Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biltrafikens Arbetsgivareförbund"— Presentationens avskrift:

1 Biltrafikens Arbetsgivareförbund
uppdaterad maj 2014

2 Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA)
Bildades 1929 Ingår i TransportGruppen och Svenskt Näringsliv Åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxiföretag

3 Medlemsföretag (maj 2014) 7 900 företag med ca 72 000 anställda
arbetare tjänstemän

4 Medlemsföretag Aapl = arbetsplatser Storleksklass Företag % Aapl
Arbetare Övriga Totalt 0 – 0 3 650 46,27 % 3 861 0,00 % 1 – 4 1 996 25,30 % 2 084 3 512 800 4 312 5,88 % 5 – 9 909 11,52 % 1 004 5 036 1 027 6 063 8,27 % 10 – 24 785 9,95 % 933 10 358 1 446 11 804 16,10 % 25 – 49 301 3,82 % 443 8 894 1 504 10 398 14,18 % 50 – 99 149 1,89 % 299 8 715 1 512 10 227 13,95 % 100 – 249 80 1,01 % 329 8 924 3 100 12 024 16,40 % 250 – 499 9 0,11 % 68 1 747 1 540 3 287 4,48 % 500 – 999 4 0,05 % 49 2 073 699 2 772 3,78 % 1000 - 6 0,08 % 309 7 754 4 682 12 436 16,96 % Totalt i medlems- organisationen 7 889 100,00 % 9 199 57 013 16 310 73 323 Aapl = arbetsplatser

5 Medlemsföretag Undergrupp Företag % Aapl Arbetare Övriga Totalt
Enhetsanslutna (åkeri & taxi) varav taxi åkeri   34,98 % 2 853 63 58 121 0,17 % Hyrverk 9 0,11 % 77 12 89 0,12 % Miljöföretag 156 1,91 % 400 4 645 1 431 6 076 8,29 % Beställningscentral taxi 0,71 % 59 4 681 33 4 714 6,43 % Taxi, individuellt 707 8,67 % 732 4 352 524 4 876 6,65 % Telefonister 113 1,39 % 571 43 614 0,84 % Terminal 104 1,28 % 350 5 060 6 989 12 049 16,43 % Trafikskolor 248 3,04 % 277 57 1 156 1 213 1,65 % Utland 20 0,25 % 38 1 39 0,05 % Lastbilscentral åkeri 0,40 % 42 1 286 16 1 302 1,78 % Åkerier, indi­viduellt 3 855 47,27 % 4 344 36 191 6 048 42 239 57,60 % Summa 8 156 7 889 100,00% 9 199 57 021 16 311 73 332 Differens*) -267 *) Differensen uppkommer på grund av att vissa företag har flera undergrupper

6 Kollektivavtal och fackliga motparter
Svenska Transportarbetareförbundet arbetare Transport-, utlands-, miljö-, taxiförare-, taxitelefonist- och hyrverkavtalen Unionen tjänstemän Tjänstemannaavtalet

7 forts Kollektivavtal och fackliga motparter
Sveriges Ingenjörer 100 tjänstemän Tjänstemannaavtalet Ledarna 400 tjänstemän Ledaravtalet

8 BA/BAKAB organisation
Stämma Styrelse/AU (konstiturerar sig själv) VD Förhandlingar arbetsrätt Process Arbetsmarknad Arbetsmiljö Utbildning 9 regionkontor Ledamöter i SNs styrelse SMÉ-kommitté Revisor Förhandlings-delegationer Valberedning Delegationer TYA branschråd Delegationer Regionala råd SNs stämma

9 Avgifter BA Årsavgiften utgör 0,01 % av total lönesumma
För direktanslutna utgår avgift med minst 100 kr per företag och högst kr per företag Avgiften är inte avdragsgill

10 Avgifter BAKAB Medlemsföretagen betalar serviceavgift med 300 kr per företag + enligt nedanstående trappa 0,18 % av total lönesumma i intervall 0 – 90 milj kr 0,17 % -”- 90 – 180 milj kr 0,15 % -”- 180 – 270 milj kr 0,10 % över milj kr I löneunderlaget ingår ej VD och familjemedlemmar

11 Avgifter Svenskt Näringsliv
Avgiften till Svenskt Näringsliv uppgår till 0,09 % på lönesumman upp till 250 anställda. Därutöver utgår en avgift om 0,07 %. Lägsta avgiften till Svenskt Näringsliv är 500 kr

12 Lönesumma och totala intäkter
Lönesumma ca 23 miljarder kronor Intäkt BA 2,4 miljoner kronor Intäkt BAKAB 33,8 miljoner kronor

13 BAs verksamhetsidé BAs verksamhetsidé är att påverka utvecklingen i arbetsgivarfrågor mot bästa förutsättningar för BAs medlemsföretag Detta skall åstadkommas på följande sätt:

14 Kollektivavtal Medlemsservice
BA skall sluta kollektivavtal för branschen som ger medlemsföretagen arbetsfred och gynnar deras utveckling och konkurrenskraft. Medlemsservice BA skall genom biträde, rådgivning, information och utbildning stå till medlemmarnas tjänst i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare samt genom kontakter med lagstiftare och myndigheter i Sverige och internationellt påverka innehållet i de regelverk som berör medlemmarna i deras roll som arbetsgivare.

15 Rekrytering och utbildning
BA skall vara branschens röst i arbetsmarknadsfrågor och verka för bästa rekryteringsmöjligheter till branschen och en ändamålsenlig yrkesutbildning. Lobbyarbete BA skall vara branschens röst i arbetsmarknadsfrågor och lobbyfrågor och samverkar såväl med branschorganisationer som med Svenskt Näringsliv, genom medlemskap där, och övriga arbetsgivarorganisationer på svensk arbetsmarknad

16 Huvudsakliga verksamhetsområden
Avtalsförhandlingar Förberedelse Arbetsgrupper/avtalskonferenser med facket Genomförande Efterarbete Tvistelösning/förhandlingshjälp Rådgivning/förhandlingsstöd Lokala förhandlingar Centrala förhandlingar Domstolsprocesser

17 Rådgivning/konsultation
Forts. Rådgivning/konsultation Företagsbesök Telefonkonsultation Jour (telefon och ) Skriftlig rådgivning Information till medlemsföretagen: BA-information, publik hemsida samt medlemssida, nyhetsbrev Övrig information, t ex artiklar i Svensk Åkeritidning m m Kurser om lag och avtal Informationsmöten, temadagar och seminarier

18 Yrkesutbildning, eftergymnasial utbildning och fortbildning
Forts. Yrkesutbildning, eftergymnasial utbildning och fortbildning Säkerställa tillräckligt antal platser och sökande för yrkesutbildningen Arbetsmiljö Tillfredsställa medlemsföretagens och externa målgruppers efterfrågan på arbetsmiljökompetens Omvärldsbevakning och dialog med fack, lagstiftare, myndigheter m fl Medverka vid handläggning av ärenden gentemot myndigheter Arbetsmarknad – rekrytering

19 Internationella frågor
Bevaka och påverka arbetet inom EU Nordiskt samarbete Remisser m.m. Uppvaktning, lobby Brev och spontana yttranden till departement och myndigheter Svara på remisser Medlemsvärvning Styrelse och stämma

20 TransportGruppen och Svenskt Näringsliv
TransportGruppen i Svenskt Näringsliv Ansvarsfördelning TransportGruppens verksamhet

21 ”Näringslivsfamiljen – eller sfären”
Industrisektorn Tjänstesektorn Svenskt Näringsliv medlemsföretag Sektorn för byggindustri och installation Handel, hotell restaurang Transportsektorn TransportGruppens åtta förbund med totalt medlemsföretag Sveriges Redareförening

22 Ansvarsfördelning Svenskt Näringsliv TransportGruppen
Frågor som är gemensamma för alla företag oavsett bransch Gemensam konfliktfond TransportGruppen Frågor som rör företagen i våra förbund och branscher

23 TransportGruppen En samarbetsorganisation i transportsektorn
Biltrafikens Arbetsgivareförbund Motorbranschens Arbetsgivareförbund Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Sjöfartens Arbetsgivareförbund Svenska FlygBranschen Sveriges Bussföretag Sveriges Hamnar Transportindustriförbundet

24 företag med anställda Verksamheten finansieras av handläggartimmar som förbunden köper. Kostnader fördelas efter utnyttjandegrad Varje förbund har sin egen ekonomi Varje förbund lägger fast visioner, strategier och mål för sin verksamhet TransportGruppen är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv

25 TransportGruppens vision
Näringslivet, enskilda människor, medarbetare och samhället i stort Vi skapar välfärd och hållbar tillväxt för alla Hållbar ur sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter TransportGruppen med förbund & medlemsföretag Förklaring Vi = TransportGruppen med förbund och alla medlemsföretag. Hållbar tillväxt = hållbar ur sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Alla = näringslivet, enskilda människor, medarbetare och samhället i stort

26 TransportGruppens verksamhetsidé
Att genom samverkan i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leda utvecklingen mot bästa förutsättningar för transportnäringen

27 TransportGruppen - förbund, organisation & verksamhet
MAF BA Transport-industriförbundet Sveriges Hamnar Sveriges Bussföretag SFB PAF SARF TG styrelse Kommunikation, marknad, IT, Service Kommunikation VD Ekonomi, löner, Administration, HR, medlemsärenden Ekonomi, löneadministration Ledningsgrupp Förhandlingar, rådgivning HK & regioner Arbetsrätt, processer & kurser Arbetsmarknad & rekrytering Arbetsmiljö & Utbildning Närings-, transportpolitik Branschfrågor: SFB Sveriges Hamnar Sveriges Bussföretag Transportindustri-förbundet EU-frågor


Ladda ner ppt "Biltrafikens Arbetsgivareförbund"

Liknande presentationer


Google-annonser