Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOKAL EKONOMISK RAKET Från samtal till verksamheter som bär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOKAL EKONOMISK RAKET Från samtal till verksamheter som bär."— Presentationens avskrift:

1 LOKAL EKONOMISK RAKET Från samtal till verksamheter som bär

2 RAKETEN En samling resurser, verktyg och idéer som kan användas för att stärka utvecklingen av den lokala ekonomin mot hållbarhet • Stärk den lokala identiteten och gemskapen • Nätverka, stödja lokala företag • Starta omställningsverksamhet

3 VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING Johan Sandwall Styrelseledamot, JAK Banken Bankekonom f.d. Swedbank VARFÖR BEHOV AV LOKAL OMSTÄLLNING? Sverige är speciellt Världen och Sverige de senaste 70 åren Svenskarnas situation idag Vad vi vill åstadkomma med lokal omställning Vad ingen kan ta ifrån oss

4 Sverige är speciellt • mediakoncentrationen • urbaniseringen • dålig självförsörjning • stor skuldbubbla VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING

5 Världen och Sverige de senaste 70 åren • 1945 Bretton Woods • 1965 JAK bildas • 1971 15 augusti dollarn frikopplas från guldet • 1985 novemberrevolutionen VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING

6 Svenskarnas situation idag • skulddrivet system • ökande fattigdom, ökande klyftor • etablissemangets dilemma • läckaget VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING

7 VARFÖR LOKAL EKONOMI Vad vi vill åstadkomma med LER • minskat beroende • rättvis och räntefri ekonomi

8 VARFÖR LOKAL EKONOMI Ingen kan ta ifrån oss • vårt engagemang • dygnets 24 timmar

9 LEDARSKAP OCH VISION VISIONERINGS ÖVNINGEN Den blomstrande lokala ekonomin Blunda en stund……

10 Kriteria • En lokalekonomi med pengar som cirkulerar • Naturkapital, mineralkapital förvaltas för att inte förstöras utan utvecklas • En cirkulär ekonomi inom naturliga begränsningar • Integrerat – att parterna samverka med naturen LEDARSKAP OCH VISION

11 Den cirkulära ekonomin

12 Individer hälsosamma och välmående En hälsosam miljö Organisationer i ekonomisk balans Blomstrande samhällen Den integrerade ekonomin

13 LEVANDE LOKALEKONOMI PÅ RIKTIGT LEDARSKAP OCH VISION Artificiellt välståndVälstånd på riktigt Koncentrerat ägarskap på avståndKunder, leverantörer, anställda äga lokalt kapitalberoende, ostabiltSjälvständig, resilient Opersonlig, okänd, komplext Personlig, transparent direkt Pengar lämnar ekonomin, endast ett fåtal gynnas Pengar stannar lokalt, samtliga gynnas Destruktivt, stressigt, mycket rädslaHållbar, hälsosam glädje

14 STÄRK IDENTITETEN Identiteten och sammanhållningen är en grundpejlare i en blomstrande lokal Ekonomi. Identiteten kan hjälpa lokala företag: till exempel börjar det formas ett Totnes varumärke som nya företag kan ta nytta av i Omställningens hemstad

15 STÄRK IDENTITETEN

16 http://www.svt.se/nyheter/regiona lt/gavledala/stor-drivkraft-i-lilla- skattungbyn (cirka 5 minuter)

17 STÄRK IDENTITETEN DISKUSSION: Vilka Platser känner du till som har stark identitet och hur identiteten hjälper den lokala ekonomin. Vilka exempel känner du till på aktiviteter som byggt upp den lokala sammanhållningen och identiteten?

18 VERKTYGSLÅDA STÄRK IDENTITETEN • Vandringar, • knytkalas • föredrag om naturen, • kulturhistoria, • hembygdsföreningen, • Lokalhistorisk förening. • Lokalupptäcktskarta, • Uppträdande, • lokala artister och konstnärer, • kora "bästa" företagen med lokala priser • Bästa volontärer, väggmålningar mm. • Loppis • Gemensamma odlingar • Lokal matmarknad

19 LOKALA VERKSAMHETER Nätverka och stödja lokala företag, Väljer vi att satsa på varor och tjänster som har sitt ursprung lokalt, är mer hållbara, eller säljs av lokala, oberoende företag, kan vi se till att mer pengar hålls kvar i den lokala ekonomin, vilket cirkulerar genom händerna på våra grannar och våra samhällen. Bygga hållbarhet och motståndskraft i ditt lokala ekonomin kräver, bland annat, goda samarbetsrelationer med det lokala näringslivet.

20 LOKALA VERKSAMHETER DISKUSSION Era erfarenheter av att hur man framgångsrikt skapat bra nätverk och relationer med och bland lokala affärsidkare

21 LOKALA VERKSAMHETER INVENTERING AV INTRESSENTER Lista alla som skulle bry sig om ett hållbart samhälle: människor, platser, grupper och nätverk. Sortera dem i fem kategorier: 1 – Medvetna & Aktivt (De erkänner krisen Planering & Handling.) 2 - Medvetna, men inte aktivt (begrundande) 3 - Varken Medveten eller Aktivt (Precontemplation) 4 - Inte intresserad 5 - Ifrågasätter eller ogillar

22 LOKALA VERKSAMHETER Agenda för Nätverksträffar Hedra vad de åstadkommit och deras pågående arbetet innan du berättar om din JAK eller omställningsgrupp. Lyssna in hur de ser på deras uppdrag, mål, program Vem når de, eller försöker att nå, i samhället? Prata om det ekonomiska läget i samhället som resulterar från dagens penning system, stigande energikostnader och de ekonomiska konsekvenserna för samhället. Fråga: Hur kan vår grupp (JAK, Omställning) i vårt samhälle stödja din organisationens arbete utveckling av lokalekonomin? Fråga vad dem behöver för stöd: Vad skulle du vilja ge för att stödja samhällets omställning (t.ex. hjälpa ansluta till andra grupper och ledare, platser att möta, kopiering, evenemang etc.

23 LOKALEKONOMISK ANALYS (Texten från HSSLs hemsida) Diskutera bygdens ekonomi med LEA visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. Den lokalekonomiska analysen (LEA) är ett verktyg som visar var utvecklingspotentialerna finns genom att belyser vilka pengar som finns och hur mycket som konsumeras av varor och tjänster. LEA ger ett lokalt perspektiv på ekonomin som stimulerar samarbete mellan till exempel privat, offentlig och ideell sektor. För att göra en LEA krävs underlag i form av tabeller och diagram som beskriver lokalsamhället. Lokalsamhället kan vara en församling, ett postnummerområde eller ett område som gruppen själv ritat in på en karta. RÅEK i Gunnarsbyn har gjort en jättespännande LEA-projekt. Läs om projektet på deras hemsida www.raek.nu.www.raek.nu LOKALA VERKSAMHETER

24 LEDARSKAP OCH VISION

25 Länk till youtube film om läckage Läckage är ett problem men också en möjlighet LOKALA VERKSAMHETER

26

27 LEDARSKAP OCH VISION Istället för att fokusera på vad som är dåligt och vad vi inte har väljer vi att fokusera på vad vi vill STÖD LOKALA VERKSAMHETER

28

29 VERKTYGSLÅDA Starta ett lokalt företagsnätverk on det inte finns redan Uppmuntra lokala företag att samarbeta med andra företag,. T.ex samkörning av transporter, Håll ett lokalt företags träff med ”speed dating” Stödja den lokala reparations ekonomin genom skapa en DIY- nätverk, Stödja innovativa gröna och rättvisa affärsmodeller, kooperativ, Community Supported agriculture, lokalt ägda butiker med mera Uppmuntra business- to-business grön upphandling, Gör en lokal analys, kanske en LEA Skapa ett hållbart företags pris, Låt dig inspireras att "uppfinna " din hemstad, även om det till synes verkar oöverstiglig. Skapa knutpunkter för grupp eller samarbetes utrymmen såsom produktionskök, samägda verkstäder med mera.

30 STÖD LOKALA VERKSAMHETER Möjligheter till kapital mer kända JAK Stödspar Crowdfunding Kapitalandelslån Förköpsobligationer Gemensamhetskassan

31 FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

32 Lärdomar från Svartådalen • En Samordnings organisation - Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk förening, aven en fysisk knut- och mötespunkt i bygdegården • Projektägare separat men samordnat – med avlönat projektledare • Delaktighet – informera, dialog, arbetsgrupper, informera utåt • Samverka. Idella, privata och offentlig sektorn • Nätverka - Lokalt,Regionalt, Nationellt, Internationellt • Börja med förstudier och en strategi FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

33 EN OMSTÄLLNINGSVERKSAMHET Ger resiliens Resursanvändning anpassad till naturen Lokaliserat där lämpligt Mer än vinst En del av samhället. FRÅN PROJEKT TILL VEKRSAMHET FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

34 VAD ÄR EN OMSTÄLLNINGSVERKSAMHET? Ger resiliens OVS bidrar till ökad resiliens i samhällen, som riskerar, t ex, ekonomisk nedgång, energi-och resursbrist och extremt väder. Som en del av lokalsamhällen de befinner sig i OVs är resilienta och inte beroende så långt som möjligt av extern finansiering. Resursanvändning anpassad till naturen – Ov använder naturresurser på effektiv och lämpligt sätt (inklusive energi), respektera resurserna är inte oändliga och minimera och integrera avfallsflöden. Användningen av fossila bränslen minimeras. Lokaliserat där lämpligt - OV verkar på en skala anpassad till miljön, ekonomin och näringslivet när det gäller inköp, distribution och samspel med ekonomin i stort. Mer än vinst - OV finns för att erbjuda prisvärda, hållbara produkter och tjänster och dräglig lön snarare än att generera vinst för andra. OV kan vara lönsamma, men användningen av sina övervinster prioriterar samhällsnytta snarare än nytta för investerarna. En del av samhället - OV arbeta för att skapa ett gemensamt välstånd, ägt och kontrollerat så mycket som är praktiskt av sina anställda, kunder, användare, hyresgäster och samhällen. De har strukturer eller affärsmodeller som är så öppen, självständig, rättvist, demokratiskt, inkluderande och ansvarstagande som möjligt. De kompletterar och fungerar i harmoni med andra OV. FRÅN PROJEKT TILL VEKRSAMHET FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

35 ÖVNING I GRUPP Tänk på en verksamhet som ni är involverad i; en lokal JAK avdelning kanske. Fundera på hur ni skulle göra om den till en Omställningsverksamhet (OV). Du får en stund att ”sälja in” din idé till de andra grupperna. FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

36

37 EXTRA BILDER

38 Bilda inköpsförening Exempel: biodynamisaka i Järna • Om du är frustrerad över att aldrig hitta biodynamiska/ekologiska varor av hög kvalité i livsmedelsbutikerna där du bor, så kan du göra följande: Slå dig ihop med några andra med samma intresse. • Bilda någon form av bolag så att ni får ett organisationsnummer, eller om det är någon av er som driver ett företag så kan ni använda er av det företaget som inköpare. • Be att få prislista och skicka in en kopia på företagsbeviset till oss så registrerar vi in er som kund (behandlingstid 2-3 dagar). • Ring, maila, faxa in er order till oss så levererar vi varorna till er. • Om ni är tillräckligt många eller beställer tillräckligt mycket så blir leveransen fraktfritt och eftersom vi säljer varorna lådvis, så kan ni dela upp varorna sinsemellan utan att det blir alltför dyrt. Nedanstående formulering kan användas vid formulering av syftet/ändamålet med sin verksamhet i sina stadgar. - Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att organisera gemensamma matinköp till grossistpris. Föreningen ska verka för en biodynamiskt eller ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion, sprida kunskap om och uppmuntra till matlagning med biodynamiska/ekologiska råvaror av hög kvalité.

39 LEDARSKAP OCH VISION www.leraket.wordpress.com

40 Aktiebolag med särskildvinstutdelningsbegränsning (svb) • Läs mer om aktiebolag svb i broschyren om praktikernätverket. Finns på • Www.helasverige.se/våra projekt/praktikernätverket

41 Kärleksbudskapet att älska sin nästa och ekonomins budskapet köp billigt sälj dyrt genomsyrar vårt liv och får oss i strid med oss själva. Johan Sandwall

42 I dessa tider av stora förändringar och stora utmaningar, krävs ledarskap på riktigt från oss alla. Låt oss skapa en kultur i Sverige som är helande och hälsosam. Stephen Hinton

43


Ladda ner ppt "LOKAL EKONOMISK RAKET Från samtal till verksamheter som bär."

Liknande presentationer


Google-annonser