Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer omkring oss? Och varför är detta med IKT så viktigt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer omkring oss? Och varför är detta med IKT så viktigt?"— Presentationens avskrift:

1 Vad händer omkring oss? Och varför är detta med IKT så viktigt?

2 En liten berättelse •Om en Webbkamera i Danmark En annan liten berättelse •Om ett program i anatomi Bonusberättelse •Om en existentiell gåta

3 •IKT: information- och kommunikationsteknik •Distansutbildning •Flexibel utbildning •E-learning •M-learning •”Just in time learning” •Blended learning trad. klassrum eller lab-övningar läsuppgifter CD-Rom telebildmöten Webb-baserad utbildning asynkron Webb-baserad komm. synkron Webb-baserad komm. Synkron undervisning innebär att kommunikationen är tidsbunden, dvs det krävs att både lärare och student är uppkopplade mot Internet samtidigt. Asynkron undervisning ger tidsmässigt större frihet, dvs kommunikationen kan ske när som helst under dygnet, när student eller lärare föredrar det. Exempel på detta är e-post eller diskussionsgrupper där nya meddelanden kan läsas när så önskas.

4 •Hermodskurser •Filmade föreläsningar Stanford University •Europeiskt satellitprojekt. Eurostep. Olympus •Norit •Europace •Hermodskurser •Filmade föreläsningar Stanford University •Europeiskt satellitprojekt. Eurostep. Olympus •Norit •Europace

5 IndustrisamhälletKunskapssamhället •Kapital •Arbetskraft •Innovation •Kunskap Pedagogik Undervisande samhälle Lärandesamhälle { Medel för lärande Källa: Atkinson: The New Economy Vad är då ett lärandesamhälle? En definition är: ”Att lära sig att lära” IKT-stödd undervisning är ett sätt att överföra lärandet till den som lär. Att hjälpa eleven att lära sig det den vill. En del menar att skolförlagd tillhör industrisamhället medan IKT-stödd undervsning med flexibelt lärande tillhör kunskapssamhället. tillhör kunskapssamhället.

6 Vetenskaplig Pedagogisk Social Ekonomiskt- administrativ Alla komponenter är beroende av varandra och inbördes spänning är inte ovanligt. Dimensionerna måste integreras i varandra intimt för lyckad IKT-användning. Den sociala aspekten kan utvecklas väsentligt med hjälp av olika kommunikationshjälpmedel Sociala relationer studerande-lärare liksom studerande- studerande.

7 Vad finns då? •En mängd olika nationella liksom internationella nätverk. Exv. Europeiska skoldatanätet. Se länklänk •Många olika amerikanska projekt, ett ex. http://www.childnetawards.org/winners/index.html http://www.childnetawards.org/winners/index.html •KollegietKollegiet •Om KK-stiftelsens dilemma •Varför är detta viktigt? •För vilka är det viktigt?

8 Alla vill arbeta med IKT, problemet är att vi inte alltid vet hur vi skall arbeta

9 Vilka problem ser vi idag? •Man vågar inte ta steget fullt ut vad gäller Nätets möjligheter. Det finns så mycket ”farligt” därute. Ex: •Foil the Filter Contest [Digital Freedom Network : http://www.dfn.org/] http://dfn.org/focus/censor/contest.htm http://www.dfn.org/ http://dfn.org/focus/censor/contest.htm •Cyberpatrol & KidcontrollCyberpatrolKidcontroll •Datormagazine ang. filterDatormagazine ang. filter

10 Om Internet I Internets vagga fanns det förhoppningar om att detta nätverk skulle erbjuda oss en bättre värld. De mest optimistiska förespråkarna av Internet har argumenterat för att kön, ras och ålder skulle bli ointressant med Internets intåg i våra hem. Åtminstone ansåg flera att avsaknaden av dessa markörer skulle ge oss en möjlighet att utforska och upptäcka alternativa identiteter. Det visade sig dock att dessa förhoppningar skulle bli missvisande. Troligtvis är dessa markörer nödvändiga för att kunna organisera och forma sig en bild av den man har att göra med. En tidig fråga i många chat-samtal är just, ”är du man eller kvinna, var bor du?” Etc. [1] [1] [1] Communities in cyberspace. Sid 11-12

11 De är unga. De verkar okoncentrerade. De gör sju saker samtidigt. De kommunicerar ständigt. De är Homo Zappiens Något vi alla kommer i kontakt med •Att surfa på Internet kan vara högst intressant men ibland också lika skrämmande när vi ser bakom de yttre företeelserna och förstår mekanismerna bakom detta. • Ex: Big BrotherBig Brother länk

12 Etik kommer från två grekiska ord. Vad är Etik? Etik kommer från två grekiska ord. •- "Ethos" – betyder sedvänja, seder och bruk och betecknar i korthet principerna för hur man beter sig i sociala sammanhang. På svenska uttrycker "etikett" - "den lilla etiken" och fångar nog upp något av innebörden, även om "etikett" numera handlar om hur man klär sig, och beter sig vid bordet, dvs innebörden blir något ytligare. •Det andra grek ordet är "ethikos", som borrar sig ner litet djupare, under de yttre sederna och egentligen till något som har med karaktären att göra. Etik har utifrån denna innebörd med våra innersta värderingar att göra, med vårt förhållningssätt till livet. Aristoteles betonar "den nikomachiska etiken" där den inre karaktären mer än de yttre sederna, men språkligt kan vi säga att etik handlar om både och: både den inre och yttre sidan (i ordets etymologi). Etik & Digitalmora Janne Svärdhagenl

13 Moral däremot är inte grekiska, utan latin. •Ordet kommer från "mores" som är en direkt översättning av "ethos", men i pluralis och betyder helt enkelt "seder". Rent språkligt är det möjligt att hävda att de båda orden egentligen betyder samma sak med en liten nyans, nämligen att "etik" är mera orienterad mot vår innersida (karaktären) och "moral" något klarare reglerar vårt sociala beteende (vår yttersida). Att det utifrån dessa perspektiv finns en spänning mellan dem framkommer om man anför exemplet med svärmor •Det är omoraliskt att tala om för svärmor att hatten ser förfärlig ut, även om man på etikens nivå anser att normen "man bör alltid tala sanning" är den som gäller. : Etik & Digitalmoral Janne Svärdhagen

14 Netikett Ofta brukar ordet netikett användas på Nätet men det är viktigt att komma ihåg att: •"•"Netikett" är inte detsamma som etik, men i diskussionen blandas dessa begrepp ofta utan urskiljning. Netikett är inte etik, utan etikett. Det går inte att fokusera enbart på netikett och tro att man på det sättet arbetar med etikfrågorna på Nätet. Det riskerar att trivialisera hela etikdebatten. •N•Nätetiketten säger egentligen att: Vanligt folkvett gäller, även på nätet. På andra sidan sitter en människa. Eller miljoner människor. Gör inte dem det du inte vill att de ska göra dig. Se exv. http://home.pi.se/harby/netiquette.html I grunden finns ingen fundamental skillnad mellan god etik på Nätet och god etik inom andra delar av livet. Förtal, hets mot folkgrupp, sexuellt utnyttjande av underåriga, sekretessbrott, skadegörelse, förfalskning, stöld, brott mot upphovsrätten o s v är lika oetiskt såväl på Nätet som utanför Nätet. •S•Sammanfattning: Etik är: ”att ta det allvarliga allvarligt”.

15 Vad finner vi på Internet? www.google.com toppdomändomännamn

16 toppdomändomännamn www.whitehouse.com.com.org.net.gov

17 Lunarstorm har akterseglat Skunk Skunk som tidigare var den hetaste community-sajten En viktig del i detta är att bevaka och rapportera det som händer på Nätet när det gäller illegal verksamhet Se: Rädda barnens hotlineRädda barnens hotline

18 Tillväxt •Djupa webben [osynliga] : 400 till 550 gånger större än ”den vanliga webben” Dynamiska sidor. Källa: Bright PlanetBright Planet •20 000 nya webbplatser innehållande pornografi öppnas…per dag!? Källa. Computer SwedenComputer Sweden •2.5% av webbsurfarna är intresserade av pornografi. •Barnpornografin ökar för att nå nya kunder. •Även kommersiella företag som tidigare setts som sneglar mot den pornografiska marknaden för att öka sin intäkter: se Altavista Se också artikel från InternetbrusAltavistaartikel från Internetbrus •Sidor med främlingsfientligt innehåll ökar. Källa. Simon Wiesentahl CentreSimon Wiesentahl Centre •Piratkopierade programvaror och skivor ökar i omfattning. -70% av dem i åldern16-25 anser att det är OK att piratkopiera. Källa. Ungdomsbarometern.Ungdomsbarometern. •Fler och fler webbplatser med examensarbeten och uppsatser öppnar på Nätet. http://www.netsizer.com/

19 Vad är det som är så oetiskt med Internet egentligen? •Internet [Mediet] i sig är tomt på värderingar. Lika värdeladdat som en kniv eller en skiftnyckel. •Vi fyller själva Nätet med dess innehåll. •Än en gång, våra tekniska lösningar är i sig inte något etiskt problem då de bara är verktyg och således ej värdeladdade. •Innehållet kan däremot kritiseras.

20 Internet förser oss med information – verktyget kräver insatser… •Risken finns att vi missar målet om vi inriktar oss på att försöka begränsa Internet eller förbjuda delar av Nätet. •Våra barn/elever har fått ett verktyg som ingen vet hur man handhar. Stat och vuxna driver denna utveckling…barn & ungdomar blir slagpåsar. •Kraftiga verktyg kräver goda instruktörer/pedagoger.

21 Vad kan man göra? Att vägleda eller missleda? •Kan program filtrera bort det ”dåliga”? Cyberpatrol & Kidcontroll CyberpatrolKidcontroll •Foil the Filter Contest [Digital Freedom Network : http://www.dfn.org/] http://dfn.org/focus/censor/contest.htm http://www.dfn.org/ http://dfn.org/focus/censor/contest.htm •Skall vi som vuxna vägleda och diskutera eller censurera. •Barn är ofta ”offer” för det som sker. Hämta program/musik kan vara en otäck och skrämmande upplevelse. Se: http://www.qualitywarez.com/index.html Se : Mp3speed.nu http://www.qualitywarez.com/index.htmlMp3speed.nu

22 Exempel på ljusskygg aktivitet •Flashback [www.flashback.se]www.flashback.se •Aryan Nations [http://www.nidlink.com/%7Earyanvic/inde x-SW.html]http://www.nidlink.com/%7Earyanvic/inde x-SW.html •Levande historia [Org. http://www.levandehistoria.org/ ] Annan: http://www.levandehistoria.com http://www.levandehistoria.org/http://www.levandehistoria.com •McVeigh avrättningen http://www.entertainmentnetwork.com/ Artikel i CS: http://nyheter.idg.se/display.asp?id=0104 19-cs41 Egentligt syfte: http://www.voyeurdorm.com/ Vad hände CS: http://nyheter.idg.se/display.asp?id=0106 13-pfa5 http://www.entertainmentnetwork.com/ http://nyheter.idg.se/display.asp?id=0104 19-cs41 http://www.voyeurdorm.com/ http://nyheter.idg.se/display.asp?id=0106 13-pfa5

23 Tre nivåer för att komma tillrätta med problemet 1.Problemet löses genom att vi begränsar Internet mm. med tekniska hjälpmedel •Det funkar ju bra 2.Vi gör inte på ett eller annat sätt för att lagen säger det 3.Vi gör inte det ena eller det andra för att det är fel mot min medmänniska och utifrån ett allmänmänskligt perspektiv.

24 Slutligen •Etik är att ”ta det allvarliga allvarligt” samtidigt som det handlar om att inte ta allting för allvarligt. Nätet kan vara en källa för förståelse och respekt. •Som lärare/förälder/vuxen måste vi själva våga pröva oss fram för att få kunskap om hur världen Online fungerar. •En sista länkEn sista länk

25 Än större problem •Globalisering…för vem. •Rättviseperspektiv. •World Wide Web. •Alienation (Se T. Beaudoin) Se T. BeaudoinSe T. Beaudoin


Ladda ner ppt "Vad händer omkring oss? Och varför är detta med IKT så viktigt?"

Liknande presentationer


Google-annonser