Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 1 KTH 4 december 2003  Konsumtion/användning av konvergens inom nyhetsmedia Bo Hedin Hedin Media AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 1 KTH 4 december 2003  Konsumtion/användning av konvergens inom nyhetsmedia Bo Hedin Hedin Media AB."— Presentationens avskrift:

1 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 1 KTH 4 december 2003  Konsumtion/användning av konvergens inom nyhetsmedia Bo Hedin Hedin Media AB

2 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 2 Tillbakablick 1995 Dagstidning konvergerar till en byggnad

3 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 3 Tillbakablick 1995 …eller en centralredaktion

4 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 4 Tillbakablick 1995 …men bestämmer sig – och det håller länge 19952003

5 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 5 Två exempel Tv-ålderns tidning Webb och tv i ett

6 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 6 Medier eller….? Vad är 3? Vad är Google News?

7 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 7 Tre perspektiv på användning av konvergerande medier  A) Läsarens/tittarens, surfarens  B) Annonsörens/den kommersiella aktörens  C) Publicistens/utgivarens

8 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 8 Varför konvergens: Läsarna?  Litar på media/publicist/aktör  Avsändare att ha förtroende för, uppskatta, tycka om  Positivt förhållande till varumärke  Vill ha mer av denna relation  Nyfikna, early adopters

9 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 9 Läsarens behov BehovExempel  UppdateradSVT text, dn.se  Uppdaterad mobilt3, SR Ekot  Hänga medSvD  Informationwww.rsv.se  UnderhållningKanal 5, tv4.se, Funplanet  NischintresseAllt om Trädgård  BekräftelseBon  Social aktivitetLunarstorm

10 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 10 För och nackdelar för läsaren? FördelarNackdelar  PapperÖversikt. Djup.Långsamt. Dyrt. Portabelt. Sammanhang.  WebbSnabbhet. Djup. Svåröverskådligt. Interaktivt.Fragmentiserat. Ej portabelt  TVSnabbt. Ytligt. Fragmentiserat Känslomässigt. Känslomässigt Underhållande. Ej portabelt.  RadioSnabbt. Portabelt. Endimensionellt. Informativt.  PDA etc……………………. …………………….  Mobiltelefon ……………………. …………………….  Läsplattan ……………………. …………………….

11 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 11 Nya medier förändrar kraven på pappersmedier

12 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 12 Nya medier förändrar kraven på pappersmedier  Otålighet, snabba förflyttningar  Icke-linjärt läsande  Navigering även baklänges  Fler sidor att navigera från  Krav på att komma vidare  Bättre rubrikformuleringar

13 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 13  Mulitaskern. Läsaren som gör massor av saker samtidigt.  Impulsiva, otåliga, navigerar fram och tillbaka.  Navigation inne i tidningen allt viktigare  Less is more. Färre sidor är bättre.  ”Newpapers come to en end, the internet is bottomless”. Den nye mediekonsumenten

14 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 14 Miami Herald/ 5minuteherald Nyhetssammanfattning på webben och i papper The Miami Herald Herald.com

15 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 15  Den trogne och traditionelle  The scanner  The supersonic  Stämmer bra med Nordic Eyetrack (Lunds universitet, 2003)  Förändring går delvis rasande snabbt Läsartyper (enligt Mario Garcia)

16 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 16 Inte som förr… ”Many papers are very simplistic. They assume readers read like their grandfathers did, page by page ”. MARIO GARCIA intervju för Pointer Institute

17 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 17 Ett citat till ”…I think tomorrow's newspapers will be different than what lands on our driveways today. They'll be influenced by the Internet and the inevitable evolution of media convergence”. STEVE OUTING i Editor&Publisher

18 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 18 Tre perspektiv på användning av konvergerande medier  A) Läsarens/tittarens, surfarens…  B) Annonsörens/den kommersiella aktörens  C) Publicistens/utgivarens

19 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 19 Varför konvergens: Annonsörerna?  Annonsören når redan bra målgrupp, vill nå den på andra sätt  Kombinera fördelar och effektivitet i olika medieformer  Prisvärd räckvidd  Vill visa upp sig i framkant

20 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 20 Reklamperspektivet Internet är numera en självklar del av vår medievardag samtidigt som mobiloperatörer och hårdvarutillverkare förbereder sig för nästa revolution där mobilen konvergerar till ett centralt kommunikations- nav i en framtida hybrid- form av det vi idag kallar ”telefon”, ”pc” och ”tv”. FORTS ”

21 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 21 Reklamperspektivet I hemmen sker en revolution i det tysta där tv, vhs, dvd, pc, cd och spelkonsoller konsoliderar till en ny spännande hybridform. PETTER NYLANDER, OMD ”

22 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 22 Tre perspektiv på användning av konvergerande medier  A) Läsarens/tittarens, surfarens…  B) Annonsörens/den kommersiella aktörens  C) Publicistens/utgivarens

23 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 23 Medierna: Exempel: Aftonbladets värld

24 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 24 Medierna: Bredding i olika medieformer: Martha Stewart

25 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 25 Medierna: Exempel: Sundsvalls Tidning och ÖP som mediehus

26 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 26 Medierna: Rätt få bra exempel  Aftonbladet, tv4.se, DI/TV4  Sydsvenskan, instant messaging  Stockholm City, ”SMS-tidningen”  E24 som skulle bli papperstidning  Darling, Silikon, från andra hållet, nu nedlagda  Papper+nät  Tv+nät  Nät+ip-tv  Papper+telecom

27 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 27 Varför konvergens: Utgivarna/Producenterna:  Utnyttja värdet i befintligt varumärke.  Ge service till befintliga läsare/tittare  Ge service till befintliga annonsörer  Visa upp sig i framkant  Mota nya och gamla konkurrenter

28 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 28 Kontrollfrågor medieföretagen kring konvergens  Kan det bygga min affär?  Kan det förbättra min produktivitet?  Kan ge ge nytta och glädje åt mina läsare/tittare/surfare?  Kan det ge nytta åt mina annonsörer och kommersiella samarbetspartners?  Tycker vi det är spännande, kul, intressant?

29 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 29 Kontrollfrågor medieföretagen/journalistik  Kan vi komma ut oftare?  Kan vi erbjuda våra läsare/tittare/surfare mer?  Kan vi förbättra relationen med våra läsare?  Kan vi bli snabbare?  Kan vi bli djupare?  Kan vi bli bredare?  Vilka risker har konvergensen och breddningen? Ytligare? Slarvigare? Alltför underhållande?

30 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 30 Det publicistiska uppdraget  Som budbärare Gnistan, TCO-tidningen, Nyhets-Posten  Som nyhetsorgan SVT, Upsala Nya Tidning, Östgöta-Corren  Som kommersiell aktör Kanal5, Amelia, Metro.  Utan publicistiskt uppdrag? Google, 3.

31 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 31 Det publicistiska uppdraget  Innefattar det publicistiska uppdraget närvaro i olika medieformer?  Finns i uppdraget uttalat eller outtalat krav i riktning konvergens?

32 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 32 Varför har det inte hänt mer? / Hinder för mediekonvergens  1) Tar tid för människor att ändra beteenden  2) Brist på affärsmodeller  3) Etablerad strukturer i medieföretagen  4) För krånglig teknik

33 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 33 Hinder (1): Tar tid för människor att ändra beteenden  Internet (som konsumentkanal) inte ens 10 år  Kommersiell tv inte ens 15 år  Mobiltelefon till ”alla” inte ens ett fåtal år  Avancerad telecom omoget

34 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 34 Hinder (2): Brist på affärsmodeller  Bannern räcker inte för att finansiera nätverksamheten  Medierna vill ha del av teleoperatörernas intäkter  Betalningsvilja för innehåll svag  Storstilade planer kring portaler etc höll inte  Betalningsvilja kring traditionella teletjänster god  Betalningsvilja för avancerade mobila tjänster ännu mycket tveksam  Incitament för medieaktörerna att bredda sig inte tillräckligt starka

35 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 35 Hinder (3): Strukturen i de svenska medieföretagen  Traditionell TV hyfsat lönsamt  Det digitala marknätets uppbyggnad  Radio svag lönsamhet  Dåligt intresse för att bredda TV  Ingen helägd tv inom Bonniers  Ingen svensk tv inom Schibsted  Av tradition stort lokalt beslutsfattande i båda dessa koncerner  Annorlunda tradition i Kinnevik-sfären (men med starkt resultatfokus)

36 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 36 Hinder (4): För krånglig teknik  PC:n inte som TV:n  Tjänster på väg integreras i mobiltelefonen  Tekniskt fokus hos aktörerna  Dåligt intresse för hur vanliga människor fungerar

37 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 37 Vinnarna bland medieföretagen These new readership trends are reflecting changing demographics and lifestyles, and publishers who are ahead of the curve are finding new revenue from these editorial and business ideas. We are seeing new formats, tailored content, smaller sizes, and new distribution channels… TIMOTHY BALDING, Director General of WAN

38 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 38 Vinnarna bland medieföretagen Två krav:  De som förstår läsarnas och annonsörernas nya krav och beteenden  De som kan utnyttja sin kompetens och sina varumärken i olika medieformer.

39 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 39 Sammanfattning: Fram till nu  Konvergensen yttrar sig delvis på andra sätt än vi trodde  Webben har blivit en naturlig del av många dagstidningar  Webben blir alltmer en del av kärnaffären  Webben förändrar kraven på papperstidningarna  TV så här långt fast i svenska mediestrukturen  Affärs- och intäktsmodeller konserverar  Mobila revolutionen kan förändra mycket (allt?)

40 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 40 Sammanfattning: Vad händer framåt?  Folk vänjer sig  Affärsmodellerna mognar  Medieföretagen vågar igen  Tekniken utvecklas  Men allt billigare och enklare att göra tv i olika former  Läsvanor och sätt att konsumera medier förändras mycket snabbt  Konvergensen tar fart?

41 KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 41 Bo Hedin Hedin Media AB bo@hedin.com 070 5360213 bo@hedin.com


Ladda ner ppt "KTH 2001204| Bo Hedin, Hedin Media AB 1 KTH 4 december 2003  Konsumtion/användning av konvergens inom nyhetsmedia Bo Hedin Hedin Media AB."

Liknande presentationer


Google-annonser