Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalföreningar i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalföreningar i."— Presentationens avskrift:

1 Lokalföreningar i

2 Innehållsförteckning
Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar i Hjärt- och Lungsjukas förening i Hjärt- och Lungsjukas riksförbund Hjärt- och Lungsjukas länsförening Hjärta, Lunga Bli medlem blankett, En idérik mötesplats Förteckning - pärms placering

3 Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar i Kontaktpersoner
Hjärt- och Lungsjukas förening i Bild Ordförande Eftervårdsombud (EVO) Hjärta Eftervårdsombud (EVO) Lunga Ordförande EVO hjärta EVO lunga Namn Namn Namn Gatuadress Gatuadress Gatuadress Postadress Postadress Postadress Telefon Telefon Telefon Hjärt- och Lungsjukas förening i Bild Ordförande Eftervårdsombud (EVO) Hjärta Eftervårdsombud (EVO) Lunga Ordförande EVO hjärta EVO lunga Namn Namn Namn Gatuadress Gatuadress Gatuadress Postadress Postadress Postadress Telefon Telefon Telefon

4 Hjärt- och Lungsjukas förening i
Välkommen till Hjärt- och Lungsjukas lokalförening i Bild på styrelsen Stående fr. vänster: Sittande fr. vänster: Föreningens officiella adress:

5 Styrelsen Ordförande Namn telefon Eftervårdsombud hjärta Namn telefon
Eftervårdsombud lunga Namn telefon Övriga styrelsemedlemmar Vice ordförande Kassör Sekreterare Vice sekreterare Ledamöter Ersättare Studiekommitté Valberedning Revisorer

6 Till dig som behandlats för hjärt- och/eller lungsjukdom samt anhörig
Vill du bli medlem i vår lokalförening? Fördelarna är många. Samverkan i eftervården Vår uppgift är att i samverkan med sjukvården få en välfungerande eftervård samt att lokalt tillvarata hjärt- och lungsjukas intressen genom att demokratiskt påverka beslutsfattande och berörda parter för bättre sjukvård. Vi deltager i sjukhusets operationsinformation 1-2 gånger i månaden. Medlemskap Lokalföreningen har c:a ___ medlemmar. Vår föreningslokal finns på . I föreningen träffar Du andra med liknande problem och i vår samvaro och gemenskap möter Du förståelse för Din situation. Vi finns för Dig. Den sociala gemenskapen ger trygghet och glädje. Styrelsen hälsar Dig välkommen. Medlemsavgiften är ___ kr för enskild medlem, och för familj ___ kr. I avgiften ingår medlemstidning STATUS som utkommer 8 ggr/år.

7 Är du nybliven medlem? Prova på några av våra aktiviteter, som naturligtvis även är öppna för medlemmars anhöriga. En bra början är att gå med i en samtalscirkel, där Du får prata om just Dina problem och höra hur andra upplever sin situation. Hjärt- Lungskolan innehåller bl.a.: Hjärter Tio Lättare Andningsvägar Stresshantering Vi har olika former av Motion - Friskvård: Vattengympa Qigong/avslappning Boule Hjärt- Lungräddning Kurser och cirklar: Matlagningskurser Datakurser Gemenskapsträffar – Läsecirklar Föreläsningar Övrigt: Resor och utflykter Medlemsmöten och sammankomster Fester Vår förhoppning är att Du som hjärt- eller lungsjuk, skall delta i någon/några av föreningens olika aktiviteter, som Du kan ha nytta av och som gör att Du känner större trygghet i Din livssituation. Du träffar dessutom nya vänner och får känna glädje och gemenskap.

8 Vi finns där Du finns Vi vill skapa tillgänglighet för människor i likartad situation att träffas, ha ett trevligt och socialt umgänge, byta erfarenheter med varandra, stötta och värna. Tillsammans kan vi hjälpas åt och göra vår stämma hörd för att påverka samhällspolitiska beslut såväl på lokal plan som på riksnivå. Vi sitter i samma båt med liknande erfarenheter. Dom kan vi dela med oss av. Lokalföreningarna har mindre upptagningsområden där man driver sin egen verksamhet efter de förutsättningar som finns. Vi underställs Länsföreningen Västra Götaland samt Riksförbundet Stockholm. Vill Du bli medlem, kontakta oss. Hjärt- och Lungsjukas förening i

9 Föreningens verksamhetsplan för år
Datum Aktivitet Tid, plats, kontaktperson

10 Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Det här är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Det viktigaste för oss är att förbättra livsvillkoren för de hjärt- och lungsjuka och deras anhöriga Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är en religiöst och politiskt oberoende medlemsorganisation som förenar människor med hjärt- och lungsjukdom Förbundet bildades 1939 och har idag cirka medlemmar i fler än 160 föreningar Alla medlemmar får genom sitt medlemskap tidningen Status. Förbundets vision Människor med hjärt- och lungsjukdomar ska Känna livslust utan att deras sjukdomar begränsar dem Ha tillgång till den rehabilitering de behöver Ha samma förutsättningar som alla människor (solidaritet) Vi genom omtanke om våra medmänniskor samt vår kunskap om hur man motverkar hjärt- och lungsjukdomar bidrar till att människor är så friska och har så hög livskvalitet som möjligt Vår organisation medlemmar, 162 lokalföreningar och 20 länsföreningar Kongressen - högsta beslutande organ Förbundsstyrelsen - väljs av kongressen och verkställer kongressens beslut Förbundskansliet - arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen Vår verksamhet Vårt övergripande mål är att alla som drabbats av hjärt- eller lungsjukdom även i framtiden skall leva ett värdigt liv. Vår kärnverksamhet består av tre delar: Hjärt & Lungskolan - Opinionsbildning - Trygghet, stöd och gemenskap

11 Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund forts.
Hjärt & Lungskolan Livsstilsprogram för hjärt- och lungsjuka. Grupperna har olika behov och deltagarna erbjuds anpassade program. Opinionsbildning Påverka samhället så att sjuka och funktionshindrade tillförsäkras samma förutsättningar som övriga medborgare i samhället Uppvakta politiker och myndigheter Delta i arbetsgrupper och nätverk Svara på remisser och yttranden Skriva insändare och artiklar Pressmeddelanden Socialstyrelsen har utpekat ett antal bevakningsområden för patient- och handikapporganisationer. Minst fem bör bevakas. En av förutsättningarna för statsbidrag. Hälso- och sjukvård Socialtjänst Skola Arbetsmarknad Ekonomi Boende Kultur Utbildning Kommunikationer Trygghet, stöd och gemenskap De lokala föreningarna utvecklar sin egen verksamhet. Genom aktiviteter och möten skapas en social gemenskap som gagnar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

12 Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund forts.
Vårt stöd till forskningen Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ska verka för ökade resurser från samhället, andra forskningsfinansiärer och genom egna insatser för forskning kring hjärt- och lungsjukdomar. Inriktning Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ger årligen ekonomiskt stöd till forskning som förbättrar metoder och åtgärder för rehabilitering och förebyggande insatser. Forskningen bör om möjligt ta hänsyn till genusperspektivet. Klinisk patientnära forskning som förbundet kan dra nytta av i sitt arbete Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds förbundsstyrelse beslutar omforskningsanslag efter rekommendation från förbundets forskningsnämnd Mer information finns på Information och ansökan om forskningsbidrag Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund annonserar om möjlighet att söka bidrag i olika tidskrifter som riktar sig till forskare. Bidrag delas årligen ut och bedöms efter ansökningstidens utgång den 30 september. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds förbundsstyrelse beslutar om forskningsanslag efter rekommendation från förbundets forskningsnämnd Hälsans Stig Hälsans Stig är ett namnskyddat koncept som kommer från Irland där den första stigen skapades 1995. Vardagsmotion för alla. Tillgängliga stigar för alla Tydlig skyltning gör det lätt att hitta, stigarna är minst 4 km långa Inga trappor eller branta backar. Hälsans Stig placeras nära bostäder och arbetsplatser så att det är lätt att ge sig ut på promenad På hemsidan finns alla kartor. Hösten 2009 fanns det 109 stigar och fler är på gång.

13 Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland
Länsföreningen skall, utifrån sina förutsättningar: • Stödja och stimulera lokalföreningarna i utvecklingen av kärnverksamheterna • Bedriva opinionsbildande arbete på läns- och landstingsnivå • Ansvara för Hjärt & Lungskolans utveckling inom länet • Ordna regional utbildning i samarbete med läns- och lokalföreningar • Ge kunskapsstöd till lokalföreningarna i deras arbete med lokala hälso- och sjukvårdsfrågor • Svara för samordning av aktiviteter (kampanjer, konferenser och kurser) • Samarbeta med andra organisationer • Bedriva projektverksamhet som gagnar organisationens mål och inriktning • Göra en kontinuerlig utvärdering av verksamheten • Bilda nya lokalföreningar • Vara en sammanhållande länk mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningarna Länsföreningen skall i sin verksamhet vara oberoende av partipolitiska och religiösa sammanslutning

14 Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland forts.
Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar i Västra Götaland:    Alingsås     Borås     Dal-Vänersborg     Falköping     Göteborg     Hjo-Ti-Borg     Kungälv m o     Lidköping     Lysekil     Mark     Mölndal-Härryda-Partille     Norra Dalsland     Norra Skaraborg     Skara     Skövde     Sotenäs     Stenungsund Tjörn Orust     Tidaholm     Trollhättan-Lilla Edet     Uddevalla m o     Öckerö kommun

15 Hjärta Vad behöver hjärtsjuka? Riskfaktorer Hjärtrehabilitering
Livsstilsförändringar är oftast en förutsättning för att inte förvärra sin hjärtsjukdom Med livsstilsförändringar kan man även förbättra hälsotillståndet, visar aktuell forskning Erfarenheten visar att det är svårt att på egen hand lyckas med bestående livsstilsförändringar Det går lättare att göra det i grupp tillsammans med andra Våra föreningar erbjuder olika gruppaktiviteter i vår Hjärt & Lungskola med utbildade och erfarna ledare Riskfaktorer Rökning Fysisk inaktivitet Kostvanor Ohälsosam stress Högt blodtryck Hög alkoholkonsumtion Hjärtrehabilitering Kartläggning av sjukhusens rehabilitering Riksförbundet har sedan 1996 genomfört enkätundersökningar för att kartlägga vilket utbud av rehabiliteringsinsatser som finns på landet sjukhus. Enkätundersökningarna tillsammans med fortbildningskonferenser riktade till vårdpersonal har medfört att rehabiliteringsutbudet har förbättrats markant under senaste tioårsperioden Aktuellt rehabiliteringsutbud för respektive sjukhus finns att läsa på vår hemsida

16 Lunga Lungsjukdomar Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL
Syftet med lungverksamheten Medlemmar, allmänhet och beslutsfattare ska känna till hur det är att leva med lungsjukdom Riksförbundet arbetar för att insatserna på förebyggande, vårdande och rehabiliterande verksamhet ska vara till största möjliga nytta för de KOL-sjuka. Våra föreningar erbjuder olika gruppaktiviteter inom ramen för Hjärt & Lungskolan med utbildade och erfarna ledare. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL Fakta om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Den vanligaste lungsjukdomen En folksjukdom som ökar. Speciellt bland kvinnor I Sverige beräknas ha KOL Antal dödsfall beräknas till per år Den årliga kostnaden för KOL beräknas till cirka 9 miljarder kronor. (Beräknat i den s. k. OLIN-studien. Kostnaden inkluderar både behandling och sjukförsäkringssystemet beräknat på fall.) Viktigaste symptomet; andfåddhet vid ansträngning Rökning är den vanligaste orsaken till KOL

17 Lunga forts. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds tio- punktsprogram om KOL Alla som är över 40 år och röker ska erbjudas spirometritest regelbundet vid besök på vårdcentralen Alla med KOL ska få diagnos i tidigt skede Alla med KOL ska få en personlig behandlingsplan och regelbunden uppföljning/utvärdering av sin sjukdom Alla med KOL ska ha tillgång till en personlig KOL-sköterska som de enkelt kan nå per telefon för rådgivning och stöd Varje lungklinik ska ha en KOL-mottagning och/eller ett KOL-team Varje vårdcentral ska ha rökavvänjningsstöd och varje sjukhus en rökavvänjningsmottagning Alla med KOL och deras anhöriga ska erbjudas utbildning om KOL Alla med KOL ska få tydlig information om rätten till stöd i form av färdtjänst, handikappersättning, bostadsanpassning m.m. Alla som arbetar med vård och omsorg inom kommun och landsting ska vara utbildade kring KOL Alla i samhället ska få kunskap om KOL genom en bredfolkupplysningskampanj De KOL-sjukas situation 119 röster om KOL. Egen undersökning bland förbundets KOL-sjuka medlemmar (2005). Några slutsatser. Sen diagnos Bristfällig information om egen behandling Stöd från samhället bristfälligt Ansträngd ekonomisk situation

18 Förteckning pärms placering
Här finns pärmarna Våning __ Rehab – Bad Våning __ Medicin Mottagning 1 Våning __ Fys. mottagning Väntrum Våning __ MAVA Väntrum Våning __ Hjärtmottagning Dagrum Våning __ Hjärtmottagning Väntrum Våning __ Hjärtmottagning Patientmatsal Våning __ Lungmedicin Avd 65 Våning __ KOL mottagning Avd 66 Våning __ KOL mottagning Avd 66 Väntrum


Ladda ner ppt "Lokalföreningar i."

Liknande presentationer


Google-annonser