Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Betongföreningen - ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Betongföreningen - ett."— Presentationens avskrift:

1 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Betongföreningen - ett nätverk av betongkunskap

2 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakter Betongföreningen Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling

3 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling Föreningen bildades den 15 januari 1912. Styrkan är all den kompetens och erfarenhet som finns i denna snart 100-åriga förening. Det finns en sammanhållning och stolthet, vilket är svårare att hitta inom andra bygg- föreningar Föreningen har cirka 660 enskilda samt 52 korporativa medlemmar Allmänt

4 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Verkställande direktör, Richard McCarthy (egen firma 20 %, CBI Betonginstitutet 80 %) Arkiv och ekonomi, Seija Liukkonen, Karin Glad, CBI Betonginstitutet Reception, Cecilia Eklund, CBI Betonginstitutet Register och distribution Marie Brunnberg AB Tidskriften Betong och www.betong.se, Roger Andersson, Betong Media AB Organisation

5 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Styrelsen 2011 Nio medlemmar i styrelsen, väljs vid årsmötet i april varje år Michael Åhström, Trafikkontorets konstbyggnadsenhet i Stockholm (ordf.) Karin Pettersson, Weber Saint-Gobain (vice ordf.) Peter Utgenannt, CBI Betonginstitutet (sekr.) Johan Söderqvist, Celsa Nordic (kassaförvaltare) Anders Lindvall, Thomas Concrete Group Anders Rönneblad, Cementa Ulrica Nilsson, SWECO Infrastructure Ulf Jönsson, Femern A/S Richard McCarthy, CBI Betonginstitutet, vd

6 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Ekonomi Omsättning 2010 Föreningen239.000 SEK Servicebolaget3.807.000 SEK

7 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Programråd Johan Söderqvist (ordf.) Henrik Pettersson Annika Gram Sofia Edoff Anders Ingnäs Mattias Wäppling ÖstSyd Ulf Jönsson (ordf.) Lars-Åke Andersson Magnus Johnsson Christer Nilsson Johan Hellqvist Katja Fridh Kristian Tammo Anders Lindvall (ordf.) Katarina Malaga Per Langefors Jonas Magnusson Peter Harrysson Hans Hedlund Väst

8 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Permanenta råd Rådet för betongforskning Rådet för högskoleutbildning Rådet för vidareutbildning Hållbarhetsrådet Rådet för estetik Seniorrådet Bettan – kvinnligt nätverk

9 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Kommittéer och kommissioner Kommissionen för betongbeläggningar Kommittén för betongterminologi (ordlista klar 2012) Betonghandbok Material– revidering (pågår)

10 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Internationell samverkan Medlem i ECSN (European Concrete Societies Network) Nationell medlem i fib Gruppmedlem i IABSE ACI - International Partnerships and Publications Committee Nordiska Betongförbundet

11 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntOrganisationStyrelseEkonomiProgramrådPermanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Richard McCarthy vd Svenska Betongföreningen Service AB richard@betongforeningen.se Tel 010-516 68 21, mobil 070-726 40 01 Ansvarig för hemsidan, kalendariet, medlems- och prenumerationsregister, medlemsutskick samt lagerhållning och expediering av rapporter och publikationer: Marie Brunnberg admin@betongforeningen.se Tel 0175-216 50, mobil 073-656 09 03 Kontakt Hitta till oss SVENSKA BETONGFÖRENINGEN 100 44 Stockholm Tel: 08-24 17 17 Besök/godsadress Drottning Kristinas väg 26 114 28 Stockholm Kontakta oss

12 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Vision och framtid Betongföreningen har under det senaste året satsat energi och tid på att fundera kring frågor om vision och framtid Arbetet resulterar i strategiplaner som ständigt revideras och utvecklas

13 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Vår strävan är att Öka antalet medlemmar samt Öka nyttan för byggsektorn bli bättre på det vi gör Säkerställa opartiskheten Modernisera föreningen Bredda verksamheten - fler Flera kvinnor ska arbeta i målgrupper (exempelvis betongsektorn entreprenörer och studenter) Bli effektivareUnderlätta och främja nätverkandet

14 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi öka antalet medlemmar samt bli bättre på det vi gör? Hela strategiarbetet syftar till att uppnå dessa två ytterst centrala och viktiga mål! Vad ska vi göra för att fler kvinnor ska börja arbeta i betongsektorn? Stöttning av det kvinnliga nätverket BETTAN

15 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi säkerställa opartiskheten? Samarbete med fler organisationer, nätverk och föreningar Eftersöka fler medlemmar och fler målgrupper

16 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi bredda verksamheten? Lobba hos företag, skolor och organisationer Fler seminarier Ökad teknisk bredd (mer fokus på exempelvis utförandefrågor) Fler råd och/eller översyn av nuvarande råds inriktning och verksamhet Tydligare koppling mellan tidskriften Betong och utförandeteknik Sträva efter fler uppdrag som remissinstans

17 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Ökad samverkan mellan våra olika råd Videokonferenser Samverkan med tidskriften Betong och Betong Media Lättare att uppdatera webbsidan för råd Ökad synbarhet (förbättrad kommunikation, nyhetsbrev, enkäter) Hur kan vi bli effektivare?

18 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi öka nyttan för byggsektorn? Breddning av verksamheten och fler målgrupper Fler aktiviteter (seminarier, studiebesök, resor m.m) Samarbeta med andra utgivare vad gäller rapportförsäljning och medutgivning Intensifiera arbetet med kompetens- och utbildningsfrågor Samarbeta med utländska betongföreningar för harmonisering av utbildningar

19 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi modernisera föreningen? Sociala medier Ökad synbarhet (nya funktioner och verktyg på webbsida, bredare marknadsföring m.m) Förbättrad webbsida (mer information för medlemmar vid inloggning, diskussionsforum, bloggning, sökmotoroptimering m.m) Frukostmöten m.m. Förbättrade förutsättningar för och uppmuntran till nätverkande

20 www.betongforeningen.se FöreningenHem Vision och framtidHistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong AllmäntVår strävanFler medlemmarOpartiskhetBredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi underlätta och främja nätverkandet? Vi ska bli effektivare Vi ska modernisera föreningen Vi strävar efter att öka nyttan för byggsektorn

21 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Historik

22 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong HjälpmedelRekommendationerSKBUtbildningarRapporter och riktlinjer Framgångar

23 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong HjälpmedelRekommendationerSKBUtbildningarRapporter och riktlinjer Utvecklingen av hjälpmedel och rekommen- dationer för att erhålla beständiga betong- konstruktioner m h t frost, armeringskorrosion och sprickbildning m.m. Detta har inneburit stora kostnadsbesparingar för samhället Hjälpmedel

24 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong HjälpmedelRekommendationerSKBUtbildningarRapporter och riktlinjer Framtagandet av rekommendationer och riktlinjer för projektering och utförande av alla typer av betong- konstruktioner (till exempel golv), vilket bidragit till att minska skadeomfattning och kostnader för reparationer Rekommendationer

25 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong HjälpmedelRekommendationerSKBUtbildningarRapporter och riktlinjer Framtagandet av rekommendationer för tillverkning och gjutning med självkompakterande betong innebar tidigt att utvecklingen och användandet av denna nya betongteknik satte ordentlig fart, snabbare än i andra delar av världen Att ta fram en rapport som hela betongsektorn står bakom är en styrka! Högre produktivitet och förbättrad arbetsmiljö är några av fördelarna SKB

26 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong HjälpmedelRekommendationerSKBUtbildningarRapporter och riktlinjer Klass I- och Klass II-utbildningarna (m.fl.) har samordnats mellan olika utbildningsgivare. Betongföreningen står för kvalitetssäkring genom samordning av tentamina, gemensamma regler och intyg samt central registerhantering Utbildningar

27 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong HjälpmedelRekommendationerSKBUtbildningarRapporter och riktlinjer Föreningen är av ideell karaktär och opartisk. Rapporter och riktlinjer som tas fram och som hela betongsektorn står bakom ger en seriositet och minskar risken för kommersiell påverkan

28 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong NätverkSammankomsterTeknik och information UtbildningUtmärkelser Aktiviteter

29 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong NätverkSammankomsterTeknik och information UtbildningUtmärkelser Nätverkande – inom industrin, institutioner, myndigheter och verk Diskussioner om allt och med alla: • Rena teknikfrågor (mestadels intern kommunikation) • Diskussioner med byggherrar, kommuner m. fl • Samråd med produktionsfolk Samarbete med materialindustrin om utgivning av tidskriften Betong samt anordnande av Betongbyggnadsdagar m.m Samarbete med SVR, BeFo m.fl. vid anordnande av bl. a.Tunneldagar Nätverk och samarbete

30 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong NätverkSammankomsterTeknik och information UtbildningUtmärkelser Seminarier, föredrag och studiebesök Olika typer av arrangemang, ex.vis • Betongbyggnadsdag • Tunneldag • Betongdop • Nordisk betongdag Sammankomster

31 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong NätverkSammankomsterTeknik och information UtbildningUtmärkelser Teknik och information Initiering eller utgivning av rapporter (Betongrapporter m.m) Utgivning av olika publikationer, exempelvis tidskriften Betong Informationsspridning om betong Främjande av teoretisk och praktisk betongteknik Främjande av tillkomst av rationella tekniska bestämmelser och rekommendationer

32 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong NätverkSammankomsterTeknik och information UtbildningUtmärkelser Kompetens- och utbildningsfrågor Utbildning

33 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong NätverkSammankomsterTeknik och information UtbildningUtmärkelser Utgivning av utmärkelser till forskare, studenter på högskolor samt andra som haft stor betydelse för betongteknikens utveckling; Det internationella priset Swedish Concrete Award Stipendiet Årets Bästa svenska examensarbete Guldmedalj till förtjänt medlem Stor Medlem Utmärkelser

34 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångar Aktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCRMedlemsmatrikel/ Medlemsblad Publikationer

35 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångar Aktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCRMedlemsmatrikel/ Medlemsblad Tidskriften Betong Tidskriften Betong är Betongföreningens tidskrift och gavs ut för första gången år 1915. Den kommer ut med sex nummer per år och har den senaste tiden förändrats mycket både design- och innehållsmässigt. Vi arbetar utifrån tre kärnvärden: Tyngd – tidskriften har kvar sina vetenskapliga artiklar och ska med sina reportage tränga lite djupare Stolthet – betongsektorn ska känna stolthet över hur deras material presenteras och tycka den är en bra talesman som de gärna visar för andra Kreativitet – det finns alltid nya sätt att presentera fakta på och tidskriften ska kännas nytänkande och på väg någonstans Tidskriften Betong produceras av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa

36 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångar Aktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCRMedlemsmatrikel/ Medlemsblad Rapporter

37 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångar Aktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCRMedlemsmatrikel/ Medlemsblad Nordic Concrete Research – NCR Nordisk forskarpublikation NCR utkommer med två nummer per år

38 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångar Aktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCRMedlemsmatrikel/ Medlemsblad Medlemsmatrikel och medlemsblad Medlemsmatrikel utkommer varannat år Medlemsblad utkommer fyra gånger per år

39 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Medlemskap och nätverkMedlemsavgift Medlemskap

40 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong MedlemsförmånerMedlemsavgifter Enskilda medlemmar samt anställda hos korporativa medlemsföretag Gratis seminarier och studiebesök Rabatt på Betongbyggnadsdagar och andra evenemang Prenumerationsrabatt på tidskriften Betong och alla andra publikationer som föreningen ger ut Enskilda medlemmar Registrerad i medlemsmatrikel vartannat år Hemskickade medlemsblad fyra ggr per år Korporativa medlemsföretag Synlig logotype på betongföreningen.se Utsedd kontaktperson erhåller ett exemplar vardera av tidskriften Betong respektive NCR Medlemsförmåner

41 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong MedlemsförmånerMedlemsavgifter Enskilt medlemskap280 kr/år Studerande50 kr/år Upp till 30 år0 kr Korporativt medlemskap Medlemsavgiften är för närvarande 2 500 kr/år. Därutöver debiteras en årlig serviceavgift i tre nivåer och den baseras på företagets storlek. Nivåerna för 2012 är 3 000 kr, 9 000 kr respektive 21 500 kr. Medlemsavgiften är momsfri, på serviceavgiften tillkommer 25% moms. Medlemsavgifter

42 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Detta är betongHistorikBetong i dagBetongens typer Materialet betong

43 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Detta är betongHistorikBetong i dagBetongens typer Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial och kan i princip betraktas som ett rent naturmaterial Normal betong består av cirka • 80 procent sand, sten eller grus • 14 procent cement • 6 procent vatten • Ofta tillsatsmedel Betong har lång livslängd, kan återanvändas till fullo och armerad betong är det mesta använda av alla konstruktionsmaterial Detta är betong

44 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Detta är betongHistorikBetong i dagBetongens typer Historik För 7000 år sedan upptäckte Fenicierna kalkens förmåga att tillsammans med vatten bilda ett starkt lim Under romartiden byggdes många imponerande betongkonstruktioner Efter romartidens fall föll tekniken att tillverka cement i glömska Först i mitten av 1800-talet blev betongen vår tids dominerande byggmaterial

45 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Detta är betongHistorikBetong i dagBetongens typer Med betongens hjälp producerar vi i dag allt från jättelika broar, skyskrapor, och milslånga tunnlar till mindre föremål, som möbler, skulpturer, fontäner och krukor. Betong i dag Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad betong kan används till!

46 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Detta är betongHistorikBetong i dagBetongens typer Det finns ett flertal olika typer av betong som har olika användningsområden och olika egenskaper. Några exempel är; • fiberarmerad betong • husbetong • anläggningsbetong • golvbetong • markbetong • snabbtorkande betong Betongens typer • självkompakterande betong • skumbetong • sprutbetong • undervattensbetong • vältbetong

47 www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Historik Betongföreningen grundades den 15 januari 1912 660 enskilda medlemmar 50 korporativa medlemmar Historik


Ladda ner ppt "Www.betongforeningen.se HemFöreningen Vision och framtid HistorikFramgångarAktiviteter Publikationer MedlemskapMaterialet betong Betongföreningen - ett."

Liknande presentationer


Google-annonser