Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtalsanalys gjord på telefonsamtal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtalsanalys gjord på telefonsamtal"— Presentationens avskrift:

1 Samtalsanalys gjord på telefonsamtal
En mycket stor del av all samtalssanalys (Conversational Analysis, CA) är gjord på telefonsamtal. Varför? Historiskt sett är förklaringen att det var där man började, men att det var det beror på att:

2 Samtalsanalys gjord på telefonsamtal
Telefonsamtal representerar en naturlig och ofta förekommande typ av samtalsinteraktion Det är lätt (rent tekniskt) att spela in Det som finns inspelat på ljudbandet är också allt det som de som deltar i konversationen har tillgång till (inga gester som komplicerar bilden) Den som ska analysera konversationen har tillgång till samma information som de som deltagit i konversationen. (Bortsett förstås från eventuell bakgrundskunskap som deltagarna delar och som inte nödvändigtvis är känd för analytikern.)

3 Samtalsanalys gjord på telefonsamtal
I telefonens barndom tänkte sig telefonbolagen att telefonen i första hand var ett redskap för att förmedla information av teknisk/ekonomisk natur. Man avrådde explicit abonnenterna från att använda telefonen för ”nöjessamtal” och om de nu ändå gjorde det, att begränsa dessa till kvällstid.

4 Samtalsanalys gjord på telefonsamtal
Det stod snart klart att detta inte stod i någon särskilt god överensstämmelse med vad kunderna förväntade sig utan att det istället var samtal av social natur som var den mest eftertraktade av telefonens möjligheter.

5 Manligt - kvinnligt It’s good to talk
BT (British Telecom) bedrev en kampanj i början av 90-talet, som naturligtvis främst gick ut på att folk skulle prata mer i telefon så att inkomsterna ökade. Kampanjen gick under namnet It’s good to talk

6 Manligt - kvinnligt En grundläggande idé var att män och kvinnor beter sig olika och att männen borde ta efter kvinnornas samtalsvanor. Why can't men be more like women? Women and men communicate differently. Have you noticed?

7 Manligt - kvinnligt Women like to sit down to make phone calls.
They know that getting in touch is much more important than what you actually say. Men adopt another position. They stand up. Their body language says this message will be short, sharp and to the point. 'Meet you down the pub, all right? See you there'. That's a man's call. Women can't understand why men are so abrupt

8 Intimacy at a distance (Horton & Wohl, 1956)
“what strikes one the most is that the character of the speaker's voice is faithfully preserved and reproduced. Thus one voice is readily distinguished from another. No peculiarity of inflection is lost” (Bell's Electric Speaking Telephone, 1884).

9 Intimacy at a distance (Horton & Wohl, 1956)
“the telephone sounds were easily and clearly distinguishable.... I happened to know several of the party in France, and was able to recognize their voices. They also recognised mine, and told us immediately a lady spoke that it was a female voice” (Prescott 1884:87, om första telefonsamtalet mellan Dover och Calais).

10 Intimacy at a distance (Horton & Wohl, 1956)
“That Hello! ... went down through the desk, down through the floor... then out into an underground conduit ... crossed rivers and mountains ... before it plumped into the city of baked beans and reached its destination in the eardrum of a man seated in a high building there.... In about one millionth of the time it takes to say Jack Robinson, it was there.... It was as if by a miracle the speaker had suddenly stretched his neck from New York to Boston and spoken gently into the listener's ear.” Electrical Review, 23 November 1888

11 Intimacy at a distance (Horton & Wohl, 1956)
The telephone was the first technology for communication which enabled people to talk as if they were in co-presence when in fact they were not. (Hutchby, p. 85)

12 Skillnader mellan telefonsamtal och andra samtal?
Det råder ingen enighet om hur man ska beskriva dessa skillnader. Det som är mest påtagligt är emellertid avsaknaden av visuella ledtrådar. Rutter använder termen ’cuelessness’ (eg. avsaknad av ledtrådar) för att beskriva detta.

13 Skillnader mellan telefonsamtal och andra samtal?
Hur stor betydelse denna skillnad ska tillmätas bedöms olika av olika forskare, men att visuella ledtrådar spelar stor roll vid reglerandet av samtal öga-mot-öga är det ingen tvekan om. Återkopplingssignaler (nickar etc.) Förstärkningssignaler (slå näven i bordet) Paralingvistiska signaler (ansiktsrodnad, flacka med blicken etc.)

14 The structures of telephone openings
Not many occasions in everyday social life are as well-bounded as the telephone conversations.

15 The structures of telephone openings
Standardsekvens för öppningsfasen Ringsignal-svar Identifiering/igenkänning Utbyte av hälsningsfraser Inledande fråga/frågor OBS! Ett inledande ’hallå’ är inte att betrakta som en hälsningsfras utan som en bekräftelse på att samtalet gått fram.

16 Exempel HG:1 1 ((ring)) Uppringning- 2  Nancy: H’llo? svar
3  Hyla: Hi: Igenkänning + 4  Nancy: Hi:: hälsning 5  Hyla: How are yuhh= Inledande 6  Nancy: =Fi:ne how er you frågor 7  Hyla: Oka:[y 8  Nancy: [Goo:d 9 (0.4) 10  Hyla: .mkhhh[hh 11  Nancy: [What’s doin’

17 Exempel NB:II:2:1–2 (fishing)
1 ((No ring is recorded)) 2  Nancy: Hello: 3  Edna: hh HI:: 4  (.) 5  Nancy: Oh: Hi:::=’ow are you Edna 5  Edna: FI:NE yer LINE’S BEEN BUSY

18 The role of the telephone
Skillnader mellan telefonsamtal och samtal öga-mot-öga Identifiering/igenkänning som är typisk i telefonsamtal är ovanligt i ö-m-ö Uppringning/svar kan förekomma i ö-m-ö, men tar sig andra uttryck En intressant kommentar är att antalet ringsignaler som går fram innan den uppringde svarar bär information i sig.

19 Exempel (3) Schegloff 1986: 119 1 ((ri-) 2  Joan: Hello?
3  Cheryl: Hello:. 4  Joan: Hi: 5  Cheryl: .hh Y’were you sitting by the phone? 5  Edna: No, I am in the kitchen, but I wz 6 talkin to a friend a mine earlier.

20 Hur kanonisk är den kanoniska modellen?
Frågor: Hur svarar vi i telefon? (Jfr den Holländska modellen) Svarar vi på samma sätt i mobiltelefon som i en fast telefon?

21 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

22 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

23 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

24 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

25 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

26 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

27 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

28 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

29 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

30 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

31 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

32 Exempel (3) Schegloff 1986: 119

33 Exempel (3) Schegloff 1986: 119


Ladda ner ppt "Samtalsanalys gjord på telefonsamtal"

Liknande presentationer


Google-annonser