Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transportgruppen.se Biltrafikens Arbetsgivareförbund uppdaterad maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transportgruppen.se Biltrafikens Arbetsgivareförbund uppdaterad maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 transportgruppen.se Biltrafikens Arbetsgivareförbund uppdaterad maj 2014

2 transportgruppen.se Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) • Bildades 1929 • Ingår i TransportGruppen och Svenskt Näringsliv • Åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxiföretag

3 transportgruppen.se Medlemsföretag (maj 2014) • 7 900 företag med ca 72 000 anställda – 57 000 arbetare – 16 000 tjänstemän

4 transportgruppen.se Medlemsföretag Aapl = arbetsplatser StorleksklassFöretag%AaplArbetareÖvrigaTotalt% 0 – 03 65046,27 %3 8610000,00 % 1 – 41 99625,30 %2 0843 5128004 3125,88 % 5 – 990911,52 %1 0045 0361 0276 0638,27 % 10 – 247859,95 %93310 3581 44611 80416,10 % 25 – 493013,82 %4438 8941 50410 39814,18 % 50 – 991491,89 %2998 7151 51210 22713,95 % 100 – 249801,01 %3298 9243 10012 02416,40 % 250 – 49990,11 %681 7471 5403 2874,48 % 500 – 99940,05 %492 0736992 7723,78 % 1000 -60,08 %3097 7544 68212 43616,96 % Totalt i medlems- organisationen 7 889100,00 %9 19957 01316 31073 323100,00 %

5 transportgruppen.se Medlemsföretag *) Differensen uppkommer på grund av att vissa företag har flera undergrupper UndergruppFöretag%AaplArbetareÖvrigaTotalt% Enhetsanslutna (åkeri & taxi) varav taxi åkeri 2 853 1 676 1 177 34,98 %2 85363581210,17 % Hyrverk90,11 %97712890,12 % Miljöföretag1561,91 %4004 6451 4316 0768,29 % Beställningscentral taxi580,71 %594 681334 7146,43 % Taxi, individuellt7078,67 %7324 3525244 8766,65 % Telefonister1131,39 %113571436140,84 % Terminal1041,28 %3505 0606 98912 04916,43 % Trafikskolor2483,04 %277571 1561 2131,65 % Utland200,25 %20381390,05 % Lastbilscentral åkeri330,40 %421 286161 3021,78 % Åkerier, indi­viduellt3 85547,27 %4 34436 1916 04842 23957,60 % Summa8 156 Totalt7 889100,00%9 19957 02116 31173 332100,00% Differens*)-267

6 transportgruppen.se Kollektivavtal och fackliga motparter • Svenska Transportarbetareförbundet – 57 000 arbetare – Transport-, utlands-, miljö-, taxiförare-, taxitelefonist- och hyrverkavtalen • Unionen – 16 000 tjänstemän – Tjänstemannaavtalet

7 transportgruppen.se • Sveriges Ingenjörer – 100 tjänstemän – Tjänstemannaavtalet • Ledarna – 400 tjänstemän – Ledaravtalet forts Kollektivavtal och fackliga motparter

8 transportgruppen.se BA/BAKAB organisation Stämma Styrelse/AU (konstiturerar sig själv) VD Förhandlingar arbetsrätt Process Arbetsmarknad Arbetsmiljö Utbildning 9 regionkontor Ledamöter i SNs styrelse SMÉ-kommitté Revisor Förhandlings- delegationer Valberedning Delegationer TYA branschråd Delegationer Regionala råd SNs stämma

9 transportgruppen.se Avgifter BA • Årsavgiften utgör 0,01 % av total lönesumma • För direktanslutna utgår avgift med minst 100 kr per företag och högst 40 000 kr per företag • Avgiften är inte avdragsgill

10 transportgruppen.se Avgifter BAKAB • Medlemsföretagen betalar serviceavgift med 300 kr per företag + enligt nedanstående trappa – 0,18 % av total lönesumma i intervall 0 – 90 milj kr – 0,17 % -”- 90 – 180 milj kr – 0,15 % -”-180 – 270 milj kr – 0,10 % över 270 milj kr • I löneunderlaget ingår ej VD och familjemedlemmar

11 transportgruppen.se Avgifter Svenskt Näringsliv • Avgiften till Svenskt Näringsliv uppgår till 0,09 % på lönesumman upp till 250 anställda. Därutöver utgår en avgift om 0,07 %. • Lägsta avgiften till Svenskt Näringsliv är 500 kr

12 transportgruppen.se Lönesumma och totala intäkter • Lönesumma ca 23 miljarder kronor • Intäkt BA 2,4 miljoner kronor • Intäkt BAKAB 33,8 miljoner kronor

13 transportgruppen.se BAs verksamhetsidé • BAs verksamhetsidé är att påverka utvecklingen i arbetsgivarfrågor mot bästa förutsättningar för BAs medlemsföretag • Detta skall åstadkommas på följande sätt:

14 transportgruppen.se • Kollektivavtal – BA skall sluta kollektivavtal för branschen som ger medlemsföretagen arbetsfred och gynnar deras utveckling och konkurrenskraft. • Medlemsservice – BA skall genom biträde, rådgivning, information och utbildning stå till medlemmarnas tjänst i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare samt genom kontakter med lagstiftare och myndigheter i Sverige och internationellt påverka innehållet i de regelverk som berör medlemmarna i deras roll som arbetsgivare.

15 transportgruppen.se • Rekrytering och utbildning – BA skall vara branschens röst i arbetsmarknadsfrågor och verka för bästa rekryteringsmöjligheter till branschen och en ändamålsenlig yrkesutbildning. • Lobbyarbete – BA skall vara branschens röst i arbetsmarknadsfrågor och lobbyfrågor och samverkar såväl med branschorganisationer som med Svenskt Näringsliv, genom medlemskap där, och övriga arbetsgivarorganisationer på svensk arbetsmarknad

16 transportgruppen.se Huvudsakliga verksamhetsområden • Avtalsförhandlingar – Förberedelse – Arbetsgrupper/avtalskonferenser med facket – Genomförande – Efterarbete • Tvistelösning/förhandlingshjälp – Rådgivning/förhandlingsstöd – Lokala förhandlingar – Centrala förhandlingar – Domstolsprocesser

17 transportgruppen.se • Rådgivning/konsultation – Företagsbesök – Telefonkonsultation – Jour (telefon och e-mail) – Skriftlig rådgivning – Information till medlemsföretagen: BA-information, publik hemsida samt medlemssida, nyhetsbrev – Övrig information, t ex artiklar i Svensk Åkeritidning m m – Kurser om lag och avtal – Informationsmöten, temadagar och seminarier Forts.

18 transportgruppen.se • Yrkesutbildning, eftergymnasial utbildning och fortbildning – Säkerställa tillräckligt antal platser och sökande för yrkesutbildningen • Arbetsmiljö – Tillfredsställa medlemsföretagens och externa målgruppers efterfrågan på arbetsmiljökompetens • Omvärldsbevakning och dialog med fack, lagstiftare, myndigheter m fl – Medverka vid handläggning av ärenden gentemot myndigheter – Arbetsmarknad – rekrytering Forts.

19 transportgruppen.se • Internationella frågor – Bevaka och påverka arbetet inom EU – Nordiskt samarbete – Remisser m.m. • Uppvaktning, lobby – Brev och spontana yttranden till departement och myndigheter – Svara på remisser – Uppvaktning, lobby • Medlemsvärvning • Styrelse och stämma

20 transportgruppen.se TransportGruppen och Svenskt Näringsliv TransportGruppen i Svenskt Näringsliv Ansvarsfördelning TransportGruppens verksamhet

21 transportgruppen.se ”Näringslivsfamiljen – eller sfären” Svenskt Näringsliv 60 000 medlemsföretag Transportsektorn TransportGruppens åtta förbund med totalt 11 000 medlemsföretag Sveriges Redareförening Handel, hotell restaurang TjänstesektornIndustrisektorn Sektorn för byggindustri och installation

22 transportgruppen.se Ansvarsfördelning • Svenskt Näringsliv – Frågor som är gemensamma för alla företag oavsett bransch – Gemensam konfliktfond • TransportGruppen – Frågor som rör företagen i våra förbund och branscher

23 transportgruppen.se TransportGruppen • En samarbetsorganisation i transportsektorn – Biltrafikens Arbetsgivareförbund – Motorbranschens Arbetsgivareförbund – Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund – Sjöfartens Arbetsgivareförbund – Svenska FlygBranschen – Sveriges Bussföretag – Sveriges Hamnar – Transportindustriförbundet

24 transportgruppen.se • 10 700 företag med 167 300 anställda • Verksamheten finansieras av handläggartimmar som förbunden köper. Kostnader fördelas efter utnyttjandegrad • Varje förbund har sin egen ekonomi • Varje förbund lägger fast visioner, strategier och mål för sin verksamhet • TransportGruppen är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv

25 transportgruppen.se TransportGruppens vision Vi skapar välfärd och hållbar tillväxt för alla TransportGruppen med förbund & medlemsföretag Hållbar ur sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter Näringslivet, enskilda människor, medarbetare och samhället i stort

26 transportgruppen.se TransportGruppens verksamhetsidé Att genom samverkan i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leda utvecklingen mot bästa förutsättningar för transportnäringen

27 transportgruppen.se TransportGruppen - förbund, organisation & verksamhet MAF BA Transport- industriförbundet Sveriges Hamnar Sveriges Bussföretag SFB PAF SARF TG styrelse Kommunikation, marknad, IT, Service Kommunikation VD Ekonomi, löner, Administration, HR, medlemsärenden Ekonomi, löneadministration Ledningsgrupp Förhandlingar, rådgivning HK & regioner Arbetsrätt, processer & kurser Arbetsmarknad & rekrytering Arbetsmiljö & Utbildning Närings-, transportpolitik Branschfrågor: SFB Sveriges Hamnar Sveriges Bussföretag Transportindustri- förbundet EU-frågor


Ladda ner ppt "Transportgruppen.se Biltrafikens Arbetsgivareförbund uppdaterad maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser