Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling och implementering Finja Prefab AB VBEN20 Bygginnovationssystem 2011-11-17, LTH Stefan Paulsson 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling och implementering Finja Prefab AB VBEN20 Bygginnovationssystem 2011-11-17, LTH Stefan Paulsson 1."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling och implementering Finja Prefab AB VBEN20 Bygginnovationssystem
, LTH Stefan Paulsson 1

2 Företaget 2

3 Byggprocessen totalentreprenad
Byggherre Arkitekt Totalentreprenör Konstruktör Stomleverantör El VS Ventilation 3

4 Byggprocessen generalentreprenad
Byggherre Arkitekt Konstruktör Byggare Stomleverantör El VS Vent 4

5 Byggprocessen totalentreprenad
Byggherre Arkitekt Totalentreprenör Konstruktör El VS Ventilation Stomleverantör 5

6 Byggprocessen generalentreprenad
Byggherre Arkitekt Konstruktör Byggare El VS Vent Stomleverantör 6

7 Byggprocessen partnering
Byggherre Arkitekt Konstruktör Byggare Stomleverantör El VS Vent 7

8 Utvecklingsarbete Marknad förbättring Teknisk Ekonomi IDÈ 8

9 Marknads-föringsfasen
Utvecklingsarbete Idé Utvecklings- avdelning Beslut om förstudie fasen Marknads-föringsfasen 9

10 Utvecklingsarbete Förstudie Forma idén till handfast produkt/tjänst
Studier om historik och befintliga lösningar Konkurrenssituation Tidplan Resurser (konsulthjälp, provning, intern tid, marknadsföring) Uppskattning kostnad utveckling/payback Om förstudie visar att det finns en stor möjlighet till lönsamhet samt om resurserna finns att hantera utvecklingen startar det vidare arbetet 10

11 Utvecklingsarbete Utvecklingsfasen
Gör fördjupade beräkningar/analyser över viktiga egenskaper Finjustera produkten efter resultat Vid behov av provning, utför en förenklad provning Gör fördjupade beräkningara/analyser över övriga egenskaper Vid behov av provning, utför provning Fullskaletest Finjustera produkten efter resultat (om provning har verifierat egenskaper begränsas möjligheten att justera produkten kraftigt) Härefter går produkten ut i produktportföljen 11

12 Utvecklingsarbete Marknadsföringsfasen
Ta fram tekniska specifikationer, broschyrer, marknadsföringsplan Möte med befintliga kunder och informera Möte med möjliga nya kunder i olika segment För varje projekt som byggs använd erfarenhet för dels marknadsföring och dels tekniskt förbättra Härefter lyder produkten under samma delar som övriga produkter 12

13 Klimatväggen 13

14 Klimatväggen Bostadsvägg Öppen insida U-värde Bärighet Energieffektiv
Marknad förbättring Teknisk Ekonomi IDÈ Bostadsvägg Öppen insida Energieffektiv U-värde Bärighet Köldbryggor Fuktegenskaper Priseffektiv Livslängdskostnad 14

15 Marknads-föringsfasen
Klimatväggen Idé Utvecklings- avdelning Beslut om förstudie fasen Marknads-föringsfasen 15

16 Klimatväggen Förstudie Forma idén till handfast produkt/tjänst
Produkt till hälften sandwich till hälften stålregelvägg Studier om historik och befintliga lösningar Intern produkt som tekniskt sämre Konkurrenssituation Väldigt begränsad Tidplan Resurser (konsulthjälp, provning, intern tid, marknadsföring) Samtliga ovanstående krävdes Uppskattning kostnad utveckling/payback Stor möjlighet att hitta ett eget segment med låg konkurrens och stort försprång Om förstudie visar att det finns en stor möjlighet till lönsamhet samt om resurserna finns att hantera utvecklingen startar det vidare arbetet 16

17 Klimatväggen Utvecklingsfasen
Gör fördjupade beräkningar/analyser över viktiga egenskaper Finjustera produkten efter resultat Geometrin för bärande del och isolering bestämdes efter U-värdeskrav och bärighetskrav Vid behov av provning, utför en förenklad provning En liten testvägg byggdes och produktionssvårigheter utvärderades Gör fördjupade beräkningara/analyser över övriga egenskaper Analyser för att ljud- och brandkrav skulle uppfyllas Vid behov av provning, utför provning Vägg brandprovades på SP för att uppnå bra värden. Ljudprov på uppförda projekt Fullskaletest Utfördes i flera steg 17

18 Klimatväggen Marknadsföringsfasen
Ta fram tekniska specifikationer, broschyrer, marknadsföringsplan Möte med befintliga kunder och informera Möte med möjliga nya kunder i olika segment För varje projekt som byggs använd erfarenhet för dels marknadsföring och dels tekniskt förbättra Olika detaljlösningar löstes för nya projekt, provades och finjusterades. Härefter lyder produkten under samma delar som övriga produkter 18

19 Tack! Fråga gärna! 19


Ladda ner ppt "Utveckling och implementering Finja Prefab AB VBEN20 Bygginnovationssystem 2011-11-17, LTH Stefan Paulsson 1."

Liknande presentationer


Google-annonser