Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober
Det finns en hel del att göra när det gäller arbetet som rör tobakslagen. Nyttjar vi de möjligheter som finns fullt ut? Vad kan vi göra tillsammans och hur kan arbetet utvecklas?

2 Varför är vi här? -Historik -Tobak -Lagen -Politik -Nutid

3 Historik

4 Röka tobak är ett bruk som vi från Indien lärde; Mången blir av lukten sjuk; andra sätter därpå värde……. Snarare indianer, men rökning fanns åtminstone 5000 f Kristus i olika kulturer i Sydamerika, Indien, Afrika. Rökelse Kanske var det inte tobak man rökte utan annat både mer och mindre potenta droger. Oldberg Anders, Hemskolan 1842 – under bokstaven R

5 Christofer Columbus 1492 manskapet förde med sig tobaken till Europa och där spred det sig vidare.

6 Tobakshandel i Sverige
1601 första (säkra) förtullade tobaken kommer iland i Stockholm. Söderkompaniet grundades 1620-talet då statsmakterna tyckte att pengarna flöt ut ur landet. Samtidigt började tobak smugglas in i landet! Det startades nya och lades ned tobaksmonopol under århundraden och svenskarna började även odla tobak. Svenska aktiebolaget tobaksmonopolet startades 1915 och fanns kvar till Staten har alltid velat kontrollera och ta in inkomster från tobaken. 1916 fanns detaljister som sålde tobak. 2010 fanns ca försäljningsställen för tobak. På 50-talet mångdubblades lungcancern i England bland män man skyllde det på industrialismen mm.Slutet på 50-talet början på 60-talet visste man att rökning orsakade lungcancer

7 Tobakslagstiftning i Sverige
1964 avsätts statliga pengar för att upplysa om tobakens hälsorisker Regeringens proposition 1975/76:49 med förslag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror Regeringens proposition 1977/78:178 med förslag till lagstiftning om marknadsföringen av alkoholdrycker och tobaksvaror 1990 kom betänkandet Tobakslag (SOU 1990:29) 28 maj 1993 röstades Sveriges första tobakslag igenom. 1994 skärptes lagen, det lades till rökfria offentliga lokaler, rökfria skolgårdar, rätt till en rökfri arbetstid, förbud mot tobaksannonser 1997 blev det 18 års åldersgräns på tobak

8 Tobakslagstiftning i Sverige
Från 1 juli 2002 anmälningsskyldighet för att sälja tobak och kommunerna fick tillsynsansvaret 30 september 2002 skärpta bestämmelser om varningstexter, ingredienser, identifikation och inrapportering av uppgifter. 30 september 2003 förbud om marknadsföring av light-cigaretter m.m. 1 juni 2005 trädde lagen om rökfria serveringsmiljöer ikraft. 7 juli 2005 ansluter sig Sverige sig till WHO:s tobakskonvention 1 augusti 2010 ett egenkontrollprogram bifogas en anmälan om tobaksförsäljning, polisen blev tillsynmyndighet, möjlighet att förbjuda tobaksförsäljning viss tid. 1 mars 2014 införs kontrollköp som ny tillsynsmetod i tobakslagen?

9 Det började så här

10 Industriell tillverkning

11 På 1950-talet var det modernt och glamoröst att röka
Bjöd man hem folk hade man självklart bjudcigaretter och askkoppar efter maten oavsett om man var rökare eller ej. Mamma röka med munstycken. Tidningar överösta med reklam

12 Till och med läkarna rekommenderade det!

13 Det var inte glamoröst att snusa
Snuset lanserades på nytt 1967 kom den första runda snusdosan 1973 kom portionssnuset

14 Tobak

15 Tobak Allt som är tillverkat av tobaksplantan Nicotiana tabacum , äkta virginiatobak, eller Nicotiana rustica, bondtobak, eller Nicotiana sanderae, blomstertobak? Det finns ca 70 olika tobaksplantor i världen av en del tillverkas inga tobaksvaror de innehåller för lite nikotin och är bara till prydnad. Tobak är släkt med potatis och tomat.

16 Nikotin är inte tobak, men tobak innehåller nikotin
Nikotin är klassificerat som ett läkemedel och får bara säljas till vuxna över 18 år utan recept. Nikotinet i en dosa snus kan döda en vuxen man. Det är inte nikotinet som är orsak till tobaksrelaterad sjukdom och död. Det är till största delen kolmonoxid och tjära.

17 Tobak enligt Tobakslagen (Från proposition 1995/96:228)
Med tobaksvaror avses i detta sammanhang alla varor som helt eller till någon del består av tobak, dvs. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus och portionstobak. Tobak enligt Lag (1994:1563) om tobaksskatt Av 1 e § LTS följer att produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a §LTS ska behandlas som cigaretter. (röktobak mm, dock ej snus) Så skatt ska betalas på alla produkter som går att röka och säljs i näringsverksamhet. Besvärligt med olika tolkningar av tobak.

18 Fortsättning Lag (1994:1563) om tobaksskatt
Skatt ska betalas för snus som hänförs till KN-nr Skatten tas ut i förhållande till vikten på snuset. LTS innehåller ingen uttrycklig definition av vad som anses med snus. Råtobak är inte heller definierad i LTS utan betraktas som en råvara som inte har några restriktioner över huvud taget. Dock, de produkter som säljs under beteckning råtobak på nätet och i tobaksaffärer är förmodligen röktobak. För det är strimlat och går att röka utan vidare industriell bearbetning.

19 Råtobak

20 Politik

21 ANDT-strategin, Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Tobak kommer i andra hand

22 Nationella mål beslutade 2003
En tobaksfri livsstart från år 2014 En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest Ingen skall ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning

23 En tobaksfri livsstart
Drygt 12 % av barnen födda 2011 hade en förälder som rökte under barnets första levnadsmånad. Mödrar 5 % Fäder 11 % Minskning sedan 2002 med 3 procent Regionala skillnader stora Södermanland högst 19 %, Skåne näst högst 16,6 % Lägst Jämtland 7,0 % näst lägst Västerbotten 7,1 % Bästa kommunen 0 % rökande föräldrar, sämsta 42,1 % rökande föräldrar Enligt FHI var 24 % av målet avklarat. Stora skillnader inom länen den bästa kommunen har 0 % rökande småbarnsföräldrar och den sämsta 42,1

24 En halvering av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa.
Enligt CAN:s mätningar ligger ungdomar rökning och snusande 2013, på de lägsta procenttalen sedan mätningarna började Dock ingen halvering sedan 2003 Det finns ingen mätning av hur många ungdomar som börjar röka eller snusa därav har FHI inte uppskattat skillnaden.

25 En halvering till år 2014 av de vuxna som röker mest
Utbildning, kön, etnicitet, sociala skillnader Kort utbildning 19 % Lång utbildning 6 % Kvinnor 12% Män 10 % Övriga Europa 22 % (män) Sverige/Norden 9 % (män) Arbetare 17 % Mellan/högre tjänstemän 7 % Enligt FHI är 54 % av detta mål avklarat.

26 Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning
År 2012 utsattes 17 % av männen och 15 % av kvinnorna i Sverige för passiv rökning minst en gång per vecka. Detta är också snedfördelat som punkten innan. De som har kort utbildning och är arbetslösa utsätts för mer rök än de med lång utbildning och som yrkesarbetar. Enligt FHI är 36 % av detta mål avklarat.

27 Dagsläget gällande rökning i Sverige
Bland vuxna befolkningen röker 21(12) % kvinnor och 23 (10) % män dagligen eller då och då (2012) Bland vuxna befolkningen snusar 4 % av kvinnorna och 19 % av männen dagligen I årskurs nio röker och snusar 12 % (5 %) av flickorna och 18 % ( 4 %) av pojkarna dagligen eller ibland (2013) 10 % det är trots allt ca en miljon rökare i landet.

28 Nytt tobaksproduktdirektiv i Europa
Minst 20 cigaretter i ett paket. Mentolcigaretter ska fasas ut på åtta år Paketens varningstexter ska täcka minst 65 % och finnas på både mest synliga och näst mest synliga sida Spårningssystem ska försvåra smuggling och illegal handel E-cigaretter ska klassas som tobak och kan säljas på flera ställen om de har en nikotinhalt underskridande 30mg/ml nikotin. Sverige får bestämma över innehåll och smak på snus men inte sprida det i EU

29 Varför finns lagar och regler om tobak?

30 Medicinsk (och social) skyddslagstiftning
Rökning är idag den enskilt största orsaken till för tidig död I världen dör 5 miljoner människor per år I Sverige dör 6200 människor per år Cirka 500 personer får lungcancer varje år av radon, 90 % av dessa är rökare. Rökning drabbar fattiga 17 personer om dagen, eller 119 i veckan

31 Riskfaktorernas bidrag till sjukdomsbördan i Sverige, DALY
Högt blodtryck Tobak Högt kolesterol Högt BMI Alkohol män Fysisk inaktivitet Lågt intag av frukt och grönsaker Narkotika

32 Det finns fler anledningar att inte bruka tobak!
Miljöförstörelse Barnarbete

33 256 000 kr 3 000 000 kr 14 200 000 kr Grov organiserad brottslighet
Tankbil med olja 55 m³ för fordonsdrift kr Långtradare med l sprit, 40 % kr Långtradare med limpor cigaretter kr 0301 A 27 33

34 Nutid?

35 Snus för små och stora pojkar……

36 Cigaretter för unga damer

37 Röka majja? Without additives Back to basic

38 Tobaksaffärer säljer ofta produkter med anknytning till narkotika.

39 Servering av rök, vattenpipscaféer och cigarrklubbar

40 Så fungerar e-cigaretten

41 Vattenpipa eller bläckpenna?

42 Vart är vi på väg I vårt södra grannland vill man legalisera hasch
I Finland och Norge sätter man ett slutdatum för tobak Sverige vill sprida snus över världen E-cigaretter och tobaksfria produkter är det framtidens melodi?

43 Kontaktinformation: Suzanne Bengtsson, tfn 08-785 40 58, e-post: suzanne.bengtsson@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober"

Liknande presentationer


Google-annonser