Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design och teknik Designen gör tekniken mänsklig Teknik Direkt s. 119-130.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design och teknik Designen gör tekniken mänsklig Teknik Direkt s. 119-130."— Presentationens avskrift:

1 Design och teknik Designen gör tekniken mänsklig Teknik Direkt s. 119-130

2 Det mesta är designat • Mer än bara ett tilltalande utseende • Fungera tekniskt • Lätt att använda • Tillverkningskostnad • Materialval

3 Hållbar utveckling • Tekniken ska hjälpa människan • Användarvänlig teknik • Design som gynnar hållbar utveckling • Materialval • Tillverkningsprocess • Arbetsvillkor • Transporter • Konkurrensmedel • Ekonomiskt • Ekologiskt • Socialt

4 Industridesign • 1800-talet industrialisering • Från beställningsvaror till massproduktion • Billigt att tillverka • Hantverkare konkurrerades ut • Maskiner och redskap var inte så användarvänliga • Tyskland och USA utvecklade bättre maskiner • Utvecklades snart till produkter med god funktion men även tilltalande utseende

5 Vad en designer bör tänka på • God teknisk funktion • Attraktivt utseende – färg, form, materialval • Ergonomi • Ekologi • Ekonomi • Begriplighet • Moderiktighet

6 Designern anpassar tekniken till människan • Förstå tekniska resonemang • Förstå hur människan fungerar fysiskt och psykiskt • Sinne för färg och form • Vara idérik och kreativ • Industridesign sådant som massproduceras • Konstnärer och konsthantverkare för unika föremål • Arkitekt ritar funktionella och vackra byggnader

7 Du möter design varje dag • Alla människor ska ha tillgång till produkter som fungerar bra och har ett trevligt utseende • Från 1950-talet har massproducerade produkter även varit designade för att vara snygga, inte bara funktionella • Väldfärdssamhälle för alla efter andra världskriget • Bra bostäder åt alla • Praktisk inredning • Handeln ville utnyttja det växande välståndet efter kriget • Designexplosion • Design av vardagsprylar blev självklart • Otänkbart att leva utan design idag

8 Kunglig design • Sigvard Bernadotte • Rosti • Perstorpsplattor

9 Ergonomisk design • Sverige känt för tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning • Oberoende och värdigt liv • Förebygga arbetsskador • Underlätta arbete

10 Designprocessen • Lagarbete mellan olika experter • Undersöka om det finna liknande produkter • Finns intresse för produkten? • Skiss • Ritning • Modell • Fullskalemodell för tester • Lera, trä, formsprutad plast • Tester • Kostnadsberäkning för tillverkning och försäljningspris

11 Designprocessen • Tillverkningsanvisningar • Detaljer viktiga, färg och form • Produktionsprover skickas mellan fabrik och designkontor • Prototyp • Test • Masstillverkning • Marknadsföring

12 Designexempel • Hövding, en ny sorts cykelhjälm: http://www.youtube.com/watch?v=d7Oud3iGXWY http://www.youtube.com/watch?v=d7Oud3iGXWY • Saab 1940-talet • Visste från början hur man kunde anpassa formen till materialet • Naturliga och smarta lösningar, t. ex vridreglage

13 Bilbälte • Trepunktsbälte • Utvecklades av Vattenfall som hade långa tunga transporter i Norrland • Testades genom fall från en hög mast • Bälte av ”flygplanstyp” skyddade inte överkroppen • Standard för Volvo 1959

14 CAD/CAM • 1990-talet datorutveckling • Datorstödd konstruktion och tillverkning • Datorskärm som ritbord • 3D-modell som man kan testa i andra program • Styra tillverkning från datorn

15 3D-skrivare http://www.svtplay.se/klipp/1096669/skriv-ut-din-egen-design http://computersweden.idg.se/2.2683/1.540337/sa-fungerar- 3d-skrivarna

16 Varför vi väljer en viss produkt • Utseende • Användarvänlig • Pris • Varumärke: kvalitet, vana, mode • Reklam • Fundera på vad det är du vill ha

17 Hållbar utveckling • ”Det finns inga gratisluncher” – allt sker på bekostnad av något annat eller för någon annan. • Hur påverkar de val du gör övriga dimensioner i hållbar utveckling? • Ekologiskt • Ekonomiskt • Socialt • Exempel: Vi jämför ett plagg i bomull och ett plagg i ull • Vilket är bäst utifrån de tre dimensionerna i hållbar utveckling?

18 Att fundera på • Hur hänger teknik och utveckling ihop med design? • Hur kan man arbeta med återvinning och återbruk i designprocessen för att arbeta för en hållbar utvekling? • Hur kan man välja material, tillverkningssätt och tillverkningsplats för att skapa mer klimatsmarta och hållbara produkter? • Hur kan man som designer använda sig av de olika dimensionerna i hållbar utveckling i designprocessen?

19 Uppgift Analysera en produkt: Exempelvis en soffa Hur kan du utveckla produkten så att den gynnar hållbar utveckling? – ekonomiskt – ekologiskt – socialt Tänk materialval, tillverkningsprocess, transporter, pris, arbetsförhållanden, ansvar för anställdas hälsa, med mer för att göra den mer hållbar och konkurrenskraftig?


Ladda ner ppt "Design och teknik Designen gör tekniken mänsklig Teknik Direkt s. 119-130."

Liknande presentationer


Google-annonser