Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Högskolan medverkar genom: o studentarbeten, o forskning, o utvecklingsprojekt o uppdrag •Idag: o Trainee Dalsland o Gränsenär o Framtid Regional utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Högskolan medverkar genom: o studentarbeten, o forskning, o utvecklingsprojekt o uppdrag •Idag: o Trainee Dalsland o Gränsenär o Framtid Regional utveckling."— Presentationens avskrift:

1 •Högskolan medverkar genom: o studentarbeten, o forskning, o utvecklingsprojekt o uppdrag •Idag: o Trainee Dalsland o Gränsenär o Framtid Regional utveckling och interregionalt samarbete 1

2 Trainee-utbildning (ledarskap) för Dalslandskommunerna samt Säffle kommun

3

4

5 • 17 trainee rekryterade o I konkurrens, ibland 5 sökande per plats. En tredjedel vardera från soc., utbildning.-och övrig kommunal verksamhet. o Ingen är idag chef/ledare o Alla har akademisk examen o Alla med internt rekommendationsbrev från ngn chef

6 o Alla skall ha mentor (inte egen chef). Chef i annan kommun o i samma skrå. o T. skall göra utvecklingsarbete i sin verksamhet, kan vara teoretiskt, omfattning 15-20 timmar, kommunerna vill på detta sätt markera att utveckling är en ledaruppgift

7 Trainee-utbildning för Dalslandskommunerna samt Säffle kommun, nr 2, Dalsland-Säffle oktober 2013- oktober 2014 Utbildningens tidplan 131030 Ledarskap 131112 Verksamhetsstyrning och projektledning 131126 Verksamhetsstyrning 131210 Verksamhetsstyrning 140114 Projektledning 140204 Verksamhetsstyrning 140218 Verksamhetsstyrning och projektledning 140304 Ledarskap, personligt ledarskap 140318 Ledarskap, gruppdynamik 140401 Ledarskap, samtal och kommunikation och projektledning 140415 Ledarskap, samtal och kommunikation och projektledning 140429 Att leda en politisk styrd organisation. 140513 Offentlig rätt 140527 Arbetsrätt 140610 Kommunal ekonomi 140819 Kommunal ekonomi 140902 Offentlig rätt 140930 Kommunala personal frågor 141014 Kommunala personal frågor 141028 Ledarskap •

8 Gränsenär EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

9 Projektets mål • Huvudmål: Att stärka små och medelstora industriföretag i regionen Bakgrund i flera tidigare projekt från både Fyrbodal och EU, Gränsregionalt industrisamarbete. • Fokus på tre områden – marknadsföring – prissättning/kalkylering – logistik Interregprojekt Gränslös näringsutveckling 20120101 - 20140831

10 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektfakta •Projektnamn: Gränslös näringslivsutveckling (GRENSENÄR) •Projekttid: 120101 – 140831 •Projektägare: Högskolan Väst och Högskolan i Östfold •Projektledare: Anders Eklann (HV) och Egil Norvald(HiÖ) •Område: Fyrbodal samt Östfold med särskilt fokus på Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Tanum, Strömstad samt 7 norska kommuner

11 Forskningsinsatser Egil Norvald, Högskolan i Östfold, kulturskillnader i företagen, Sverige- Norge Urban Gråsjö, Tobias Arvemo, Högskolan Väst, förutsättningar för regional och ekonomisk tillväxt EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

12 Förutsättningar för regional ekonomisk tillväxt – Studie av gränsregionerna mellan Norge och Sverige 12 Tobias Arvemo & Urban Gråsjö

13 Att studera i vilken utsträckning förutsättningarna för ekonomisk tillväxt skiljer sig mellan… • gränsregionerna Østfold och norra delen av Västra Götaland • dessa gränsregioner och icke-gränsregioner i Norge och Sverige Att studera vilken effekt tillgänglighet till utbildad arbetskraft har på regional ekonomisk tillväxt i Østfold och norra delen av Västra Götaland Generellt syfte 13 Specifikt syfte

14 • Norge och Sverige är indelat i lokala arbetsmarknadsregioner. Varje region består av en eller flera kommuner. • Ekonomiska och infrastrukturella nätverk knyter ihop kommuner inom och mellan regioner. • Gränsen mellan arbetsmarknadsregioner kännetecknas av minskad ekonomisk interaktion inkl. minskad arbetspendling. Geografins betydelse 14

15 • Hypotes 1: Inomkommunal tillgänglighet till utbildad arbetskraft har en stark positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta gäller i både Sverige och Norge. • Hypotes 2: Inomregional tillgänglighet till utbildad arbetskraft har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta gäller i både Sverige och Norge. • Hypotes 3: Utomregional tillgänglighet till utbildad arbetskraft (totalt från alla regioner inom landet) har ingen påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta gäller i både Sverige och Norge. • Hypotes 4: Utomregional tillgänglighet till utbildad arbetskraft (från angränsande region inom landet) har ingen eller mycket svag påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta gäller i både Sverige och Norge. Hypoteser som berör länderna separat 15

16 • Hypotes 5: Svensk utomregional tillgänglighet till norsk utbildad arbetskraft (från angränsande region) har ingen eller mycket svag positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. • Hypotes 6: Norsk utomregional tillgänglighet till svensk utbildad arbetskraft (från angränsande region) har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Hypoteser som berör båda länderna 16

17 -Tillgänglighet till utbildad arbetskraft har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Effekten avtar ju längre från den egna kommunen man kommer. Detta överensstämmer med tidigare forskning. -Den utomregionala tillgängligheten till utbildad arbetskraft är av betydelse då den angränsande regionen är i ett annat land med lägre löner (läs: Sverige). Om vi inte kan förkasta ovanstående hypoteser kan vi dra följande slutsatser: 17

18 Sysselsättningsnivå, Sverige Sysselsättningsnivå (%), norra delen av Västra Götaland, 2009 (290 kommuner) BoendekommunNationellRank Inklusive gränspendlareRankDiff Sotenäs77,99679,6661,7 Munkedal7518077,71282,7 Tanum76,114579,3763,2 Dals-Ed71,924877,81255,9 Färgelanda75,217276,71511,5 Bengtsfors71,226074,52283,3 Lysekil75,117676,21651,1 Uddevalla75,616076,71521,1 Strömstad71,425881,63010,2 Västra Götalands län74,775,40,7 Sverige74,675,40,8

19 Sysselsättnigsnivå, Norge Sysselsättningsnivå (&) i Sør-Østfold, 2009 (430 kommuner totalt i Norge) BoendekommunNationellRank Inklusive gränspendlareRankDiff Halden72,941773,54110,6 Sarpsborg73,840373,84030 Fredrikstad74,339774,33970 Hvaler74,938574,93850 Aremark78,626178,62620 Rakkestad79,124579,12450 Østfold fylke74,9 0 Norge78,7 0

20 Lönesumma per capita (mått på ek. tillväxt) Sør-Østfold Lönesumma per capita (1000 SEK), 2006 Halden159,5 Sarpsborg162,9 Fredrikstad168,6 Hvaler159,0 Aremark149,0 Rakkestad147,3 Oslo232,7 Norway188,6 Norra delen av Västra Götaland Lönesumma per capita (1000 SEK), 2006 Sotenäs91,2 Munkedal75,4 Tanum82,0 Dals-Ed81,8 Färgelanda65,8 Bengtsfors85,4 Lysekil98,3 Uddevalla108,0 Strömstad106,7 Stockholm218,9 Sweden118,9

21 Lönesumma, intjänad av personer som … bor i Sverige och arbetar i Norge Sør-Østfold Lönesumma (miljoner SEK), 2006 Arbetskommun Lönesumma MSEK Andel av total lönesumma Halden91.32.1% Sarpsborg105.21.3% Fredrikstad146.81.2% Hvaler1.90.3% Aremark4.22.0% Rakkestad6.60.6% Norway 5620.3 0.6% Norra delen av Västra Götaland Lönesumma (miljoner SEK), 2006 Arbetskommun Lönesumma MSEK Andel av total lönesumma Sotenäs0.10.02% Munkedal0.00.00% Tanum1.00.10% Dals-Ed3.20.80% Färgelanda0.30.07% Bengtsfors0.40.05% Lysekil0.50.03% Uddevalla5.40.10% Strömstad57.74.68% Sverige545.20.05% Lönesumma, intjänad av personer som … bor i Norge och arbetar i Sverige

22 Håll utkik efter… 17 th Uddevalla Symposium 2014 on: Geography of Growth The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density June 12-14, 2014 Venue: Hotel Bohusgården, Uddevalla, Sweden Förutsättningar för tillväxt i små och stora regioner Datum: Tisdagen den 8 april, 2014 Plats: Sal F131, Högskolan Väst, Trollhättan Program Kl. 12.30 - 13.30 Lunch Kl. 13.30 - 14.00 Bankernas betydelse i stad och i landsbygd, Mikaela Backman, Högskolan i Jönköping Kl. 14.15 - 14.45En gränsregions för- och nackdelar, Urban Gråsjö, Högskolan Väst Kl. 15.00 - 15.30 Exportförnyelse - har det någon betydelse? Lina Bjerke, Högskolan i Jönköping Kl. 15.45 - 16.15Frågor och diskussion med samtliga aktörer Moderator: Anders Palmqvist, Högskolan Väst Kostnad: 350kr/pers inkl moms och lunch

23 Gränsenär • Frukostträffar, företagare, ex Åmål, Dals- Ed • Medverkan fokusgrupper inom IUC Väst • Kontakter näringslivsansvariga, särskilt Tanum, Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål • Seminarier för företagare, ex 17 mars, Halden • Samverkan Fyrbodals kommunalförbunds interregprojekt • Samverkan ”Interreg-projekt” EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

24 Gränsenär Studentarbeten om marknadsföring, prissättning, logistik, exempel: • Totech AB, Billingsfors, • Unger AS, Fredrikstad • Aven Pall, Rabbalshede • Cleanenergy, Åmål • Hoglin Recycling, Kungshamn • Kynningsrud Prefab, Uddevalla • Starke Arvid, Ljungskile • Vasco Kemi och Hygien, Fjällbacka • Bico Formplast, Fjällbacka EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

25 Interregionalt samarbete, mer… • Marifus, destinationsutveckling, turism, entreprenörskap • Pendlarbroen, distans- arbete/utbildning • Scandinavian Science Cluster, realfag i Östfold /kompetensplattform Fyrbodal • Samarbetsavtal Högskolor Östfold/Väst EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

26 Våra exempel idag från Högskolan Väst inom välfärdsverkstad, skolutveckling, regional utveckling •Många kopplingar till strategi VG 2020 •Högskolan Väst vill vara en aktiv aktör i genomförandet av Strategi VG 2020 o Workshop o Seminarie o Projekt o Uppdrag o Studentarbeten o Följeforskning o Forskning Låt oss samverka !! Strategi VG 2020 26


Ladda ner ppt "•Högskolan medverkar genom: o studentarbeten, o forskning, o utvecklingsprojekt o uppdrag •Idag: o Trainee Dalsland o Gränsenär o Framtid Regional utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser