Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: E-post: © Terminologicentrum TNC x.x.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: E-post: © Terminologicentrum TNC x.x."— Presentationens avskrift:

1 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x

2 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Visste du att Sverige har fått en ny fackspråklig resurs?

3 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.7

4 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Rikstermbanken invigdes den 19 mars 2009. Syftet med den är att samla ”alla termer på ett ställe”.

5 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Varför behövs det en rikstermbank?

6 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x För överblicken, för tillgängligheten – och för en effektiv fackkommunikation.

7 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Vem står bakom Rikstermbanken?

8 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Det gör Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk: Terminologicentrum TNC! (Och förstås alla de som levererat innehållet.)

9 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Men finns verkligen ”alla” termer med?

10 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Nej, inte än. Men vi lägger in nya hela tiden. I dag finns ca 59 000 termposter, vilket motsvarar mer än 250 000 termer. På 20 språk.

11 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Det finns alltså inte bara svenska termer i Rikstermbanken?

12 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Nej, det finns termer på ca 20 olika språk. Flest finns det på engelska, tyska, franska och de nordiska språken. Men också några på japanska, turkiska och kurdiska.

13 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Varifrån kommer alla termerna?

14 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Från olika myndigheters, föreningars och företags ordlistor. En stor del kommer också från TNCs egna ordlistor.

15 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x •Arbetsmiljöverket •Banverket •Boverket •Datainspektionen •Ekobrottsmyndigheten •Ekonomistyrningsverket •EU-upplysningen •Exportkreditnämnden •Fiskeriverket •Försäkringsförbundet •Green Cargo •Högskoleverket •Institutet för infologi •Jernkontoret •Jordbruksverket •Kemikalieinspektionen •Kommerskollegium •Kommittéservice •Konjunkturinstitutet •Konkurrensverket •Kriminalvården •Kungliga biblioteket •Livsmedelsverket •Lotteriinspektionen •Luftfartsstyrelsen •Läkemedelsverket •Länsstyrelsen Västra Götaland •Medlingsinstitutet •Migrationsverket •Miljövårdsberedningen •Montus förlag •Mäklarsamfundet •Nordic Sugar •Nordisk ministerråd •Nordiska språkrådet •Nordterm •NUTEK •Ostfrämjandet •PLAN Föreningen för Produktionslogistik •Post- och telestyrelsen •PPM •Punktskriftsnämnden •Radio- och TV-verket •Regeringskansliet •Riksbanken •Riksgälden •Rättshjälpsmyndigheten •Samediggi •Sanastokeskus TSK •SBU •SIDA •SIKA •Sjöfartsverket •SKB •Skogsstyrelsen •SMHI •Socialstyrelsen •Specialpedagogiska skolmyndigheten •SPIF •Språkrådet •Svensk Byggtjänst •Svenska Kraftnät •Svenska optiktermgruppen •Svenskt Näringsliv •Svenskt visarkiv •Textilrådet •Tullverket •Vattenmyndigheterna •Vägverket •Åklagarmyndigheten m.fl. Leverantörer av material Omkring 100 organisationer: • myndigheter (majoriteten) • statliga affärsverk, bolag • privata företag • branschorganisationer, föreningar • termgrupper • Terminologicentrum TNC, Språkrådet • utländska organisationer: Nordisk ministerråd, TSK, Nordiska språkrådet

16 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Hur söker man i Rikstermbanken?

17 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Man kan söka bara bland termer eller i alla textfält (s.k. ”fritextsökning”). Söker man termer på ett visst språk använder man utökad sökning.

18 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Varför finns det flera definitioner för samma begrepp?

19 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x I detta första presentations- skede vill vi visa upp vad som finns, ge en överblick. På sikt hoppas vi kunna ensa vissa delar av materialet. Olika fackområden kan också behöva olika definitioner.

20 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Varför får jag flera träffar för samma term?

21 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x För att samma term förekommer i olika ordlistor, dvs. används inom olika fackområden. I nuläget vill vi ge en överblick och visa vad som finns. Du som användare får sedan välja det som passar ditt sammanhang bäst.

22 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Går det att se hela den ordlista som en viss term kommer från?

23 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Ja, via en länk i varje termpost, i presentationen för varje källa eller i listan över källor.

24 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Innehåll 17.41

25 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Vad är skillnaden mellan skräp och smuts? Och vad skiljer egentligen vaniljsocker från vanillinsocker?

26 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Rikstermbanken gör skillnad!

27 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Är inte det en definitionsfråga?

28 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Jo, säkert ganska ofta. Och svaret kan finnas i Rikstermbanken.

29 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Hur definierar man ”student”? Och vad betyder ”saltbro”?

30 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x

31 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Finns det redan en definition av ”allmän handling”?

32 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Vad gör man om man vill kommentera eller föreslå något?

33 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Det finns en möjlighet att lämna synpunkter på varje termpost. Det har bl.a. Henrik gjort, om termen ”käder”: ”En käder är också en hopvikt remsa av tunt skinn eller läder som sys fast mellan två arbetsstycken av en sadelmakare; en typisk käder är den s.k. lustarmen på en vanlig ridsadel. Kädrar används alltså inte bara av tapetserare, vilket er definition implicerar.”

34 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Hur ofta uppdateras materialet?

35 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Så ofta leverantören ändrar sin terminologi – och TNC får reda på ändringen.

36 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Finns det andra rikstermbanker?

37 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Ja, men inte så många: i Frankrike (FranceTerme), Irland (Focal.ie) och Litauen (Terminų bankas).

38 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC •Kortlådor och kartotek på TNC (från 1941 och framåt) •Termdok, TNCs första system för datortillämpning i terminologiarbete (från 1969) •Termdok på cd-rom (1987) •TNCs deltagande i internationell standardisering om datakategorier, utbytesformat m.m. (från slutet av 1970-talet) •TNC-kontakter med Termium, Canada (1989 och senare) •TNCs inläggning av svensk terminologi i EUs termbank Eurodicautom (1995–2001) •Kenneth Larssons utredning ”Svenskan i EU” (1998) •TNCs medverkan i utvecklingen av IATE, EUs programvara för en institutionsgemensam termbank (2000–2002) •TISS – förslag till en svensk terminologisk infrastruktur (2003) •Ny cd-romskiva: TNC-term med 45 000 termposter (2005) •Beslut från Näringsdepartementet om Rikstermbanken 2006 43.xx Milstolpar på väg mot Rikstermbanken

39 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Aktiviteter efter lanseringen •revidering av befintligt material •påfyllning med nytt material (fler myndigheter, kommuner, privata sektorn) •analys av webbstatistik •ytterligare programvaruutveckling (exporter?, indexsökning? diskussionsforum?) •gränssnitt på andra språk

40 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC •verktygslist (för webbläsare etc.) •klassificering av allt material •samsökningar med andra termbanker (IATE) •lagrings- och arbetsverktyg (förutom sökverktyg) •inkorporering med andra programvaror (översättningsminnen, ordbehandling etc.) •inkorporering i Quest (EU) •fackspråksforskning med hjälp av Rikstermbanken •initiativ till nya terminologiprojekt Fler visioner … x.x

41 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken • ökar medvetenheten om fackspråk, •stärker Sveriges fackspråk och motverkar domänförlust, •ger en ingång till myndighetssamverkan på terminologiområdet, •är ett verktyg i klarspråksarbetet •initierar terminologiarbete och fackspråksforskning, •är inspirationskälla för andra länder.

42 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Kontakta Rikstermbankssekretariatet: rikstermbanken@tnc.se 08-446 66 00

43 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x albedo diallås koalescens gripmälta mäng saltbro würm ? Lugn! Ingen panik! Rikstermbanken ger dig svaren!

44 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Vad är skillnaden mellan ”identifiera” och ”legitimera sig”? Vad är skillnaden mellan ”skräp” och ”smuts”? Har någon annan definierat x? Hur definieras x?

45 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC ”[…] regeringen bör avtala med TNC om en systematisk insamling och genomgång av termsamlingar av betydelse för EU-arbetet hos myndigheter, företag och organisationer samt se till att dessa hålls allmänt tillgängliga med hjälp av informationsteknik […] 43.xx Ur utredningen ”Svenskan i EU” (SOU 1998:114)

46 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Begrepp Term Relation term–begrepp (1) 3.20

47 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Term Begrepp Relation term–begrepp (2) 3.21

48 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC •Representanter för fackområdet deltar. •Terminolog(er) deltar. •Den terminologiska metoden tillämpas. •Resurser (tid och pengar) avsätts. 43.xx Terminologiarbete

49 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC •Terminologi från så många fackområden som möjligt, ständig tillväxt •En mer omfattande terminologisk medvetenhet i samhället 43.xx Förväntningar och förhoppningar

50 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC •Terminologin ska ligga till grund för ett gemensamt fackspråk för dietister. •Terminologin ska förbättra, underlätta och standardisera dokumentation och utvärdering av behandlingen. •Terminologin ska underlätta kvalitetsarbete, t.ex. utveckling. av standarder, riktlinjer, behandlingsplaner och kvalitetsregister. •Terminologin ska underlätta forskning genom ett väl definierat fackspråk. •Terminologin ska tydliggöra dietistens yrkesroll. [Dietisternas Riksförbund (2009)] 43.xx Terminologisk medvetenhet

51 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC •Terminologi från så många fackområden som möjligt, ständig tillväxt •En mer omfattande terminologisk medvetenhet i samhället •Fler myndigheter upprättar funktioner för terminologisamordning inom och mellan myndigheter 43.xx Förväntningar och förhoppningar

52 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Terminologisamordning x.x TS TS = terminologisamordnare med ansvar för myndighetens eller företagets terminologi

53 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC ”§ 12 Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.” 43.xx Ur förslaget till språklag

54 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Funktioner och innehåll i dag – och i morgon? x.x Henrik Nilsson Terminologicentrum TNC 2009-03-19

55 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Mål: Innehållet skall vara • omfattande • representativt • varierande • tillförlitligt • av god terminologisk kvalitet

56 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Innehållet i Rikstermbanken • inga begränsningar vad gäller fackområden! • speglar svenska begreppsvärlden • oftast begreppsbeskrivningar (även om termlistor också förekommer) • hela (webb)ordlistor i sig, men även som delar av dokument samt vissa excerpter • viss digitalisering • kvalitetskontroll av terminologer (ibland tillsammans med leverantören) • presentationsskede → konsolideringsskede överblick → harmonisering

57 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • språkform • språk Prioriteringar

58 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Lagringsformat •helst digitalt! • pappersformat? Bearbetbarhet •Materialet ska inte kräva allt för stor bearbetning.

59 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC termbank termpost termbank centralt organiserat system av termdatabaser 14.1 uppsättning upplysningar som ges om ett begrepp i en terminologisk ordlista eller databas termpost

60 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • TNCs nuvarande terminologier • Resultatet av termgruppernas arbete • Existerande terminologier i Sverige från myndigheter och företag • Namnlistor m.m. • Terminologi ur alla lagtexter (med SICS), förordningar och föreskrifter • Fler språk än svenska! x.x Rikstermbanken – innehåll

61 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Språkform •Materialet skall vara fackspråkligt. Språk •Svenska eller Sveriges officiella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani, samiska) skall finnas med. •antal varierar, beroende av samlingen •svenska, nordsamiska, finska •engelska, franska, spanska, tyska, danska, norska, isländska, färöiska, ryska, polska, estniska, grönländska, grekiska, turkiska m.fl.

62 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Språk i Rikstermbanken • beroende av samlingar • svenska, nordsamiska, finska • engelska, franska, spanska, tyska, danska, norska, ryska, polska, grekiska, turkiska m.fl. • ”kyrillifiering” av ryska termer (tidigare translittererade) • Unicode

63 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Typer av terminologiska resurser •terminologiska ordlistor •fackspråkliga ordlistor •taxonomier •klassifikationer •tesaurer •kontrollerade vokabulärer •namnlistor •ontologier •bilder • encyklopedier?

64 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Typer av terminologisk information •språkliga begreppsrepresentationer (definitioner, förklaringar, förklarande kontexter; termer och deras ekvivalenter; namn) •icke-språkliga begreppsrepresentationer (bilder, symboler) •blandade begreppsrepresentationer (begreppsdiagram) Omfattning?

65 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Källors för- och nackdelar 10.1c precision: + tillgänglighet: − precision: − tillgänglighet: + precision & tillgänglighet: + ! Eng–sv ordbok Sv-eng ordbok SV–EN/ EN–SV ordlista Fler- språkigt lexikon Upp- slags- verk

66 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • språkform • språk • bearbetbarhet • makro- och mikrostruktur • lagringsformat Prioriteringar

67 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Upphovsrättsliga aspekter •upphovsrättsliga frågor bör gå att lösa •”fritt” material i första hand (fakta, myndighetsmaterial?; gratis material)

68 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Upphovsrättsliga aspekter “the use of terms is necessary for the participation of people in society. Nobody shall be deprived of the possibility to use terms. In this context, terms are those that are made public. The words of languages and the rules to combine them cannot be copyrighted. Likewise, public terms shall not be copyrighted because: • terms, both form and content, are means to communicate. Their existence is the consequence of an explicit or silent agreement between many parties. No single individual or organisation can claim ownership of a term; • if the use of terms is made difficult or impossible, some people are denied participation in culture and knowledge society. This conflicts with democratic values.” [Roukens, 2002]

69 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Upphovsrättsliga aspekter •Kan man ha upphovsrätt till termer och definitioner? •Vad innebär citaträtten i terminologiska sammanhang, dvs. hur mycket får man citera ur en ordlista? •Vilken typ av avtal behöver upprättas med de som förväntas leverera terminologiskt material till Rikstermbanken? Vad skall det innehålla? •Hur stora ”ingrepp” kan man göra i det levererade materialet (utan att det förlorar sin ”identitet”)? Kan och bör detta avtalas med ”uppgiftslämnaren”? •I vilken utsträckning måste man skydda sig för otillbörlig användning av materialet i termbanken? Hur? •I vilken utsträckning kan material, t.ex. en definition, från ett projekt användas i ett annat? •

70 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Upphovsrätt • nationella regler kontra EU-regler • databasen resp. dess innehåll • fakta kontra unikhet • upphovsman: myndighetsmaterial undantaget upphovsrätten • avtalsförfarande med tillhörande administration • standarder? • ”fritt” material i första hand (fakta, myndighetsmaterial; gratis material)

71 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Tas inte med •Allmänspråkligt material •Material som inte innehåller svenska eller minst ett minoritetsspråk •Ofullständigt material •Terminologiskt ostrukturerat material •Tryckt material? •Svårbearbetbart material •Politiskt inkorrekt och stötande material •Upphovsrättsskyddat material

72 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • Organisationer • TISS-enkätens besvarare (myndigheter, företag) 41.56 Rikstermbanken – leverantörer • Övriga (lagtexter etc.) • Förlag? • TNC • Nordterms medlemmar • Standardiseringsorganisationer? • Övriga: webbplock, wikier

73 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Innehållets struktur och presentation term avrådd term länk till relaterad termpost grammatisk information svTE konvexform svAVTE hanform svAVTE patris svDF formhalva med upphöjda arbetsytor svRETE konkavform enTE positive mould enSYTE male mould frTE moule positif GNGR m frSYTE poinçon GNGR m deTE Formoberteil GNGR n deSYTE Positivform GNGR f deSYTE Füllraumform GNGR f deSYTE Patrize GNGR f noTE konveks formdel noSYTE positiv form noSYTE patrise noSYTE stempel noSYTE tett form term

74 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Innehållets struktur och presentation språkband fält fält- rubrik

75 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC termbank termpost arbre tree muorra drvo дeрево Baum koks ağaç träd Post och bank …

76 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 Termpost (TNC-term)

77 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC svTE population (2) svSA (inom genetik:) svDFsamling av individer som förökas som en enhet svAN Vanligen är en population ärftligt anpassad till viss miljö. enTE population deTE Population GNGR f deDF die Population umfaßt alle artgleichen Individuen eines Gebietes, die sich in der Regel beliebig miteinander paaren können svTI TNC 96: Skogsordlista (1994) Kodad termpost (NTRF) 13.7

78 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC svTEpopulation (2) svDF(inom genetik:) samling av individer som förökas som en enhet svAN Vanligen är en population ärftligt anpassad till viss miljö. enTEpopulation deTE Population GNGRf deDFdie Population umfaßt alle artgleichen Individuen eines Gebietes, die sich in der Regel beliebig miteinander paaren können fiTEpopulaatio svTITNC 96: Skogsordlista, 1994 Termpost 13.7 FältkodFältinnehåll Fält

79 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC term fras synonym(er) grammatisk information (böjning, genus etc.) uttal definition anmärkning kontext ekvivalenter på andra språk illustration klassifikation källhänvisning etc. Termposten termpost uppsättning upplysningar som ges om ett begrepp i en terminologisk ordlista eller databas 13.1 beskrivande fält }

80 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC term fras synonym(er) grammatisk information (böjning, genus etc.) uttal definition anmärkning kontext ekvivalenter på andra språk illustration klassifikation källhänvisning etc. Termposten 13.1

81 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 term: Det uttryck som rekommenderas i första hand. synonym: Det uttryck som rekommenderas i andra hand. definition: Språkligt utformad beskrivning av ett begrepp som ska avgränsa detta begrepp mot andra begrepp. Följer särskilt strikta formregler. kontext: Textutdrag där termen används i ett visst sammanhang och som ger en viss information om vad termen står för, dvs. begreppet. anmärkning: Information om begreppet som är intressant, men som inte är nödvändig i en definition. Avviker inte formmässigt från en ordinär mening (dvs. inleds med versal och avslutas med punkt). källa: Titel eller namn på handbok, lag, tidskrift e.d. varifrån informationen i de olika fälten är hämtad. Uppdelning i fält

82 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC term: öppenvårdsbesök definition: vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårds- personal anmärkning:Det finns olika sätt att kategorisera öppenvårdsbesök. En indelning kan t.ex.göras efter var öppenvårdsbesöket sker: mottagningsbesök eller hembesök – vilken personalkategori som patienten möter: läkarbesök, distrikts- sköterskebesök eller sjukgymnastbesök etc. 13.7 Uppdelning i fält Källa: Socialstyrelsens termbank

83 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 svDFsvensk definition: Innehåller definitioner, dvs. språkligt utformade beskrivningar av ett begrepp som ska avgränsa detta begrepp mot andra begrepp Definitionerna följer särskilt strikta formregler (ej versal begynnelsebokstav, ej slutpunkt). svFKsvensk förklaring: Innehåller nödvändig information om begreppet (särskiljande kännetecken, överbegrepp), men är inte formulerad lika strikt som en definition. Avviker inte formmässigt från en ordinär mening (dvs. inleds med versal och avslutas med punkt). svANsvensk anmärkning: Innehåller information om begreppet som är intressant, men som inte är nödvändig i en definition. Avviker inte formmässigt från en ordinär mening (dvs. inleds med versal och avslutas med punkt). svKTsvensk kontext: Ger enbart exempel på hur termen används i ett textsammanhang. Beskrivande fält

84 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 Associativa excerpt: Innehåller inte någon väsentlig information om begreppet men kopplar termen till ett visst fackområde genom associationer med andra termer i textutdraget. Olika typer av excerpter [baserat på R.Dubuc, ”Terminology. A Practical Approach”] → definition → förklaring → anmärkning → (kontext) Definierande excerpt: Innehåller själva termen och dessutom upplysningar om begreppet som inte nödvändigtvis är formulerade som en strikt terminologisk definition, men som kan användas för att skapa en sådan definition. Förklarande excerpt: Innehåller information om ett begrepp (t.ex. särskiljande kännetecken, överbegrepp), men inte nödvändigtvis en definition.

85 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC datakategori upprättad klass av på visst sätt likartade dataelement result of the specification of a given data field (ISO 1087-2:2000) fält avgränsat område som används för en bestämd kategori data ISO 12620 Computer applications in terminology – Data categories Datakategorier 13.2

86 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC · termer (inkl. synonymer och ekvivalenter) · klassifikation av termtyper (t.ex. synonymer, varianter, förkortningar etc.) · termrelaterad information (grammatik, etymologi, status) · beskrivande information · definitioner, kontexter · exempel, kommentarer, bilder · administrativ information (id-nummer, etc.) · datum, ansvariga · status för termposten · källor Datakategorier 17.16

87 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC NTRF (Nordic Terminological Record Format) Fältkod: svSYTE (svensk synonym) språkkod (+) bestämningskod + huvudkod svSYTE enAVTE deDF …...… Fältkoder för kopplade fält: GNGR (genus – grammatik) UT (uttal) IL (illustration) RF (referens)... Termpostformat 13.2

88 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC **PHfras **SYTE synonym **AVTEavrådd term **UPTEuppslagsterm **SAsärskilt användningsområde **DFdefinition **RETErelaterad term **ANanmärkning **KTkontext **TIkälla KLklassifikation INANinternanmärkning Termposten – kodning GRgrammatik ULuttal GEgeografisk variant ** = språkkod svTE = svensk term **TEterm 13.2 kopplade fält } FältkodUttydning

89 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 Kopplade fält

90 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC svTE flerbostadshus svAVTE flerfamiljshus svDF bostadshus med minst tre bostadslägenheter svRETE enbostadshus, tvåbostadshus, landshövdingehus svAN Flerbostadshus kan dessutom innehålla lokallägenheter. Beträffande gränsdragning mellan småhus och flerbostadshus, se under småhus. Flerbostadshus benämndes tidigare flerfamiljshus. enTE multi-dwelling block enSYTE block of flats GE GB enSYTE apartment building GE US frTE immeuble d'habitation GNGR m frDF bâtiment construit ou aménagé pour être utilisé en logements RF DAE deTE Mehrfamilienhaus GNGR n svTI TNC 95: Plan- och byggtermer, 1994 KL Ppbd 728.9 13.5

91 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Bearbetningar av materialet •termbanksanpassning (omformatering enligt NTRF-RTB, borttagning av ”bokmässiga” aspekter) •konsekvensändringar, urval •språkliga och faktamässiga justeringar, inkl. målgruppsanpassningar (”du” → ”man”) •bollning och diskussion med leverantörer •separatformatering och lagring av illustrationer •automatisk importkontroll i 3 steg

92 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Automatisk importkontroll

93 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Automatisk importkontroll

94 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Rikstermbankens teknik • egenutvecklad programvara • öppna programvaror: Lucene, Mysql, Tomcat, Java • samarbete med bl.a. IATE, EuroTermBank • jämförelser med existerande programvaror och relevanta standarder (ISO, LISA m.fl.) • erfarenheter från Termdok, Nordterm-Net

95 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Programutvecklingen – Rikstermbanken •Oracle ersätts av öppna program: • Mysql som databassystem • Tomcat som webbserver •Lucene för textindexering •Programspråket Java används •Täta delleveranser av färdig funktionalitet •Automatiska tester ger lättare felsökning •Dokumenteras mha. ett wikisystem

96 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 41.56 Internationella utblickar RikstermbankenEuroTermBankIATE Användarefackexperter, terminologer, (fack)översättare, myndighetsfolk, informatörer, skribenter, medierna, (allmänheten) usage scenarios: translation, general research, lexicography, terminology manipulation, terminology management översättare, allmänheten? Leverantörerexterna källor huvudsakligen interna källor Innehållfokus på svenska begreppsvärlden och svenskt fackspråk fokus på ingående språk (estniska, lettiska, litauiska, polska, ungerska m.fl.) fokus på EU-språken BakgrundstatsfinansieringEU-finansierat projektinternt EU-projekt Räckviddnationellinternationell Teknikegen programvaraegen programvara (IATE)egen programvara

97 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbankens teknik • Förhandlingar med EU om IATE • Tipsas om och anlitar Andrew Boddy • Skicklig och erfaren programmerare • Har goda kunskaper om terminologi och IATE • Lägger fram förslag på andra lösningar • Rivstartar programutveckling • Planerar komplettering av datorutrusning • Finslipar kravspecifikation

98 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Vanliga “TMS-funktioner” • indexering • termextraktion • hierarkisk fältstruktur • hantering av obegränsat antal språk • flexibla sökmöjligheter • import och export av data • möjligheter till modellering • hantering av bibliografiska data • datakategorisering (enl. ISO 12620), etc.

99 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Metamodell (ISO 16642) 17.16

100 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Systemets uppbyggnad (forts.) Systemet är ytterligare uppdelat i • presentationslager (gränssnittet) • servicelager (söklogik m.m.) • dataåtkomstlager (databashantering) som har teknikoberoende programgränssnitt mellan varandra. • samsökningsmöjligheter? • specialbeställd export? • inkorporering med andra verktyg? • programvara för andra? anpassning?

101 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som redskap för sökning för terminologi- arbete, forskning för lagring

102 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som sökredskap · Vilka begrepp används av vilka myndigheter? · Har någon annan redan definierat de begrepp vi använder? · Kan vi, ev. med viss anpassning, använda samma definition? · Vilka motsvarigheter till en svensk term finns på andra språk? · etc. TS

103 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • fackexperter • terminologer • (fack)översättare • myndighetsfolk • informatörer, skribenter • medierna • allmänheten 41.56 Rikstermbanken – användare

104 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Rikstermbankens funktioner • Enkel sökning • Utökad sökning • Träfflistan: innehåll och sortering • Termposten: innehåll och presentation • Källor (inkl. bibliografiska uppgifter) • Övrig information på Rikstermbankens webbplats: sökmanual, frågor och svar, bakgrundsinformation

105 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

106 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

107 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

108 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

109 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

110 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

111 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

112 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 © Terminologicentrum TNC

113 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

114 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC

115 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Rikstermbankssekretariatet · enhet inom TNC · uppgifter: påfyllning, revidering, kontakter med leverantörer (inkl. kontinuerliga påminnelser om uppdateringar) · information om Rikstermbanken (inkl. ”sökkurser”) för olika målgrupper · finansiering?

116 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Efter lanseringen •revidering av befintligt material •påfyllning med nytt material (fler myndigheter, kommuner, privata sektorn) •analys av webbstatistik •ytterligare programvaruutveckling (exporter?, indexsökning? diskussionsforum?) •gränssnitt på andra språk

117 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC •verktygslist (för webbläsare etc.) •klassificering av allt material •samsökningar med andra termbanker (IATE) •lagrings- och arbetsverktyg (förutom sökverktyg) •inkorporering med andra programvaror (översättningsminnen, ordbehandling etc.) •inkorporering i Quest (EU) •fackspråksforskning med hjälp av Rikstermbanken •initiativ till nya terminologiprojekt Fler visioner x.x

118 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 0 Riksterm 1 2 3 Sekretariatet för terminologi- samordning Myndighet X TS Företag Y TS Organisation Z TS Övriga Terminologisamordning 0, 1, 2, 3 är kvalitetsnivåer i rikstermbanken. Terminologisamordning bedrivs inom respektive myndighet, företag och organisation. Terminologisamordning bedrivs också i samarbete mellan t.ex. flera myndigheter. Terminologisamordnarna matar in terminologi på nivå 1 och 2. För inmatning på nivå 3 krävs godkännande från sekretariatet, som även validerar via externa experter. Vem som helst får mata in terminologi på nivå 0, men denna terminologi är bara tillgänglig för inmataren och sekretariatet. TS = terminologisamordnare med ansvar för myndighetens, företagets eller organisationens terminologi Experter

119 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som arbetsredskap Scenario 1: inget eget verktyg · direkt inmatning via särskilt gränssnitt · vidarebefordran av material till TNC för inmatning · parallell uppbyggnad av eget verktyg (?) Riksterm- banken Myndighet X TS

120 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som arbetsredskap Scenario 2: eget verktyg · export av färdigt material (från eget verktyg) för import i Rikstermbanken · (vidarebefordran av material till TNC för inmatning) · fortsatt utveckling av eget verktyg (?) · utbyte av data med Rikstermbanken (?) Riksterm- banken Myndighet X TS

121 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som redskap för sökning för terminologi- arbete, forskning för lagring

122 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC En rikstermbank med kontrollerat innehåll kan medverka till att •öka medvetenheten om fackspråk, •stärka Sveriges fackspråk och motverka domänförlust, •ge en ingång till myndighetssamverkan på terminologiområdet, •initiera terminologiarbete och fackspråksforskning •vara inspirationskälla för andra länder

123 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC •förvaltningen och näringslivet: samordning, rationaliseringsvinster, mindre dubbelarbete, effektivare förvaltning, förenklade medborgar- kontakter •medierna: enkel och smidig tillgång till tillförlitliga facktermer på svenska och andra språk •medborgarna: tillgänglighet, förenklade myndighets-kontakter, möjlighet att delta i debatt, ta del av och förstå forskning på svenska och andra språk •översättare: enkel och snabb tillgång till vedertagen svensk terminologi på många områden Till nytta för 41.56

124 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Alla termer på ett ställe – varför det? x.x

125 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Extrabilder 17.41

126 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Uppläggning • Rikstermbanken: vad, vem, varför • Internationella utblickar: IATE, EuroTermBank • Valet och kvalet: urval, prioriteringar, klassning • Organisation: flödesmodell Riksterm- banken

127 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC · IT-propositionen, (Prop. 2004/05:175), 2005 · ”Bästa språket” (Prop. 2005/06:2), 2005 Bakgrund x.x · Bidrag från Näringsdepartementet: 2005: 1 500 000 SEK; 2007: 750 000 SEK · IATE (Inter-Active Terminology for Europe), EU; utvärdering 2004 (med stöd av Vinnova) · Terminų Bankas, Litauen · TISS, 2002–2004 · Nordterm-Net, 1999; Brysseldeklarationen, 2002; m.m. · EuroTermBank ” En snabb samhällsutveckling kräver ett konstant arbete med att skapa och tillgängliggöra överenskomna terminologier inom allt fler områden. Enkel åtkomst av termer via Internet i en rikstermbank stöder en sådan utveckling.” ”uppbyggnaden av en nationell central termbank, en rikstermbank, är en förutsättning för en smidig tillgång till och kvalitetssäkring av svenska termer inom olika verksamhetsområden.”

128 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken (prototyp) x.x

129 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som redskap Riksterm- banken för sökning för terminologi- arbete, forskning för lagring

130 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • fackexperter • terminologer • (fack)översättare • myndighetsfolk • informatörer, skribenter • medierna • allmänheten (?) 41.56 Rikstermbanken – användare

131 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • Organisationer • TISS-enkätens besvarare (myndigheter, företag) 41.56 Rikstermbanken – leverantörer • Övriga (lagtexter etc.) • Förlag? • TNC • Nordterms medlemmar • Standardiseringsorganisationer? • Övriga: webbplock, wikier

132 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Kartläggning av terminologiska resurser x.x · webbenkät · till myndigheter, företag, föreningar, privatpersoner · ca 442 svar (ca 21 %)

133 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC ”Rikstermbanken bör huvudsakligen spegla den svenska begreppsvärlden men bör för den skull inte enbart innehålla svenska termer. För att den skall kunna fungera på det sätt som beskrivits krävs även att motsvarigheter på främmande språk ingår i termbanken, och då inte bara motsvarigheter på engelska utan även på olika invandrarspråk och på de officiella minoritetsspråken.” [IT-propositionen, prop 2005/06:175] 43.xx

134 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Mål: Innehållet skall vara • omfattande • representativt • varierande • tillförlitligt • av god terminologisk kvalitet

135 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar Språkform •Materialet skall vara fackspråkligt. Språk •Svenska eller Sveriges officiella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani, samiska) skall finnas med.

136 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Typer av terminologiska resurser •terminologiska ordlistor •fackspråkliga ordlistor •taxonomier •klassifikationer •tesaurer •kontrollerade vokabulärer •namnlistor •ontologier •bilder • encyklopedier?

137 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Typer av terminologisk information •språkliga begreppsrepresentationer (definitioner, förklaringar, förklarande kontexter; termer och deras ekvivalenter; namn) •icke-språkliga begreppsrepresentationer (bilder, symboler) •blandade begreppsrepresentationer (begreppsdiagram) Omfattning?

138 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Makrostruktur •Materialet skall helst vara strukturerat i termposter, helst med vissa obligatoriska fält. •Enligt standardiserade termpostformat (NTRF, Martif, TBX m.fl.) Mikrostruktur •Om materialet är strukturerat i termposterna skall dessa ha vissa obligatoriska fält.

139 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Lagringsformat •helst digitalt! • pappersformat? Bearbetbarhet •Materialet ska inte kräva alldeles för stor bearbetning.

140 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Prioriteringar (forts.) Upphovsrättsliga aspekter •upphovsrättsliga frågor bör gå att lösa •”fritt” material i första hand (fakta, myndighetsmaterial; gratis material)

141 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Upphovsrätt • upphovsrätt, © etc. • fakta kontra Unikhet (U): • upphovsman: myndighetsmaterial undantaget upphovsrätten • databasen resp. dess innehåll • nationella regler kontra EU-regler • avtalsförfarande med tillhörande administration • standarder

142 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Tas inte med •Allmänspråkligt material •Material som inte innehåller svenska eller minst ett minoritetsspråk •Ofullständigt material •Terminologiskt ostrukturerat material •Tryckt material? •Svårbearbetbart material •Upphovsrättsskyddat material •Politiskt inkorrekt och stötande material

143 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • Betalning? • Alla andra är med … → automatisk attraktionskraft • Allt på ett ställe! • Materialet är för dåligt … • Materialet är för bra … • Vad något kallas och vad det egentligen är? 41.56 Motivation/Hinder

144 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Klassning • Tillförlitlighet • Aktualitet • Unikhet

145 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Klassning (forts.) Tillförlitlighet (T): •T1: Materialet kommer från organisation/företag/privatperson med kompetens inom det berörda fackområdet samt med gedigen terminologisk kompetens, t.ex. TNC, Socialstyrelsen. •T2: Materialet kommer från organisation/företag/privatperson med kompetens inom det berörda fackområdet samt med viss terminologikompetens, t.ex. branschorganisation. •T3: Materialet kommer från organisation/företag/privatperson med kompetens inom det berörda fackområdet men utan dokumenterad terminologikompetens. Aktualitet (A): •A1: Materialet bedöms som aktuellt. •A2: Materialet innehåller viss föråldrad terminologisk information. •A3: Materialet bedöms vara föråldrat.

146 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Klassning (forts.) • Unikhet (U): •U1: Merparten av materialets termposter finns inte tidigare med i termbanken. •U2: Merparten av materialets termposter finns tidigare med i termbanken med i stort sett identiska definitioner. •U3: Merparten av materialets termposter finns tidigare med i termbanken med olika definitioner.

147 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 0 0, Riksterm 1 2 3 Myndighet X Företag Y Organisation Z Övriga 1, 2, 3 är nivåer i rikstermbanken x.x Experter TS

148 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC terminologisamordnarna, Terminologifrämjandet, nytt terminologinätverk? referenspersoner datorkunniga TNC 3.17c terminologi- sekretariat = TNCare = framtida terminologi- samordnare = datorkunniga = ämnesexperter

149 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Flödesmodell x.x avtal acc., lev. (acc.) (bedömn.) intresse- anmälan uppsök. bedömn.avtal bed./ bearb. (skann.) (bearb.). imp./ (inmatn.) uppdat. /rev. init. till uppdat./rev. Termbanks­ sekretariatet Leverantör Expert Aktör Steg valid. materialinsamlingmaterialbearbetningmaterialunderhåll

150 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC • Betalning? • Alla andra är med … → automatisk attraktionskraft • Allt på ett ställe! • Materialet är för dåligt … • Materialet är för bra … • Vad något kallas och vad det egentligen är? 41.56 Motivation/Hinder

151 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som redskap Riksterm- banken för sökning för terminologi- arbete, forskning för lagring

152 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 41.56 Internationella utblickar RikstermbankenEuroTermBankIATE Användarefackexperter, terminologer, (fack)översättare, myndighetsfolk, informatörer, skribenter, medierna, (allmänheten) usage scenarios: translation, general research, lexicography, terminology manipulation, terminology management översättare, allmänheten? Leverantörerexterna källor huvudsakligen interna källor Innehållfokus på svenska begreppsvärlden och svenskt fackspråk fokus på ingående språk (estniska, lettiska, litauiska, polska, ungerska m.fl.) fokus på EU-språken BakgrundstatsfinansieringEU-finansierat projektinternt EU-projekt Räckviddnationellinternationell Teknikegen programvaraegen programvara (IATE)egen programvara

153 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som arbetsredskap Scenario 1: inget eget verktyg · direkt inmatning via särskilt gränssnitt · vidarebefordran av material till TNC för inmatning · parallell uppbyggnad av eget verktyg (?) Riksterm- banken Myndighet X TS

154 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken som arbetsredskap Scenario 2: eget verktyg · export av färdigt material (från eget verktyg) för import i Rikstermbanken · (vidarebefordran av material till TNC för inmatning) · fortsatt utveckling av eget verktyg (?) · utbyte av data med Rikstermbanken (?) Riksterm- banken Myndighet X TS

155 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken – nyttan · enklare och snabbare åtkomst till terminologi inom olika fackområden · snabbare spridning av nya begrepp och termer · effektivare terminologiarbete · effektivare kommunikation i alla led · rationellare användning av resurser · ny överblick som kan initiera till revideringar, forskning etc. · öka medvetenheten om fackspråk · stärka Sveriges fackspråk och motverka domänförlust · x.x

156 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC En rikstermbank med kontrollerat innehåll kan medverka till att Riksterm- banken •öka medvetenheten om fackspråk, •stärka Sveriges fackspråk och motverka domänförlust, •ge en ingång till myndighetssamverkan på terminologiområdet, •initiera terminologiarbete och forskning.

157 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken Nya projektTerminologiresurser TerminologiutbildningDiskussionsforumTermgrupper Terminologiportalsvision

158 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Extrabilder x.x

159 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken termpost Alla termer på ett ställe! arbre tree muorra drvo дeрево Baum koks ağaç träd

160 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC · Innehåll: TNC-terminologi samt visst material från myndigheter och företag · Innehåll: Teknisk bearbetning av materialet: konvertering m.m. · Innehåll: Innehållslig bearbetning av materialet: klassning · Administration: plan för termbankssekretariatet och för validering samt en modell för hur terminologisamordning på myndigheter skall se ut. Rikstermbankens mål 2006 x.x

161 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Rikstermbanken (prototyp) x.x

162 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC namnlistor, taxonomier, nomenklaturer, ontologier, begreppsdiagram etc. annat terminologiskt relevant material 14.1 samlingar där den terminologiska informationen presenteras i form av termposter, dvs. terminologiska ordlistor, termdatabaser, fackordböcker, kontrollerade vokabulärer, tesaurer, begreppskataloger etc. terminologisamlingar Typ av innehåll

163 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 14.1 the entity composed of collections of terminological data associated with its inherent usability attributes that make the terminological data potentially useful and suitable to the users’ need terminological resource terminological data resource Typ av innehåll [ISO/DIS 23185: Assessment and benchamrking of terminological resources – General concepts, principles and requirements, 2007] a property related to the usability of terminological data usability attribute

164 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC ”Skälen för regeringens bedömning: Väl fungerande terminologi krävs inom alla fackområden om det skall vara möjligt att utnyttja det moderna samhällets snabba informationsflöde och kommunikationsmöjligheter. Terminologiarbete bidrar till ett väl fungerande språk inom samhällets alla områden och ökar effektiviteten inom och mellan olika specialistområden. En snabb samhällsutveckling kräver ett konstant arbete med att skapa och tillgängliggöra överenskomna terminologier inom allt fler områden. Enkel åtkomst av termer via Internet i en rikstermbank stöder en sådan utveckling.” [IT-propositionen, prop 2004/05:175] 43.xx

165 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Publikt sökgränssnitt IATE – Inter-Agency Terminology Exchange  Interactive Terminology for Europe

166 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Terminų Bankas (Litauen) x.x (VLKK, Litauen)

167 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC EuroTermBank x.x

168 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC ”Termdatabaser bör samlas i en rikstermbank Uppbyggnaden av en central termbank, en rikstermbank, är väsentlig för tillgången till och kvalitetssäkring av svenska termer. En bra utformad och kvalitetssäkrad termbank blir på sikt ett effektivt verktyg för fackexperter, medier, företag, myndigheter, universitet och högskolor och översättare, som snabbt kan behöva få tillgång till aktuell svensk terminologi, samt för utvecklingen av nya IT-tjänster.” [IT-propositionen, prop 2005/06:175] 43.xx

169 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC ”Regeringens bedömning: En central termbank, en rikstermbank, bör byggas upp för att få tillgång till och kvalitet på svenska termer. Svenska termer och uttryck bör utvecklas och fler termgrupper inom olika fackområden inrättas. I myndigheternas språkvårdsarbete bör det ingå ett ansvar för begreppsbildning inom det egna verksamhetsområdet.” [IT-propositionen, prop 2004/05:175] 43.xx

170 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC ” En rikstermbank behövs för att säkra tillgång till termer av hög kvalitet ” uppbyggnaden av en nationell central termbank, en rikstermbank, är en förutsättning för en smidig tillgång till och kvalitetssäkring av svenska termer inom olika verksamhetsområden. En bra utformad och kvalitetssäkrad termbank kan på sikt bli ett effektivt verktyg för fackexperter, medier, företag, myndigheter, universitet och högskolor och översättare, som snabbt kan behöva få tillgång till aktuell svensk terminologi, samt för utvecklingen av nya IT-tjänster. ” 5.33x [Bästa språket, prop. 2005/06:2]

171 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Extrabilder 17.41

172 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Innehållets struktur och presentation term avrådd term länk till relaterad termpost grammatisk information svTE konvexform svAVTE hanform svAVTE patris svDF formhalva med upphöjda arbetsytor svRETE konkavform enTE positive mould enSYTE male mould frTE moule positif GNGR m frSYTE poinçon GNGR m deTE Formoberteil GNGR n deSYTE Positivform GNGR f deSYTE Füllraumform GNGR f deSYTE Patrize GNGR f noTE konveks formdel noSYTE positiv form noSYTE patrise noSYTE stempel noSYTE tett form term

173 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Innehållets struktur och presentation språkband fält fält- rubrik

174 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC termbank termpost arbre tree muorra drvo дeрево Baum koks ağaç träd Post och bank …

175 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 Termpost (TNC-term)

176 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC svTE population (2) svSA (inom genetik:) svDFsamling av individer som förökas som en enhet svAN Vanligen är en population ärftligt anpassad till viss miljö. enTE population deTE Population GNGR f deDF die Population umfaßt alle artgleichen Individuen eines Gebietes, die sich in der Regel beliebig miteinander paaren können svTI TNC 96: Skogsordlista (1994) Kodad termpost (NTRF) 13.7

177 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC svTEpopulation (2) svDF(inom genetik:) samling av individer som förökas som en enhet svAN Vanligen är en population ärftligt anpassad till viss miljö. enTEpopulation deTE Population GNGRf deDFdie Population umfaßt alle artgleichen Individuen eines Gebietes, die sich in der Regel beliebig miteinander paaren können fiTEpopulaatio svTITNC 96: Skogsordlista, 1994 Termpost 13.7 FältkodFältinnehåll Fält

178 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC term fras synonym(er) grammatisk information (böjning, genus etc.) uttal definition anmärkning kontext ekvivalenter på andra språk illustration klassifikation källhänvisning etc. Termposten termpost uppsättning upplysningar som ges om ett begrepp i en terminologisk ordlista eller databas 13.1 beskrivande fält }

179 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC term fras synonym(er) grammatisk information (böjning, genus etc.) uttal definition anmärkning kontext ekvivalenter på andra språk illustration klassifikation källhänvisning etc. Termposten 13.1

180 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 term: Det uttryck som rekommenderas i första hand. synonym: Det uttryck som rekommenderas i andra hand. definition: Språkligt utformad beskrivning av ett begrepp som ska avgränsa detta begrepp mot andra begrepp. Följer särskilt strikta formregler. kontext: Textutdrag där termen används i ett visst sammanhang och som ger en viss information om vad termen står för, dvs. begreppet. anmärkning: Information om begreppet som är intressant, men som inte är nödvändig i en definition. Avviker inte formmässigt från en ordinär mening (dvs. inleds med versal och avslutas med punkt). källa: Titel eller namn på handbok, lag, tidskrift e.d. varifrån informationen i de olika fälten är hämtad. Uppdelning i fält

181 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC term: öppenvårdsbesök definition: vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårds- personal anmärkning:Det finns olika sätt att kategorisera öppenvårdsbesök. En indelning kan t.ex.göras efter var öppenvårdsbesöket sker: mottagningsbesök eller hembesök – vilken personalkategori som patienten möter: läkarbesök, distrikts- sköterskebesök eller sjukgymnastbesök etc. 13.7 Uppdelning i fält Källa: Socialstyrelsens termbank

182 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 svDFsvensk definition: Innehåller definitioner, dvs. språkligt utformade beskrivningar av ett begrepp som ska avgränsa detta begrepp mot andra begrepp Definitionerna följer särskilt strikta formregler (ej versal begynnelsebokstav, ej slutpunkt). svFKsvensk förklaring: Innehåller nödvändig information om begreppet (särskiljande kännetecken, överbegrepp), men är inte formulerad lika strikt som en definition. Avviker inte formmässigt från en ordinär mening (dvs. inleds med versal och avslutas med punkt). svANsvensk anmärkning: Innehåller information om begreppet som är intressant, men som inte är nödvändig i en definition. Avviker inte formmässigt från en ordinär mening (dvs. inleds med versal och avslutas med punkt). svKTsvensk kontext: Ger enbart exempel på hur termen används i ett textsammanhang. Beskrivande fält

183 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 Associativa excerpt: Innehåller inte någon väsentlig information om begreppet men kopplar termen till ett visst fackområde genom associationer med andra termer i textutdraget. Olika typer av excerpter [baserat på R.Dubuc, ”Terminology. A Practical Approach”] → definition → förklaring → anmärkning → (kontext) Definierande excerpt: Innehåller själva termen och dessutom upplysningar om begreppet som inte nödvändigtvis är formulerade som en strikt terminologisk definition, men som kan användas för att skapa en sådan definition. Förklarande excerpt: Innehåller information om ett begrepp (t.ex. särskiljande kännetecken, överbegrepp), men inte nödvändigtvis en definition.

184 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC datakategori upprättad klass av på visst sätt likartade dataelement result of the specification of a given data field (ISO 1087-2:2000) fält avgränsat område som används för en bestämd kategori data ISO 12620 Computer applications in terminology – Data categories Datakategorier 13.2

185 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC · termer (inkl. synonymer och ekvivalenter) · klassifikation av termtyper (t.ex. synonymer, varianter, förkortningar etc.) · termrelaterad information (grammatik, etymologi, status) · beskrivande information · definitioner, kontexter · exempel, kommentarer, bilder · administrativ information (id-nummer, etc.) · datum, ansvariga · status för termposten · källor Datakategorier 17.16

186 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC NTRF (Nordic Terminological Record Format) Fältkod: svSYTE (svensk synonym) språkkod (+) bestämningskod + huvudkod svSYTE enAVTE deDF …...… Fältkoder för kopplade fält: GNGR (genus – grammatik) UT (uttal) IL (illustration) RF (referens)... Termpostformat 13.2

187 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC **PHfras **SYTE synonym **AVTEavrådd term **UPTEuppslagsterm **SAsärskilt användningsområde **DFdefinition **RETErelaterad term **ANanmärkning **KTkontext **TIkälla KLklassifikation INANinternanmärkning Termposten – kodning GRgrammatik ULuttal GEgeografisk variant ** = språkkod svTE = svensk term **TEterm 13.2 kopplade fält } FältkodUttydning

188 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 13.5 Kopplade fält

189 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC svTE flerbostadshus svAVTE flerfamiljshus svDF bostadshus med minst tre bostadslägenheter svRETE enbostadshus, tvåbostadshus, landshövdingehus svAN Flerbostadshus kan dessutom innehålla lokallägenheter. Beträffande gränsdragning mellan småhus och flerbostadshus, se under småhus. Flerbostadshus benämndes tidigare flerfamiljshus. enTE multi-dwelling block enSYTE block of flats GE GB enSYTE apartment building GE US frTE immeuble d'habitation GNGR m frDF bâtiment construit ou aménagé pour être utilisé en logements RF DAE deTE Mehrfamilienhaus GNGR n svTI TNC 95: Plan- och byggtermer, 1994 KL Ppbd 728.9 13.5

190 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Bearbetningar av materialet •termbanksanpassning (omformatering enligt NTRF-RTB, borttagning av ”bokmässiga” aspekter) •konsekvensändringar, urval •språkliga och faktamässiga justeringar, inkl. målgruppsanpassningar (”du” → ”man”) •bollning och diskussion med leverantörer •separatformatering och lagring av illustrationer •automatisk importkontroll i 3 steg

191 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 5.33x

192 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 5.33x

193 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC svTE anslag svDF belopp i statsbudgeten som riksdagen beslutar får användas för ett visst ändamål enTE appropriation enDF a sum of money in the central Government budget which the Riksdag decides may be used for a specific purpose deTE Bewilligung von Mitteln deDF ein Betrag im Staatshaushalt, der auf Vorschlag des Reichstags für einen besonderen Zweck zur Anwendung gelangen darf fiTE määräraha fiDF rahasumma valtion budjetissa, jonka valtiopäivät on päättänyt myöntää johonkin tarkoitukseen frTE crédits frDF montant budgétaire que le Riksdag a décidé d’utiliser pour un objectif précis hrTE izdvajanje iz proračunskih sredstava hrDF dio novca iz državnog proračuna za koji Riksdag odluči da se može iskoristiti za određenu svrhu plTE przyznane środki plDF kwota w budżecie państwa, która decyzją parlamentu może zostać wykorzystana na określony cel 5.33x

194 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC x.x Automatisk importkontroll

195 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC 5.33x

196 Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: www.tnc.se E-post: tnc@tnc.se © Terminologicentrum TNC Automatisk importkontroll


Ladda ner ppt "Västra vägen 7 B 169 61 Solna Telefon: 08-446 66 00 Telefax: 08-446 66 29 Webbplats: E-post: © Terminologicentrum TNC x.x."

Liknande presentationer


Google-annonser