Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vipu och den elektroniska stödansökan 2013 Borgå 4.4.2013 Stödansökan 20131 2.7.2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vipu och den elektroniska stödansökan 2013 Borgå 4.4.2013 Stödansökan 20131 2.7.2014."— Presentationens avskrift:

1 Vipu och den elektroniska stödansökan 2013 Borgå 4.4.2013 Stödansökan 20131 2.7.2014

2 Var hittas den elektroniska stödansökan Mavis web-sidor,http://www.mavi.fi Svenska, Odlarstöd, Vipu elektronisk ansökan Elektronisk identifiering, med bankkoder, mobil id eller chipförsett identitetskort. Förutsätter beviljade rättigheter från landsbygdskansliet, ansökning med blnr 405. Viputjänsten fungerar med: •Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Använd alltid den nyaste uppdateringen på grund av dataskyddet och de aktuella funktionerna. Stödansökan 20132 2.7.2014

3 Stödansökan 20133 • Vipu-palvelun etusivu Vipu.mavi.fi Framsida för gårdens uppgifter Elektronisk stödansökan, blanketternas situtation Länk till e- ansökan och kartkorrigeringar 2.7.2014

4 Stödansökan 20134 • Funktioner i kartgränssnittet Infofunktionen anger ett främmande basskiftes nummer och areal Hjälpmätningar kan göras med verktyget för avståndsmätning Arealmätning Radering av hjälpmätningar 2.7.2014

5 Stödansökan 20135 • Kartnivåer •Grundvattenområden •Natura-områden •Vattendragsgränser •Vattendragsregistret 2.7.2014

6 Stödansökan 20136 • Att radera kartkorrigeringar Radera kartkorrigering på valda basskiften Radera korrigeringar på alla basskiften 2.7.2014

7 Kom ihåg Vipu-rådgivaren! Utbetalningstidtabell En på den föregående punkten baserad uppskattning av tidtabellerna för och beloppen av stödubetalningar Stöduppskattning Inkluderar förutom eurobelopp också många inbyggda kontroller som anknyter till stödhandläggningen Förbindelser Granskning av bl.a. djurtäthetskrav (miljöstöd/LFA)Krav som rör miljöstödet samt gårdens tilläggsåtgärder Stödrättigheter Stödberättigande arealer och stödrättigheter i respektive produktionsområde Granskning av överföringar av stödrättigheter Skiftessammandrag och inbyggda kontroller 2-årig skyldighet att bevara naturvårdsåkrar Användning av åker efter gröngödslingsvall Minimikrav två växterMångsidigare odling Stödansökan 20137 • 2.7.2014

8 Skiftessammandrag och inbyggda kontroller Stödansökan 20138 • Arealer enligt växtslag •Skiftesspecifikation enligt växt Egen och arrenderad areal Inbyggda kontroller som startar automatiskt: •Växtföljd (min. 2 växtarter) •Mångsidigare odling •Krav på10 % vall •3 växtslag •En gröda får uppta max 40 % som måste startas separat •Naturvårdsåkrar min. 2 år •Gröngödslingsvallar 2.7.2014

9 Stödrättigheter Stödansökan 20139 • Till gårdsstöd berättigande areal samt arealen för stödrättgheter enligt produktions- område Till gården ankytande överföringar av stödrättigheter. I fråga om besittnings- överföringar (hyrda rättigheter) visar tillämpningen det sista giltighetsåret 2.7.2014

10 Stöduppskattning Stödansökan 201310 • Uppskattning av beloppet av stöd som betalas per stödansökan Många olika inbyggda kontroller – stödkalkylen anmärker om någon faktor begränsar stödet Under en annan flik anges de stöd som gården skulle vara berättigad till på basis av de anmälda uppgifterna, men som inte sökts i stödansökan 101B 2.7.2014

11 Utbetalningstidtabell Stödansökan 201311 • Preliminär uppskattning av utbetalnings- tidtabellen för de stöd som gården har sökt Baserar sig på de stödbelopp som stödkalkyleringen har resulterat i och på stödförvaltningens preliminära utbetalningstidtabell 2.7.2014

12 Nyttan av och egenskaperna i den elektroniska stödansökan framhålls: •Vipu-tjänsten har omarbetats, den är lätt att använda •Tidsbesparing •Möjligt att logga in i Vipu-tjänsten också med bankkoder och mobilcertifikat •Vipu-rådgivaren Stödansökan 201312 2.7.2014 Titta igenom vilka skiften och stöd ni behandlat och skickat Stöd betalas enligt ansökan

13 Ansökan 2013 •Lantbrukskansliet betjänar, även då man lämnat in ansökan elektroniskt. •Kartor med förändringar, skiftesdelning, gränskorrigeringar, övergår mer till elektronisk behandling. •Telefon och datakontakt, med admin-möjlighet vid kanslierna. •Finns det inga pappersblanketter längre? Det finns pappersblanketter, men vi hoppas att du fyller i ansökan elektroniskt. Stödansökan 201313 2.7.2014 Kanslier Kanslier iBorgå och Liljendal

14 NetPosti •Vad är NetPosti? •Användaren kan i stället för traditionell papperspost ta emot post via webben. Posten kommer till NetPosti och ett meddelande om detta kommer till användarens e-post. Om användaren inte läser meddelandet inom en viss tid kommer samma brev också med posten. •Inga borttappade brev längre! •Det är betydligt billigare att skicka post via NetPosti •Tjänsten fungerar också som ett gratis arkiv för jordbrukarna i sju år. •http://www.posti.fi/svenska/netposti/presentation/http://www.posti.fi/svenska/netposti/presentation/ Stödansökan 201314 2.7.2014

15 Blanketter och guider Hur är det om jordbrukaren har glömt bort att beställa blanketter och guider? •Mavi skickar inga material i efterskott. •Om en jordbrukare som glömt sätta ett kryss vill ansöka om stöden på papper, kan han eller hon be kommunen skriva ut de förhandsifyllda blanketterna och eventuella kartor. •Ansökningsguider eller ifyllningsanvisningar på mavi.fi. Pappersguiderna också läsas på landsbygdskansliet. Stödansökan 201315 2.7.2014

16 Ytterligare information •En specialsakkunnig för elektronisk stödansökan, finns vid landsbygdskansliet i Borgå landsbygdsombudsman Anni Puranen, tfn 044 055 5824. •Odlare: tukihaku@mavi.fitukihaku@mavi.fi Mavi dejourerar i år, vardagar, veckoslut: 15.–30.4. 9–21 9–15 15.–17.6. 9–21 9–15 •Blankettombud/rådgivare: ntukihaku@mavi.fintukihaku@mavi.fi avsedd enbart för rådgivare på numret 020 690 887 vardagar kl. 8–10 Stödansökan 201316 2.7.2014


Ladda ner ppt "Vipu och den elektroniska stödansökan 2013 Borgå 4.4.2013 Stödansökan 20131 2.7.2014."

Liknande presentationer


Google-annonser