Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet."— Presentationens avskrift:

1 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet

2 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet DEFINITION AV TRAVEL AWARENESS •Transportinformation och reklamkampanjer kan påverka människors medvetenhet, attityder och resvanor - och stimulera cykling, gång och användandet av kollektivtrafik. •Tre generella typer av kampanjer kan urskiljas: • Allmänna medvetenhetandehöjande kampanjer • Kampanjer riktade till särskilda grupper och områden • Individanpassade kampanjer

3 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet FÖRÄNDRINGENS 7 SKEDEN Följande bilder visar en modell som illustrerar elementen i „the Stages of Change Model“, som utvecklats som en del av INPHORMM-projektet (de så kallade 5 ‘A’:na’) och delar av „the Theory of Planned Behaviour“. Modellen med Förändringens 7 skeden (the 7 stages of change) har utvecklats i TAPESTRY-projektet.

4 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet Tapestry Steg 1 1. Medvetenhet om problemet Medveten om problemet med trafikstockningar?

5 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet Tapestry Steg 1 1. Awareness of problem Aware of the issue of traffic congestion? Tapestry Steg 2 2. Acceptera ansvar Accepterar personligt / gemensamt ansvar? 1. Medvetenhet om problemet Medveten om problemet med trafikstockningar?

6 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet Tapestry Steg 3 3. 3. Insikt om valmöjligheter Medveten om uthålliga transportsätt?

7 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet Tapestry Steg 3 Tapestry Steg 4 4. Utvärdering av valmöjligheter Finns det ett fullgott alternativ? 3. 3. Insikt om valmöjligheter Medveten om uthålliga transportsätt?

8 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet Tapestry Steg 5 5. Göra ett val Avser att göra en förändring av beteende?

9 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet Tapestry Steg 5 Tapestry Steg 6 6. Experimenterande beteende Provar nya transportalternativ? 5. Göra ett val Avser att göra en förändring av beteende?

10 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet Tapestry Steg 7 7. Invant beteende Långsiktig övergång till uthålliga transportsätt?

11 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet BUDSKAP • Använd argument som de flesta kan hålla med om. • Gör det önskvärda beteendet speciellt på något sätt. • Använd positiva budskap och en icke- auktoritär ton. • För platsbaserade kampanjer – använd budskap som är relevanta för de viktigaste angelägenheterna för platsen (t.ex. barnens hälsa och säkerhet vid skolor och anställdas hälsa och “produktivitet” vid arbetsplatser). • För individanpassade kampanjer, betona att små ändringar kan göra stor sammantagen skillnad.

12 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet INCITAMENT OCH MARKNADSFÖRING • Incitament bör vara direkt riktade att främja det önskade beteendet. • Överväg att kombinera incitament med åtgärder som missgynnar det oönskade beteendet. • Försäkra er om att incitament som införs inte motverkas av befintliga policies som främjar bilanvändning (t.ex. tjänstebilspolicy). • Använd marknadsföringsmaterial som stärker varandra, t.ex. affischer och flygblad.

13 www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet


Ladda ner ppt "Www.transportlearning.net Kampanjer för ökad resemedvetenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser