Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brasilien Geografi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brasilien Geografi."— Presentationens avskrift:

1 Brasilien Geografi

2 Ekonomi i Utveckling BNP/BNI
Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år.

3 Ekonomiska begrepp Marknadsekonomi: marknadsekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att företag och enskilda personer fritt kan framställa, sälja och köpa varor och tjänster utan att staten eller någon annan lägger sig i. Vad som tillverkas, hur mycket varorna kostar och hur mycket de anställda får i lön styrs av efterfrågan och utbud på marknaden. Efterfrågan innebär att någon vill köpa en vara och utbud betyder att det finns varor att köpa. Planekonomi: planekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att staten bestämmer vad som ska tillverkas, vad varor och tjänster får kosta och hur mycket de anställda ska få i lön. Källa:

4 Ekonomiska begrepp Produktionsmedel = Arbetskraft
Naturresurser/råvaror Kapital = Maskiner,byggnader och pengar Kunskap = know-how

5 Ekonomiska begrepp Fråga 20
Televerket var fram till 1993 ett verk som ägde och drev Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät. Det grundades genom regeringsbeslut i februari 1853. Redan från starten var verket både en myndighet och ett affärsdrivande verk (ett statligt företag med inkomster och egen verksamhet). Från 1920-talet fram till 1980-talet hade verket de facto ett monopol på telefoni i hela Sverige. Som statlig myndighet gav de en service: Tex att koppla upp hus på glesbygden till telefonnätet oavsett kostnaden. Nu är Telia AB styrd av marknadskrafter. Innan mobiltelefoni blev så omfattande kunde en sommarstuga ägare få beskedet att det skulle kosta flera tals kronor för att ansluta en telefon.

6 Statlig ägande Vs privata ägandet
Staten ger upp sin monopol ”De nya privata ägande lyckas ofta vända förluster till vinster i företagen” Hur? Mer effektivt drift? Hänsynslöshet? Bättre ledarskap? Resonera!

7 Privat Vs statligt byggandet av järnvägar

8 Ekonomiska begrepp Fråga 20
Fram till 1970 talet kunde välfärdssystemet utvecklas varje år. Det extra kostnaden betalades av Sveriges ekonomisk tillväxt. Efter oljekrisen har man inte kunnat räkna med kontinuerligt ekonomisk tillväxt. Privat ägda företag har fått en allt större roll i skötandet av samhällsservice. Även privatägd dagis, sjukvård, skolor osv. har krav på sig att generera en vinst för sina ägare. Vad betyder det för verksamheten? Är det värre än det statliga kravet att man ska t ex driva en sjukhus på en begränsat budget? Diskutera och resonera…

9 Ekonomiska begrepp Jordreform i Brasilien?
Genomsnittliga jordbruket = 100 ha Nära hälften av arealen upptas av gårdar på mer än 1000 ha 10% av jordägarna kontrollerar ungefär hälften av jordbruksmarken Jordlösa lantarbetare har krav på mark som inte brukas. Vad finns det för fördelar och nackdelar med en jordreform som omfördelar ägandet av jordbruksmark? Diskutera och resonera…

10 Ekonomiska begrepp Vad finns det för fördelar och nackdelar med en statlig politik som omfördelar rikedom och förmögenhet från de rikare till de fattigare? Förekommer sånt i Sverige?

11 Geografisk begrepp Googla!
Monokultur Extensiv jordbruk Intensiv jordbruk Cash crops (avsalugrödor) tex kaffe. Självhushåll Specialisering

12 Från U-land till NIC Från att exporten är dominerad av jordbruksvaror som är känslig för prisändringar på världsmarknaden,,, Till Industriprodukter som bilar, flygplan, varvsindustri, offshore utrustning, turbiner, kraftverks utrustning,kemikalier osv. Brasilien förädlar sina egna råvaror.

13 Bilproduktion… Rita bilen dvs planera…
Rita allt delar. Testa dem. Skriva designspecifikation. Lägg ut komponentproduktion på entreprenad. Bygga fabriken som bilen ska bygga i…. Tillverkar maskinerna som ska bygga bilen Anställa och träna arbetskraften. Provkör fabriken… Provkör bilen Försäljningskedjan? Marknadsföring?

14 Bilproduktion… Med tanke på förra bilden…
”Nästan alla stora bilmärken har monteringsfabriker i landet” ”Många delar till bilarna kommer från brasilianska underleverantörer”

15 Naturtillgångar som handelsvaror
Råvarubörs, marknad för notering och handel med viktigare råvaror, såsom metaller, olja, spannmål och stapelvaror (t.ex. kaffe och socker). Råvarubörser finns i bl.a. New York, Chicago, London och Singapore.

16 Naturtillgångar som handelsvaror Ni behöver inte läsa detta…
It is used to describe a class of goods for which there is demand, but which is supplied without qualitative differentiation across a market  "From the taste of wheat it is not possible to tell who produced it, a Russian serf, a French peasant or an English capitalist.” Petroleum and copper are examples of such commodities.The price of copper is universal, and fluctuates daily based on global supply and demand. Items such as stereo systems, on the other hand, have many aspects of product differentiation, such as the brand, the user interface, the perceived quality etc. In contrast, one of the characteristics of a commodity good is that its price is determined as a function of its market as a whole. Well-established physical commodities have actively traded spot and derivative markets. Generally, these are basic resources and agricultural products such as iron ore, crude oil, coal, salt, sugar, coffeebeans, soybeans, aluminum, copper, rice, wheat, gold, silver, palladium, and platinum. Soft commodities are goods that are grown, while hard commodities are the ones that are extracted through mining. Källa wikipedia


Ladda ner ppt "Brasilien Geografi."

Liknande presentationer


Google-annonser