Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem tjänar på den medicinska psykiatrin? Thomas Gustavsson Segesholms behandlingshem Leg psykolog ACT-trainer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem tjänar på den medicinska psykiatrin? Thomas Gustavsson Segesholms behandlingshem Leg psykolog ACT-trainer"— Presentationens avskrift:

1 Vem tjänar på den medicinska psykiatrin? Thomas Gustavsson Segesholms behandlingshem Leg psykolog ACT-trainer thomas@humanact.se

2 Vad jag tänkte prata om •Lite psykiatrisk historia •Lite psykiatrisk nutidshistoria •Hur forskningen påverkas •Vad säger forskningen egentligen •Neuroleptika, SSRI & CS •Alternativa modeller •Tack Robert Whitaker & Irving Kirsch för lån av bilder. •OBS! Jag är inte negativ till mediciner per se, jag är negativ till hur kommersiella intressen styr diagnostik och behandling!!!!

3 Wikipedia •Psykiatrin som disciplin utgår från psykopatologi och kan betraktas som en avknoppning från neurologin, det medicinska område som handlar om nervsystemet

4 Kortsiktighet

5 ”Psykiatri” lite bakgrund •Före 50-talet (isvakar, insulinkoma, långbad, tvångströja och fastlåsning mm) •50-talet Hibernal (major tranqualizers) •-55 benzodiacepiner (minor tranqualizers) •-58 tricykliska läkemedel (antidepressiva) •-87 Prozac i USA, -95 i Sverige (Fontex) •mitten av 90-talet. Atypiska neuroleptika •Amfetaminsalter- 1897, (stimulants) •Primärvård huvudbehandlare av psykisk/psykiatrisk ohälsa (80%)

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Valmöjligheter i dagens psykiatri…

14 Of course you feel great, those things are loaded with antidepressants

15 Hur många äter SSRI? •14% av amerikaner har ätit SSRI längre än 10 år •23% av kvinnor i USA mellan 05-08 •11,5% av Svenskarna 2013 •10,5% av Svenskarna äter sömnmedel eller lugnande

16 Publiceringsbias

17 08/26/2009 Depression •SSRI vanligaste behandling •Serotoninhypotes •2007 såldes 234,3 milj dygnsdoser i Sverige •Kostnad i Skåne 2010 80 miljoner kronor •I USA 10% av befolkningen •Funkar SSRI?

18 08/26/2009 Vad beror psykisk ohälsa på? •Ingen som vet säkert •Många teorier •Psykodynamiska (anknytningsstörning) •Beteendeterapeutiska (inlärningsbaserade) •Biologiska (kemisk obalans) •Genetik •Etiologiska frågor=bra insatser???

19 08/26/2009 Vad säger forskningen? SSRI: effekten förklaras till 76% av placebo Långtidseffekten för SSRI är sämre än placebo Ingen dos-responsskillnad Ingen skillnad på att byta preparat Ökad cancerrisk (ffa kvinnor i menopaus) Ökad suicidrisk 62% (ffa unga) Sexuella problem (90%)

20 Rådata på 439 12-17:åringar (fluoxetin, placebo med eller utan KBT)

21 Neuroleptika

22 22 An Alternative: Open Dialogue / Finland

23 ADHD & CS (MTA) At the end of 14 months, core ADHD symptoms were reduced more in the children treated with stimulants than with behavioral therapy. However, at the end of three years, “medication use was a significant marker not of beneficial outcome, but of deterioration. That is, participants using medication in the 24-to-36 month period actually showed increased symptomatology during that interval relative to those not taking medication.” Jensen, P. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 46 (2007):989-1002

24 ADHD & CS At the end of six years, medication use was “associated with worse hyperactivity-impulsivity and oppositional defiant disorder symptoms,” and with greater “overall functional impairment. Molina, B. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 48 (2009):484-500.

25 ADHD/CS •Minst 10 000 barn mellan 2-3 år (WTF!!!) medicineras med CS för ADHD i USA… •Internationellt: pojkar födda på årets tre sista dagar löper 39 (!) gånger högre risk att få en ADHD-diagnos än de som är födda de 3 första. •Vida spridd studie från KI om kriminalitet (Lischtenstein et al 2012). Man drog slutsatsen att CS förhindrar kriminalitet genom att de som åt CS begick mer brott när de upphörde. Den största gruppen, de som hade ADHD men inte åt CS analyserades inte. Inte heller kontrollerades för om de som åt CS satt inne…

26 USA: Ökning i förskrivning av CS, i ton…

27 Norden

28 Ny diagnosmanual

29 Diagnostik •Mer och mer inkluderande •Nya kategorier (blyghet samt ”förstadium”) •Subjektiva bedömningar, inga biologiska test •DSM V. 70% av personerna i arbetsgrupperna ekonomiska band till Big Pharma

30 Från den svenska branschtidningen för läkemedelsföretag

31 Big Pharma •2007 lade Pharma 73 miljarder USD på marknadsföring, 32% av omsättningen •”Reklambyråer”, spökskrivare och sned publicering •Samma år lades 34 miljarder på FoU •FoU var mao den minsta posten… •2006 godkändes 93 meds. 6 var nya, 87 modifieringar av gamla, utan adderad effekt. •Just nu, stämningar på miljardbelopp för ”off label use” •Glaxo Smith Kline (GSK) betalade 3 miljarder USD och samtidigt steg aktien med 3 % •2012 GSK betalar 22 miljarder för mutor, går med på övervakning i 5 år för att få fortsätta göra affärer Big

32 Forts •2014 GSK anklagas för miljardmutor i Kina •2013 Roche undanhåller biverkningar för 35 mediciner som alla säljs i Sverige •2009 Pfizer betalar 2,3 miljarder dollar i böter för falsk marknadsföring •2008 Ely Lilly betalar 1,4 miljarder dollar i böter för falsk marknadsföring •1980 John Virapen vd för Eli Lilly betalar Socialstyrelsens oberoende expert 50 000 för att ”underlätta” godkännande av Prozac. Flera dokument styrker JV´s påstående •Det är lönsammare att fortsätta och betala böter

33 Vad kan man veta om medicinerna?

34 Kostnaderna är enorma

35 Vinster 2013 •10 toppbolag tjänade 2013 •Johnson & Johnson: 71.312 miljarder USD (mest) •Ely Lilly: 23.113 miljarder USD (minst) •Totalt tjänade dessa 10 bolag: 486,251 miljarder USD 2013.

36 Läkare är absolut nödvändiga för BP

37 Går det att lita på…

38 Den intressanta frågan som vi INTE har svar på utifrån dagens kunskapsläge. •Vilken medicin •I vilken dos •För vem •Hur länge?

39 Södermottagningen i Hbg •60 000 i upptagningsområdet •Södra Helsingborg (den mer belastade delen) •Upphandlad vård sen maj 2008 •Psykologisk (olika beteendeterapier) behandling som förstahandsinsatser •Case managers för vårdkrävande klienter •Kontinuerlig minskning av slutenvård från området. Senaste mätningen 2012 – 40% •Förskriver 67% mindre neuroleptika än vårdgrannarna •Förskriver 67% mindre SSRI än vårdgrannarna •Slump?

40


Ladda ner ppt "Vem tjänar på den medicinska psykiatrin? Thomas Gustavsson Segesholms behandlingshem Leg psykolog ACT-trainer"

Liknande presentationer


Google-annonser