Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontroll av kosttillskott!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontroll av kosttillskott!"— Presentationens avskrift:

1 Kontroll av kosttillskott!
I dag ska vi ägna oss åt området kosttillskott, hur man definierar det och hur man kontrollerar det. Tomas Nilsson från Läkemedelsverket börjar med att presentera Läkemedelsverkets arbete med kosttillskott eller mer korrekt när är ett kosttillskott olaga läkemedel

2 Kosttillskott Definitionen och lagstiftning
Är produkten ett kosttillskott? Kontroll av märkning Kontroll av vitaminer och mineraler Växter och växtextrakt Kontroll av vissa substanser Hälsopåståenden Info och stöd till kontrollen Följande punkter tänker jag ta upp om kontroll av kosttillskott. Presentationen följer den information som finns på Livstecknet samt checklistan. Beroende på vilken typ av företag ni har, kan ni välja ut en eller flera delmoment för er kontroll. Eftersom kosttillskottsföretag ofta har en begränsad kontrolltid, bör ni välja ut delfrågor som ni hinner kontrollera under den korta tid ni är i butiken

3 Vilka verksamheter pratar vi om?!
Hälsokostbutiker Apotek Gymbutiker Matmäklare Huvudkontor Internethandlare Livsmedelsbutiker med ett mindre sortiment kosttillskott Kliniker (t.ex. ayurveda och traditionell kinesisk medicin) ”Sexbutiker”

4 Kosttillskott Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Förordning (EG) nr 1170/2009 om ändring av dir 2002/46/EG gällande förteckning över vitaminer och mineraler som får användas i livsmedel och i kosttillskott Det finns två lagstiftningar som reglerar kosttillskott nämligen…. - Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott som är baserade på direktiv 2002/46/EG, och som trädde ikraft 12 juli 2002. De svenska föreskrifterna trädde ikraft 1 augusti 2005 och uppdaterades Tidigare fanns inga specifika regler för kosttillskott i Sverige. - Förordning (EG) nr 1170/2009 om ändring av 2002/46/EG beträffande av förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel inbegripet kosttillskott. Därutöver gäller de generella livsmedelslagstiftningarna.

5 Definition på kosttillskott
Livsmedel som; kompletterar normal kost utgör koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan intas i små uppmätta doser Hur definierar kosttillskott till skillnad från vanliga livsmedel? En produkt får kallas för kosttillskott om ….. Komplettera vanlig kost – ej ersätta – får inte innehålla energi - Utgör koncentrad källor av …. Man tänker mest på pillerformat - Hur definierar man små doser? Det kan vara knepigt att avgöra om en det handlar om teskedar, matskedar eller skopor..

6 Ingredienser i kosttillskott
Näringsämnen: Vitaminer och mineraler Ämnen med näringsmässig verkan t.ex. aminosyror, fettsyror Ämnen med fysiologisk verkan t.ex. växtextrakt - Synefrin och Dendrobiumextrakt kostfibrer kemiska substanser t.ex. DMAA De ingredienser som får ingå i kosttillskott kan delas in i tre kategorier I kosttillskottsammanhang definieras vitaminer och mineraler som näringsämnen Andra ämnen som kan ingå i kosttillskott ska ha näringsmässig eller fysiologisk verkan. De kan vara allt möjligt både från växtriket och kemiska substanser.

7 Exempel på kosttillskott
Tabletter (vitaminer, mineraler, växtextrakt), brustabletter, kapslar (vitlök, omega-3, vissa bantningspreparat) och liknande Flytande; fiskolja, D-vitamindroppar, Blodsaft Pulver; nässelpulver, nyponpulver - Förutsatt att de uppfyller föreskrifterna Det vanligaste är att kosttillskott finns är tabletter och uppfyller då kravet på små doser. Substanser för fettförbränning och muskeluppbyggnad kan vara kosttillskott Pulver kan vara kosttillskott om de uppfyller kraven i kosttillskottsföreskrifterna. Vilka krav är det de ska uppfylla? Uppgifter om halt och dos av den verksamma substansen , Tänk på nypon. Nyponsoppa är inte kosttillskott då det inte är frågan om små doser även om den innehåller den aktiva substansen vitamin C. Däremot nyponpulvret kan vara ett kosttillskott om vitamin C finns i märkningen samt en dosangivelse

8 Proteinpulver är inte kosttillskott
Proteinpulver är inte kosttillskott. De innehåller energi och dessutom äter man det knappast i små doser

9 Andra produkter som inte är kosttillskott
Vitamindrycker, energidrycker och måltidsersättningar är inte kosttillskott. Fortfarande inte små doser. Måltidsersättningen kompletterar inte kost utan ersätter även om påsarna är avgränsade. Innehåller också energi. Annat exempel är energibars.

10 Exempel på produkter som inte är kosttillskott
Torkade kryddor och liknande Te Energidryck Sportdryck Vitaminvatten Flera sportprodukter - Proteinpulver för idrottare Måltidsersättning (för viktminskning) Generellt anses inter torkade kryddor och teer vara kosttillskott. (kan vara det om aktiv substans anges) Kosttillskott får inte innehålla energi i någon avsevärd mängd. Därför är inte energi- och sportdrycker kosttillskott. Dessutom handlar det inte här om små uppmätta doser.

11 Kosttillskott: Frågan om vilka produkter som ska omfattas av reglerna för kosttillskott är inte i alla lägen lätt att besvara. Lätt att besvara är dock frågan om kosttillskott får anges som ”näringstillskott” i beteckningen eller marknadsföring. Svar Nej”! Beteckningen är kosttillskott. En viktig rågång mellan kosttillskott och andra livsmedelskategorier utgörs av om produkten ger ett betydande tillskott av näring om den rekommenderade dygnsdosen intas, och om produkten innehåller eller utgörs av koncentrerade näringskällor eller andra ämnen. Om man beaktar att energibehovet för vuxna stillasittande kvinnor beräknas till ca 2000 kcal/dygn. Fiskoljekapslar med koncentrerat innehåll av fleromättade fettsyror är det mest energitäta kosttillskottet. En dygnsdos av fiskoljekapslar ger knappt 20 kcal, vilket är marginellt mot energibehovet. Andra kosttillskott kan bestå av specifika ämnen, t ex koffein, vitaminer eller växtextrakt vilka inte heller är avsedda att ge ”KJ-energi” Vanliga livsmedel: kan innehålla energi, men måste inte, t ex sockerfri läsk eller sockerfria tuggummin. Mäskningsregler enligt m-föreskrifterna, med varierande beteckningar, beroende på livsmedlet i fråga. Berikade eller inte berikade livsmedel. Energidrycker t ex Red Bull med innehåll av socker, koffein mm hänförs inte till gruppen kosttillskott. Livsmedel för särskilda näringsändamål Grupp livsmedel som vänder sig till specifika grupper i befolkningen med krav på speciell sammansättning av maten. Ramreglerna för dessa livsmedel anges i LIVSFS 2000:14. Dessa livsmedel ska alltid ge energi, eftersom de helt eller till viss del ersätter ”vanlig mat” Sportprodukter Produkter som är sammansatta för idrottare och andra som har fysiskt krävande arbete. I gruppen ingå t ex….. Vitsen med dessa produkter är att ge energi genom innehåll av energigivande näringsämnen (protein, kolhydrater, i viss mån fett) + andra näringsämnen. KJ Kost - och måltidsersättningar Även livsmedel som är avsedda som måltidsersättningar har vi sett märkta som ”kosttillskott” och som ”näringstillskott” Livsmedel avsedda att ätas för viktnedgång ska också ge energi, protein, kolhydrater och av vitaminer och mineraler vid vissa fastställda mängder. de omfattas av andra regler. En delkategori av livsmedel för viktkontroll utgörs av VLCD-produkter (very low Calory diet) som har krav om ett högsta energinnehåll per dygnsmängd om 800 kcal. Bars, soppor, shakes, färdiga måltider, Denna lathund finns på Livstecknet under stöd till kontrollen/kosttillskott

12 Kontroll av kosttillskott
Indelas i följande kontrollpunkter Märkning Vitaminer och mineraler Andra ämnen växter och växtextrakt Prestationshöjande produkter Hälsopåståenden Så långt definitioner vad ett kosttillskott är: Inriktning på er kontroll av kosttillskott kan vara olika beroende vilka företag ni har inom ett ansvarsområde. Jag tänker nu gå igenom de olika typer av kontroller av kosttillskott Min genomgång följer ordningen på Livstecknet och i checklistorna som finns på livstecknet.

13 Märkningskrav Uttrycket kosttillskott ska stå tydligt på produkten
namn på kategorier av näringsämnen eller andra ämnen, t.ex. vitaminer, fettsyror eller örtextrakt eller uppgift om beskaffenhet av dessa ämnen, t.ex. C-vitamin, omega-3-fettsyror eller rosenrot. Doseringsanvisning uppgift om att inte överskrida rekommenderad dagsdos Till att börja med ska det stå kosttillskott på produkten. Andra fantasinamn får inte förekomma typ hälsoprodukt. Ordet kosttillskott får inte vara gömd i texten. I övrigt finns det i föreskrifterna sju märkningskrav som hänger ihop med uttrycket kosttillskott Dosering: den dos som rekommenderas av tillverkaren för dagligt intag. Om det finns lägsta dos och högsta dos så ska båda redovisas

14 Obs! Dessa märkningskrav är obligatoriska och måste finnas på svenska
Märkningskrav forts. ej alternativ till varierad kost förvaras oåtkomligt för småbarn mängden av näringsämnen och/eller andra ämnen per dagsdos om vitaminer/mineraler ingår: Procent av RDI enligt SLVFS 1993:21 Obs! Dessa märkningskrav är obligatoriska och måste finnas på svenska -- -- - Vitaminer och mineraler ska uttryckas som procent av RDI. Både den lägsta och högsta dosens innehåll ska redovisas. De värden som finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration ska användas. Vi har sett att en del företag har använt sig av NNRs siffror men det får det alltså inte vara. RDI= rekommenderat dagligt intag. Inte obligatoriska märkningskrav behöver däremot inte vara på svenska.

15 Gränsvärden för vitaminer och mineraler?
Obs! höga doser av vitaminer är skadligt Men EU-baserade gränsvärden saknas. Ska dock innehålla koncentrerad dos Nationella svenska max- och min-värden saknas. Efsas utvärdering av övre tolererbara doser (UL) för vitaminer och mineraler I västvärlden finns det knappast vitaminbrist om man äter varierat. Överdosering är skadligt även för vattenlösliga vitaminer t.e.x C-vitamin SLV har bara rekommendationer om kosttillskott vad gäller folsyra, vitamin D och järn. Enligt föreskrifterna om näringsvärdesdeklaration förordning 1924/2006, ska endast substanser som överskrider 15% av RDI deklareras. Det står dock inget i föreskrifterna hur ”koncentrerat” definieras. Får avgöras från fall till fall. Däremot kan de intet vara utspädda som i homeopatprodukter (är läkemedel). Homeopatprodukter kan aldrig vara kosttillskott då själva idén för homeopati är att späda ut näringsämnen Max-värden finns i andra länder, bl.a. Danmark vilket vore betydligt enklare om också vi hade maxvärden. T.ex. vitamin A till barn Efsa har tagit fram UL-värden (upper level) för flera vitaminer och mineraler men inte alla. UL står för den dagsdos som kan intas längre tid utan skadliga effekter på hälsan. UL-värden, som är betydligt högre än RDI, kan användas som max-värden i brist på EU-gränsvärden. – Efsa garanterar ju inte att det är säkert att äta doser över UL-värdena.

16 Tillåtna källor av vitaminer och mineraler -
Listas i bilagor till förordning (EU) nr 1170/2009 Exempel: A-vitamin källa: Betakaroten, retinol Andra källor har utgått, t. ex. vanadin och kolloidalt silver ”Naturliga källor” får användas, t.ex. - hemoglobinpulver som järnkälla - vetegroddolja som E-vitaminkälla I förordning 1170/2009 finns godkända källor till vitaminer och mineraler listade dels för kosttillskott dels i vanliga livsmedel. Observera att det finns skillnader mellan listorna. Det kan bero på att företagen inte ansökt om användningen av dessa källor i både livsmedel och kosttillskott Inte alla källor till vitaminer och mineraler är tillåtna längre. Vanadin och kolloidalt silver är mineraler som inte längre finns på listan och får inte användas. Utöver de listade källorna får naturliga källor användas. Observera att det ska stå vitamin A, B. C osv i märkningen. Det anses tydligare att ange de vedertagna namnen. I annat fall kan det vara vilseledande.Källan får stå inom parentes efter vitaminen. Företagaren ska däremot kunna svara vid kontroll vilken källa som används i tillverkningen.

17 Produktexempel – Kosttillskott Dosering: 12 g ca två tsk innehåller
näringsämnen dagsdos % RDI RDI UL Vitamin D 5 µg 100 100 µg Vitamin E 727 mg 6580 12 mg 300 mg Vitamin C 500 mg 833 80 mg Ej fastställd Vitamin B1 350 mg 25000 Pantotensyra - B5 100 mg 1666 6 mg Vitamin B6 6666 1,4 mg 25 mg Vitamin B12 5000 2,5 µg Biotin 200 50 µg Folsyra 800 µg 266 200 µg 1000 µg Kalcium 250 mg 31 800 mg 2500 mg Magnesium 125 mg 36 375 mg Zink 7 mg 77 10 mg Att vi inte har max-värden, ställer till problem då det finns många produkter med alldeles för höga vitaminhalter i förhållande vad som rekommenderas. Som jag sade tidigare är det långt ifrån nyttigt att äta för mycket vitaminer och mineraler. Men företagen kör med argumentet att ”mer är bättre”. Det kan vara svårt att lägga saluförbud på produkter som innehåller för mycket vitaminer och mineraler men inte överskrider UL-värdena. Ännu svårare är det om produkten saknar UL-värden. Här är ett exempel som vi fått in. Vad tycker ni om detta? När det kommer till nivåer då det är 1000 % eller mera av RDI, bör ni fråga företaget hur de garanterar att produkten är säker för människors hälsa. Om de inte kan visa hur de garanterar att produkten är säker så anser vi att man kan pröva med saluförbud om den dagliga dosen överskrider UL-värdena. Riskvärderingar finns dock för några produkter som kan vara vägledande, Berocca, Vitamax, D-vitamin. Kommunen har gått vidare med några produkter och fått företagen att minska. I fallet med D-vitamin är företaget inte lyhört.

18 Höga halter av niacin (B3) kan ge biverkningar
Exempel Höga halter av niacin (B3) kan ge biverkningar Kan ge kraftig rodnad, stickningar och andnöd Detta är en produkt som vi granskat om innehållet är 50 mg/dagsdos reagerar 5 % på produkten är det över 100 mg/dag reagerar 50 % av konsumenterna. Symptomen upplevs som mycket obehagliga men upphör då du slutar äta produkten. Man dör inte av produkten. Just denna produkt innehöll mer än 100 mg/dagsdos. Det fanns biverkningsrapporter från läkare. Vi anser att det är tillräcklig anledning att lägga saluförbud. Liknande exempel; grapefruktextrakt som innehöll kvartära ammoniumsalter. Kommunen lade saluförbud

19 Andra ämnen som kan ingå i kosttillskott
Aminosyror Essentiella fettsyror (ex. omega-3) Fibrer (ex. Frukt och fibrer) Örter (ex. Johannesört) Växtextrakt (rosenrotsextrakt, dendrobiumextrakt) Som jag tidigare nämnde finns det en rad andra ämnen som kan ingå i kosttillskott men som ska åtminstone ha en näringsmässig eller fysiologisk verkan

20 Kosttillskott eller läkemedel?!

21 Läkemedelsdefinitionen
Enligt 1 § läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans eller kombination av substanser 1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller 2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.

22 Alltid en helhetsbedömning
Även faktorer såsom Ingående beståndsdelar Känd folkmedicinsk användning Doseringsanvisning Läkemedelsformen Produktnamn Syfte med produkten m.m. är av betydelse.

23 Kommissionens syn på kosttillskott
Näringsämnen: Vitaminer och mineraler KOM: maxvärden utreds Ämnen med näringsmässig och fysiologisk verkan KOM: tillräcklig reglering finns redan - Närings- och hälsopåståenden (1924/2006) - Nya livsmedel (258/97) - Berikning (1925/2006) - Livsmedelsförordningen (178/2002) KOM har i en rapport till EP och rådet (5 december 2008) konstaterat att det inte är lämpligt att införa särskilda regler för andra ämnen än vitaminer och mineraler som används i kosttillskott. KOM anser att befintliga rättsakter (med allmän räckvidd) räcker för ev. villkor eller förbud. Reglerna finns i förordningarna om Närings- och hälsopåståenden (1924/2006) Berikning (1925/2006) Nya livsmedel (258/97) samt 178/2002. Den luddiga lagstiftningen ger utrymme för nationell lagstiftning. Sverige har inga specifika (nationella) bestämmelser som går utöver ovan angivna. KOM anser att befintliga rättsakter (med allmän räckvidd) räcker för ev. villkor eller förbud

24 Kontroll av växter VOLM-listan
Lista över växter och växtdelar som anses vara olämpliga i livsmedel Listan baseras på frågor som ställts till Risknytta- avdelningen vid SLV Listan är inte uttömmande men kan utgöra ett visst stöd vid bedömningar och inspektioner Visst stöd kan man dock få i VOLM-listan men det är inget styrande dokument. Danska droge-listan är däremot styrande

25 Efsas botaniska kompendium
Sammanställning över växt- eller växtdelar som har rapporterats innehålla giftiga, beroende-framkallande eller andra hälsofarliga substanser. Är inte heltäckande men nya ämnen kommer ständigt till Ej listade växter kan vara skadliga Riskerna beror på växtdel, beredning och dos Efsa har tagit fram en motsvarande lista som också kan var till hjälp vi kontroll. Denna är inte heltäckande. Listan är ett levande dokument och nya växter och information tillkommer hela tiden Att en växt inte finns med på listan betyder inte att den är ofarlig. Även om en växt finns med på listan är det inte säkert att den är skadlig. Det beror på vilken växtdel som ingår, beredning och slutligen vilken dos som rekommenderas. Exempel är hampa där alla ovanjordiska delar är förbjudna utom hampafrön. Men då måste det bevisas att det skadliga ämnet (TH) inte finns med i produkten. Läkemedelsklassas oftast.

26 Fler användbara listor/dokument i kontrollen:
Ämnesguiden från Läkemedelsverket (finns på Danska ”Drogelisten” Giftinformationscentralen (finns på FASS Den virtuella floran M.fl.

27 Vanligt förekommande olämpliga växter
Vitpilsbark – innehåller salicin som metaboliseras till salicylsyra – kan innebära läkemedelsklassificering Röd solhatt (Echinacea purpurea L.) – kan innebära läkemedelsklassificering Pomerans (citrus aurantium L.) – innehåller synefrin Dendrobiumextrakt från orkidée Listorna innehåller många växter och det finns inte många som är experter på området i detta land. Men man kan koncentrera sig på några få växter som är hanterbara Synefrin 160 mg/dygnsdos – läkemedel. Vad göra när det inte klassas som läkemedel? Produkter innehållande synefrin och koffein får inte saluföras alls Produkter som innehåller mindre än 40 mg synefrin/dagsdos får säljas. Eftersom synenfrin framställs från pomeransskal som förekommer i kakor så måste vi acceptera mindre doser.

28 Vid kontroll av växtbaserade kosttillskott
Svårt att kontrollera då det saknas gränsvärden Begränsa kontrollen till några få kända växter Finns riskvärdering? Se Livsteck.net Saluförbud för några växtbaserade kosttillskott finns utlaggda på Livsteck.net Eftersom det ofta inte finns några gränsvärden eller riskvärderingar för växter och växtextrakt, är det svårt att kontrollera produkter som innehåller ingredienser fastän de finns listade på VOLM-listan. Vid kontroll begär dokumentation från företaget att produkten är säker. Tyvärr är dokumentationen ibland svårbedömd. Oftast visar den hur förträfflig produkten är inte att den är säker. Vi har än så länge för liten kunskap än om växter och växtextrakt. När ni kontrollerar kosttillskott som är växtbaserade, koncentrera er på några få kända dito. Ni hitta info på Livstecknet. På Livstecknet under fliken ”Stöd till kontrollen/kosttillskott” hittar ni SLVs riskvärderingar som kan vara stöd i beslut om saluförbud. Om det inte finns gränsvärden kan rapporterade biverkningar vara ett underlag till eventuella beslut om saluförbud. Sådana brukar ingå i riskvärderingarna. I Danmark är deras Droge-liste vägledande för saluförbud I EU jobbar man just nu intensivt med att ta fram riktlinjer för kontroll av s.k. Botanicals. Exempel hampafrön får användas i livsmedel medan inte bladen. Beredningsform t.ex. extraktionsmetod

29 Substanser som föranlett saluförbud
Kosttillskott med hälsofarliga substanser Olaga läkemedel Mariatistel/silymarin Sågpalmetto Vinpocitin Vitpil/vitpilsbark/salicylsyra DMAA (Jack3D) Dendrobium (Craze) Synefrin + koffein Nya livsmedel? Flera av de substanser som har lett till saluförbud kommer från växtriket. Här några exempel på substanser som ledde till att Stockholms stad lade saluförbud på produkter innehållande dessa. Tänk på att om substansen är nytt livsmedel och inte är godkänt, räcker det för ett saluförbud. Som Tomas sa har Läkemedelsverket tagit fram en ämnesguide för substanser som kan leda att produkter kan klassas som läkemedel. Länk till denna finns på Livstecknet.

30 Nya livsmedel kan förekomma i kosttillskott - inte konsumerats före den 15 maj 1997
Tänk på att endast godkända nya livsmedel får förkomma i kosttillskott Katalogen över växters klassning Kända Nya livsmedel: Stevia, Växösterogener Tänk på att många substanser både från växtriket och kemiskt framställda kan vara nya livsmedel. Om de inte är godkända får de inte släppas ut på marknaden Det är företaget som måste i sådana fall visa att produkten konsumerats i större omfattning innan den 15 maj 1997 Kända nya livsmedel är Stevia och vissa växtösterogener (bröstförstoring). Sötningssubstansen i Stevia, steviolglykosiden, som extraherats och renats är godkänd som tillsats. Hela plantan (torkad) är inte godkänd som nytt livsmedel då det finns andra substanser som kan fara farliga för hälsan. Företaget har inte kunnat visa att plantan upp långtidsstudier att plantan är säker. Finns vissa indikationer på testikelcanser

31 Saluförbud Substansinriktade saluförbud Produktspecifika saluförbud
- Förordning (EG) nr 178/2002, art 7 - Förordning (EG) nr 178/2002, art 14 Förelägganden vad gäller märkning Saluförbud lades utifrån två olika artiklar. Den första är försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen med stöd av artikel 7 användes då misstanke fanns att produkten i fråga var skadlig i de föreslagna doserna men att den vetenskapliga bevisningen inte var tillräcklig. Livsmedelsverket anser att denna artikel ska användas mycket restriktivt. Det ska hålla vid ett överklagande. Artikel 14 användes då det fanns en riskvärdering som visade på att produkten var skadlig för hälsan i de rekommenderade doserna. Stockholm lade till att börja med produktspecifika saluförbud men gick sedan över till substansspecifika dito. Brister i märkningen åtgärdades med förelägganden

32 Godkännande? Kosttillskott ska inte registreras eller godkännas av någon myndighet i Sverige I andra länder, bl.a. de nordiska, krävs föranmälan Branschriktlinjerna – ingen säkerhetsbedömning av produkten Ofta får vi höra att en produkt är godkänd av SLV vilket är en vanlig missuppfattning. Hälsokostbranschen har riktlinjer (Svensk Egenvårds branschriktlinjer). De granskar och godkänner märkningen av produkter som säljs via deras kanaler (auktoriserade hälsobutiker). I branschriktlinjerna finns inget om att riskvärdera ingredienserna som ingår i kosttillskott t.ex. synefrin. Vi har ännu inte kollat deras uppdatering av riktlinjerna.

33 Att tänka på inför en kontroll av kosttillskott
Planera – vad är mest effektivt? Ex. kontroll vart annat år? Avgränsa! – välj ett område som du vill kontrollera Kontrollen bör i första hand vara riskbaserad – lägg saluförbud på produkter som innehåller farliga substanser Mest effektivt att verka mot källan (om det är möjligt) Många oregistrerade objekt, t.ex. gym Tänk på att kommunicera rätt - Branschen är inte van att bli granskad! Samverkan över kommun och myndighetsgränserna är nödvändigt för att kontrollen ska fungera Kosttillskottsföretag har ofta lite tid anslagen till kontroll. Tänk efter om det blir mer effektivt att smala tiden och kontrollera vart annat eller vart tredje år. Avgränsa! Om ni t.ex. kontrollerar en butik, bestäm på förhand vad ni vill titta på, t.ex. märkning, vitaminer eller växtextrakt. Tänk på att kontrollen ska vara riskbaserad. Mest effektivt att verka mot källan – det kanske inte är någon större mening att lägga krut på en liten butik som köper in från större importörer i annan kommun. Tänk på att gå igenom gymmen. Där kan det finns produkter med otillåtna substanser. Så länge vi inte har möjlighet att lägga rikssaluförbud är det viktigt att samarbeta över kommungränserna.

34 Info och stöd till kontroll av kosttillskott hittar du på
livsteck.net – arbetsrum - stöd till kontrollen/kosttillskott - länkar och checklistor Livsmedelsverkets webbplats rapporter från t.ex. Malmö och Stockholm Upplägget på denna föreläsning följer det jag har lagt ut på Livstecknet under ”stöd till kontrollen”. Där hittar ni också checklistor, riskvärderingar och andra nyttiga länkar. I arbetsrummet för kosttillskott hittar ni framförallt dokument från de kommunala kontrollerna. När ni har frågor, ställ dem gärna i Forumet. Redan nu kan ni där hitta många svar på diverse frågor. Ni kan också ringa till oss men då blir det inte nytta för många. Stockholm och Malmö har kommit med rapporter från sina kosttillskottsprojekt. De är bra underlag inför planering av kosttillskottsprojekt.

35

36

37 Friska människor behöver inte kosttillskott!
Om vi äter allsidig kost och är friska, får vi i oss den näring vi behöver via vanlig mat Näringsämnena är inte utspädda i nutida mat Kosttillskott kan inte ersätta dåliga matvanor Så vill jag avsluta med Livsmedelsverkets syn på kosttillskott.

38 HUR? Avgränsa kontrollen! T.ex. titta bara på:
Produkter för viktminskning, eller… Prestationshöjande kosttillskott eller… Växtbaserade kosttillskott eller…. Vad ska jag leta efter?: Nya livsmedel i de 5 produkter per objekt eller… Ett mindre antal hälsofarliga substanser i tre burkar per objekt eller Medicinska påståenden på 15 produkter per objekt eller… Några utvalda örter i 4 växtbaserade kosttillskott per objekt eller…

39 Stockholms kosttillskottsprojekt

40 Frågor?

41 Hälsopåståenden ”Miljarder goda bakterier”
”Naturlig energi från guarana och kaffebönor” ” innehåller protein som bidrar till att öka muskelmassan” ”Vitamin B6 bidrar till att reglera hormonaktiviteten” ”Äppelcidervinäger hjälper kroppen att rena sig själv från dåliga fetter” I de allra flesta fallen finns det någon typ av hälsopåståenden på kosttillskott. Annars finns det ju ingen anledning att slösa bort Denna bild utgör en liten appetizer av uttryck som vi möter när vi köper kosttillskott och annan mat. Uttrycken syftar till att visa hur bra vår hälsa hälsa och vårt välbefinnande påverkas av innehållet i produkterna Den här typen av uttryck kallas hälsopåståenden. Sedan 2007 finns en förordning och en massa tilläggsförordningar på plats som reglerar vilka hälsopåståenden som får göras och villkoren för att få göra dem Lagstiftningen tillkom som resultat av att livsmedelsindustrin ville framhålla produkters och ingrediensers hälsomässiga mervärde, medan det vetenskapliga stödet för dessa mervärden i de flesta fall var tunn och kontrollmyndigheterna i EUs länder inte hade den kompetens som krävs för att kunna bedöma om påståendena verkligen hade vetenskapligt stöd. Hälsopåståenden är en typ av frivillig märkning. Det gör att vi inte kan kräva att de ska stå på svenska. För dem som förstår hälsopåståenden på andra språk gäller att de inte får vara vilseledande. Detta innebär att de även på t ex engelska eller tyska måste stämma överens med EUs lagstiftning om konsumenten annars kan bli vilseledd. ”Ta Bio Strath för att stärka upp kroppen” ” Fairing Gaimer förbättrar den mentala skärpan”

42 Innehåll i presentationen
Beskrivning av hälsopåståenden Förordningarna med godkända funktionella hälsopåståenden 3) Aldrig tillåtna påståenden 4) Beskrivning av ”icke specificerad gynnsam effekt” 5) Möjlig juridisk status för hälsopåståenden 6) Kontrollpunkter för funktionella hälsopåståenden 7) Stöddokument

43 1. Hälsopåståenden förordning (EG) nr 1924/2006
Funktionella hälsopåståenden (Artikel 13.1): Varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel, eller en av dess beståndsdelar och hälsa (Art 2 pkt 5). Påstående om minskad sjukdomsrisk (artikel 14.1a): Varje hälsopåstående som anger, låter förstå eller antyder att konsumtion av en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar väsentligt minskar en riskfaktor för sjukdomar (Art 2 pkt 6). För att få en gemensam begreppsbild ska vi definiera vad hälsopåstående är. Ramförordningens artikel 2 pkt 5 beskriver hp på detta sätt: (Läs övre texten om funktionella hälsopåståenden) Det finns även påståenden om minskad sjukdomsrisk, borde ha hetat minskad riskfaktor för sjukdom. Dessa hp ska förmedla att det specifika ämnet minskar en av många riskfaktorer för en angiven sjukdom. Exempel på godk. hälsopåståenden om minskad riskfaktor är detta: Växtsteroler och växtstanolestrar har visat sig sänka kolesterolhalten i blodet. En hög kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom. Av de två övre kategorierna är de allra mest frekvent använda hälsopåståendena funktionella. Idag finns 228 godkända funktionella hälsopåståenden. Det finns ytterligare 11 hp godkända som avser bara gruppen barn, medan bara 9 st hp har godkänts om minskad sjukdomsrisk, alltså egentligen minskad riskfaktor för sjukdom. Därför fokuserar vi utbildningspasset till kontroll av funktionella hälsopåståeden. Nedanför Rött streck: En kategori av påståenden som Zofia redan har berört är medicinska påståenden, alltså om att produkten eller ämne i produkten har effekter såsom att de förebygger, botar eller lindrar sjukdomar. Viktigt skilja dessa från påståenden om minskad sjukdomsrisk ovan, där minskningen av en av många riskfaktor för sjukdom ska framgå. Medicinska påståenden- inte tillåtet om livsmedel Märkningen och dess närmaste utformning får inte b) tillskriva livsmedlet egenskaper som innebär att de förebygger, botar behandlar någon sjukdom hos människor eller antyda sådana egenskaper (LIVSFS 2004:27 art 5 b)

44 1. forts. Hälsopåståenden enligt artikel 13.1 för (EG) nr 1924/2006
Art 13.1 a (beskriver ämnens funktion i kroppen) Kreatin ökar den fysiska prestation vid ….kortvarig och högintensiv träning L-argininhydroklorid bidrar till bibehållande och ökning av muskelmassan Magnesium bidrar till normal muskelfunktion Art 13.1 b (beskriver psykologisk/beteendemässig funktion hos ämnet) Vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning Art 13.1.c (beskriver ämnets funktion vid viktkontroll/bantning) - Krom bidrar till att behålla normala blodsockernivåer - Glukomannan bidrar till viktminskning i samaband med intag av energibegränsad kost. För att förstå vilka typer av hälsopåståenden som inryms under begreppet funktionella hälsopåståenden kommer här några exempel att listas. Alla dessa listade exempel är godkända. Hp anger per definition att närvaro av vissa ämnen i livsmedel ger vissa gynnsamma hälsoeffekter De godkända hp får användas av alla företagare om villkoren för påståendet är uppfyllda i produkten. Villkoren gäller både den mängd som måste finnas i livsmedlen och vissa märkningskrav som följer med påståendet. (näringsvärdesdeklaration, viss obligatorisk märkning om hur produkten ska ätas för att få utlovad hälsoeffekt) Att hälsopåståendena är godkända innebär att sambandet mellan ämnet och dess funktionen i kroppen har vetenskapligt utvärderats av EFSA och påståendet har därefter godkänts av kommissionen. (Det vetenskapliga stödet för hälsopåståendena som Efsa skulle utreda har inlämnats till Efsa av livsmedelsindustrin redan sedan år 2010, då processen med granskning av hp startade)

45 2. forts. 13.1-listan i förordningarna (EG) nr 432/2012 och 536/2013
Totalt 228 hälsopåståenden (hp) har godkänts, Många näringsämnen har samma beskrivning av effekt Cirka 120 hälsoeffekter, men bara ca 65 ämnen Samma hälsoeffekt kan vara beskriven för flera näringsämnen De enskilda näringsämnena kan ha flera beskrivna effekter Om zink finns t ex 18 godkända hälsopåståenden, bl a om att bidrar till normal benstomme, naglar, hår, hud, synförmåga, DNA-syntes mm. Vissa ämnen som anges i HP gäller godkända tillsatser Glukommannan, guargummi, pektin, HPMC, Hydroxipropylcellulosa Förordning 432/2012 och 536/2013 är kommissionens rättsakter där de godkända hälsopåståenden listas och villkoren för påståendena anges. (De icke godkända hamnar inte i rättsakter, utan endast i en förteckning som kan sökas på KOMs webbplats. Anges senare i dragningen) Kort info om vilka hälsopåståenden som finns listade i förordningarna 432/2012 och 536/2013: De hp som godkänts i dessa första omgångar beskriver fr a gynnsamma effekter av våra 14 vitaminer och 14 mineralämnen, protein, vissa ”andra ämnen” såsom kolin och kitosan, laktasenzym och, men också vissa livsmedel, till exempel valnötter och måltidsersättningar. Bara 65 ämnen och livsmedel ingår men ändå 228 hälsopåståenden. Hur kan man få ihop 228 hälsopåståenden ur detta? Jo, Pkt 1 Pkt 2 Pkt 4 det finns hälsopåståenden även om vissa ämnen som är godkända som tillsatser. Det gäller till exempel vissa ämnen som sväller i kontakt med vatten. (De har även egenskaperna att de kan stabilisera blodsockernivån efter en måltid och att bibehålla normala kolesterolhalter i blodet. De halter som krävs för att ett ämne ska användas både som tillsats och för att kunna göra hp om ska den användning anges i märkningen som är överordnad.)

46 2. Huvuddragen i förordning (EG) nr 432/2012 och 536/2013
Godkända HP med villkor om t ex dos Ex: Fosfor bidrar till att bibehålla normal benstomme. Krav: minst 15 % av RDI/100 g Ordalydelse i påståendet Beaktandesats 9 - samma innebörd. Riktlinje: behåll HP i förordningen Beakta läkemedelslagstiftningen Laktulos - läkemedel Melatonin - anges jetlag o insomningsproblem : läkemedel Monakolin K från fermenterat rött ris- Dygnsdos ≥ 10 mg läkemedel Aktivt kol – läkemedel Beakta Novel- foodförordningen Monakolin K - OK endast i kosttillskott Betain - OK endast i kosttillskott och i kombination med andra substanser annars läkemedel I förordningarna 432/2012 och 536/2013 listas totalt 228 st Godkända påståenden med från A - ”Aktivt kol bidrar till att minska överdriven gasbildning efter måltid” till ”Zink - har en roll i celldelningsprocessen”, Övergångstiden icke gk - Sex månader ges i rättsakterna att fasa ut produkter med märkning som icke godkänts. Konkurrensfördelar att använda hp som inte har vetenskapligt stöd- stort behov att rensa märkningen från dessa felaktigheter. Inga sakliga skäl att tillåta ytterligare förlängd utfasningsperiod. Ordalydelse i hp: Ska vara identisk med det godkända eller med exakt samma innebörd. Det är mycket lätt att ge en förskjutning i påståendenas innebörd om de skrivs om, t ex att effekten av ämnet beskrivs på ett mer omfattande sätt eller att andra effekter än de utvärderade anges. Huvudregel - de gk hp ska anges.

47 3. Aldrig tillåtna påståenden
1) Medicinska påståenden (förebygga, bota, behandla) 5§ b LIVSFS 2004:27 En dryck med bakterierna Lactobacillus plantarum HEAL9 och Lactobacillus paracasei 8700:2 skyddar mot förkylning 2) Produktspecifika hälsopåståenden- påståenden om att produkten i sig har hälsoeffekt Exempel: Fire CapsTM Fat Burner- instant energy XpelTM Extreme Muscle defining formula TightFem-Fat burning Sensation Kontroll av hälsopåståenden kräver i vissa delar god kännedom om lagstiftningen, men vissa delar av kontrollen är hyfsat enkla att lära sig. Vissa typer av påståenden är aldrig är tillåtna, oavsett kringinformation- dessa påståenden är antingen medicinska påståenden, nr 1 Visa exempel i bilden om bakterierna. Exempel på medicinsk påstående, som blev förbjudet av Läkemedelsverket för cirka fyra år sedan är “..en dryck med… Nyckelord “skyddar” gör påståendet medicinskt. eller Påståenden om att produkten i sig har hälsoeffekt, nr 2. Denna typ av påståenden kallas för “produktspecifika”. Skälet till att produktspecifika hälsopåståenden inte får göras är att de godkända hälsopåståendena har utvärderats av Efsa som sett samband mellan substans och hälseffekt. Efsa har inte utvärderat effekten av produkter. Därför är de listade exemplen som är produktspecifika inte tillåtna. ex. FireCaps Fat burner: Tolkas som att produkten Fire Caps Fat burner bränner fett , XpelExtreme Muscle Dedining Formula: Produkten Xpel Extreme definierar musklerna (vad det nu innebär….) TightFem- Fat burning sensation: Produkten utgör the fat burning sensation,

48 4. Inte specificerad gynnsam effekt, artikel 10.3
Icke specificerad gynnsam effekt, t ex ”Wellness” ”Vitaliserande” ”Renande kraft” ”Ökar ämnesomsättningen” ”fat burner” + ett förklarande, godkänt hälsopåstående enligt artikel 13.1 och att påståendets villkor är uppfyllt = kan vara tillåtet Exempel: Vitaliserande - vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning Utöver de kategorier av hälsopåståenden som anges i artikel 13.1 och 14.1 och de otillåtna produktspecifika hälsopåståendena finns en ytterligare kategori av hälsopåståenden som ger den ”riktiga säljpuffen”- de beskrivningar av effekten som inte är precisa och vetenskapliga, utan mer allmänt hållna och ”diffusa”. Några exempel på allmänna, ”fluffiga” hälsopåståenden visas här. Uttrycket ”vitaliserande” skulle t ex kunna åtföljas av hp ”Vitamin C bidrar…. Sådana uttryck kan vara tillåtna om de kombineras med ett förklarande godkänt hälsopåstående, och det godkända hälsopåståendet uppfyller villkoren. Reglerna om vilseledande får avgöra om sambandet mellan det ospecificerade hälsopåståendet och det förtydligande hälsopåståendet är tydligt. Hälsopåståendet ”fat burner” som icke specificerat hälsopåstående kräver alltså ett godkänt hälsopåstående som beskriver samband mellan ett ämne och hur det fysiologiskt bidrar till fettförbränning.

49 5. Möjlig juridisk status för funktionella hälsopåståenden (art 13.1)
228 hp godkända i Förordning (EG) nr 432/2012 och 536/2013 Ca hp icke-godkända Ca 2000 hp på väntlista för utvärdering och beslut; botanicals, koffein m fl Tillåtna i väntan på rättsakt, om inlämnade För att hälsopåståenden ska kunna godkännas krävs alltså att ansökan från ett företag som styrker och vetenskapliga studier inkommer till Efsa. Den allra vanligaste typen av hälsopåståenden är just art påståenden som beskriver ämnenas funktion i kroppen eller deras betydelse för viktkontroll eller psykologiska funktioner. (alltså bild 4). När man har identifierat att ett hälsopåstående hör till artikel 13.1 och ska avgöra om det är tillåtna att göra kan resultatet bli ett av tre möjligheter: Godkänt- och återfinns i förordning 432/2012 eller förordning 536/2013 Icke godkänt - och finns i kommissionens förteckning över icke godkända hp - övergångstiden har passerats- förbjudna! På väntlista - inlämnat för utvärdering av Efsa, men inte beslutat av KOM ännu. - tillåtna i väntan på beslut. Detta gäller framför allt, läs innantill Återkommer till hur man ska gå tillväga för att kontrollera lagenligheten för hälsopåståenden om en stund

50 5. forts. Hälsopåståenden enligt art 13
5. forts. Hälsopåståenden enligt art 13.1 som inte har godkänts om ”andra ämnen” Exempel: Om aminosyror Karnosin L-lysin Taurin L-tryptofan Grenade aminosyror (leucin, isoleucin, valin) Isoleucine-proline-proline (IPP) Valine-proline-proline (VPP) Probiotiska bakterier Övrigt, bl.a. om antioxidanter CLA Coenzym Q EGCG, epigallokatekingallat Katechiner Fosfatidylserin Fosfatidylkolin Astaxantin Meso-zeaxantin Lutein Lykopen Zeaxantin …. (Bilden kan utgå om tidsnöd - visar ämnen för vilka hp inte har godkänts.) Efsas utvärderingar av ”andra ämnen” än de väldokumenterade vitaminer och mineralerna har i de allra flesta fall resulterat i att de påstådda effekterna kunnat styrkas. Dessa ”andra ämnen” finns ofta i kosttillskott., t ex L-lysin, Karnosin och hela denna lista på antioxidanter. Probiotiska bakterier som är så marknadsförda med hälsoeffekter på ”lugn mage” etc. har inte heller visats ha vetenskapligt stöd. Därför inga godkända hälsopåstående om probiotiska bakterier ännu. Påståendena blommar dock ännu i märkning av framför allt mejeriprodukter och kosttillskott Görs hälsopåståenden om dessa ämnen är hälsopåståendet alltså inte tillåtet!

51 6. Vissa kontrollpunkter för hälsopåståenden
Ingår det i förteckningen över godkända enligt för 432/2012 eller 536/2013? Om ja: Har det samma innebörd eller lydelse som i förordningarna, och följs villkoren för hälsopåståendet (avs. dos + märkning)? Om nej 1: Otillåtet om det finns i förteckningen över icke godkända hälsopåståenden Om nej 2: och ingår inte heller i förteckningen över icke-godkända hp: Kan företagaren visa att påståendet är inlämnat för utvärdering till Efsa (gäller fr a växtbaserade ämnen och koffein)- då OK Om ”fluffigt och ospecifikt”: bör stå bredvid eller efter det godkända hälsopåståendet Några nyckelpunkter i kontroll av hp listas nedan: Om det ingår i förteckningen över godkända hälsopåståenden, kolla vidare att alla villkor för påståendet är uppfyllda - dos och märkning Om påståendet finns i förteckning över icke godkända hp: otillåtet - men kolla övergångstid Om påståendet inte kan återfinnas i kommissionens register, men är precist, så som de övriga påståendena i besluten- måste vara inlämnat för utvärdering år 2010 och återfinnas i Efsas databas för utvärderingar. Till denna grupp hör framförallt de växtbaserade ämnena och koffein Om ospecifikt - kan vara tillåtet om det åtföljs av ett förklarande hälsopåstående. Som parentes kan nämnas att inga hälsopåstående som har koppling till ”detox” eller ”rening” eller effekt av probiotiska bakterier har godkänts. Därför otillåtet att göra icke specifika hälsopåståenden som ger konsumenten dessa associationer.

52 Hälsopåståenden ”Miljarder goda bakterier”
”Naturlig energi från guarana och kaffebönor” ” innehåller protein som bidrar till att öka muskelmassan” ”Vitamin B6 bidrar till att reglera hormonaktiviteten” ”Äppelcidervinäger hjälper kroppen att rena sig själv från dåliga fetter” Tillbaka till det första exemplet som jag visade inledningsvis. Ett antal hälsopåståenden fanns listade där. Utan att vi vet mer om omständigheterna och övrig märkning kan man ändå göra vissa tolkningar om hälsopåståendena görs på ett tillåtet sätt: ”Miljarder goda bakterier”: Inget hälsopåstående om effekten av probiotiska bakterier har godkänts. Därför är också ospecifika hälsopåståenden om bakterier otillåtna Naturlig energi från Guarana och kaffebönor: Skulle kunna fungera som ospecifikt påstående tillsammams med godkänt hp om koffein. Ännu på väntelista för beslut, därför tillåtet ”Innehåller protein som bidrar till ökad muskelmassa”: OK - gk, resten av villkoren för påståendet måste vara uppfyllda ”Vitamin B6 bidrar till att reglera hormonaktiviteten”: OK – gk, resten av villkoren för påståendet måste vara uppfylld Äppelcidervinäger: Utvärderat livsmedel, inga gk hälsopåståenden finns. Därför otillåtet Ta Bio Strath för att stärka upp kroppen: Produktspecifikt hälsopåstående, därför otillåtet ”Fairing Gaimer förbättrar den mentala skärpan: Produktspecifikt hälsopåstående, därför otillåtet ”Ta Bio Strath för att stärka upp kroppen” ” Fairing Gaimer förbättrar den mentala skärpan”

53 7. Var finner jag de hittills tillåtna och icke tillåtna hälsopåståendena enligt art 13.1 (och enligt övriga artiklar?) ? Då du ska kontrollera hälsopåståenden måste du i steg 1 söka upp var de godkända och inte godkända hälsopåståendena finns för att avgöra om märkningen är laglig. Detta kan just nu efter denna genomgång verka övermäktigt att söka sig fram till informationen, men nu ska jag vägleda er till källorna för information om dessa regler

54 7. Forts Godkända hälsopåståenden artikel 13:
7. Forts Godkända hälsopåståenden artikel 13: * Förordning (EG) nr 432/2012 och 536/2013 * KOM´s register över godkända och icke godkända hälsopåståenden: Icke godkända hälsopåståenden *KOMs register över godkända och icke godkända hälsopåståenden : Ännu inte utvärderade hälsopåståenden om växtbaserade ämnen – OK om inlämnade för utvärdering: * Efsas register över deras färdiga o pågående utvärderingar ) De hälsopåståenden som har godkänts som artikel 13.1-påståenden finns i de två kommissionsförordningarna. I kommissionens register med denna webbadress finns sökbart alla de hälsopåståenden som gått igenom hela beslutsprocessen och blivit godkända eller icke godkända. De hälsopåståenden som omfattar framför allt växtbaserade ämnen, har inte utvärderats ännu. (Processen har fördröjts genom att industrin vill ha en annan procedur för utvärdering av dessa ämnen). Hälsopåståenden om dessa ämnen finns sökbara i Efsas databas. Observera dock att Läkemedelsverket kan klassificera vissa av dessa ämnen som läkemedel. Det är företagets ansvar att, vid kontroll, kunna uppvisa att hälsopåståendet om det växtbaserade ämnet är inlämnat till Efsa för utvärdering.

55 7. Forts Länkar till info vid kontroll av hälsopåståenden
Kommissionens register över godkända och icke godkända hälsopåståenden: Efsas databas över inlämnade hälsopåståenden: Livsmedelsverkets vägledning till förordning (EG) nr 1924/2006: Länkar till flera vägledningar för kontroll av hälsopåståenden finns där

56 Livsmedelsverkets webbplats, rubriken Livsmedelsföretag, info om närings-och hälsopåståenden.
Under ”Läs mer” har vi lagt viktiga länkar till lagstiftning och vägledning till denna förordning: Översta ovalen: Förordning (EU) nr 432/2012 med de godkända allmänna funktionella hälsopåståenden enligt art 13, de vanligaste hälsopåståendena. Ska läggas till förordning 536/2013. Näst överst: Livsmedelsverkets Mellersta ovalen: Kommissionens register i vilken de samlat alla näringspåståenden och de hälsopåståenden som är godkända och icke godkända Nedersta ovalen: databas med de hälsopåståenden som ännu inte har utvärderats, framför allt om växtbaserade ämnen och koffein . Om dessa hälsopåståendena i finns i databasen så släpp kontrollen vidare tills beslut finns om godkännande eller icke godkännade.

57 Självstudiematerial kommande tre bilderna över hur man använder Kommissionens databas Därefter sjävstudiematerial över hur man använder Efsas databas Slutligen

58 Välj Artikel 13(2) för funktionella hp Godkända Sökord vitamin C
Var hittar jag de tillåtna art 13.1-påståendena? Databas att ladda ner Välj Artikel 13(2) för funktionella hp Godkända Sökord vitamin C Registrets framsida ser ut såhär. Det går att ladda ner som xls och som PDF hela listan över godkända och icke godkända hp.- Databas att ladda ner- Vill man söka på specifika sökord kan det göras via ”framsidan” Lägg in om det ska vara godkänt eller icke godkänt påståenden, ett sökord, t ex vitamin C, välj sen vilken typ av hp, allmänna funktionella är ju art 13.a Anita Laser Reuterswärd 24 november 2009

59 Här är Hela listan med de godkända hp om vitamin C
Här är Hela listan med de godkända hp om vitamin C. Anges här (varje kolumn) ämnet, påståendet, villkor för påståendet, hälsosamband, var efsas utvärdering kan laddas ner, i vilken lagstiftning hp har godkänts (saknas här vilket är konstigt), att hp är godkänt, sant slutligen ett ID-nummer för hp

60 http://registerofquestions. efsa. europa
Ange substansnamn Välj art 13/2 för funktionella hälsopåståenden Efsas söksida anges här. Där kan alal efsas utvärderingar i all lagstiftning sökas. Om sökningen ska avse hälsopåsåenden, välj Health Claims Art. 13/2. Välj substansnamn (exempelvos (rosehip) Klicka Search. Ut kommer en lista över hälsopåståenden som inlämnats till Efsa. Listan är i nuläget användbar för att kontrollera att hp om växtbaserade ämnen verkligen har lämnats in för utvärdering år Annars otillåtna hp. Resultatet av sökningen Klicka på EFSA-numret för info om hälsopåståendet

61 Vägledning till förordning (EG) nr 1924/2006
Publicerad 10 juli 2013 Under sommaren har vi publicerat en ny genomarbetad version av vägledningen till denna förordning. Den har inget fokus på kosttillskott, men är generell för alla livsmedel som har hälsopåståenden. Vi hoppas att den framöver kommer att ge stöd i kontrollen av alla kategorier av livsmedel. Riksprojektet 2014 kommer också att ha fokus på närings-och hälsopåståenden. Kosttillskott är en produktgrupp som inte är utvald för detta projekt, men den kontrollen är ändå viktig för kosttillskott. Läs informationen som finns på Livsteck.net om riksprojektet och anmäl er. Anmäla kan man göra även om man inte direkt vet att man har anläggningar som har märkningsansvar för hälsopåståenden eller näringspåståenden.


Ladda ner ppt "Kontroll av kosttillskott!"

Liknande presentationer


Google-annonser