Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Group HR Strategi & Funktion Sara Klingenborg Head of Recruitment & Employer branding Patrik Ågren Head of Leadership & Organisational development.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Group HR Strategi & Funktion Sara Klingenborg Head of Recruitment & Employer branding Patrik Ågren Head of Leadership & Organisational development."— Presentationens avskrift:

1 Group HR Strategi & Funktion Sara Klingenborg Head of Recruitment & Employer branding Patrik Ågren Head of Leadership & Organisational development

2 Sara Klingenborg - 39 år gammal - Gift, 3 barn, Nils and Axel (6 år) och Ruth 3 år - Bor utanför Stockholm - PA programmet i Lund, examen 1999 - Head hunter på InterSearch - Rekryterare på Microsoft - Rekryterings- och Talangansvarig på Accenture - Head of Recruiting and Employer Branding på Eniro 2

3 Patrik Ågren snart 46

4 HR’s Uppdrag Att maximera produktiviteten hos Human Kapitalet, genom att förvalta och utveckla medarbetare och organisation.

5 Att leda är att se sin egen och omgivningens reaktioner 5 Optimism/Osäkerhet Förnekan Ilska Förhandlingar Förtvivlan/ Skepticism PessimismPröva Hopp och realism Accept Välinformerad optimism Initiativet är fullfört Kontinuerlig förbättring

6 HR’s kärnprocesser • Attrahera – Rekrytera, emp.brand etc • Behålla – Arb.miljö etc • Utveckla/designa - organisation, medarbetare, chefer, verksamhet, processer • Belöna - medarbetare, chefer • Avveckla - verksamheter, individer • Lagar/avtal – efterlevnad av lagar och regler

7 Koncerngemensamma HR Processer • Rekrytering, • Värderingar (implementation, uppföljning) • Chefsprofil, chefsutveckling, 360 m.m • Talang processer • Succesionsprocesser • Utvärderingsprocesser • Compensations strategi (paket) • Roller/Befattningar • Lönerevisioner • Karriärutveckling • Emp.Brand aktivieter (profil)

8 Utvecklingen av Personalfunktionen Trans- aktions baserad Förtroende baserad Mellan Stor Problem baserad Förståelse för affärsproblemen Nivå på Relationen Liten Adminstratör Strategisk Affärsledare Affärs Partner

9 Fyra roller för HR Business Partners HRBP Strategic Partner SP • Adjusting HR strategies to respond to changing needs • Develop the next generation leaders • Identifying critical HR metrics • Identifying new business strategies • Identifying talent issues before they impact business • Prioritizing across HR Needs • Redesigning structurs around strategic objectives • Understanding the talent needs of the business Operations Manager OM • Assessing employee attitues • Communicating organizational culture to employees • Communicationg policies and procedures to employees • Ensuring HR programs are aligned with culture • Keeping the line updated on HR initiatives • Tracking trends in employee behaviors Emergency Responder ER • Preparing for different situations • Quickly responding to complaints • Quickly responding to line managers questions • Reponding to employee needs • Responding to managers needs Employee Mediator EM • Managing competing personalities in the organisation • Managing conflict between employees • Managing conflict between managers • Responding to organizational changes • Resolving political problems in the executions of business plans

10 Ledarskap sambandet mellan Strategi, Kultur och Struktur i ett företag/team/grupp Mission HANDLING STRATEGI  Vision  Strategiska mål  Taktiska mål STRUKTUR  Organisation  Processer  Ansvarsområden KULTUR  Värderingar  Principer  Attityder / Beteende

11 Extern Attraktionskraft 3. Ideal Individuella möten Ex. Projekt, möten med ledningsgrupp m.m 2. Arbets intresse Praktik, Ex.jobb, Trainee program Ex. Skolkontakter, Prao, Ex.jobb m.m 1. Kännedom Marknadsföring, Värderingar, Varumärke Ex. Universum, Karriärdagar m.m Kännedom 2012 Arbets Intresse 2012-2013 Ideal 2014

12 Intern Attraktionskraft Ledarskap Chefsprofil etc Värderingar CoC, Policy etc VarumärkeUtveckling/KarriärKompensation och förmåner

13  Klicka för att redigera dispositionstextens format  Andra dispositionsnivån  Tredje dispositionsnivån  Fjärde dispositionsnivån  Femte dispositionsnivån  Sjätte dispositionsnivån  Sjunde dispositionsnivån  Åttonde dispositionsnivån • Nionde dispositionsnivånClick to edit Master text styles • Second level • Third level • Fourth level • Fifth level  Klicka för att redigera dispositionstextens format  Andra dispositionsnivån  Tredje dispositionsnivån  Fjärde dispositionsnivån  Femte dispositionsnivån  Sjätte dispositionsnivån  Sjunde dispositionsnivån  Åttonde dispositionsnivån • Nionde dispositionsnivånClick to edit Master text styles • Second level • Third level • Fourth level • Fifth level Kompetenshantering Karriär Planering Utbildning & Utveckling Kompensation & Förmåner Mätning & Raportering Successions Planering Företagsimage & Rekrytering Målstyrnings process Prestations kultur Affärsmål Talang genomgång & Planering Planera Utvärdera Utveckla Avancera Leda Analysera = Primär länk = Sekundär länk


Ladda ner ppt "Group HR Strategi & Funktion Sara Klingenborg Head of Recruitment & Employer branding Patrik Ågren Head of Leadership & Organisational development."

Liknande presentationer


Google-annonser