1-9
Kö till de få lägenheter som finns, folk vill bo i Gunnarskog Omfattande och brett föreningsliv, bl a 1200 medlemmar och ca 200 aktiva i Gunnarskog/Bortans Idrottsklubb; 600 medlemmar i Gunnarskogs Bygdelag Missionskyrkan och Pingstförsamlingen är aktiva; t ex SMU har ungdomsverksamhet (scout, junior och tonår), ca 120 ungdomar/vecka Många aktiviteter under året att besöka/delta i; Gunnerskemarten, Fredros Bygdegårds Café, Hembygdsgårdens aktiviteter med Midsommarfirande och Veteranrally, fisketävlingar, mopedrallyn mm mm Bra åldringsvård- Gunnebo/distriktssköterskemottagning Aktiva Byalag som ex.vis. Allstakans byalag, Bortans byalag, Gårdsås Bystugeförening Restaurang Tvällens värdshus Pizzeria i Stommen Sevärdheter/upplevelseattraktioner i Ryggestad utsiktstorn, elljusspår i Bogen med snötillgång Jakt- och fisketillgång se Fredros gård Rådslag Gunnarskog Mars 2009

15 Nuläge, positivt En förstklassig lanthandel
Ridanläggningar t ex Knöppelåsen, Ängåsen Vandringsleder (med övernattningsmöjligheter) ex, Fresketäppa, Kolarkojorna Bogen: Vandrarhem och Guttkes Fritidsby Snöscoterled med anslutning upp till Sälenområdet Två sagolika vackra kyrkor, En i norr och en i söder En vacker hembygdegård med turistattraktion Skramlestenen Larstomta: vandrarhem, en nyrenoverad motorgård, ny anlagd boulebana 3 idrottsanläggningar ute, Kolstadvallen, Treskogs IP och Gunnevi Gunnevi dansbana 1 deltidsbrandkårer med IVPA (I Väntan På Ambulans) status och 1 brandvärn Alla privata företagare inom alla områden 2 små (10X20 m) gymnastiksalar med bra beläggning för våra inneidrotter (bordtennis, innebandy, gymnastik) Rådslag Gunnarskog Mars 2009

16 Nuläge, hot & förbättringsmöjligheter
Lågt barnafödande, försämrar vår framtida position För låg aktivitet för byggande till boende, kö till de få lägenheter som finns; ej tillräckligt med seniorboende t ex för de som inte vill/orkar bo kvar i sina hus men inte vill/kan ta del av det traditionella åldringsboendet inga lägenheter för de som vill hyra innan man eventuellt bygger hus/bildar familj ej samma tillgänglighet/möjlighet (?) till tomter som i tätorten Bensinstation/Närköp saknas Tänker alla Gunnarskogsbor efter noga innan man handlar sin mat, bensin, kläder mm? Det vi tjänar kortsiktigt kanske slår tillbaka åt fel håll på längre sikt? Distriktsköterskemottagning i riskzonen Rådslag Gunnarskog Mars 2009

17 Nuläge, hot & förbättringsmöjligheter
Det saknas en stor event-, idrottshall (min 42 X 22 m2)för vår högstadieskola, utveckling av våra inneidrotter och nya arrangemang; mässor, utställningar mm året om Lokaler för samverkan mellan företag saknas Vägar, busstrafik och info, skyltning mm måste förbättras Rådslag Gunnarskog Mars 2009

18 Detta vill Gunnarskogs bygdelag i framtiden:
Planlagt industriområde Järven 1-9 med profilerad inriktning, framtaget av skolans personal Tillverkande industri Vi har koll på ”våra” skattepengar och kan påverka vad de används till Vi har seniorboende (för friska seniorer utöver Gunnebo) Vi har ett ökande byggande av bostäder Vi har en positiv befolkningsutveckling Vi har ett fullgott serviceutbud; bensin, sköterska/läkarmottagning, lanthandel, kiosk, turistbyrå, gymn., café, pizzeria etc. Vi har en fullstor idrottshall Vi har fullgoda kommunikationer till Arvika och Charlottenberg Rådslag Gunnarskog Mars 2009

19 Detta vill Gunnarskogs bygdelag i framtiden:
Vi har cykelbanor i Stommen m fl. ställen där det efterfrågas Vi har mer företag/butiker med närproduktion, t ex kött, grönsaker mm Vi har slalombacke Vi har företagshotell Vi har serviceföretag Vi har minigolfbana Vi har flera campingplatsföretag Vi har öppnat upp alla tänkbara vägsjöutsikter Vi har kompletta rastplatser vid natursköna platser Vi har ökande sammanhållning mellan olika delar av socknen Rådslag Gunnarskog Mars 2009

20 Detta vill Gunnarskogs bygdelag i framtiden:
Vi har nya lägenheter för alla åldrar och familjesituationer Vi har korrekt fullständig skyltning Vi har en ny kortare vandringsled kallad ”Stommenturen” (start/mål vid Larstomta Vi har en äventyrsbana i Ryggestadsberget (modell Kieåsen) Vi har salutorg Vi har hundpensionat Vi har bed & box (boende med hästplats) och boende på bondgård Det finns 16 nyproducerade villor nere på Guldkusten Vi har en cykelverkstad i Stommen Vi har en byggvaruhandel Vi har sköterska och/eller läkarmottagning Rådslag Gunnarskog Mars 2009

21 Hur skall vi tillsammans jobba för att nå dit?
Rådslag Gunnarskog Mars 2009

22 Detta är viktigast på kort sikt (1-2 år): ”Gunnarskogsindex”
Vi ökar möjligheterna till att mer barnfamiljer bildas/flyttar till Gunnarskog, alternativa boenden för alla åldrar skapas Vi har vår bensinstation/närköp Vi har kvar vår distriktsköterskemottagning Järvenskolan utvecklas och blir en skola med inriktning som lockar elever utanför Gunnarskog Järvenskolan får en fullstor Idrottshall Rådslag Gunnarskog Mars 2009

23 Vision för framtiden….. Vi ökar möjligheten till finansiering av nödvändiga aktiviteter genom egna insatser, en ”Gunnarskogsfond” eller liknande finns. Vi har anställda inom förvaltningen i Arvika kommun som jobbar för Gunnarskog specifikt Vi har på gång ett planlagt industriområde med ett företagshotell som första steg Vi får reda på vad ”våra” politiker vill med Gunnarskog i konkreta aktiviteter och finansiering, uppdelat i förvaltning och utveckling. De olika politiska partierna jobbar tillsammans med oss och visar vilja att förbättra. Kanske en ständig beredning som tar hand om frågor som rör Gunnarskog? Rådslag Gunnarskog Mars 2009

24 Fokusområde närmaste 2 åren:
Gunnarskogsindex 60 % (3 av 5 punkter) inom 2 år Arbets-gruppernas förbättringsområden, ribbor och handlingsplaner Faktorer som påverkar oss: Allas engagemang Antal barn Samarbete Ensam är inte Stark! Skatter Vi bedömer vår framgång genom att mäta ovanstående Det är vi som bestämmer vår framtid! Rådslag Gunnarskog Mars 2009

25 Detta är viktigast på kort sikt (1-2 år): ”Gunnarskogsindex”
Vi ökar möjligheterna till att mer barnfamiljer bildas/flyttar till Gunnarskog, alternativa boenden för alla åldrar skapas Vi har vår bensinstation/närköp Vi har kvar vår distriktsköterskemottagning Järvenskolan utvecklas och blir en skola med inriktning som lockar elever utanför Gunnarskog Järvenskolan får en fullstor Idrottshall Rådslag Gunnarskog Mars 2009

26 Vi behöver hela Gunnarskogs hjälp!!
Är detta rätt områden? Om inte, hjälp oss att hitta rätt! Vi föreslår VAD vi ska fokusera på, ni hjälper oss med HUR! Alla förslag är välkomna, inget är för smått eller konstigt, allt ska upp på bordet Omprioriteringar kan göras Rådslag Gunnarskog Mars 2009

27 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

28 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

29 Grupparbete Indelning i grupper, utgruppering i klassrum
Stöd från en person i Bygdelagets styrelse diskussion av materialet/föredragningen svara på ett antal frågor: Är det rätt fokuserat område? Håller resonemanget och tillhörande bilder? Är det rätt mätetal? Ligger målnivån rätt? Rådslag Gunnarskog Mars 2009

30 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

31 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

32 Redovisning av Grupparbete
Svara på ett antal frågor: Är det rätt fokuserat område? Håller resonemanget och tillhörande bilder? Är det rätt mätetal? Ligger målnivån rätt? Rådslag Gunnarskog Mars 2009

33 Dagordning 09:00 Välkomna/Inledning RO
09:05 Varför Rådslag Gunnarskog? RO 09:15 Historik KS 09:30 Lennart Svahn: Goda exempel från Lysvik 10:15 KAFFE 10:45 Förklaring av fortsatt arbete under dagen RO 11:00 Framtid för Gunnarskog – vad behöver göras? WE 12:00 LUNCH 1300 Grupparbete RO 14:30 KAFFE 15:00 Redovisning Grupparbete Grupper 16:00 Avslutning,summering; hur går vi vidare WE Rådslag Gunnarskog Mars 2009

34 Avslutning, summering; förslag på hur vi går vidare?
De områden/grupper som skapats indelas under huvudgrupperna Vård & Omsorg, Samhällsbyggnad och miljö och Lärande & Stöd Grupperna träffas regelbundet förslagsvis 1 g/månad för diskussion, i mellantiden jobba med idélistor, handlingsplaner mm Vi summerar/redovisar arbetet 1 gång/år på Rådslag Gunnarskog och omprövar beslutet om fokus och sättet att arbeta Rådslag Gunnarskog Mars 2009

35 Kommunikation med vår förvaltning och politiker måste till i vårt arbete
Gunnarskog Samhällsbyggnad, miljö och service: Vi ökar möjligheterna till att mer barnfamiljer bildas/flyttar till Gunnarskog, alternativa boenden för alla åldrar skapas Förvaltning: X kr? Vi har vår bensinstation/närköp Utveckling Y kr? Järvenskolan får en fullstor Idrottshall Vård och omsorg : Vi har kvar vår distriktsköterskemottagning Förvaltning: X kr? Utveckling: Y kr? Lärande och stöd : Järvenskolan utvecklas och blir en skola med inriktning som lockar elever utanför Gunnarskog Förvaltning: X kr? Utveckling Y kr? Rådslag Gunnarskog Mars 2009

36 Tack för er uppmärksamhet!
Rådslag Gunnarskog Mars 2009

37 Intresseanmälan Namn tfn mobil e-mail Område jag vill jobba med
Rådslag Gunnarskog Mars 2009

38 Intresseanmälan Namn tfn mobil e-mail Område jag vill jobba med
Rådslag Gunnarskog Mars 2009

39 Intresseanmälan Namn tfn mobil e-mail Område jag vill jobba med
Rådslag Gunnarskog Mars 2009


Ladda ner ppt "Gunnarskogs Bygdelag Rådslag"

Liknande presentationer


Google-annonser