Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KICK-OFF BRIDGELÄRARE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KICK-OFF BRIDGELÄRARE"— Presentationens avskrift:

1 KICK-OFF BRIDGELÄRARE
Välkommen till KICK-OFF BRIDGELÄRARE

2 Presentation av Calle R
Civilt Gymnasielärare i matematik/fysik som sedan 17 år arbetar med tjänsteplanering och schemaläggning på en av landets största gymnasieskolor. Bridgeadministration Sedan 1994 ordf i distriktsförbundet Östra Mellansvenska BF arbetat i WBFs stab vid VM och OS 2007 ordf i Svensk Bridges Tävlingskommitté (medlem av samma kommitté sedan 2001) En av landets sju tävlingsledare på nivå Steg 3Elit Leder kurser i bl a spelteknik på Filbyter Bridge Bridgemeriter Ett antal…

3 Program Fredag 20 september Kort presentation av deltagarna Kort presentation av vilka kurser som erbjuds på den egna klubben under en säsong Lördag 21 september Hur rekrytera nya spelare? Reklam och marknadsföring Metodik och pedagogik; tips och tricks Olika läromedel på marknaden Från kurs till spel på klubb Vikten av struktur i utbildningen Steget från en kurs till nästa Söndag 22 september Sammanfattning, utvärdering och avslutning

4 Presentation av deltagarna

5 Klubbens kurser under en säsong
Vilka kurser ger ni? Hur många deltagare och hur stor kursavgift? Hur stor andel fortsätter spela på klubben? Finns separat tävlingstillfälle för noviserna? Hur slussas de in i ordinarie verksamhet? Vilka problem stöter ni på där ni känner att det är svårt att ge bra svar till kursdeltagaren?

6

7 Förberedande åtgärder före bridgekurs
Rekrytering

8 Tiden Vi måste vara ute i god tid. Det innebär att en rekryteringskampanj med efterföljande kurs mm bör planeras åtminstone 6 månader i förväg!

9 Delaktighet Se till att så många som möjligt av klubbens medlemmar blir delaktiga i arbetet. De behöver verkligen inte vara med hela tiden – men att man på något sätt är med kommer att höja intresset och med all sannolikhet ge bättre resultat! Det räcker att man ställer upp och servera fika någon gång. Eller man kanske kan dela flygblad i sitt eget bostadsområde. Om alla hjälper till går det lättare. Framförallt skapar det sammanhållning kring deras projekt! En enmansshow funkar bara där man har en eldsjäl. Dessa klubbar är som en gröna hissen tävling, de går upp och ned och riskerar alltid att dö helt då eldsjälen lägger av.

10 Vi måste ha ett mål! Kärnfrågan är: Hur många bord VILL VI HA på kursen? Vad är idealiskt? - Ur lokalperspektiv - Hur många lärare finns? - Vilken nivå på kursen? Sen måste man ställa sig frågan: Vad är realistiskt? Analysera och försök gruppera. - I vilken ålderskategori? - Var ska de helst bo? - Andra krav/önskemål? Ett mål skulle kunna se ut så här: Vi vill ha 18 deltagare till en kurs, de ska bo i staden x och de ska vara under 45 år gamla. Roger – många tror att det är idealiskt att ha identiskt antal platser dvs. vill man ha 4 bord ska man ha 16 elever. Det är helt fel. Har man 4 bord BÖR man ha 18 elever. Skälet är att någon nästan alltid är borta. Det är normalt sätt inget problem att ha vilka som helst antal då man själv som lärare kan vara träkarl på de bord där den saknas. Sen roterar man deras givar så att de alltid spelar. Så faktum är att en 4-bords kurs mycket väl kan bestå av bara 12 deltagare – även om man då i praktiken såklart väljer att spela med 3 bord :-D. Andra faktorer som spelar in är såklart lokal, lärare och nivå. Med nivå menas fortsättningskurs, grundkurs etc… FÖRUTSÄTT NYBÖRJARKURS FÖR DEM! Låt dem diskutera fram ett mål som verkar realistiskt!

11 Övergripande mål Det övergripande målet med hela aktiviteten är dock vare sig rekryteringen eller bridgekursen i sig. Det övergripande målet är nämligen resultatet i slutänden. Hur många kommer att börja spela på er klubb?

12 Fortsatt planering… Med ett mål i bagaget är vi klara att börja rekrytera – nästan… Vi ska ju rekrytera till en bridgekurs, men… … det finns några frågor att besvara först… När börjar kursen? Var ska den hållas? Hur mycket kostar det? Vilket material ska användas? Vem beställer material? Får vi bidrag från kommun/SISU etc? Brickor – hur får vi sådana? Bord och övrigt material? Vem är bridgelärare? Finns det fler som kan hjälpa till? Kaffeservering och fika? Hur betalar man? Vägbeskrivning? Vilka kursdagar är inplanerade? Vem är arrangör? Gå igenom frågeställningarna en efter – låt de fundera och diskutera högt – låt det bli kackel i lokalen… Se till att alla enas om en lösning. Många klubbar gör fel. De kan tex. Bestämma att de vill göra en juniorsatsning. De bokar tid på en skola åker dit har provbridge, blir förvånade över att det finns intresse, ett intresse som slocknat innan de återkommer och berättar om NÄR man kan lära sig mer, samt VAR och HUR. MAO. de måste lära sig att ha tänkt igenom hela sitt projekt på förhand. Den uppföljande åtgärden ska vara klar INNAN de genomför sin rekrytering.

13 På vilka sätt kan vi nå ut?
Med svaret på de tidigare frågorna är vi klara att ta fram: Affischer Flygblad Visitkort Annonser Radio/TV reklam Med mera… Låt dem fundera kring vad det finns mer för metoder att försöka nå ut med ett budskap. Skriv ned och be dem dokumentera själva. SE till att det noga framgår att de två viktigaste rekryteringskällorna är klubbens egna medlemmar. De ska tala med vänner och bekanta och höra sig för om DE vill börja spela. Intresserade får en lapp i handen om när det börjar. Man tar också upp namn, telefonnummer samt mailadress till dem så de kan få påminnelse om när det är dags.

14 Strategi Tydlig målbild genom att besvara: - Varför? - När? - Var?
- Hur? - Vem? Genom ordning på sina papper och planer går allt mycket lättare!

15 Budget Att genomföra en kurs, med rekrytering, uppföljning och allt kostar pengar. Red ut med klubben vad det finns för resurser att tillgå och vad saker och ting får kosta. Gör en Budget för er kurs! En klubb borde avsätta resurser för rekrytering. Det måste få kosta pengar! Allt är ju en investering för framtiden. Låt dem sätta sig ned och fundera ut vad det kostar att genomföra detta. Det är allt från Fika till böcker till lokal till lärarhyra. Vad blir över till rekrytering? Har de råd med TV/Radioreklam? Den sista frågan är en ”fälla” till dem eftersom de kommer att säga nej. OM de tar kontakt med den lokala tidningen och berättar för dem att klubben x kommer att genomföra ett projekt bla bla så kan det mycket väl medföra att en lokalreporter kommer till dem och gör reportage under ordinarie spelkväll. Detta blir så att säga GRATIS reklam i lokalmedia som de vill nå ut i.

16 Metoder När man funderar kring en sån här uppgift är det bra att förutsättningslöst kunna slänga upp en boll i luften och ”hjärnstorma”. Uppgift: Du ska sälja 20 kg hjortron och få så bra betalt som möjligt. Hur gör du? Annons Här måste du visa dem hur man gör en mindmap och hur man tänker – rita på tavlan. Sen låter du dem själva fundera över någon uppgift. Ett ex. Ni ska ha klubbfest. Vad behöver göras – gör en mindmap och brainstorma. Visa sedan hur man grupperar och använder sin mind-map till ett dokument som inte är flum! Se till att döda alla Iorister – de får INTE säga nej till någon ide under brainstorm övningar. Det finns inga korkade idéer – bara mindre bra som kanske faller för andra. Ica HJORTRON Affär Konsum Privat Fia -Erbjuder 30:-/kg

17 Marknadsföring Gör en mind-map på hur ni ska nå ut med ert budskap.
Sätt prislapp ca på vad varje grej antas kosta. Våga vara annorlunda! - Ex. sega råttan Se beskrivningen i dokumentationen – ja det fungerar. Eftersom jag använt metoden i praktiken. Man kan lika bra skicka ett spelkort för att få någon koppling till bridge…

18 Listor Anmälningslista
- utse en person som tar hand om alla anmälningar. Checklista - utse en person som skriver ned vad som ska göras och håller koll så att det blir gjort

19 Genomför planerade aktiviteter
Var förberedd Kom i tid Smält in i mängden, slips passar inte i skola som exempel. Hälsa med handen! Sälj budskapet Skriv upp intresserade Lämna ditt infoblad!

20 Utvärdera din rekrytering
Vad var bra? Vad fungerade inte? Varför är det så? Vilket kan vi ändra på? Summera och kom ihåg tills det är dags nästa gång att göra om något liknande! Ett tips är att strukturera i tre grupper Före arrangemanget - Under arrangemanget - Efter arrangemanget

21 Dags att ha kurs snart  Det ni nu har lärt er är applicerbart på allt som har med klubbens verksamhet att göra. Man kan använda samma metoder för att rekrytera spelare till en tävling eller vad som helst. Er fantasi och era behov sätter gränserna.

22

23 Dags att hålla kurs Hur gör man?

24 Information om kurspasset
Allt runt omkring - Vi går igenom de praktiska detaljer du måste ha på plats för att kunna hålla kurs. Pedagogik & Tricks - Vi går igenom olika sätt att lära ut bridge. 3. Litteraturen - Vi ägnar störst uppmärksamhet åt Den Rätta Vägen, men kikar även på övrigt material. 4. Övrigt - Vi går igenom vad det finns för hjälpmedel. T ex Internet, Spelträning, Specialkortlekar, CD.

25 Lokal En bra lokal har plats för det antal bord du vill ha på din kurs. Det märkliga är att det kan tyckas att ex. 16 deltagare är bra tal. Faktum är att 18 är bättre! Med så många deltagare är oftast en eller två borta, så det är bra att vara någon extra redan från start! Vilka förutsättningar har din klubb? - egen lokal - hyr från gång till gång - spelprogram? Allt beror på målsättningar och förutsättningar? Fundera på lämplig lokal! Roger – ta en diskussion helt förutsättningslöst med dem. Be dem fundera på hur det ser ut på deras klubb. Har de naturliga lösningar? EN klubb som hyr in sig på Folkets Hus en gång i veckan har ju inte de bästa förutsättningarna om man jämför med en befintlig bridgeklubb. ÄVEN om de har en befintlig klubb är det inte givet att den är anpassad för utbildning. Hur tänker de lösa problemet med klubbens ordinarie spelprogram så att det inte står i konflikt med kursen?

26 Vilken materiel behövs?
Vi behöver bord och budlådor Färdiglagda brickor. Ett exemplar till varje bord. Färdiga dupliceringsfiler finns för brickläggning Protokoll Lärarhandledning Kursböcker Whiteboard Pennor OH/Bildkanon Kaffe, te och fikabröd/mackor

27 Inbjudan Efter att ha rekryterat sitter vi på en lista innehållande Namn, adress, postadress, och telefon. Ta personlig kontakt – stöt på! Skicka ut inbjudan kring var de ska bege sig med karta och parkerings- hänvisning.

28 I kursboken som innehåller 10 kapitel är det 8 givar för spelträning till varje kurstillfälle. Givarna är anpassade för vad som ska läras ut. Till varje kapitel finns också hemuppgifter som de ska göra. Gå igenom föregående veckas hemuppgifter sist i lektionen innan de går hem för att se att alla är med på noterna. Dina elever behöver spelträning, ju mer desto bättre. Genom kortleken de får när de köper kurspaketet, kan de själva lägga givarna och träna hemma. Spelträning

29 Frågor ska ställas! Att ha elever som sitter och kliar sig i skallen och funderar på vad du babblar om är inte bra. Se till att de redan från start får en öppen dialog och kan avbryta när de så önskar. Tänk på att inget är självklart i bridge!

30 5-20 minuter Alla människor fungerar olika.
Du har mellan 5-20 minuter på dig att vara intressant och vara kapabel att lära ut något, sedan är deras tankar någon annanstans. Allt ditt viktiga måste komma i början av lektionen. Korta, koncisa och tydliga exempel. Låt dem sedan spela övningsgivarna och gå igenom dem i praktiken där de får lägga upp givarna på bordet och spela om dem med öppna kort för att förstå spelidén.

31 Stor skillnad Det är en väldig skillnad på att lära ut till ett gäng yngre förmågor än en samling pensionärer! Att blanda de två kan fungera, men leder oftast till att de yngre sitter och stönar i lektion tre. Inlärningshastigheten är mycket snabbare hos yngre. De är heller inte lika rädda att göra fel. Sensmoralen är att de inte ska göra allt så allvarligt utan väva in sånt som är lite kul ibland så att de får skratta…

32 Förväntningar Många av dina elever har ingen illusion av att börja spela bridge på klubb. Ditt mål är att få dem att spela bridge på klubb, så var noga med att ta reda på vad de har för förväntningar inför kursen och försök styra dem under resans gång mot ditt mål! Det glöms bort, vilket leder till att många aldrig tar steget till klubb, utan blir hobbyspelare på ”hemma-hos”-kvällar.

33 Den första lektionen Hur betalar de sin avgift?
Trivselfrågor: Red ut vilket tidsschema ni ska ha, gå igenom hela höstens/vårens program så att alla kan planera. Uppehåll för påsk m m. Gå igenom och sätt upp mål tillsammans med dem. T ex: ”Vid avslutad kurs ska ni med glädje kunna tävlingsspela på vår klubb.” Många nya ansikten möts för första gången. Se till att stilla deras nyfikenhet genom att de får berätta själva vilka de är, glöm inte dig själv. Se till att du som kursledare tar alla i hand när de kommer in i lokalen. Personlig kontakt genom handslag skapar förtroende.

34 Provbridge Ett bra sätt att komma igång för att snabbt förklara spelets grundidé är att spela provbridge. Den tar lite drygt 1 timme att arrangera.

35 Personliga råd Fråga mycket – för dialog Låt dem lösa problemen
Underskatta inte eleverna Alltid exempel först, låt dem prova – sen analys Prata inte för länge – låt dem spela istället Repetition innan man går hem varje gång. Var naturlig Om du inte kan svara, säg att du återkommer – och gör det! Tyck om dina adepter Ge beröm Säg inte: ”Det är lätt…”, för det är det inte! Använd hjälpmedel Berätta INTE hur DU spelar/bjuder – det är oftast ointressant för dem!

36 Fler personliga råd Renodla och isolera problemen och gör dem övertydliga. T ex: slå en mask. Prata svenska, inte bridgespråk! Avbryt aldrig galenskaper! Låt dem göra fel och utvecklas i egen takt. Analysera aldrig i detalj, det går över huvudet på dem. EK432 kn109 I förhållande till EK975 kn103

37 Att jobba med OH eller Power Point
Se till att begränsa informationsflödet – täck över det du inte talar om eller ta fram informationen steg för steg. Inte för mycket text på varje sida Lättläst

38 Lektion 1 - kursinnehåll
Räkna kort Sortera färger Spela ett kort Vad är ett stick Saka Markering av stick – varför? Med och utan trumf Spelförare Träkarl Utspelare Försvarsspelare Godspela färg Hur vinner man? Protokoll

39 OH-stöd/Power Point Färdiga bilder till varje lektion.
Du kan få hela datafilen och själv kunna få ändra göra tillägg i den. Många elever vill ha kopia på papper– kolla med dem. De kan skriva ut själva från Internet.

40 Hemuppgifter Specialkortlek Med kurslitteraturen följer en kortlek, där kan eleven själv lägga varje giv från föregående lektion och provspela om dem på hemmaplan eller försöka analysera vad som händer när man provar si eller så. CD skiva Med kurslitteraturen följer också en CD- skiva. Den är förpro- grammerad med de givar som man spelar på kursen. Så, har dator hemma kan man spela och träna i egen takt.

41 Nybörjarträffen Förbundet arrangerar årligen en tävling för landets nybörjare. Tävlingen har numera egen final på Bridgefestivalen. Tävlingen räknas samman som simultan över hela landet.

42 Vad är det viktigaste? De ska ha haft trevligt och roligt
De ska ha fått nya vänner och bekanta De ska ha fått chansen att lära sig spela bridge Förhoppningsvis har de fått en hobby som ”räcker” resten av deras livstid.

43

44 Kursmaterial på marknaden

45

46 Provbridge – vad är det?

47

48 Att få eleverna fortsätta spela
Från kurs till klubb

49 Grundbult i Bridgeklubben
Vad vill klubben? Vill man verkligen ha nya spelare? Är de gamla luvarna införstådda att de måste göra uppoffringar? Hur är läget i er klubb? Sätt på ett par kritiska glasögon och granska: - Tävlingarna - Funktionärerna - Infrastruktur - Service - m m Finner ni något som måste ändras? Klubbens trivselfaktor kommer att vara avgörande om ni lyckas!

50 Klubben X – Mission Impossible
Glansperiod i slutet av 70-talet med ca bord per vecka. Successivt mindre, nu: - 25 medlemmar - 3 bord De har en egen klubb. Spelar inte utanför ”sin” vardag Samma program år ut och år in Några förståsigpåare Diskutera: Vem vill börja spela på en sådan här klubb?

51 Kratta i egna rabatter först
Vi måste rannsaka vår egen verksamhet först. Alla måste vara med på tåget. Beredskap för att ta hand om nya. Vett och etikett utbildning. Delvis offra eget spel.

52 Beröm Se till att alla era medlemmar lär sig att ta hand om mindre rutinerade – ge beröm när de gör rätt – även i uppenbara situationer där man enligt rygg- märgen BÖR göra rätt. Det är så deras tuppkam växer!

53 Mål att bli en i klubben Målet med er utbildning är ju att få flera spelare till klubben inte till kursen som sen försvinner. Det måste vara tydligt att de ni utbildar ska bli tävlingsspelare. Därför bör ni varva tävlingsmoment i er kursverksamhet, så att man redan där börjar tävla. Fundera på den här: I vår klubb spelar vi trivselbridge på onsdagar. Dit är ni välkomna efter avslutat spel. Efter några år kan ni gå vidare och börja spela tävlingsbridge – de har sin spelkväll på måndagar. Eller den här: I vår klubb spelar vi tävlingsbridge på måndagar och onsdagar. Onsdagarna är för de som är nya och mindre rutinerade då spelar vi med handikappberäkning, men alla är normalt sett välkomna till alla tävlingar.

54 Nya blir gamla Många spelar med olika speldagar för olika styrka.
Det är då viktigt att man fyller på underifrån genom att flytta upp dem som varit med sedan tidigare. Då fyller man automatiskt på ”elitgruppen”.

55 Utbildade lärare Välutbildade bridgelärare är en bra start på dagen.
Se till att medhjälparna INTE lägger sig i. En vanlig bridgespelare har ingen eller liten förståelse för principen ”learning by doing”.

56 Minska avstånden Skapa mötesplats så nya spelare får möta de gamla – om så bara under fikapaus. Ta in de som spelar till kursen be dem berätta om ”sitt bridgeliv” Ha vanliga medlemmar som hjälpreda. Kaffeservering etc.

57 Basfundament Tre basfundament i våra kurser.
Bra teori – utveckling i egen takt. Känna trygghet. Ha trevligt, de ska gillar det som de gör.

58 Spel i grupper Mindre rutinerade behöver spelträning
Spel med bättre spelare är alltid att föredra för utveckling Ge dem egen grupp i tävlingen så de kan få assistans. Teorigenomgång innan spel. Varva in dem i spel i ordinarie grupp. De behöver vanligtvis bara lära känna ordinarie spelare.

59 Kostnadsaspekter Varför slutar man gå på kurs, mitt i?
- Om det är för billigt anser många att det är dåligt! Vad är en rimlig avgift? - Det ska minst kosta vad en ordinarie spelkväll + fika kostar. Per tillfälle!!

60 Trivsel är nyckeln De flesta som går kurs söker sysselsättning – de behöver nödvändigtvis inte bli bridgespelare. Detta är fundamentalt och viktigt att komma ihåg. Ju mindre de är intresserade av själva spelet desto viktigare blir allt runtomkring. De vill fika (gott) De vill ha trevligt De vill ha bra service Prata strunt tillsammans

61 Psykolog? Du är så mycket mer än bara bridgelärare - vän - kompis
- kurator - kaffekokare - städare - stå upp komiker - med mera Fyra viktiga delar för att lyckas. Skydda sina elever Learning by doing – inte resultatinriktad i första hand. Gå fram i egen takt – lugnt tempo Man får förmånen att förstå vad som händer

62 Nu är det dags – lycka till!
Du har nu fått lära dig att: rekrytera elever, genomföra kursen, få eleverna från kursen till klubben. Vår förhoppning är att du nu har tillräckligt med kunskap att börja agera i din nya roll! Du är livsviktig för klubbens framtida utveckling!


Ladda ner ppt "KICK-OFF BRIDGELÄRARE"

Liknande presentationer


Google-annonser