Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Österbottens Byar rf. Byakonferens, Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 4-6.2.2005 Ulf Grindgärds, ordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Österbottens Byar rf. Byakonferens, Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 4-6.2.2005 Ulf Grindgärds, ordförande."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Österbottens Byar rf. Byakonferens, Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 4-6.2.2005 Ulf Grindgärds, ordförande

2 VÄLKOMMEN PÅ DEN FÖRSTA BYAKONFERENSEN Vi har samlats för att förbättra utbytet av erfarenheter och ideér!

3 Byverksamhet i Finland •På nationell nivå finns Byaverksamhet i Finland rf. (SYTY) –nationellt byverksamhetsprogram –ordförande Eero Uusitalo •På regional nivå 19 regionala bysammanslutningar –regionalt byverksamhetsprogram, alla har Byaombud –vår region, Svenska Österbottens Byar rf.

4 På bynivå •I Finland 2300 registrerade byföreningar –byplaner - plan över byns utveckling –utvecklingsprojekt •I Svenska Österbotten ca 100 aktiva byar –ca 60 byplaner –kunde vara mera projekt med utgångspunkt i byn •Bysamarbete inom den egna kommunen! –Någonting att tänka på!.

5 Hela organisationen Byaverksamhet i Finland rf Regionala bysammanslutningar Kommunvisa bysammanslutningar Byförening/byaråd

6 Fakta om SÖB •Grundades 1999 •Idag 50 betalande medlemsbyar, det finns ca 200 byar i Österbotten. •Styrelse: –Ulf Grindgärds (Henriksdal) ordförande, Ann-Sofi Backgren (Molpe), Carita Söderbacka (Kortjärvi), Allan Nyholm (Perus), Katta Svenfeldt (Pedersöre byar) och Bjarne Blomfeldt (Sundom) •suppleanter: Anna-Lena af Hällström (Lappfjärd), Ann- Charlotte Skinnar (Bergö), Fritz-Olle Slotte (Öja), Stig- Göran Forsman (Nederpurmo), Kaj Ojala (Finby) och Alf Burman (Koskö).

7 Verksamhetsområde Svenska Österbottens Byars verksamhetsområde är kommunerna Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Oravais, Vörå, Maxmo, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad

8 Kansli •Dynamohuset i Närpes •Byombud: Katarina Westerlund

9 SÖB:syfte •Ett gemensamt organ för byföreningar/byaråd i svenska Österbotten •Hjälpa byföreningarna i deras arbete med utvecklingsarbete –den gemensamma plattformen •Föra byarnas talan

10 Medel •Rådgivning - t.ex. byplanering •Uppgöra regionalt byverksamhetsprogram, DET REGIONALA BYVERKSAMHETSPROGRAMMET " JAG VILL BO I ETT ÖPPET LANDSKAP" lanserades 5.4.2003 på Stundars i Solf På Svenska Österbottens Byars årsmöte •Byportalverktyg för medlemsbyar –www.byar.fi •Skapa arenor för erfarenhetsutbyte –möten –seminarier, temakvällar •Ge inspiration –utse årets by i Svenska Österbotten

11 Statsstöd •Verksamhetsstöd från staten – 2005 420 000 € x 61% = 256 200 € : 20 = ~12 800 € ( 19 bysammanslutningar.+ Svensk Byaservice)

12 Just nu! •Vertti och Tyyne projekt –projekt finansierat 100% av JSM (8 500 eur) –Katarina Westerlund anställd som projektledere/byombud

13 Just nu! •Projekt Byn som utvecklingsresurs (byaombud) - ett av 19 regionala –EQUAL-projekt ( maj 2002- mars 2005) –budget 80.000 eur (EU+stat+kommuner) –Studiefrämjandet i Öb; bokföring och likviditet –Carina Storhannus

14 Bli medlem!!!! •För att Svenska Österbottens Byar skall bli kraftfullt … bli medlem NU! •EN REGISTRERAD BYFÖRENING I VARJE BY!!!!!I ÖSTERBOTTEN •Målet för 2004 var 50 medlemmar •Medlemsavgift endast 20 eur •Medlemsansökan: –Kontakta byombudet

15 Nuvarande medlemmar •Bennäs Byaråd •Bergö Öråd •Björkö Byaråd •Bosund Byalag •Byagårdsföreningen i Toby •Dagsmark Ungdomsförening •Djupsund-Lövsund-Teugmo Byaråd •Finby Byaförening •Henriksdals Byaförening •Hirvlax Byaråd •Härkmeri Byaråd •Jeppo Byaråd •Jeussen Byaråd •Jussila Byaförening •Kaitsor byaråd •Karvat Byaförening •KBC-Byaförening •Kolam Byahemsförening •Kortjärvi Byagård •Kronvik Byaförening •Lappfjärds Byaförening •Lappfors Byaråd •Markby byakassa •Molpe Byaråd •Munsala Byaråd •Mäkipää Byaråd •Nederpurmo Byaråd •Nedervetil byaförening •Nedre Korplax Byaråd •Norra Pörtom Allaktivitetsförening •Oxkangar Byaråd •Perus Byaförening •Pjelax Byaråd •Rangsby Byaråd •Rejpelt Hembygdsförening •Rökiö Biblioteksförening •Småbönders Byaråd •Solf Byaråd •Sundom Bygdeförening •Särkimo Brudsund Byaråd •Södra Vallgrund byaråd •Tålamods Byaråd •Vexala Byaråd •Yttermarkgillet •Österby Byaråd •Övermark Byaråd •Övre Nederlappfors Byaråd

16 Styrelseordförande Ulf Grindgärds Henriksdal 64460 Härkmeri GSM 044- 320 6566 Email ulf.grindgards@henriksdalnet.fi Byaombud Katarina Westerlund/Carina Storhannus Företagshuset Dynamo Närpesvägen 2 64200 Närpes Telefon 06-224 3620 GSM 040-832 9670 Email katarina.westerlund@osterbotten.fi KONTAKTUPPGIFTER www.byar.fi

17 Välkommna! ” Jag hoppas och önskar att NI som deltar i denna välbesökta konferens åtar er rollen som AMBASSADÖRER för en ännu bättre byverksamhet bland våra byar på hemmaplan! – Jag vill ha med ännu mera byar – sprid budskapet!”

18 Dag 1, 4.2.2005 Bussresa Österbotten-Helsingfors 15.30 Incheckning Terminalen Hfrs Carina Storhannus 16.30 Kaffe Konferensen 17.00 Konferensen öppnas – presentation av SÖB Auditoriet Ulf Grindgärds, Svenska Österbottens Byar r.f., ordförande (båten avgår 17.30) 17.15 Byn som aktör – framtida utmaningar, Auditoriet, Mats Brandt Studiefrämjandet i Österbotten r.f., ordförande 18.00 Paus 18.15 Byplan – Varför och Hur? Auditoriet Ann-Sofi Backgren, Kompetenscirkeln, Svenska studiecentralen (SSC) 19.00 Vad är på gång i de Österbottniska byarna? Deltagande byar har ordet:- Nedervetil- Kortjärvi- Kolam- Kiisk- Övre-Lappfors- Pedersöre, 19 levande byar- Bennäs- Nederpurmo- Jeppo- Lövsund-Djupsund-Teugmo- Koskö- Sundom- Molpe- Taklax UF- Lappfjärd- Perus - Härkmeri- Henriksdal- Svartå, Auditoriet, Ulf Grindgärds, moderator 20.30 Middag Buffet Varje presentation ger utrymme för frågor och svar !

19 Dag 2, 5.2.2005 (svensk tid) •07.00-> Frukost 09.30 Ankomst till Stockholm 10.00 Avfärd till Finska ambassaden 10.30 Studiebesök Finska ambassaden Minister Peter Stenlund 11.30 Buss till centrum, shopping- frivilligt program: träff med Svenska stadsnätsföreningens generalsekreterare Lars Hedberg, Sudiebesök, Sollentuna Energi 15.20 Buss centrum-båten 16.00 Kaffe Konferensen 16.10 Byn som byggare och ägare av ett optiskt fibernät, Auditoriet Nisse Husberg, Hindersby bynät (båten avgår 16.45) 17.00 Vägledning för byn i att bygga fibernät Auditoriet Sanne WikströmVästra Nylands byar 17.20 Projektfinansering efter 2006 Auditoriet Ann-Sofi Backgren, viceordförande SÖB. /SSC 18.00 Paus 18.15 Vad är på gång i de Österbottniska byarna? Deltagande byar har ordet: :- Nedervetil- Kortjärvi- Kolam- Kiisk- Övre-Lappfors- Pedersöre, 19 levande byar- Bennäs- Nederpurmo- Jeppo- Lövsund-Djupsund-Teugmo- Koskö- Sundom- Molpe- Taklax UF- Lappfjärd- Perus - Härkmeri- Henriksdal- Svartå, Auditoriet, Ulf Grindgärds, moderator 19.00 Svenska Österbottens Byar-Infraprojektet, byaombud, Auditoriet Katarina Westerlund 19.20 Svenska Österbottens Byar- Byportalverktyget, Auditoriet, Agneta Stenlund- Grindgärds 19.40 Slutdiskussion 20.30 Avslutande konferensmiddag Buffet


Ladda ner ppt "Svenska Österbottens Byar rf. Byakonferens, Viking Gabriella, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 4-6.2.2005 Ulf Grindgärds, ordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser