Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional utveckling och interregionalt samarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional utveckling och interregionalt samarbete"— Presentationens avskrift:

1 Regional utveckling och interregionalt samarbete
Högskolan medverkar genom: studentarbeten, forskning, utvecklingsprojekt uppdrag Idag: Trainee Dalsland Gränsenär Framtid

2 Trainee-utbildning (ledarskap) för Dalslandskommunerna samt Säffle kommun

3

4

5 17 trainee rekryterade I konkurrens, ibland 5 sökande per plats. En tredjedel vardera från soc., utbildning.-och övrig kommunal verksamhet. Ingen är idag chef/ledare Alla har akademisk examen Alla med internt rekommendationsbrev från ngn chef

6 Alla skall ha mentor (inte egen chef)
Alla skall ha mentor (inte egen chef). Chef i annan kommun o i samma skrå. T. skall göra utvecklingsarbete i sin verksamhet, kan vara teoretiskt, omfattning timmar, kommunerna vill på detta sätt markera att utveckling är en ledaruppgift

7 Trainee-utbildning för Dalslandskommunerna samt Säffle kommun, nr 2, Dalsland-Säffle oktober oktober 2014 Utbildningens tidplan Ledarskap Verksamhetsstyrning och projektledning Verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning Projektledning Verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och projektledning Ledarskap, personligt ledarskap Ledarskap, gruppdynamik Ledarskap, samtal och kommunikation och projektledning Ledarskap, samtal och kommunikation och projektledning Att leda en politisk styrd organisation. Offentlig rätt Arbetsrätt Kommunal ekonomi Kommunal ekonomi Offentlig rätt Kommunala personal frågor Kommunala personal frågor Ledarskap

8 Gränsenär EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

9 Interregprojekt Gränslös näringsutveckling 20120101 - 20140831
Projektets mål Huvudmål: Att stärka små och medelstora industriföretag i regionen Bakgrund i flera tidigare projekt från både Fyrbodal och EU, Gränsregionalt industrisamarbete. Fokus på tre områden marknadsföring prissättning/kalkylering logistik Interregprojekt Gränslös näringsutveckling

10 Projektfakta Projektnamn: Gränslös näringslivsutveckling (GRENSENÄR)
Projekttid: – Projektägare: Högskolan Väst och Högskolan i Östfold Projektledare: Anders Eklann (HV) och Egil Norvald(HiÖ) Område: Fyrbodal samt Östfold med särskilt fokus på Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Tanum, Strömstad samt 7 norska kommuner EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

11 Forskningsinsatser Egil Norvald, Högskolan i Östfold, kulturskillnader i företagen, Sverige-Norge Urban Gråsjö, Tobias Arvemo, Högskolan Väst, förutsättningar för regional och ekonomisk tillväxt EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

12 Tobias Arvemo & Urban Gråsjö
Förutsättningar för regional ekonomisk tillväxt – Studie av gränsregionerna mellan Norge och Sverige Tobias Arvemo & Urban Gråsjö

13 Generellt syfte Specifikt syfte
Att studera i vilken utsträckning förutsättningarna för ekonomisk tillväxt skiljer sig mellan… gränsregionerna Østfold och norra delen av Västra Götaland dessa gränsregioner och icke-gränsregioner i Norge och Sverige Att studera vilken effekt tillgänglighet till utbildad arbetskraft har på regional ekonomisk tillväxt i Østfold och norra delen av Västra Götaland Specifikt syfte

14 Geografins betydelse Norge och Sverige är indelat i lokala arbetsmarknadsregioner. Varje region består av en eller flera kommuner. Ekonomiska och infrastrukturella nätverk knyter ihop kommuner inom och mellan regioner. Gränsen mellan arbetsmarknadsregioner kännetecknas av minskad ekonomisk interaktion inkl. minskad arbetspendling.

15 Hypoteser som berör länderna separat
Hypotes 1: Inomkommunal tillgänglighet till utbildad arbetskraft har en stark positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta gäller i både Sverige och Norge. Hypotes 2: Inomregional tillgänglighet till utbildad arbetskraft har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta gäller i både Sverige och Norge. Hypotes 3: Utomregional tillgänglighet till utbildad arbetskraft (totalt från alla regioner inom landet) har ingen påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta gäller i både Sverige och Norge. Hypotes 4: Utomregional tillgänglighet till utbildad arbetskraft (från angränsande region inom landet) har ingen eller mycket svag påverkan på ekonomisk tillväxt. Detta gäller i både Sverige och Norge.

16 Hypoteser som berör båda länderna
Hypotes 5: Svensk utomregional tillgänglighet till norsk utbildad arbetskraft (från angränsande region) har ingen eller mycket svag positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Hypotes 6: Norsk utomregional tillgänglighet till svensk utbildad arbetskraft (från angränsande region) har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt.

17 Om vi inte kan förkasta ovanstående hypoteser kan vi dra följande slutsatser:
Tillgänglighet till utbildad arbetskraft har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Effekten avtar ju längre från den egna kommunen man kommer. Detta överensstämmer med tidigare forskning. Den utomregionala tillgängligheten till utbildad arbetskraft är av betydelse då den angränsande regionen är i ett annat land med lägre löner (läs: Sverige).

18 Sysselsättningsnivå, Sverige
Sysselsättningsnivå (%), norra delen av Västra Götaland, 2009 (290 kommuner) Boendekommun Nationell Rank Inklusive gränspendlare Diff Sotenäs 77,9 96 79,6 66 1,7 Munkedal 75 180 77,7 128 2,7 Tanum 76,1 145 79,3 76 3,2 Dals-Ed 71,9 248 77,8 125 5,9 Färgelanda 75,2 172 76,7 151 1,5 Bengtsfors 71,2 260 74,5 228 3,3 Lysekil 75,1 176 76,2 165 1,1 Uddevalla 75,6 160 152 Strömstad 71,4 258 81,6 30 10,2 Västra Götalands län 74,7 75,4 0,7 Sverige 74,6 0,8

19 Sysselsättnigsnivå, Norge
Sysselsättningsnivå (&) i Sør-Østfold, 2009 (430 kommuner totalt i Norge) Boendekommun Nationell Rank Inklusive gränspendlare Diff Halden 72,9 417 73,5 411 0,6 Sarpsborg 73,8 403 Fredrikstad 74,3 397 Hvaler 74,9 385 Aremark 78,6 261 262 Rakkestad 79,1 245 Østfold fylke Norge 78,7

20 Lönesumma per capita (mått på ek. tillväxt)
Sør-Østfold Lönesumma per capita (1000 SEK), 2006 Halden 159,5 Sarpsborg 162,9 Fredrikstad 168,6 Hvaler 159,0 Aremark 149,0 Rakkestad 147,3 Oslo 232,7 Norway 188,6 Norra delen av Västra Götaland Lönesumma per capita (1000 SEK), 2006 Sotenäs 91,2 Munkedal 75,4 Tanum 82,0 Dals-Ed 81,8 Färgelanda 65,8 Bengtsfors 85,4 Lysekil 98,3 Uddevalla 108,0 Strömstad 106,7 Stockholm 218,9 Sweden 118,9

21 Lönesumma, intjänad av personer som … bor i Sverige och arbetar i Norge
Lönesumma, intjänad av personer som … bor i Norge och arbetar i Sverige Sør-Østfold Lönesumma (miljoner SEK), 2006 Arbetskommun Lönesumma MSEK Andel av total lönesumma Halden 91.3 2.1% Sarpsborg 105.2 1.3% Fredrikstad 146.8 1.2% Hvaler 1.9 0.3% Aremark 4.2 2.0% Rakkestad 6.6 0.6% Norway 5620.3 Norra delen av Västra Götaland Lönesumma (miljoner SEK), 2006 Arbetskommun Lönesumma MSEK Andel av total lönesumma Sotenäs 0.1 0.02% Munkedal 0.0 0.00% Tanum 1.0 0.10% Dals-Ed 3.2 0.80% Färgelanda 0.3 0.07% Bengtsfors 0.4 0.05% Lysekil 0.5 0.03% Uddevalla 5.4 Strömstad 57.7 4.68% Sverige 545.2

22 Håll utkik efter… Förutsättningar för tillväxt i små och stora regioner Datum: Tisdagen den 8 april, 2014 Plats: Sal F131, Högskolan Väst, Trollhättan Program Kl Lunch Kl Bankernas betydelse i stad och i landsbygd, Mikaela Backman, Högskolan i Jönköping Kl En gränsregions för- och nackdelar, Urban Gråsjö, Högskolan Väst Kl Exportförnyelse - har det någon betydelse? Lina Bjerke, Högskolan i Jönköping Kl Frågor och diskussion med samtliga aktörer Moderator: Anders Palmqvist, Högskolan Väst Kostnad: 350kr/pers inkl moms och lunch 17th Uddevalla Symposium 2014 on: Geography of Growth The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density June 12-14, 2014 Venue: Hotel Bohusgården, Uddevalla, Sweden

23 Gränsenär Frukostträffar, företagare, ex Åmål, Dals-Ed
Medverkan fokusgrupper inom IUC Väst Kontakter näringslivsansvariga, särskilt Tanum, Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål Seminarier för företagare, ex 17 mars, Halden Samverkan Fyrbodals kommunalförbunds interregprojekt Samverkan ”Interreg-projekt” EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

24 Gränsenär Studentarbeten om marknadsföring, prissättning, logistik, exempel: Totech AB, Billingsfors, Unger AS, Fredrikstad Aven Pall, Rabbalshede Cleanenergy, Åmål Hoglin Recycling, Kungshamn Kynningsrud Prefab, Uddevalla Starke Arvid, Ljungskile Vasco Kemi och Hygien, Fjällbacka Bico Formplast, Fjällbacka EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

25 Interregionalt samarbete, mer…
Marifus, destinationsutveckling, turism, entreprenörskap Pendlarbroen, distans-arbete/utbildning Scandinavian Science Cluster, realfag i Östfold /kompetensplattform Fyrbodal Samarbetsavtal Högskolor Östfold/Väst EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

26 välfärdsverkstad, skolutveckling,
Strategi VG 2020 Våra exempel idag från Högskolan Väst inom välfärdsverkstad, skolutveckling, regional utveckling Många kopplingar till strategi VG 2020 Högskolan Väst vill vara en aktiv aktör i genomförandet av Strategi VG 2020 Workshop Seminarie Projekt Uppdrag Studentarbeten Följeforskning Forskning Låt oss samverka !!


Ladda ner ppt "Regional utveckling och interregionalt samarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser