Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete Brandtrovärdighet Case: Helsingfors stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete Brandtrovärdighet Case: Helsingfors stad."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete Brandtrovärdighet Case: Helsingfors stad

2 Inledning  Syfte  Att undersöka om en av Helsingfors marknadsföringsmaterial, främst broschyren Helsingfors - Turistguide, motsvarar det brand som staden har skapat åt sig.  Problemområde  Stämmer broschyren Turistguide överens med Helsingfors brand, hur den upplevs av dem som läser den och vilka förbättringar kan göras?  Avgränsing  Metod  En kvantitativ undersökning som förstärks med en teoretisk del

3 Brand  Definitioner av brand  Ordet brand härstammar ursprungligen ur det engelska ordet brand, som betyder brännmärke, varumärke eller märke. (Laakso 1999)  För med sig värde, fungerar som fördel, täcker även service och tjänster, konkret och emotionell sida, mätbara ekonomiska fördelar (Hart&Murphy 1998)  En uppfattning som formars i kundens sinne, en summa av kärn- och tilläggsfaktorer (Moilanen 2007)  Ett namn, en term, en symbol eller en design eller en kombination av dessa, vars mening är att identifiera en försäljare eller en grupp av försäljares varor eller tjänster och skilja dem från liknande konkurrenter. (Amerikas marknadsföringsassociation)

4 Brand  Mening och roll  Utveckla sig själv, sina produkter och verksamheten  Ett löfte som stärker relationer  Påverkar och skyddar  Nyttor  Emotionella  Differentierar  Kvalitetscertifikat  Finansiella-, strategiska- och riktningsfördelar

5 Brand  Att bygga upp ett fungerande brand

6 Brandet i marknadsföring  Brandet skall synas i all marknadsföring  Gör produkter kända, skapar en positiv bild  Broschyrer vanligast, viktigast och mest centrala  Lätt att använda och förvara  Nackdelar är att den blir snabbt föråldrade, svinn och misstag

7 Brandet i marknadsföring  Bilder  Stillbilder, flesta och första intrycken  Denotativ och konnotativ nivå  Text  Rubriker  Brödtext  Layout  Passa ihop, stämma överens  Kontrast och harmoni

8 Brandet i marknadsföring  Budskap och övertalningsförmåga  Logos, ethos och pathos

9 Metoddiskussion  Helsingfors:  Vision  Brandelement  Träffpunkten mellan öst och väst  Skrägården och Östersjön  Design och shopping  Arkitektur  Naturskön och parkaktig stad  Evenemang  Huvudmålgruppen barnfamiljer  Museer, kultur och sevärdheter,  Finsk mat

10 Metoddiskussion  Broschyren Turistguide  Publiceras årligen på 11 olika språk  Gratis  Information om bl.a. sevärdheter, restauranger, evenemang och logi  Karta

11 Metoddiskussion  Forskningsmetod  Kvantitativ metod  Enkät  22 frågor inom tre kategorier; bakgrundsfaktorer, marknadsföring av Helsingfors och broschyren turistguide  Insamling av svar under juni, juli och augusti  Sammanlagt 85 svar

12 Resultatredovisning och diskussion  Bakgrundsfaktorer  Jämn ålders- och könsfördelning  Respondenter från 22 olika länder, uppdatera listan  Varierande resesällskap, mest med familjen  De flesta hade inte rest till Helsingfors tidigare

13 Resultatredovisning och diskussion  Marknadsföring av Helsingfors  Varierande faktorer som påverkat vid val av destination  Mest allmänna svar var kryssningsdestination, se ngt annorlunda  Logiska och emotionella faktorer  Faktorer som syns vid marknadsföring  Vissa turister hade inte sett någon marknadsföring

14  Marknadsföring av Helsingfors  Ord som beskriver staden  Reflekterar överlag bra verkligheten, men kunde vara mer varierande OrdAntalOrdAntalOrdAntalOrdAntal Ren19Dyr3Underbar för barn1Karismatisk1 Vänlig16Säker3Varm1Ordning1 Vacker13Öppen3Unik1Design1 Modern9Intressant3Stressig1 Överraskand e1 Hav9Avslappnad3Underhållande1Skandinavisk1 Trevlig8Historisk3Värd att besöka1Bra musik1 Natur7 Fotgängar vänlig3Informativ1Varierande1 Dyr6Hamn3Torg1Turistisk1 Annorlunda5Liten3Lätt att se1Konst1 Arkitektur5Nordisk3Färggrann1Ung1 Tyst4Solig3Tuff1Innovativ1 Shopping4 Väl organiserad2Öl1 Ärliga och Hjälpsamma människor4Attraktiv2Kvinnor1 Het2Barer1 Fredlig2Klassisk1 Kultur2Kaotisk1

15 Resultatredovisning och diskussion  Broschyren Turistguide  Bilder  Både antal och kvalitet bra  Reflektera mer verkligheten, mer varierande  Reklam  Skall finnas i passlig mängd  Fundera på hurdan typ av reklam som är lämplig

16 Resultatredovisning och diskussion  Broschyren Turistguide  Text och rubriker  Passlig mäng, informativ, rubrikerna sammanfattar  Layout, harmoni och kontrast  Logik och trovärdighet

17 Resultatredovisning och diskussion  Broschyren Turistguide  Känslor som väcks  nyfikenhet, intresse, lycka och önskan om att se platser  Att finna det man letar efter  Språk  De flesta fick broschyren på sitt språk

18 Resultatredovisning och diskussion  Broschyren Turistguide  Att få tag på broschyren  Betygsättning  Medeltal 3,98 Statistics Vitsord N Valid 81,00 Missing 4,00 Mean 3,98 Std. Deviation,94 Minimum 1,00 Maximum 5,00 Frequency 1 2 2 6 3 6 4 45 5 22 Total 81

19 Avslutning  Förbättringsförslag  Validitet och reliabilitet  Storleken på samplet  Insamling av svar  Enkäten


Ladda ner ppt "Examensarbete Brandtrovärdighet Case: Helsingfors stad."

Liknande presentationer


Google-annonser