Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Österbottens Byar rf. Byakonferens, Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 4-6.2.2005 Ulf Grindgärds, ordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Österbottens Byar rf. Byakonferens, Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 4-6.2.2005 Ulf Grindgärds, ordförande."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Österbottens Byar rf. Byakonferens, Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors Ulf Grindgärds, ordförande

2 VÄLKOMMEN PÅ DEN FÖRSTA BYAKONFERENSEN Vi har samlats för att förbättra utbytet av erfarenheter och ideér!

3 Byverksamhet i Finland •På nationell nivå finns Byaverksamhet i Finland rf. (SYTY) –nationellt byverksamhetsprogram –ordförande Eero Uusitalo •På regional nivå 19 regionala bysammanslutningar –regionalt byverksamhetsprogram, alla har Byaombud –vår region, Svenska Österbottens Byar rf.

4 På bynivå •I Finland 2300 registrerade byföreningar –byplaner - plan över byns utveckling –utvecklingsprojekt •I Svenska Österbotten ca 100 aktiva byar –ca 60 byplaner –kunde vara mera projekt med utgångspunkt i byn •Bysamarbete inom den egna kommunen! –Någonting att tänka på!.

5 Hela organisationen Byaverksamhet i Finland rf Regionala bysammanslutningar Kommunvisa bysammanslutningar Byförening/byaråd

6 Fakta om SÖB •Grundades 1999 •Idag 50 betalande medlemsbyar, det finns ca 200 byar i Österbotten. •Styrelse: –Ulf Grindgärds (Henriksdal) ordförande, Ann-Sofi Backgren (Molpe), Carita Söderbacka (Kortjärvi), Allan Nyholm (Perus), Katta Svenfeldt (Pedersöre byar) och Bjarne Blomfeldt (Sundom) •suppleanter: Anna-Lena af Hällström (Lappfjärd), Ann- Charlotte Skinnar (Bergö), Fritz-Olle Slotte (Öja), Stig- Göran Forsman (Nederpurmo), Kaj Ojala (Finby) och Alf Burman (Koskö).

7 Verksamhetsområde Svenska Österbottens Byars verksamhetsområde är kommunerna Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Oravais, Vörå, Maxmo, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad

8 Kansli •Dynamohuset i Närpes •Byombud: Katarina Westerlund

9 SÖB:syfte •Ett gemensamt organ för byföreningar/byaråd i svenska Österbotten •Hjälpa byföreningarna i deras arbete med utvecklingsarbete –den gemensamma plattformen •Föra byarnas talan

10 Medel •Rådgivning - t.ex. byplanering •Uppgöra regionalt byverksamhetsprogram, DET REGIONALA BYVERKSAMHETSPROGRAMMET " JAG VILL BO I ETT ÖPPET LANDSKAP" lanserades på Stundars i Solf På Svenska Österbottens Byars årsmöte •Byportalverktyg för medlemsbyar –www.byar.fi •Skapa arenor för erfarenhetsutbyte –möten –seminarier, temakvällar •Ge inspiration –utse årets by i Svenska Österbotten

11 Statsstöd •Verksamhetsstöd från staten – € x 61% = € : 20 = ~ € ( 19 bysammanslutningar.+ Svensk Byaservice)

12 Just nu! •Vertti och Tyyne projekt –projekt finansierat 100% av JSM (8 500 eur) –Katarina Westerlund anställd som projektledere/byombud

13 Just nu! •Projekt Byn som utvecklingsresurs (byaombud) - ett av 19 regionala –EQUAL-projekt ( maj mars 2005) –budget eur (EU+stat+kommuner) –Studiefrämjandet i Öb; bokföring och likviditet –Carina Storhannus

14 Bli medlem!!!! •För att Svenska Österbottens Byar skall bli kraftfullt … bli medlem NU! •EN REGISTRERAD BYFÖRENING I VARJE BY!!!!!I ÖSTERBOTTEN •Målet för 2004 var 50 medlemmar •Medlemsavgift endast 20 eur •Medlemsansökan: –Kontakta byombudet

15 Nuvarande medlemmar •Bennäs Byaråd •Bergö Öråd •Björkö Byaråd •Bosund Byalag •Byagårdsföreningen i Toby •Dagsmark Ungdomsförening •Djupsund-Lövsund-Teugmo Byaråd •Finby Byaförening •Henriksdals Byaförening •Hirvlax Byaråd •Härkmeri Byaråd •Jeppo Byaråd •Jeussen Byaråd •Jussila Byaförening •Kaitsor byaråd •Karvat Byaförening •KBC-Byaförening •Kolam Byahemsförening •Kortjärvi Byagård •Kronvik Byaförening •Lappfjärds Byaförening •Lappfors Byaråd •Markby byakassa •Molpe Byaråd •Munsala Byaråd •Mäkipää Byaråd •Nederpurmo Byaråd •Nedervetil byaförening •Nedre Korplax Byaråd •Norra Pörtom Allaktivitetsförening •Oxkangar Byaråd •Perus Byaförening •Pjelax Byaråd •Rangsby Byaråd •Rejpelt Hembygdsförening •Rökiö Biblioteksförening •Småbönders Byaråd •Solf Byaråd •Sundom Bygdeförening •Särkimo Brudsund Byaråd •Södra Vallgrund byaråd •Tålamods Byaråd •Vexala Byaråd •Yttermarkgillet •Österby Byaråd •Övermark Byaråd •Övre Nederlappfors Byaråd

16 Styrelseordförande Ulf Grindgärds Henriksdal Härkmeri GSM Byaombud Katarina Westerlund/Carina Storhannus Företagshuset Dynamo Närpesvägen Närpes Telefon GSM KONTAKTUPPGIFTER

17 Välkommna! ” Jag hoppas och önskar att NI som deltar i denna välbesökta konferens åtar er rollen som AMBASSADÖRER för en ännu bättre byverksamhet bland våra byar på hemmaplan! – Jag vill ha med ännu mera byar – sprid budskapet!”

18 Dag 1, Bussresa Österbotten-Helsingfors Incheckning Terminalen Hfrs Carina Storhannus Kaffe Konferensen Konferensen öppnas – presentation av SÖB Auditoriet Ulf Grindgärds, Svenska Österbottens Byar r.f., ordförande (båten avgår 17.30) Byn som aktör – framtida utmaningar, Auditoriet, Mats Brandt Studiefrämjandet i Österbotten r.f., ordförande Paus Byplan – Varför och Hur? Auditoriet Ann-Sofi Backgren, Kompetenscirkeln, Svenska studiecentralen (SSC) Vad är på gång i de Österbottniska byarna? Deltagande byar har ordet:- Nedervetil- Kortjärvi- Kolam- Kiisk- Övre-Lappfors- Pedersöre, 19 levande byar- Bennäs- Nederpurmo- Jeppo- Lövsund-Djupsund-Teugmo- Koskö- Sundom- Molpe- Taklax UF- Lappfjärd- Perus - Härkmeri- Henriksdal- Svartå, Auditoriet, Ulf Grindgärds, moderator Middag Buffet Varje presentation ger utrymme för frågor och svar !

19 Dag 2, (svensk tid) •07.00-> Frukost Ankomst till Stockholm Avfärd till Finska ambassaden Studiebesök Finska ambassaden Minister Peter Stenlund Buss till centrum, shopping- frivilligt program: träff med Svenska stadsnätsföreningens generalsekreterare Lars Hedberg, Sudiebesök, Sollentuna Energi Buss centrum-båten Kaffe Konferensen Byn som byggare och ägare av ett optiskt fibernät, Auditoriet Nisse Husberg, Hindersby bynät (båten avgår 16.45) Vägledning för byn i att bygga fibernät Auditoriet Sanne WikströmVästra Nylands byar Projektfinansering efter 2006 Auditoriet Ann-Sofi Backgren, viceordförande SÖB. /SSC Paus Vad är på gång i de Österbottniska byarna? Deltagande byar har ordet: :- Nedervetil- Kortjärvi- Kolam- Kiisk- Övre-Lappfors- Pedersöre, 19 levande byar- Bennäs- Nederpurmo- Jeppo- Lövsund-Djupsund-Teugmo- Koskö- Sundom- Molpe- Taklax UF- Lappfjärd- Perus - Härkmeri- Henriksdal- Svartå, Auditoriet, Ulf Grindgärds, moderator Svenska Österbottens Byar-Infraprojektet, byaombud, Auditoriet Katarina Westerlund Svenska Österbottens Byar- Byportalverktyget, Auditoriet, Agneta Stenlund- Grindgärds Slutdiskussion Avslutande konferensmiddag Buffet


Ladda ner ppt "Svenska Österbottens Byar rf. Byakonferens, Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 4-6.2.2005 Ulf Grindgärds, ordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser