Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finja Prefab Utveckling och implementering Finja Prefab AB VBEN20 Bygginnovationssystem 2011-11-17, LTH Stefan Paulsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finja Prefab Utveckling och implementering Finja Prefab AB VBEN20 Bygginnovationssystem 2011-11-17, LTH Stefan Paulsson."— Presentationens avskrift:

1 Finja Prefab Utveckling och implementering Finja Prefab AB VBEN20 Bygginnovationssystem 2011-11-17, LTH Stefan Paulsson

2 Finja Prefab Företaget

3 Finja Prefab Byggprocessen totalentreprenad Byggherre Totalentreprenö r KonstruktörStomleverantörElVSVentilation Arkitekt

4 Finja Prefab Byggprocessen generalentreprenad Byggherre ByggareStomleverantörElVSVent ArkitektKonstruktör

5 Finja Prefab Byggprocessen totalentreprenad Byggherre Totalentreprenör KonstruktörElVSVentilation ArkitektStomleverantör

6 Finja Prefab Byggprocessen generalentreprenad Byggherre ByggareElVSVent ArkitektKonstruktör Stomleverantör

7 Finja Prefab Byggprocessen partnering Byggherre ArkitektKonstruktör ByggareStomleverantör ElVS Vent

8 Finja Prefab Utvecklingsarbete IDÈ Ekonomi Teknisk förbättring Marknad

9 Finja Prefab Utvecklingsarbete Idé Utvecklings- avdelning Beslut om förstudie Utvecklings- fasen Marknads- föringsfasen

10 Finja Prefab Utvecklingsarbete Förstudie •Forma idén till handfast produkt/tjänst •Studier om historik och befintliga lösningar •Konkurrenssituation •Tidplan •Resurser (konsulthjälp, provning, intern tid, marknadsföring) •Uppskattning kostnad utveckling/payback Om förstudie visar att det finns en stor möjlighet till lönsamhet samt om resurserna finns att hantera utvecklingen startar det vidare arbetet

11 Finja Prefab Utvecklingsarbete Utvecklingsfasen •Gör fördjupade beräkningar/analyser över viktiga egenskaper •Finjustera produkten efter resultat •Vid behov av provning, utför en förenklad provning •Finjustera produkten efter resultat •Gör fördjupade beräkningara/analyser över övriga egenskaper •Finjustera produkten efter resultat •Vid behov av provning, utför provning •Fullskaletest •Finjustera produkten efter resultat (om provning har verifierat egenskaper begränsas möjligheten att justera produkten kraftigt) Härefter går produkten ut i produktportföljen

12 Finja Prefab Utvecklingsarbete Marknadsföringsfasen •Ta fram tekniska specifikationer, broschyrer, marknadsföringsplan •Möte med befintliga kunder och informera •Möte med möjliga nya kunder i olika segment •För varje projekt som byggs använd erfarenhet för dels marknadsföring och dels tekniskt förbättra Härefter lyder produkten under samma delar som övriga produkter

13 Finja Prefab Klimatväggen

14 Finja Prefab Klimatväggen IDÈ Ekonomi Teknisk förbättring Marknad - Bostadsvägg - Öppen insida - Energieffektiv - U-värde - Bärighet - Köldbryggor - Fuktegenskaper - Priseffektiv - Livslängdskostnad

15 Finja Prefab Klimatväggen Idé Utvecklings- avdelning Beslut om förstudie Utvecklings- fasen Marknads- föringsfasen

16 Finja Prefab Klimatväggen Förstudie •Forma idén till handfast produkt/tjänst •Produkt till hälften sandwich till hälften stålregelvägg •Studier om historik och befintliga lösningar •Intern produkt som tekniskt sämre •Konkurrenssituation •Väldigt begränsad •Tidplan •Resurser (konsulthjälp, provning, intern tid, marknadsföring) •Samtliga ovanstående krävdes •Uppskattning kostnad utveckling/payback •Stor möjlighet att hitta ett eget segment med låg konkurrens och stort försprång Om förstudie visar att det finns en stor möjlighet till lönsamhet samt om resurserna finns att hantera utvecklingen startar det vidare arbetet

17 Finja Prefab Klimatväggen Utvecklingsfasen •Gör fördjupade beräkningar/analyser över viktiga egenskaper •Finjustera produkten efter resultat •Geometrin för bärande del och isolering bestämdes efter U-värdeskrav och bärighetskrav •Vid behov av provning, utför en förenklad provning •Finjustera produkten efter resultat •En liten testvägg byggdes och produktionssvårigheter utvärderades •Gör fördjupade beräkningara/analyser över övriga egenskaper •Finjustera produkten efter resultat •Analyser för att ljud- och brandkrav skulle uppfyllas •Vid behov av provning, utför provning •Vägg brandprovades på SP för att uppnå bra värden. Ljudprov på uppförda projekt •Fullskaletest •Utfördes i flera steg

18 Finja Prefab Klimatväggen Marknadsföringsfasen •Ta fram tekniska specifikationer, broschyrer, marknadsföringsplan •Möte med befintliga kunder och informera •Möte med möjliga nya kunder i olika segment •För varje projekt som byggs använd erfarenhet för dels marknadsföring och dels tekniskt förbättra •Olika detaljlösningar löstes för nya projekt, provades och finjusterades. Härefter lyder produkten under samma delar som övriga produkter

19 Finja Prefab Tack! Fråga gärna!


Ladda ner ppt "Finja Prefab Utveckling och implementering Finja Prefab AB VBEN20 Bygginnovationssystem 2011-11-17, LTH Stefan Paulsson."

Liknande presentationer


Google-annonser