Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HR enheten Konsult- och servicekontoret Lidingö stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HR enheten Konsult- och servicekontoret Lidingö stad"— Presentationens avskrift:

1 HR enheten Konsult- och servicekontoret Lidingö stad

2 Vilka är vi? Cecilia Haslum, enhetschef ankn 3217
Jennifer Falk, HR-assistent ankn 3220 Hanna Karlsson, HR-assistent ankn 3361 Marianne Lönngren, HR-konsult ankn 3216 Leena Albinsson, HR-konsult ankn 3048 Johanna Lundström, HR-konsult ankn 3221 Gunilla Enquist, HR-konsult ankn 3215

3 Vi arbetar på uppdrag Av stadens personalchef som också är strateg.
Av stadens chefer.

4 Internkonsultuppdrag
Vi finns med som stöd och hjälp till samtliga chefer. Men vi tar aldrig över någons chefskap.

5 Bredden och djupet Bredden: Kontaktmannaskap
Djupet: Olika fördjupningsområden

6 Arbetsplatser Äldre och handikappförvaltningen
Baggeby gård, Siggebo, Högsätra och korttids Cecilia, Leena Hemtjänst & dagverksamhet , Marianne OSS, Johanna Socialpsykiatri, Johanna Personlig assistans, Johanna Centralt, Cecilia Beställaravd, Marianne Utbildningsförvaltningen Källängen, Marianne Torsvik/Bodal, Leena Käppala/Högsätra, Gunilla Sär, Ledvik, Musik, modersmål, Johanna Gymnasiet, vuxenutb, Johanna Centralt, Leena Övriga förvaltningar Fko, Gunilla Tf, Gunilla Kufri, Leena Sock, Marianne Slk, Ulf Ksk, Cecilia Msk, Gunilla

7 Tjänsteutbud Rekrytering Arbetsrätt Kompetensutveckling
Chefs- och ledarutveckling Värdegrundsarbete Arbetsmiljö och hälsa Rehabilitering Likabehandling Employer branding Personalhandbok Medarbetarenkät

8 Lidingö stad – hälsans ö
Lidingö stads mål för hälsoarbetet… ”närmaste chef arbetar aktivt för att öka hälsomedvetenheten”, 70 % 2012, vision 100% 2014 ”minst 80 % upplever år 2012 att staden menar allvar i sitt arbete med hälsa”

9 Det här är också hälsa… medarbetarskap värdegrund ledarskap
rekrytering AFS samverkan Kompetens- utveckling AML

10 Aktiviteter och stöd för god hälsa och arbetsmiljö, till exempel…
Hälsonätverk för hälsoinspiratörer och chefer, 2 ggr/år Livs- och karriärutveckling – ”rätt person på rätt plats” Gemensam värdegrund - en ledstång för all verksamhet

11 Vilja & Våga – önskvärd kultur inom Lidingö stad

12 Livs- och karriärutveckling, varför då?
Öka självinsikt om preferenser och drivkrafter… För att skulptera mitt jobb så att jag kommer till min rätt För att utveckla mitt eget ledarskap / medarbetarskap För att prestera och må väl i nuläget… Identifiera energikällor respektive energislukare Prioritera Skapa balans i livet I vägskälet Göra medvetna val Upptäcka nya vägar och alternativa strategier

13 För individuell utveckling och goda resultat i verksamheten
Organisationen får Individen skaffar sig Motiverade medarbetare Självkännedom Utvecklingssamtal med kvalité Helhetssyn på arbete, privatliv och hälsa Dolda talanger och osynlig kompetens synliggörs Insikt om egna resurser, kompetens och behov Verktyg för matchning Genomtänkta underlag för utvecklingssamtalet Ökad träffsäkerhet att få rätt person på rätt plats Genomtänkt utvecklingsplan

14 Livs- & karriärutvecklingens olika steg
2. Livets resa 3. Personlighet & drivkraft 1. Nuläge 7. Utvecklingsplan 6. Strategi 4. Kompetens 5. Vision

15 Medarbetarenkät

16 Rekrytering

17 Rekryteringsmodell Malin Lindelöw - kompetensbaserad rekrytering
Två dagars utbildning Samma modell i hela Lidingö stad Icke-diskriminerande

18 Kravspecifikation Kravspecifikation är en förutsättning för en bra rekryteringsprocess. Stöd i personalhandboken! Ta hjälp av kollegor/HR för att tillföra olika perspektiv på befattningens kompetenskrav.

19 Innan rekrytering - kontrollera!
Ring HR! Behov av omplaceringar ? Har någon begärt högre sysselsättningsgrad på arbetsplatsen? Har någon företrädesrätt?

20 Platsannons Hjälp att skriva annons Jennifer Falk, HR
Minst 14 dagars ansökningstid Annonssamordnare

21 Publicering på webben

22 Printannons Gå i print, Jennifer Falk, HR ankn 3220

23 Rekryteringssystem Offentliga jobb
Inloggningsuppgifter - HR Alla ansökningar in i systemet Sparas i tre år Dokumentera i systemet

24 Interna sökande Vid behörighet – alltid intervju
Inte behörig – samtal/kontakt Positivt med intern rörlighet

25 Referenser Fråga om den sökande tidigare arbetat i Lidingö stad.
Personalhandboken har mall för referenstagning. Ring alltid på referenser.

26 Intervjuer Samma frågor till alla!
Intervjufrågor finns i Personalhandboken Ta hjälp av en kollega eller din kontaktperson på HR vid behov.

27 Marknadsföring Intervjusituationen är marknadsföring av staden.
Vad vill du förmedla? Tips! Vår arbetsplats-presentationsmaterial på Ö-nätet. Karriärwebben-Jobba hos oss.

28 Personalbostäder Ett 50-tal.
För svårrekryterade tjänster, förskollärare Ansökan via förvaltningschef och personalchef. Administreras av FKO.

29 Rekryterings- och bemanningstjänster
Rekryteringsavtal finns. Se avtalskatalog Bemanningsavtal finns. se avtalskatalogen.

30 Likabehandling Central plan Lokal plan Implementering
”Lidingö stad som arbetsplats ska vara fri från diskriminering och ge lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. En förutsättning för en god arbetsmiljö är att alla känner sig inkluderade i arbetsgemenskapen. Arbetsmiljön ska genomsyras av respekten för medarbetares olikheter för att på så sätt ta tillvara allas kompetens. Stadens chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsplats fri från diskriminering.”

31 Rökfri arbetstid Sedan 1 januari 2012
”Rökfri arbetstid innebär att medarbetare inte röker under arbetstid. Med arbetstid avses den arbetade tid som man får lön för, inklusive pauser. Lunchen räknas inte som arbetstid.”

32 Introduktion av nyanställd
På arbetsplatsen Central introduktion

33 Rehabilitering

34 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Alla chefer/arbetsledare har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda Rehabiliteringsverksamheten är en del av de systematiska arbetsmiljöarbetet Regler finns i arbetsmiljölagstiftningen

35 När? Efter fem sjuktillfällen under de senaste tolv månaderna.
Snarast eller senast efter två veckors sjukskrivning. När den anställde begär det.

36 Utredning All hantering av uppgifter i rehabiliteringsärenden sker under sekretess. Den anställde är skyldig att medverka till sin egen rehabilitering. Om den anställde inte vill medverka ska man anteckna det.

37 Resurser till hjälp HR-enheten Företagshälsovården- Falck healthcare
Personalvårdsprogrammet- Falck Healthcare Sjukskrivande läkare Försäkringskassan Fackligt ombud/skyddsombud

38 Krisstöd och krishantering
Falck healthcare Krisstöd och krishantering Mattias Klawitter, Falck healthcare

39 GLÖM EJ Nästa tillfälle är den 27 november


Ladda ner ppt "HR enheten Konsult- och servicekontoret Lidingö stad"

Liknande presentationer


Google-annonser