Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bernt Söderlund, utvecklingschef, Helsingin Sanomat Erfarenheter av uppdatering av byggnads- och lägenhetsadresser för kundservice och som bas för distributionsstyrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bernt Söderlund, utvecklingschef, Helsingin Sanomat Erfarenheter av uppdatering av byggnads- och lägenhetsadresser för kundservice och som bas för distributionsstyrning."— Presentationens avskrift:

1 Bernt Söderlund, utvecklingschef, Helsingin Sanomat Erfarenheter av uppdatering av byggnads- och lägenhetsadresser för kundservice och som bas för distributionsstyrning av dagstidningar Nordiskt adresseminarie Torshavn, 29.-30.5.2007

2 • Division of SanomaWSOY Group Sanoma

3 Europe’s Largest Media Companies Net sales, EUR million 2006 1. SanomaWSOYFinland2,742 2. Bonnier ABSweden2,240 3. Schibsted A/SNorway1,414 4. EgmontDenmark1,236 5. MTGSweden1,121 6. Carl Allers EtablissementDenmark531 7. Danmarks Radio*Denmark470 8. NRK*Norway459 9. JP Politikens HusDenmark470 10. Sveriges Television*Sweden444

4 Sanoma

5 Finland’s Leading Newspaper Publisher • Päivälehti, the predecessor of Helsingin Sanomat was established in 1889, Sanoma Corporation was established in 1904 • Helsingin Sanomat and Ilta-Sanomat are the leading newspapers in Finland • Helsingin Sanomat is a leading advertising media in Finland with more than 500,000 advertisements each year • The business daily, Taloussanomat, started in 1997 • Sanoma Lehtimedia´s Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat and Kymen Sanomat are leading regional papers • Market leader in online classified ad services (Huuto.Net, Keltainen Pörssi, and Oikotie) in Finland • Printing plants at five locations • Free sheets, a growth area

6 Helsingin Sanomat • Non-aligned • The largest newspaper in the Nordic region • Circulation 426,117 copies, Sundays 476,211 copies* • Number of readers 1,046,000 * • Weekly supplement NYT, monthly supplement Kuukausiliite, HS.fi *Sources: Levikintarkastus Oy, 2006 KMT 2006

7 Printing in: - Sanomala, Vantaa - Hämeen Paino, Forssa - Savon Paino, Varkaus

8 Helsingin Sanomat distribution Schedule • 95 % are delivered before 6.30 am. • 5 % are delivered between 9 am – 2 pm Daily transports

9 Distributionskanaler • Dagstidningarna utdelas huvudsakligen om morgonen • Adressförändringar kan rikstäckande göras t.o.m. kl 17:00 för påföljande morgon • Helsingin Sanomats levereras hem om morgonen rikstäckande till över 95% av upplagan • Tidningen levereras i huvudsak utan namn och adress på tidningarna, i huvudsak på basen av enbart adresser i utdelningsböckerna • Undantagsvis utdelas tidningarna adresserade med adress och namn i viss särutdelning på veckosluten • Fakturor, marknadsföringsbroschyrer (DM) och provex. utdelas antingen med adress och namn eller utan namn och adress till ”tomma” adresser med ”inte ännu prenumeranter”

10 Morgondistributörer

11 • Varje dag till samma adresss genast till påföljande morgon • Endast söndag, lördag-söndag, fredag-lördag-söndag • Måndag-fredag till en adress och lördag-söndag till en annan • Till en ordinarie eller till en tillfällig adress, eller både och Helsingin Sanomat kan prenumereras

12 Tekniskt utvecklingssamarbete mellan dagstidningar och –distributörer: - dataöverföringsstandardisering och rekommendationer för dagliga adressändringar t.o.m. kl. 17:00 för påföljande morgon - bruk av GIS mm. - projektledning från Statens tekniska forskningscentral, VTT sedan 1985 Deltagande i det finska standardiseringsarbetet av postadresser (JHS) sedan 90-talet Kontinuerligt nordiskt samarbete via bl.a. regelbundna nordiska branschkonferenser (marknad och distribution) vartannat år Utvecklingsprojekt som möjliggjort bättre adresshantering

13 Sanomats lägenhetsregister, uppdatering • Systematisk automatisk uppdatering sedan 1997 via bds (vtj) • Kontinuerlig adressuppdatering av byggnads- och lägenhetsdata • Förändringsuppdatering 8 ggr/ år enligt kommunernas uppdateringsrytm • 2 ggr/ år hela systematisk jämförelse och uppdatering av hela registret • Felkorrigering i originalregistren • Manuell uppdatering av adresser som inte ännu har automatiskt uppdaterats

14 Sanomats adressregister innehåller • Alla adresser dit man kan önska få sin dagstidning distribuerad • Samtliga relevanta alias- eller synonymadresser, också s.k. distributionellt synonyma adresser ss. hörn-, ingångs- och särlevereingsadresser för olika veckodagar och olika utdelare • Förutom adressernas postnummer, också distributionens utdelningsdistrikt, - områden, leverings- omlastnings- och budens avhämntningsställen, transportrutter, tryckerier mm. ofta olika för olika dagar och veckodagar • Olika distributionskonstruktioner för morgon-, dags-, särleverering om veckoslut, levereringspunkter för lösnummer och specialbuntar • En egen unik kod för varje lägenhet • Koordinater (x,y) för varje byggnad

15 Sanomats lägenhetsregisters datamängder • > 3,5 milj. lägenheter • > 1,5 milj. byggnader av vilka > 0,3 milj. sommarbostäder, > 0,1 milj. företag • närmare 1 milj. gatunamn och -synonymer • > 0,1 milj. nya och förändrade bostadsadresser eller bruksändamål per år

16 Krav och målsättningar för uppdateringens funktionalitét • Tidningen skall kunna levereras till en ny adress redan påföljande morgon • Adresserna och dess distributionskopplingar måste vara färdigt uppdaterade innan kunden kontaktar oss, så att uppdateringen av styrdata skall kunna fungera automatiskt, helst som automatisk självservice • Distributionskvalitéten skall i genomsnitt vara över 99, 9 % • Kundservicen bör kunna skötas personligt per telefon, stödd av dold automatik • Servicén skall smärtfritt fungera också under ferierna och vid produktionsstörningar • Kunden handleds att ta uppge eller ta reda på sin officiella adress!

17 Principer och praxis vid uppdateringen • Kommunerna uppdaterar adresserna • Distributörerna uppdaterar distributionskonstruktionerna • Prenumeranterna eller kundservice uppdaterar prenumerationstransaktioner utgående från officiella adresser • Byggnadsadresser, distributionskonstruktioner och kundadresser upprättshålls möjligast separat • Fungerande, flexibla och snabba lösningsalternativ har skapats för olika kunder och behov • Samarbete mellan olika organisationer används för att undvika dubbelarbete • Möjligast entydiga adresser och förändringsdatum används •  Fellevereringar, efterhandsarbete och extrakostnader kan undvikas!

18 Jämförelserutiner mellan bds och Sanomats lägenhetsadressregister har byggts upp och utvecklats ytterligare • datainnehållets kvalitét i bågge registren förädlas kontinuerligt till alla parters belåtenhet • avvikelserna blir färre och adressernas standardiseringsgrad växer • ytterligare samarbetsmöjligheter och utvecklingsidéer dyker upp!

19 Framtidsutsikter och ytterligare förbättringsmöjligheter • Ytterligare standard för och focus på • - aliasadresser • - öadresser • - företagsadresser • - ännu mera heltäckande och snabbare uppdatering av all data, online? • - systematisk automatisk och manuell jämförelse av skillnader i registren • - tillgång till uppdateringsdatum för enskilda adressuppgifter som enskilda adressers postnummer • - korrigeringsrutiner i orginalregistren


Ladda ner ppt "Bernt Söderlund, utvecklingschef, Helsingin Sanomat Erfarenheter av uppdatering av byggnads- och lägenhetsadresser för kundservice och som bas för distributionsstyrning."

Liknande presentationer


Google-annonser