Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tandsköterskans roll i tandvårdens kvalitetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tandsköterskans roll i tandvårdens kvalitetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Tandsköterskans roll i tandvårdens kvalitetsarbete
1925 – första tsk-utbildningen startar i Sverige. 1936 – tsk-utbildningen startar på Eastmaninstitutet i Stockholm 1948 – tsk-utbildningen blir statlig 1951 – tsk förklaras vara ”medicinalpersonal” 1960-talet – landstingskommuner 1980-talet - primärkommunal regi upphörde utbildningen som nationellt program 2008 – Påbyggnadsutbildning åter med nationellt program, 3 terminer. Källor: ”Folktandvården i Gävleborg – En historik” samt Soc.styrelsen 1

2 Ur ”Handbok för Tandsköterskor” Nyutgåva 1950 2

3 TANDSKÖTERSKANS ABC ur ”Handbok för tandsköterskor” från 1950
- Man bör ha torra och varma fötter i bekväma skor idet dagliga arbetet. - Använd huvudet, ej endast benen. - Gör inga onödiga rörelser varken med ben, armar eller fingrar. - Ingen människa är ofelbar, men sköterska eller elev får icke göra samma fel flera gånger. - Telefon; Gör det till en vana att alltid tala lugnt men energiskt i telefonen. - Städning; Man äger rätt fordra, att varje frisk kvinna skall kunna klara en så specifikt kvinnlig syssla 3

4 Vad får inte delegeras till tandsköterska?
SOSFS 2002:12 1 § Inom tandvården kan arbetsuppgifter överlåtas till annan personal genom delegering, om det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Delegering får dock inte göras av arbetsuppgifterna: - diagnostik och terapiplanering, - ingrepp i tandpulpan, rotkanal eller tandens hårdvävnader, - kirurgiska ingrepp, - läkningskontroller efter kirurgiska ingrepp, - lokal anestesi genom ledningsblockad, t ex mandibularanestesi, och - avlägsnande av hårda och mjuka beläggningar i tandköttsficka 4

5 Teamtandvård = högre kvalitet på tandvård?
- Minskad prestige - Mindre revirbevakning - Hög kompetens - Självinsikt - Gott omdöme - Energi - Humor - Ökad kommunikation…….. ……..skulle kunna öka förutsättningarna för ännu högre kvalitet på tandvården 5

6 Fler tandsköterskeuppgifter……..
Receptionsarbete - Kommunikation! Klinikens ”ansikte utåt”. Bra bemötande = bra kvalitet. Assistansarbete - Telepati och ”ligga-steget-före”…… Sterilarbete -Hålla sig uppdaterad av gällande hygienrutiner. 6

7 Till sist……. Tandsköterskan – mångsidig resurs för att utveckla kvalitetsarbetet på kliniken. Reflektion! Kommunikation! Ju tydligare / öppnare kommunikation det är mellan medarbetare, både inom kliniken och mellan kliniker, desto större kan möjligheten bli för ett bra omhändertagande av patienten och ännu högre kvalitet på den utförda tandvården. 7


Ladda ner ppt "Tandsköterskans roll i tandvårdens kvalitetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser