Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiskt adresseminarie Torshavn,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiskt adresseminarie Torshavn,"— Presentationens avskrift:

1 Nordiskt adresseminarie Torshavn, 29.-30.5.2007
Erfarenheter av uppdatering av byggnads- och lägenhetsadresser för kundservice och som bas för distributionsstyrning av dagstidningar Nordiskt adresseminarie Torshavn, Bernt Söderlund, utvecklingschef, Helsingin Sanomat

2 Sanoma Division of SanomaWSOY Group

3 Europe’s Largest Media Companies
Net sales, EUR million 2006 1. SanomaWSOY Finland 2,742 2. Bonnier AB Sweden 2,240 3. Schibsted A/S Norway 1,414 4. Egmont Denmark 1,236 5. MTG 1,121 6. Carl Allers Etablissement 531 7. Danmarks Radio* 470 8. NRK* 459 9. JP Politikens Hus 10. Sveriges Television* 444

4 Sanoma Sanoma

5 Finland’s Leading Newspaper Publisher
Päivälehti, the predecessor of Helsingin Sanomat was established in 1889, Sanoma Corporation was established in 1904 Helsingin Sanomat and Ilta-Sanomat are the leading newspapers in Finland Helsingin Sanomat is a leading advertising media in Finland with more than 500,000 advertisements each year The business daily, Taloussanomat, started in 1997 Sanoma Lehtimedia´s Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat and Kymen Sanomat are leading regional papers Market leader in online classified ad services (Huuto.Net, Keltainen Pörssi, and Oikotie) in Finland Printing plants at five locations Free sheets, a growth area

6 Helsingin Sanomat The largest newspaper in the Nordic region
Non-aligned The largest newspaper in the Nordic region Circulation 426,117 copies, Sundays 476,211 copies* Number of readers 1,046,000 * Weekly supplement NYT, monthly supplement Kuukausiliite, HS.fi *Sources: Levikintarkastus Oy, 2006 KMT 2006

7 Printing in: - Sanomala, Vantaa - Hämeen Paino, Forssa - Savon Paino, Varkaus

8 Helsingin Sanomat distribution
Daily transports Helsingin Sanomat distribution Schedule 95 % are delivered before 6.30 am. 5 % are delivered between 9 am – 2 pm

9 Distributionskanaler
Dagstidningarna utdelas huvudsakligen om morgonen Adressförändringar kan rikstäckande göras t.o.m. kl 17:00 för påföljande morgon Helsingin Sanomats levereras hem om morgonen rikstäckande till över 95% av upplagan Tidningen levereras i huvudsak utan namn och adress på tidningarna, i huvudsak på basen av enbart adresser i utdelningsböckerna Undantagsvis utdelas tidningarna adresserade med adress och namn i viss särutdelning på veckosluten Fakturor, marknadsföringsbroschyrer (DM) och provex. utdelas antingen med adress och namn eller utan namn och adress till ”tomma” adresser med ”inte ännu prenumeranter”

10 Morgondistributörer

11 Helsingin Sanomat kan prenumereras
Varje dag till samma adresss genast till påföljande morgon Endast söndag, lördag-söndag, fredag-lördag-söndag Måndag-fredag till en adress och lördag-söndag till en annan Till en ordinarie eller till en tillfällig adress, eller både och

12 Utvecklingsprojekt som möjliggjort bättre adresshantering
Tekniskt utvecklingssamarbete mellan dagstidningar och –distributörer: - dataöverföringsstandardisering och rekommendationer för dagliga adressändringar t.o.m. kl. 17:00 för påföljande morgon - bruk av GIS mm. - projektledning från Statens tekniska forskningscentral, VTT sedan 1985 Deltagande i det finska standardiseringsarbetet av postadresser (JHS) sedan 90-talet Kontinuerligt nordiskt samarbete via bl.a. regelbundna nordiska branschkonferenser (marknad och distribution) vartannat år

13 Sanomats lägenhetsregister, uppdatering
Systematisk automatisk uppdatering sedan 1997 via bds (vtj) Kontinuerlig adressuppdatering av byggnads- och lägenhetsdata Förändringsuppdatering 8 ggr/ år enligt kommunernas uppdateringsrytm 2 ggr/ år hela systematisk jämförelse och uppdatering av hela registret Felkorrigering i originalregistren Manuell uppdatering av adresser som inte ännu har automatiskt uppdaterats

14 Sanomats adressregister innehåller
Alla adresser dit man kan önska få sin dagstidning distribuerad Samtliga relevanta alias- eller synonymadresser, också s.k. distributionellt synonyma adresser ss. hörn-, ingångs- och särlevereingsadresser för olika veckodagar och olika utdelare Förutom adressernas postnummer, också distributionens utdelningsdistrikt, -områden, leverings- omlastnings- och budens avhämntningsställen, transportrutter, tryckerier mm. ofta olika för olika dagar och veckodagar Olika distributionskonstruktioner för morgon-, dags-, särleverering om veckoslut, levereringspunkter för lösnummer och specialbuntar En egen unik kod för varje lägenhet Koordinater (x,y) för varje byggnad

15 Sanomats lägenhetsregisters datamängder
> 3,5 milj. lägenheter > 1,5 milj. byggnader av vilka > 0,3 milj. sommarbostäder, > 0,1 milj. företag närmare 1 milj. gatunamn och -synonymer > 0,1 milj. nya och förändrade bostadsadresser eller bruksändamål per år

16 Krav och målsättningar för uppdateringens funktionalitét
Tidningen skall kunna levereras till en ny adress redan påföljande morgon Adresserna och dess distributionskopplingar måste vara färdigt uppdaterade innan kunden kontaktar oss, så att uppdateringen av styrdata skall kunna fungera automatiskt, helst som automatisk självservice Distributionskvalitéten skall i genomsnitt vara över 99, 9 % Kundservicen bör kunna skötas personligt per telefon, stödd av dold automatik Servicén skall smärtfritt fungera också under ferierna och vid produktionsstörningar Kunden handleds att ta uppge eller ta reda på sin officiella adress!

17 Principer och praxis vid uppdateringen
Kommunerna uppdaterar adresserna Distributörerna uppdaterar distributionskonstruktionerna Prenumeranterna eller kundservice uppdaterar prenumerationstransaktioner utgående från officiella adresser Byggnadsadresser, distributionskonstruktioner och kundadresser upprättshålls möjligast separat Fungerande, flexibla och snabba lösningsalternativ har skapats för olika kunder och behov Samarbete mellan olika organisationer används för att undvika dubbelarbete Möjligast entydiga adresser och förändringsdatum används  Fellevereringar, efterhandsarbete och extrakostnader kan undvikas!

18 Jämförelserutiner mellan bds och Sanomats lägenhetsadressregister har byggts upp och utvecklats ytterligare datainnehållets kvalitét i bågge registren förädlas kontinuerligt till alla parters belåtenhet avvikelserna blir färre och adressernas standardiseringsgrad växer ytterligare samarbetsmöjligheter och utvecklingsidéer dyker upp!

19 Framtidsutsikter och ytterligare förbättringsmöjligheter
Ytterligare standard för och focus på - aliasadresser - öadresser - företagsadresser - ännu mera heltäckande och snabbare uppdatering av all data, online? - systematisk automatisk och manuell jämförelse av skillnader i registren - tillgång till uppdateringsdatum för enskilda adressuppgifter som enskilda adressers postnummer - korrigeringsrutiner i orginalregistren


Ladda ner ppt "Nordiskt adresseminarie Torshavn,"

Liknande presentationer


Google-annonser