Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya marknader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya marknader."— Presentationens avskrift:

1 Nya marknader

2 Krister Widström

3 Organisationer och offentliga aktörer
Exportrådet Nordiska projektfonden ALMI Tillväxtverket Länsstyrelse Regionförbund Kommuner Export och utlandsetablering Swentec EKN/ SEK Företagar-organisationer Handels-kammare Vinnova Swedfund

4 New Trade Markets Nulägesanalys Marknadsurval Marknadsanalys
Kunskap Nulägesanalys Marknadsurval Marknadsanalys Etableringsanalys Kompetens Rekrytering Interim management Outsourcing Kapital Eget kapital Lån Riskkapital Bidrag Ny marknad Lönsam tillväxt

5 Antal företag i Sverige
Anställda Företag Exportföretag % Summa

6 Exportutveckling Läkemedel 14% 3% 18% Livsmedel 5% 5% 1%
Förändring Förändring 2:a kv. Förändring juni 2008 och och och 2010 Läkemedel 14% % 18% Livsmedel 5% % % Dessa poster utgjorde ca. 12% av Sveriges totala varuexport 2009 Energivaror - 30% 41% 34% Verkstadsvaror - 22% 16% 14% - Maskiner - 21% 11% 17% - Personbilar - 39% 20% 30% Järn och stål - 45% 55% 50% Dessa poster utgjorde ca. 55% av Sveriges totala varuexport 2009

7 Världsdel Värde januari-maj Andel i % Förändring i % 2010 2009 2010/2009 Totalt 100,0 9 Europa 72,6 8 EU-27 58,2 EMU-16 38,3 7 Övriga Europa 64 497 61 711 14,5 5 Afrika 16 326 14 218 3,7 15 Nordafrika 5 924 5 587 1,3 6 Västafrika 3 060 2 792 0,7 10 Central-, Öst- och Södra Afrika 7 342 5 839 1,6 26 Amerika 46 052 40 394 10,3 14 Nordamerika 34 887 31 817 7,8 Central- och Sydamerika 11 166 8 577 2,5 30 Asien 51 212 49 160 11,5 4 När- och Mellanöstern 11 189 10 649 Övriga länder i Asien 40 023 38 511 9,0 Oceanien och övriga områden 6 744 5 018 1,5 34

8 52,2 % 6,5 % Position Land Värde januari-maj Andel i % Förändring i %
Land Värde januari-maj Andel i % Förändring i % 2010 2009 2010/2009 Totalt 100,0 9 1 2 Tyskland 45 164 41 743 10,1 8 Norge 44 457 41 814 10,0 6 3 4 Storbritannien 33 605 28 470 7,5 18 Danmark 30 112 30 516 6,7 -1 5 USA 29 952 27 786 Finland 28 334 26 578 6,3 7 Frankrike 23 038 22 998 5,2 Nederländerna 20 745 19 310 4,6 Belgien 18 035 14 973 4,0 20 10 Kina 13 236 13 199 3,0 11 Italien 12 971 12 802 2,9 12 Polen 11 399 9 855 2,6 16 13 Spanien 10 108 8 964 2,3 14 15 Ryssland 6 908 5 932 1,5 Australien 6 094 4 665 1,4 31 23 Sydafrika 5 921 3 543 1,3 67 17 Japan 5 167 5 441 1,2 -5 Turkiet 5 088 6 156 1,1 -17 19 Indien 4 569 4 778 1,0 -4 22 Kanada 4 355 3 674 21 28 Brasilien 4 254 2 418 76 Österrike 4 243 3 960 Schweiz 3 980 3 927 0,9 24 Saudiarabien 3 721 3 929 0,8 25 29 Sydkorea 3 349 2 413 39 26 27 Estland 3 077 2 493 0,7 Singapore 2 970 2 527 Tjeckien 2 965 2 496 30 Portugal 2 582 2 385 0,6 Mexiko 2 570 2 181 52,2 % 6,5 %

9 New Trade Markets Nulägesanalys Marknadsurval Marknadsanalys
Kunskap Nulägesanalys Marknadsurval Marknadsanalys Etableringsanalys Kompetens Rekrytering Interim management Outsourcing Kapital Eget kapital Lån Riskkapital Bidrag Ny marknad Lönsam tillväxt

10 Nulägesanalys Lönsamhet + - Tillväxt

11 Marknadsurvalsanalys
Marknadspotential - Marknadsvärde Marknadstillväxt BNP/capita - Population Köpkraft Hög Marknads- potential Etableringspotential Tullar Import/produktion Regleringar Konkurrens - Försäljningsstruktur Låg Låg Hög Etableringspotential

12 DEVELOPMENT COOPERATION
Ekonomiska brytpunkter GDP/Capita US $ 20,000 DEVELOPMENT COOPERATION SOFT CREDITS TRADE GDP/Capita US $ 5,000 Botswana SA Burundi 100 Sverige , GDP/Capita US $400 Subsistence Initial Economic Developments Rapid Industrialization Maturing Economy Time

13 Investeringsfaser Banking Consulting Education Post
Aerospace Consulting Agriculture Automotive Education Post Oil & Gas Defense Extractive Industries Manufacturing Industries Service Industries Fishing Mining Beverages Legal Services Forestry Furniture Security Machine Tools Steel Insurance Public Transportation

14 BNP per invånare 2008 och 2009 14

15 Marknadsanalys Marknad Kunder Konkurrenter Volym Tillväxt Struktur
Trender Geografiska skillnader Regleringar Nationella Internationella Huvudkonkurrenter Framgångsfaktorer Etableringsform Samarbetspartners Sortiment Segmentering Distribution Säljkanaler Slutkunder Köpbeteende Betalningsvilja Prissättning Paketering Kommunikation

16 Etableringsstrategi Företagsförvärv Dotterbolag Partnersökning
Försäljning via förvärvat bolag Kravprofil Identifiering Utvärdering Urval Besöksprogram Dotterbolag Försäljning via eget bolag Registrering Administration Bemanning Partnersökning Försäljning via samarbetspartner Intervjuer 2-3 potentiella samarbetspartners Kundsökning Försäljning direkt till slutkund Mötesbokning

17 Urvalsprocessen Marknad Kravprofil Urval Final - Bransch - Kunder
Konkurrenter - Företagsstorlek - Lokalisering Ägarstruktur Sortiment Kundstruktur Försäljning Image Företagskultur Bruttolista - Säljbrev Urval Nettolista Intervjuer (telefon) Finalister 2-3 partners Besöksprogram Intervjuer Referenser Aktivitetsplan Förhandlingar Avtal

18 New Trade Markets Nulägesanalys Marknadsurval Marknadsanalys
Kunskap Nulägesanalys Marknadsurval Marknadsanalys Etableringsanalys Kompetens Rekrytering Interim management Outsourcing Kapital Eget kapital Lån Riskkapital Bidrag Ny marknad Lönsam tillväxt

19 Offentlig finansiering
Swedpartnership - Nordiska projektexportfonden - Konsultcheckar – Regionförbund/länsstyrelser

20 Kunder

21 Slutsatser Genomgång av nuläge, fokusera (avveckla eller omstart)
Kick-off befintliga samarbetspartners, DB-VD Ta fram/uppdatera internationell strategi Prioriteringsordning nya marknader/regioner Besöksresor potentiella marknader (befintliga kunder) Urvalsprocess på nya marknader (be om aktivitetsplan) Utbildning och support (medarbetarperspektiv) Aktivitetsplaner och uppföljning Inkommande samtal (be om aktivitetsplan) Genomgång interna/externa resurser (personal & kapital) Använd nätverk och externa resurser

22 Varför New Trade Markets?
Helhetssyn, fokus på affären och lönsam tillväxt Nya och befintliga marknader Erfarna affärs- och strategikonsulter Kvalitetssäkrat internationellt nätverk Samlad kompetens, ”one-stop-shop” - En kontaktyta Snabbt och enkelt Flexibel prissättning Fastpris Success fee, profit sharing

23 Vår arbetsmetodik Vägval Insikt Genomförande Uppföljning
Lönsam tillväxt Insikt “Set the stage” Vägval “Decide what to do” Genomförande “Make it happen” Uppföljning “Make it stick”


Ladda ner ppt "Nya marknader."

Liknande presentationer


Google-annonser