Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HR enheten Konsult- och servicekontoret Lidingö stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HR enheten Konsult- och servicekontoret Lidingö stad."— Presentationens avskrift:

1 HR enheten Konsult- och servicekontoret Lidingö stad

2 Vilka är vi? •Cecilia Haslum, enhetschef ankn 3217 •Jennifer Falk, HR-assistent ankn 3220 •Hanna Karlsson, HR-assistent ankn 3361 •Marianne Lönngren, HR-konsult ankn 3216 •Leena Albinsson, HR-konsult ankn 3048 •Johanna Lundström, HR-konsult ankn 3221 •Gunilla Enquist, HR-konsult ankn 3215

3 Vi arbetar på uppdrag •Av stadens personalchef som också är strateg. •Av stadens chefer.

4 Internkonsultuppdrag •Vi finns med som stöd och hjälp till samtliga chefer. Men vi tar aldrig över någons chefskap.

5 Bredden och djupet •Bredden: Kontaktmannaskap •Djupet: Olika fördjupningsområden

6 Arbetsplatser •Äldre och handikappförvaltningen •Baggeby gård, Siggebo, Högsätra och korttids Cecilia, Leena •Hemtjänst & dagverksamhet, Marianne •OSS, Johanna •Socialpsykiatri, Johanna •Personlig assistans, Johanna •Centralt, Cecilia •Beställaravd, Marianne •Utbildningsförvaltningen •Källängen, Marianne •Torsvik/Bodal, Leena •Käppala/Högsätra, Gunilla •Sär, Ledvik, Musik, modersmål, Johanna •Gymnasiet, vuxenutb, Johanna •Centralt, Leena •Övriga förvaltningar •Fko, Gunilla •Tf, Gunilla •Kufri, Leena •Sock, Marianne •Slk, Ulf •Ksk, Cecilia •Msk, Gunilla

7 Tjänsteutbud •Rekrytering •Arbetsrätt •Kompetensutveckling •Chefs- och ledarutveckling •Värdegrundsarbete •Arbetsmiljö och hälsa •Rehabilitering •Likabehandling •Employer branding •Personalhandbok •Medarbetarenkät

8 Lidingö stad – hälsans ö Lidingö stads mål för hälsoarbetet…  ”närmaste chef arbetar aktivt för att öka hälsomedvetenheten”, 70 % 2012, vision 100% 2014  ”minst 80 % upplever år 2012 att staden menar allvar i sitt arbete med hälsa”

9 Det här är också hälsa… • rekrytering • samverkan • medarbetarskap • AFS • värdegrund • Kompetens- utveckling • ledarskap • AML

10 •Hälsonätverk för hälsoinspiratörer och chefer, 2 ggr/år •Livs- och karriärutveckling – ”rätt person på rätt plats” •Gemensam värdegrund - en ledstång för all verksamhet Aktiviteter och stöd för god hälsa och arbetsmiljö, till exempel…

11 Vilja & Våga – önskvärd kultur inom Lidingö stad

12 Livs- och karriärutveckling, varför då?  Öka självinsikt om preferenser och drivkrafter… •För att skulptera mitt jobb så att jag kommer till min rätt •För att utveckla mitt eget ledarskap / medarbetarskap  För att prestera och må väl i nuläget… •Identifiera energikällor respektive energislukare •Prioritera •Skapa balans i livet  I vägskälet •Göra medvetna val •Upptäcka nya vägar och alternativa strategier

13 För individuell utveckling och goda resultat i verksamheten Organisationen fårIndividen skaffar sig Motiverade medarbetareSjälvkännedom Utvecklingssamtal med kvalitéHelhetssyn på arbete, privatliv och hälsa Dolda talanger och osynlig kompetens synliggörs Insikt om egna resurser, kompetens och behov Verktyg för matchningGenomtänkta underlag för utvecklingssamtalet Ökad träffsäkerhet att få rätt person på rätt plats Genomtänkt utvecklingsplan

14 Livs- & karriärutvecklingens olika steg • 7. Utvecklingsplan • 1. Nuläge • 2. Livets resa • 3. Personlighet • & drivkraft • 4. Kompetens • 5. Vision • 6. Strategi

15 Medarbetarenkät

16 Rekrytering

17 Rekryteringsmodell •Malin Lindelöw - kompetensbaserad rekrytering •Två dagars utbildning •Samma modell i hela Lidingö stad •Icke-diskriminerande

18 Kravspecifikation •Kravspecifikation är en förutsättning för en bra rekryteringsprocess. •Stöd i personalhandboken! •Ta hjälp av kollegor/HR för att tillföra olika perspektiv på befattningens kompetenskrav.

19 Innan rekrytering - kontrollera! •Ring HR! •Behov av omplaceringar ? •Har någon begärt högre sysselsättningsgrad på arbetsplatsen? •Har någon företrädesrätt?

20 Platsannons •Hjälp att skriva annons Jennifer Falk, HR •Minst 14 dagars ansökningstid •Annonssamordnare

21 Publicering på webben

22 Printannons •Gå i print, Jennifer Falk, HR ankn 3220

23 Rekryteringssystem Offentliga jobb •Inloggningsuppgifter - HR •Alla ansökningar in i systemet •Sparas i tre år •Dokumentera i systemet

24 Interna sökande •Vid behörighet – alltid intervju •Inte behörig – samtal/kontakt •Positivt med intern rörlighet

25 Referenser •Fråga om den sökande tidigare arbetat i Lidingö stad. •Personalhandboken har mall för referenstagning. •Ring alltid på referenser.

26 Intervjuer •Samma frågor till alla! •Intervjufrågor finns i Personalhandboken • Ta hjälp av en kollega eller din kontaktperson på HR vid behov.

27 Marknadsföring •Intervjusituationen är marknadsföring av staden. •Vad vill du förmedla? •Tips! Vår arbetsplats-presentationsmaterial på Ö-nätet. Karriärwebben-Jobba hos oss.

28 Personalbostäder •Ett 50-tal. •För svårrekryterade tjänster, förskollärare •Ansökan via förvaltningschef och personalchef. •Administreras av FKO.

29 Rekryterings- och bemanningstjänster •Rekryteringsavtal finns. Se avtalskatalog • Bemanningsavtal finns. se avtalskatalogen.

30 Likabehandling •Central plan •Lokal plan •Implementering ”Lidingö stad som arbetsplats ska vara fri från diskriminering och ge lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. En förutsättning för en god arbetsmiljö är att alla känner sig inkluderade i arbetsgemenskapen. Arbetsmiljön ska genomsyras av respekten för medarbetares olikheter för att på så sätt ta tillvara allas kompetens. Stadens chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsplats fri från diskriminering.”

31 Rökfri arbetstid •Sedan 1 januari 2012 •”Rökfri arbetstid innebär att medarbetare inte röker under arbetstid. Med arbetstid avses den arbetade tid som man får lön för, inklusive pauser. Lunchen räknas inte som arbetstid.”

32 Introduktion av nyanställd •På arbetsplatsen •Central introduktion

33 Rehabilitering

34 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar •Alla chefer/arbetsledare har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda •Rehabiliteringsverksamheten är en del av de systematiska arbetsmiljöarbetet •Regler finns i arbetsmiljölagstiftningen

35 När? •Efter fem sjuktillfällen under de senaste tolv månaderna. •Snarast eller senast efter två veckors sjukskrivning. •När den anställde begär det.

36 Utredning •All hantering av uppgifter i rehabiliteringsärenden sker under sekretess. •Den anställde är skyldig att medverka till sin egen rehabilitering. •Om den anställde inte vill medverka ska man anteckna det.

37 Resurser till hjälp •HR-enheten •Företagshälsovården- Falck healthcare •Personalvårdsprogrammet- Falck Healthcare •Sjukskrivande läkare •Försäkringskassan •Fackligt ombud/skyddsombud

38 Falck healthcare •Krisstöd och krishantering •Mattias Klawitter, Falck healthcare

39 GLÖM EJ •Nästa tillfälle är den 27 november


Ladda ner ppt "HR enheten Konsult- och servicekontoret Lidingö stad."

Liknande presentationer


Google-annonser