Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till The Empire AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till The Empire AB"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till The Empire AB

2 The Empire AB Det nya Empire startade 2004 Nytt management 2004
Konsumentvaror i fokus Första produkten var SodaStream © 2007 THE EMPIRE AB

3 Försäljningsutveckling
2004 2005 2006 2007 © 2007 THE EMPIRE AB

4 Vad är The Empire ? Empire är ett försäljnings-
och distributionsföretag inom hem och hushållsprodukter. Vi är ett management och investerings alt. riskkapitalbolag Med fokus på norden och baltikum Vi erbjuder ett styrverktyg för långsiktig tillväxt Dra ner affärsidé till två måningar och inte i punktform Ny bild ”Beskrivning” som vi plockar input ifrån gamla affärsídén Vi är experter Titta på Segulahs presentation Lyfta hit nätverksbilden - Vi har ett omfattande nätverk av kvalificerade rådgivare med finansiell och industriell kompetens. Personer i nätverket kan även användas i frågor som rör den operativa verksamheten. © 2007 THE EMPIRE AB

5 Affärsområden Hårvård Hushålls- produkter Dryckes- maskiner
© 2007 THE EMPIRE AB

6 Varumärken Dryckesmaskiner Hårvård Hushållsprodukter EGNA MÄRKEN
© 2007 THE EMPIRE AB

7 Nordisk organisation Sverige Finland Norge Danmark Island
Option på Baltikum © 2007 THE EMPIRE AB

8 Affärsmodell Marknadsföring Slutkonsument Kedja. Detaljh. Kedja.
Butiker Sverige Kedja. B2B ÅF Företag Detaljh. Kedja. Finland Kedja. Butiker Marknadsföring Slutkonsument Kedja. Detaljh. Kedja. Norge Butiker Kedja. Kedja. Detaljh. Kedja. Danmark Butiker Kedja. Kedja. ? © 2007 THE EMPIRE AB

9 Försäljnings kanaler Detaljhandeln Företagsmarknaden
© 2007 THE EMPIRE AB

10 Empire´s Expansion Nya produkter Agenturer Egna varumärken
Konsumtionsprodukter Geografisk Norden med egna varumärken och agenturer. Utanför Norden med egna varumärken Fler distributionskanaler Per geografiskt område Per kategori. (Profil, special, daglivaru.mm) © 2007 THE EMPIRE AB

11 Det som driver tillväxten idag
Finland &export Tillväxt jämfört med 2006 Q Q Q3 Q1-Q3 Omsättningstillväxt 243 % % % % Resultatillväxt efter finansnetto 171 % % % 169 % © 2007 THE EMPIRE AB

12 Som aktieägare i Empire kan man förvänta sig:
Fokus på organisk tillväxt Fortsatt tillväxt genom förvärv Ökad andel egna varumärken Flera konsumtionsprodukter Omstättning & Resultatutveckling P Omsättning 14,7 25, > 300 Resultatillväxt efter finansnetto 1,4 3,6 13* V.B * Exklusive engångs kostnader på totalt 5,2 MKR (avser tvist i England -4,2 samt lösen av gammal pensions skuld -1) © 2007 THE EMPIRE AB

13 Ledning och styrelse LEDNING Johan Kalling, VD
Michael Christensen, vVD Ulrika Kruse, Försäljningschef Dick Holmgren, CFO Johanna Alm, Administration Per Björkman, Affärsutveckling Jonas Holmström, Inköp Thomas Irstam, Key acount STYRELSE Ian Wachtmeister Ulf Christensen Johan Kalling, VD Hans Risberg Tina Nordström Åsa Mitzell Hans Langenskiöld Marianne Östlund © 2007 THE EMPIRE AB

14 Q3

15 Koncernens omsättning & resultatutveckling
© 2007 THE EMPIRE AB

16 Q3 2007 i korthet Hårvård Omsättning 42,1 MSEK
Rosa bandet produkterna väl mottagna hos kunder och konsumenter Lansering av C4’s hela produktsortiment hos samtliga Åhléns och Kicks. BaByliss for Men tillsammans med Magnus Samuelsson lanserat två nya hårklippningsmaskiner. © 2007 THE EMPIRE AB

17 Q3 2007 i korthet Dryckesmaskiner
Omsättning 116,6 MSEK Dryckesmaskiner Sodastream försäljningen går mycket bra. Från en bra tillväxt har miljödebatten ytterligare hjälp till att lyfta försäljningen till nya höjder. Saeco har på bred front lyckats med de nya helautomatiska maskinerna designade tillsammans med BMW´s design team. C3 kaffemaskiner uppskattas i Ryssland. © 2007 THE EMPIRE AB

18 Q3 2007 i korthet Hushållsmaskiner
Omsättning 15,7 MSEK Den innovativa C3 Smart Sealer har redan passerat 30  enheter inför stundande Tv-reklam Cusinart har börjat hösten bra med en betydande ökning av försäljningsställen. Kenwood släpper sin nya design serie K-Mix lagom till Jul försäljningen. Produktutvecklingen av egna produkter under egna varumärke är i full gång. © 2007 THE EMPIRE AB

19 AKTIER

20 Aktiedata A B Totalt Antal: 135 000 9.052 844 15.107*
Vid full konvertering: 346  (konverteringskurs 12,5 kr ) 135  * C aktier idag, som görs om till B-aktier. © 2007 THE EMPIRE AB

21 Aktieägare 2006-12-31 serie A serie B serie C Aktieägare Antal aktier
Antal aktier Andel i % av kapital Andel röster Andel i % av röster serie A serie B serie C Ian Wachtmeister * 5 626 6,01 16,97 Ulf Christensen 16,89 14,92 Hans Langenskiöld * 11,43 10,10 Michael Christensen 10,85 998846,0 9,59 Johan Kalling * 10,72 9,47 Per Björkman * 7,21 6,37 Robert Alpert 2 756 3,02 2,67 Thomas Irstam 2,95 2,61 Akelius Insurance Public Ltd 2,28 2,02 Britt Jönsson 2,09 1,84 Övriga 6 725 26,55 23,44 Summa 15 107 100,00 * Privat och/eller genom bolag © 2007 THE EMPIRE AB

22 SIFFROR

23 Resultaträkning Q1- Q3 2007 © 2007 THE EMPIRE AB

24 Balansräkning Immateriella tillgångar består av agenturavtal, varumärken samt goodwill. Gerbys varulager. I likvida medel ingår spärrade bankmedel om 6,5 MSEK som garanti för pensionsskulder hos FPG. Övriga avsättningar består bland annat av en latentskatteskuld om 7,5 MSEK som uppstod i samband med förvärvet av Gerby. © 2007 THE EMPIRE AB

25 Nyckeltal © 2007 THE EMPIRE AB


Ladda ner ppt "Välkommen till The Empire AB"

Liknande presentationer


Google-annonser