Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VASAREGIONEN. VASAREGIONEN VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK Ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av 7 kommuner Kommunerna finansierar verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VASAREGIONEN. VASAREGIONEN VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK Ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av 7 kommuner Kommunerna finansierar verksamheten."— Presentationens avskrift:

1

2 VASAREGIONEN

3 VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK
Ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av 7 kommuner Kommunerna finansierar verksamheten med 14 euro/invånare/år Budget för år 2013: ca 2,2 miljoner euro

4 ORGANISATIONSSCHEMA Yhtiökokous / Bolagsstämman Hallitus / Styrelsen
Työvaliokunta / Arbetsutskottet Toimitusjohtaja /Verkställande direktör Henkilökunta / Personalen Alue- ja toimialakehittäminen / Region- och branschutveckling Ohjelmat ja hankkeet / Program och projekt Seudun markkinointi ja viestintä / Regionmarknadsföring och -kommunikation Elinkeinopalvelut / Näringslivstjänster

5 VASEKS STYRELSE Ordinarie medlem kommun/organisation suppleant Tomas Häyry, ordf. Vasa Veli-Matti Laitinen Rurik Ahlberg Korsholm Mikael Alaviitala Janne Laine Laihela Tapio Nyysti Mikko Ollikainen Malax Håkan Knip Miko Heinilä Storkyro Pirkko Viljanmaa Måns Holming Korsnäs Roger Bergström Harry Backlund Vörå Katarina Heikius Heikki Uusitalo industrin Juha Häkkinen Ari Tyynismaa sm-företagen Dan Örndahl Jussi-Pekka Karjala sm-företagen Antti Romu Matti Jakobsson högskolorna Örjan Andersson Pekka Haapanen, verkställande direktör/sekreterare

6 BOLAGETS UPPGIFTER Näringslivsrådgivning, omspänner företagets hela livscykel Regionala näringslivs- och utvecklingsprojekt Marknadsföring av regionen

7 NÄRINGSLIVSRÅDGIVNING SOM OMSPÄNNER FÖRETAGETS HELA LIVSCYKEL
Avgiftsfria och konfidentiella tjänster En lucka för alla ärenden: Tjänster för nyföretagare Tjänster för existerande företag - lokalärenden - utveckling av företagets verksamhet - internationalisering Rådgivning vid ägar- och generationsskiften

8 FÖRETAGSKONTAKTER 2007 –

9 RÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN VID STARTIA 2008 – 30.9.2013
Fr.o.m ingår också den nyföretagsrådgivning som VASEKs företagsrådgivare ger i statistiken.

10 NYA FÖRETAG I VASAREGIONEN GRUNDADE MED HJÄLP AV STARTIA 2008 – 30. 9

11 FÖRETAGSFINLAND YHTEISTYÖKUMPPANIT I Vasaregionen
VASEK (koordinaator) Österbottens ELY-central Österbottens TE-byrå Finnvera Abp Andelslaget Viexpo Oy Merinova Ab Kust-Österbottens Företagare rf. Österbottens handelskammare Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab Yrkeshögskolan Novia Yrkesakademin i Österbotten Vasa universitet Vasa yrkesinstitut (VAO) Vasa vuxenutbildningscenter (VAKK) Pro Agria / Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

12 UTVECKLINGS- OCH PROJEKTVERKSAMHET
Förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar och utvecklar näringslivet Koordinerar Vasaregionens projektverksamhet, beviljar kommunal medfinansiering till åtgärder inom projekt som förvaltas av andra organisationer (bl.a. kompetenscentraprogrammet , branschvisa projekt) Förvaltar och genomför egna projekt som finansieras med särskild finansiering (ERUF, ESF m.m.). På gång år 2013 är: Energiska Vasaregionen Effektivering av ägarskiftestjänster Utveckling av företagandet inom välfärdsbranschen Hållbart byggande och energieffektivitet i Vasaregionen Höjning av kunskapsnivån hos företagens arbetskraft och utbildningsaktivering i Vasaregionen Logistics Solutions NLC Corridor (delaktör) Finnmet Partners (delaktör) Botnia Marketing

13 UTVECKLINGS- OCH PROJEKTVERKSAMHET
Deltar i olika projekt utan finansieringsandel som samarbetspartner, som styrgruppsmedlem eller i andra uppgifter Förteckning över pågående näringslivs- och utvecklingsprojekt i Vasaregionen:

14 REGIONAL KOMMUNIKATION
VASEK koordinerar regionens gemensamma kommunikation och marknadsföring i enlighet med Vasaregionens kommunikationsstrategi och kommunikationsplan Målsättningar för den regionala kommunikationen: En nationellt stark bild av Vasaregionen som sysselsättare av kunniga personer i synnerhet inom den tekniska branschen arbetsplatser inom energiteknologi-koncentrationen år 2020 = nya arbetsplatser på 10 år En global ökning av kännedomen hos energiteknologiföretag om den befintliga koncentrationen av branschens industri och tjänster i Vasaregionen Vasaregionens image bland Finlands topp 6 regioner

15 PERSONAL Stefan Råback utvecklingsdirektör
Ledning av utvecklingsverksamheten, ersättare för vd, finansiering av program och projekt Korsholm Pekka Haapanen vd corporate covernance /HHJ byggnadsbranschen, handel Vasa Tommi Virkama Direktör för Startia rådgivning till nyföretagare Kjell Nydahl Direktör för företagstjänster 050  Ägar- och generationsskiften, pälsbranschen Korsnäs Antti Alasaari företagsrådgivare 044  Nya företagare, landsbygdsföretagande, metallbranschen Kyrolandet Mikael Hallbäck företagsrådgivare Nya företagare Malax, Vörå Kari Huhta företagsrådgivare Företagstomter och företagslokaler, utbildningsfrågor i företag Lasse Pohjala Senior Business Advisor Invest In-etablerings-tjänster, internatio-naliseringstjänster Sari Saarikoski företagsrådgivare Utveckling av välfärdsbranschen; Servicesedelkoordinator, nya företagare

16 PERSONAL Riitta Björkenheim Logistikexpert 044 512 6612
Mauritz Knuts projektchef Energieffektivt byggande Peter Källberg projektchef Turism Anna Måtts Logistikexpert Markus Rönnblom NLC Cargo Specialist

17 PERSONAL Suvi Markko Kommunikationschef 050 534 1911
regionmarknadsföring och -kommunikation Mari Kattelus Marknadsföringsplanerare Kia Lettelin informatör (projektkommunikation) Päivi Elina Alasjärvi Informatör-översättare föräldraledig Johanna Hietikko-Koljonen informatör Eivor Koskela assistent

18 VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK VASAREGIONENS NYFÖRETAGSCENTRUM STARTIA
Nedre torget 1 A Vasa Tfn Facebook: VASEK Vasaregionen


Ladda ner ppt "VASAREGIONEN. VASAREGIONEN VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK Ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av 7 kommuner Kommunerna finansierar verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser