Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VASAREGIONEN VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK • Ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av 7 kommuner • Kommunerna finansierar verksamheten med 14 euro/invånare/år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VASAREGIONEN VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK • Ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av 7 kommuner • Kommunerna finansierar verksamheten med 14 euro/invånare/år."— Presentationens avskrift:

1

2 VASAREGIONEN

3 VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK • Ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av 7 kommuner • Kommunerna finansierar verksamheten med 14 euro/invånare/år • Budget för år 2013: ca 2,2 miljoner euro

4 ORGANISATIONSSCHEMA Yhtiökokous / Bolagsstämman Hallitus / Styrelsen Työvaliokunta / Arbetsutskottet Toimitusjohtaja /Verkställande direktör Henkilökunta / Personalen Elinkeinopalvelut / Näringslivstjänster Alue- ja toimialakehittäminen / Region- och branschutveckling Ohjelmat ja hankkeet / Program och projekt Seudun markkinointi ja viestintä / Regionmarknadsföring och -kommunikation

5 VASEKS STYRELSE 4.4.2013 - Ordinarie medlem kommun/organisationsuppleant Tomas Häyry, ordf. Vasa Veli-Matti Laitinen Rurik Ahlberg Korsholm Mikael Alaviitala Janne Laine Laihela Tapio Nyysti Mikko OllikainenMalax Håkan Knip Miko HeiniläStorkyro Pirkko Viljanmaa Måns HolmingKorsnäs Roger Bergström Harry BacklundVörå Katarina Heikius Heikki Uusitalo industrin Juha Häkkinen Ari Tyynismaa sm-företagen Dan Örndahl Jussi-Pekka Karjala sm-företagen Antti Romu Matti Jakobsson högskolorna Örjan Andersson Pekka Haapanen, verkställande direktör/sekreterare

6 BOLAGETS UPPGIFTER •Näringslivsrådgivning, omspänner företagets hela livscykel •Regionala näringslivs- och utvecklingsprojekt •Marknadsföring av regionen

7 NÄRINGSLIVSRÅDGIVNING SOM OMSPÄNNER FÖRETAGETS HELA LIVSCYKEL Avgiftsfria och konfidentiella tjänster En lucka för alla ärenden: • Tjänster för nyföretagare • Tjänster för existerande företag - lokalärenden - utveckling av företagets verksamhet - internationalisering • Rådgivning vid ägar- och generationsskiften

8 FÖRETAGSKONTAKTER 2007 – 30.9.2013

9 RÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN VID STARTIA 2008 – 30.9.2013 Fr.o.m. 2011 ingår också den nyföretagsrådgivning som VASEKs företagsrådgivare ger i statistiken.

10 NYA FÖRETAG I VASAREGIONEN GRUNDADE MED HJÄLP AV STARTIA 2008 – 30.9.2013

11 FÖRETAGSFINLAND YHTEISTYÖKUMPPANIT I VASAREGIONEN VASEK (koordinaator) Österbottens ELY-central Österbottens TE-byrå Finnvera Abp Andelslaget Viexpo Oy Merinova Ab Kust-Österbottens Företagare rf. Österbottens handelskammare Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab Yrkeshögskolan Novia Yrkesakademin i Österbotten Vasa universitet Vasa yrkesinstitut (VAO) Vasa vuxenutbildningscenter (VAKK) Pro Agria / Österbottens Svenska Lantbrukssällskap www.yrityssuomi.fi

12 UTVECKLINGS- OCH PROJEKTVERKSAMHET • Förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar och utvecklar näringslivet • Koordinerar Vasaregionens projektverksamhet, beviljar kommunal medfinansiering till åtgärder inom projekt som förvaltas av andra organisationer (bl.a. kompetenscentraprogrammet 2007-2013, branschvisa projekt) • Förvaltar och genomför egna projekt som finansieras med särskild finansiering (ERUF, ESF m.m.). På gång år 2013 är: • Energiska Vasaregionen • Effektivering av ägarskiftestjänster • Utveckling av företagandet inom välfärdsbranschen • Hållbart byggande och energieffektivitet i Vasaregionen • Höjning av kunskapsnivån hos företagens arbetskraft och utbildningsaktivering i Vasaregionen • Logistics Solutions • NLC Corridor (delaktör) • Finnmet Partners (delaktör) • Botnia Marketing

13 UTVECKLINGS- OCH PROJEKTVERKSAMHET • Deltar i olika projekt utan finansieringsandel som samarbetspartner, som styrgruppsmedlem eller i andra uppgifter F ÖRTECKNING ÖVER PÅGÅENDE NÄRINGSLIVS - OCH UTVECKLINGSPROJEKT I V ASAREGIONEN : http://www.vasek.fi/projekt/ http://www.vasek.fi/projekt/

14 REGIONAL KOMMUNIKATION VASEK koordinerar regionens gemensamma kommunikation och marknadsföring i enlighet med Vasaregionens kommunikationsstrategi och kommunikationsplankommunikationsstrategi Målsättningar för den regionala kommunikationen: 1.En nationellt stark bild av Vasaregionen som sysselsättare av kunniga personer i synnerhet inom den tekniska branschen 2.20 000 arbetsplatser inom energiteknologi- koncentrationen år 2020 = 10 000 nya arbetsplatser på 10 år 3.En global ökning av kännedomen hos energiteknologiföretag om den befintliga koncentrationen av branschens industri och tjänster i Vasaregionen 4.Vasaregionens image bland Finlands topp 6 regioner

15 PERSONAL Kjell Nydahl Direktör för företagstjänster 050 368 2686 Ägar- och generationsskiften, pälsbranschen Korsnäs Antti Alasaari företagsrådgivare 044 512 6613 Nya företagare, landsbygdsföretagande, metallbranschen Kyrolandet Kari Huhta företagsrådgivare 0500 761 996 Företagstomter och företagslokaler, utbildningsfrågor i företag Stefan Råback utvecklingsdirektör 050 590 2525 Ledning av utvecklingsverksamheten, ersättare för vd, finansiering av program och projekt Korsholm Tommi Virkama Direktör för Startia 0400 919 361 rådgivning till nyföretagare Pekka Haapanen vd 040 507 7330 corporate covernance /HHJ byggnadsbranschen, handel Vasa Mikael Hallbäck företagsrådgivare 040 595 9706 Nya företagare Malax, Vörå Lasse Pohjala Senior Business Advisor 0400 629 388 Invest In-etablerings- tjänster, internatio- naliseringstjänster Sari Saarikoski företagsrådgivare 040 558 6058 Utveckling av välfärdsbranschen; Servicesedelkoordinator, nya företagare

16 PERSONAL Anna Måtts Logistikexpert 044 512 6320 Mauritz Knuts projektchef 050 306 8419 Energieffektivt byggande Riitta Björkenheim Logistikexpert 044 512 6612 Peter Källberg projektchef 040 944 2058 Turism Markus Rönnblom NLC Cargo Specialist 044 098 7415

17 PERSONAL Suvi Markko Kommunikationschef 050 534 1911 regionmarknadsföring och -kommunikation Kia Lettelin informatör (projektkommunikation) 045 639 0027 Johanna Hietikko-Koljonen informatör 050 591 8649 Mari Kattelus Marknadsföringsplanerare 0400 681 048 Päivi Elina Alasjärvi Informatör-översättare föräldraledig Eivor Koskela assistent 040 764 4884 06 317 7600

18 VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK VASAREGIONENS NYFÖRETAGSCENTRUM STARTIA Nedre torget 1 A 65100 Vasa Tfn +358 6 317 7600 info@vasek.fi www.vasek.fi Facebook: VASEK Vasaregionen


Ladda ner ppt "VASAREGIONEN VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK • Ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av 7 kommuner • Kommunerna finansierar verksamheten med 14 euro/invånare/år."

Liknande presentationer


Google-annonser